امتیاز موضوع:
  • 92 رأی - میانگین امتیازات: 3.07
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
راه - ترابــری
#1
دلایل تخریب روسازی راه

با
بیان ساده عریان شدن، شکست پیوند چسبندگی بین سطح مصالح سنگی و قیر
می‌باشد. معمولاً عریان شدن از زیر لایه آسفالتی شروع می‌شود و به سمت
بالا حرکت می‌کند تا ساختمان روسازی ضعیف شود. زیرا با ترافیک ترکها ظاهر
می‌شوند و در مراحل پیشرفته روسازی شروع به خرد شدن می‌کند و عامل اصلی آن
آب است.
مکانیزم عمل به این ترتیب است که آب بین لایه نازک قیر و سطح
مصالح سنگی دست می‌یابد و از آنجایی که سطح مصالح سنگی جاذبه بیشتری نسبت
به آب دارند تا به قیر، پیوند چسبندگی شکسته می‌شود.
اتصال قیر و
سنگدانه‌ها با نیروی جاذبه بین مولکولهای غیرمشابه که آنها را محکم به هم
می‌چسباند حاصل می‌شود. چسبیدن یک ماده به ماده دیگر پدیده‌ای سطحی است.
چسبندگی به تماس نزدیک دو ماده و جاذبه دو طرفه سطوح آن بستگی دارد.


چندین
تئوری چسبندگی برای تشریح پیوند یا عدم پیوند قیر به کانیهای مصالح سنگی
پیشنهاد شده است. براساس عمومی‌ترین تئوری پذیرفته شده، چسبندگی انرژی
آزاد روی سطح سنگ که انرژی آزاد روی سطح مایع (قیر یا آب) را جذب می‌کند،
به وجود می‌آید. این انرژی آزاد همچنین کشش سطحی نامیده می‌شود. برای
امکان نزدیکترین تماس بین قیر و سطح مصالح سنگی، قیر باید توسط گرم شدن،
امولسیون نمودن یا مخلوط شدن با حلالهای نفتی به صورت مایع درآید. توانایی
قیر مایع شده به ایجاد تماس نزدیک با سطوح مصالح سنگی، قدرت پوشش مصالح
نامیده می‌شود. قدرت پوشش قیر به مقدار زیادی با ویسکوزیته آن کنترل
می‌شود. اگر همه شرایط یکسان باشد، ویسکوزیته کمتر، قدرت پوشش بالاتر را
به همراه دارد. توانایی مصالح سنگی برای تماس کامل با یک مایع، توانایی
پوشش شدن نامیده می‌شود.

قیر عملاً جاذبه‌ای برای آب ندارد، از طرف
دیگر، بیشتر مصالح جاذبه هم به قیر و هم به آب را دارند. بنابراین اگر یک
لایه نازک آب روی سطح مصالح باشد، قیر ممکن است به راحتی ذرات مصالح را
بپوشاند، اما به سطح آن نخواهد چسبید، مگر اینکه قیر جانشین لایه نازک آب
شود.

قیر همچنین ممکن است ذرات سنگ پوشیده با غبار را بدون چسبیدن
به آنها بپوشاند. لایه غبار از تماس قیر با سطح سنگ جلوگیری می‌کند. حتی
اگر مصالح سنگی خشک باشند، ذرات غبار ممکن است حفره‌های ریزی در لایه نازک
قیر ایجاد نمایند که اجازه می‌دهد آب از آنها بگذرد.

در مورد
قیرهای امولسیونی باید اذعان داشت که هر دو نوع قیرهای امولسیونی آنیونیک
و کاتیونیک می‌توانند خصوصیات چسبدگی و عمل آوری داشته باشند (با توجه به
نوع مصالح). تجربه نشان داده است که امولسیونهای آنیونیک (با بار منفی روی
ذرات قیر) بیشتر مناسب استفاده با مصالح سنگی که بارهای سطحی مثبت دارند
می‌باشند. بالعکس امولسیونهای کاتیونیک (با بار مثبت روی ذرات قیر) بیشتر
مناسب مصالح سنگی که دارای بارهای سطحی منفی هستند می‌باشد. در کاربرد
قیرها امولسیونی آنیونیک یا کاتیونیک، ته نشست اولیه ذرات قیر یک واکنش
الکتروشیمیایی است، اما پیوند اصلی مقاومت بین لایه نازک قیر و مصالح سنگی
بعد از، تبخیر آب امولسیون و آبی که ممکن است روی سطح مصالح سنگی باشد،
ایجاد می‌گردد. همچنین بافت سطحی مصالح، پوکی و خصوصیات جذب آنها روی
چسبندگی قیر به مصالح سنگی اثر می‌گذارند. مصالح سنگی با سطح صاف به خوبی
مصالح سنگی با سطح خشن، لایه نازک قیر را نگه نخواهند داشت. ذرات متخلخل
که قیر را جذب می‌کنند بهتر از مصالح سنگی با سطح صاف لایه نازک قیر را
نگه خواهند داشت. مصالح سنگی متخلخل قیر بیشتری نسبت به مصالح غیرمتخلخل
نیاز دارند.

انواع عریان شدن

عریان شدن زمانی که پیوند بین
قیر و مصالح سنگی با آب شکسته شود، اتفاق می‌افتد. به علت کامل خشک نشدن،
آب ممکن است روی سطح مصالح یا داخل خلل و فرج سنگدانه‌ها باشد یا ممکن است
از منابع دیگری بعد از اجرا آب نفوذ کرده باشد. حداقل به 6 روش به شرح زیر
ممکن است پیوند بین قیر و مصالح سنگی شکسته شود:

1- به شکل ذرات ریز و پایدار در آمدن

علت عریان شدن تحت عنوان خود به خود خرد شدن و به شکل ذرات ریز و پایدار درآمدن.

2- تفکیک

جدا
شدن قیر از سطح مصالح سنگی توسط لایه نازک آب بدون شکست واضح و قابل دید
در لایه نازک قیر است که نهایتاً لایه نازک قیر می‌تواند کاملاً از مصالح
سنگی جدا شود.

3- جابجایی

این امر هنگامی است که چسبندگی
قیر به سطح مصالح سنگی توسط آب ضعیف شود. در این نوع عریان شدن، آب آزاد
از طریق نفوذ در پوشش قیری به سطح سنگدانه‌ها راه می‌یابد. شکست ممکن است
از پوشش ناکافی سنگدانه‌ها هنگام مخلوط کردن آسفالت در کارخانه آسفالت یا
گسیختگی لایه نازک قیر باشد.

4- گیسختگی لایه نازک

این
پدیده نیز یک روش عریان شدن است که در واقع می‌توان آنرا اولین گام در
عریان شدن نامید. گسیختگی لایه نازک قیر روی ذرات مصالح سنگی عموماً بعلت
اعمال تنشهای ناشی از ترافیک ایجاد خرابی در لبه‌ها و گوشه‌های تیز که
پوشش قیر در آنها بسیار نازکتر است، اتفاق می‌افتد.

5- فشار آب حفره‌ای

این
فشار عاملی برای تشدید عریان شدگی می‌باشد. در مخلوطهای آسفالتی با فضای
خالی زائد، آب ممکن است آزادانه از میان فضاهای خالی مرتبط داخلی عبور
کند. ترافیک ممکن است درصد فضای خالی روسازی را کاهش داده، مسیرهای عبور
بین فضاهای خالی را ببندد و آب را محبوس نماید. به علت جریان ترافیک و
عبور مکرر آب، فشار آب حفره‌ای به حدی می‌رسد که عریان شدن قیر از سطح
مصالح سنگی را ایجاد می‌نماید.

6- جریان آب هیدرولیکی

این
جریان بیشتر از لایه‌های سطحی روسازی‌های آسفالتی و در قسمت زیرین لایه
اعمال می‌شود. وقتی که روسازی اشباع باشد، چرخهای وسیله نقلیه آب را به
درون روسازی از جلو تایرها فشار می‌دهند و آن را از پشت تایرها به بیرون
می‌مکند. این حرکت آب به عریان شدن مصالح سنگی کمک می‌کند. همچنین غبار و
ماسه و سنگدانه‌های رها شده در جاده نیز ممکن است با آب باران مخلوط شده و
خراشیدگی لایه نازک قیر را تسریع بخشند.

علت عریان شدن

به
طور کلی فقط یک علت برای عریان شدن وجود دارد: آب بین لایه نازک قیر و سطح
مصالح سنگی راه یابد و جانشین قیر به عنوان پوشش مصالح سنگی شود. آب به
چند طریق ممکن است به سازه روسازی برسد. از میان آنها می‌توان به آب درون
یا روی مصالح سنگی که کاملاً خشک نشده‌اند، زه آب باران از میان شانه‌ها،
ترکها یا روسازی متخلخل، آب زیر سطحی (که از نقاط بالاتر فشار
هیدرواستاتیکی تولید می‌نماید)، آب موئینه از بستر راه و تبخیر آب از
لایه‌های زیرین اشاره نمود. به هر صورت آب به روشهای مختلفی ممکن است به
مصالح سنگی برسد.

کاهش عریان شدن یا جلوگیری کردن از آن

برای ساخت روسازی جدید، یا روکش یا بازیافت یک روسازی قدیمی راهنمایی‌های زیر باید برای کاهش احتمال عریان شدن مورد توجه قرار گیرد:

1-
برای روسازی‌های جدید تمام آسفالتی از دانه‌بندی پیوسته، خوب متراکم شده،
مستقیماً بر روی بستر کاملاً آماده شده استفاده شود. تحقیقات نشان می‌دهد،
اگر این روسازی‌ها به طور مناسب و خوب ساخته شوند حتی در بخش ترانشه هیچ
آبی زیر این روسازی‌ها جمع نمی‌شود. بنابراین این روسازی‌ها به طور مؤثری
در مقابل عریان شدن مقاومت می‌نمایند.

2- ایجاد زهکشی اصولی برای
ساختمان روسازی ـ اگر آب آزاد سریعاً دفع شود یا از مخلوط مصالح سنگی و
قیر دور نگه داشته شود، عریان شدن ناشی از تشکیل امولسیون، جابجایی،
گسیختگی لایه نازک یا جریان آب هیدرولیکی توسعه نمی‌یابد. آب جدا از مخلوط
نگه داشته می‌شود که باعث مقاومت عریان شدن بیشتر مصالح سنگی شود.

3-
در اکثر حالات از مخلوطهای سنگدانه و قیر با دانه بندی متراکم به جای
دانه‌بندی باز برای لایه‌های میانی و اساس استفاده نمائید استفاده از
مخلوطهای با دانه‌بندی پیوسته و خوب متراکم شده از ورود آب به لایه‌های
روسازی جلوگیری می‌کند. وقتی مخلوطهای اساس با دانه‌بندی باز در تعمیر
ترکها استفاده می‌شود تعبیه سیستم مناسب زهکشی جهت جلوگیری از ایجاد فشار
آب حفره‌ای و احمال عریان شدن ضروری می‌باشد.

4- اطمینان نمایید که
همه لایه‌های روسازی کاملاً متراکم شده‌اند و در لایه‌های با دانه‌بندی
پیوسته فضاهای خالی مرتبط برای عبور آب از میان آنها وجود نداشته باشد.
روش آزمایش تجربی، «astm:d3637 نفوذپذیری مخلوطهای آسفالتی» روشی را برای
کنترل نفوذ پذیری روسازیهای متراکم شده در صحرا را در برمی‌گیرد.

5-
از مصالح سنگی تازه شکسته شده با مقاومت عریان شدن ضعیف استفاده نکنید.
قیر از مصالح سنگی که برای یک هفته یا بیشتر انبار شده‌اند کمتر لخت
می‌شود تا نسبت به همان مصالح سنگی که بتازگی شکسته شده‌اند.

6- از
مصالح سنگی گرم و خشک استفاده کنید ـ اگر مصالح سنگی دارای سطح خشک باشند
به طوری که هیچ رطوبتی بین مصالح سنگی و لایه نازک قیر موجود نباشد، عریان
شدن کمتر اتفاق می‌افتد.

7- از مصالح سنگی تمیز استفاده کنید ـ از
مصالح سنگی درشت با ذرات رس نظیر غبار که به طور محکم به سطح آنها چسبیده
است نباید استفاده شود. حتی اگر قیر به طور کامل سنگدانه را بپوشاند، غبار
از چسبیدن قیر به سطح سنگدانه جلوگیری خواهد نمود.

8- از مصالح
سنگی با جاذب رطوبتی بالا در صورت در دسترس بودن انتخابهای دیگر استفاده
نکنید لازم است مصالح سنگی که بیشترین مقاومت را نسبت به عریان شدن دارا
می‌باشند، استفاده گردد. با انجام آزمایش حساسیت آبی مصالح و قیر برگزیده
برای پروژه، تعیین نمایید کدام مصالح سنگی برای پروژه بهترین می‌باشد.

9-
هنگامی که استفاده از مصالح سنگی جاذب آب اجتناب ناپذیر است، یک ماده ضد
عریان شدن را به مقدار مناسب تعیین شده توسط آزمایشهای حساسیت آبی و طرح
مخلوط آزمایشگاهی اضافه نمایید آهک هیدراته ومواد مایع ضد عریان شدن
پایدار در مقابل حرارت عملکرد صحرایی قابل قبولی با مصالح سنگی منتخب
فراهم نموده‌اند. اگر آهک هیدراته و مواد مایع ضد عریان شدن پایدار در
مقابل حرارت عملکرد صحرایی قابل قبولی با مصالح سنگی منتخب فراهم
نموده‌اند. چنانچه آهک هیدراته انتخاب شود، بهترین نتایج وقتی حاصل
می‌گردد که مصالح سنگی با ماده آبکی آهک هیدراته تثبیت شود. بهترین نتیجه
بعدی، وقتی است که آهک هیدراته به مخلوط آسفالتی در ضمن تهیه آن اضافه
می‌شود. با بعضی مخلوطها، مواد مایع ضد عریان شدن پایدار در مقابل حرارت
مؤثر بوده‌اند. فرآورده‌ای را انتخاب نمایید که با مواد خاص در مخلوط مؤثر
باشد. انتخاب را فقط بعد از تکمیل بررسیهای آزمایشگاهی انجام دهید.

10-
اگر از یک ماده مایع ضد عریان شدن استفاده می‌شود، مطمئن شوید که ماده به
مقدار مناسب پیشنهاد شده توسط آزمایشگاه اضافه شده است ـ بیش از اندازه
افزودنی می‌تواند در حضور آب در ماده ضد عریان شدن بچرخد. در هر حالتی،
هیچ ماده ضد عریان شدن به عنوان ساخت دستورالعمل خوب نباید توصیه شود.

11-
قیری را انتخاب نمایید که وقتی مایع می‌شود، مصالح سنگی را پوشش نماید اما
در سرویس‌دهی، ویسکوزیته بالایی به قدر کافی داشته باشد که در مقابل عریان
شدن مقاومت کند. ضمن آنکه دیگر اهداف طرح را برآورده نماید ـ لایه‌های
نازک یا ضخیم قیر دسترسی آب به سطح مصالح سنگی را مشکل می‌سازد.

12-
مطمئن شوید که ذرات مصالح سنگی به طور کامل و یکنواخت با لایه نازک قیر
ضخامتی که مخلوط شروط مقاومت را برآورده نماید، پوشش شود ـ لایه‌های نازک
یا ضخیم قیر دسترسی آب به سطح مصالح سنگی را مشکل می‌سازد.

13- در تمام مدت ساخت روسازی کنترل کیفی خوبی انجام دهید
پاسخ
#2
بیل های مکانیکی


بیل های مکانیکی از اولین ماشین آلات مدرن ساختمانی است که درعملیات خاکی
بکاررفته است بیل های مکانیکی عمدتا" برای گودبرداری درخاک و بارکردن آن
با کامیون یا تریلی و یا تسمه نقاله ها بکار میرود انواع پرقدرت آن قادر
به گودبرداری درتمام انواع خاکها بجز صخره سنگها بدون تخریب اولیه میباشد.
بیل های مکانیکی ازسه قسمت اساسی تشکیل شده است : ارابه – قسمت اتاقک گردان روی ارابه وقسمت الحاقی جلوی ماشین .
ارابه یا شاسی – شاسی به دونوع تقسیم میشود شاسی چرخ زنجیری شاسی چرخ لاستیکی ( کامیون )
شاسی
چرخ زنجیری با ثبات و قابل اطمینان برای اتاقک چرخنده فوقانی ایجاد میکند
و قابلیت تحرک بسیارخوبی در محل خاکبرداری ایجاد میکند درضمن به دلیل سطح
وسیع چرخها فشارکمی برروی خاک ایجاد میکند که امکان کار بر روی خاکهای سست
را فراهم میکند درمواردی که برحسب نوع خاک اصطحکاک بیشتری مورد نیازبوده و
مسئله لغزندگی وجود داشته باشد نقش زنجیر در ماشین اهمیت پیدا میکند درعوض
اینگونه بیلها سرعت کمی دارند.شاسی های چرخ لاستیکی دارای
سرعت حرکتی بیشتری بوده ولذا برای کارهای کوچکی که تعداد سفرزیاد بوده
وسطح راه مورد استفاده محکم باشد مفیدترند این نوع شاسی خود بر دو نوع است
: نوع خود متحرک که از اتاقک فرمان میگرد و نوع دیگر که درقسمت عقب کامیون
نصب میشود وآن را کامیونی میگویند.
سرعت نوع اول 50 وسرعت نوع دوم 80کیلومتر درساعت میرسد .
انواع بیلهای مکانیکی:
الف- بیل مکانیکی با جام معکوس
به
این بیل اسامی متعددی داده می شود از قبیل:کج بیل – بیل پشت خم وبیل کششی.
این بیلها در دو نوع مکانیکی و هیدرولیکی هستند و برای حفاری مناسبند.


ب- بیل مکانیکی با سیستم کابلی
این
بیل مکانیکی عبارت است از اطاقک گردانی که سوار بر چرخها بوده ودر انتهای
جلویی آن بیل متصل شده است. این بیل در دو نوع مکانیکی و هیدرولیکی می
باشند.


ج- بیل کششی (دراگلاین)
بیل کششی دراگلاین ازیک
اطاقک فرمان – جرثقیل – جام بیل کششی و کابلهای لازم جهت کنترل قسمتهای
مختلف تشکیل شده است.بیل کششی قادر است در سطوح خیلی بالاتر و خیلی
پایینتر از سطح اتکاء خود است ودر انواع زمینهای مورد استفاده قرار می
گیرد. بازوی طویل آن برای حفاری و تخلیه مواد کنده شده مفید بوده و زمان
سیکل کار کوتاه از محاسن این ماشین میباشد.


د- جرثقیل
جرثقیل
تشکیل شده از اطاق فرمان ویک تیر بلند مشبک وقلب جرثقیل و معمولا برای
باند کردن اجسام سنگین وحرکت دادن آنها بکار میرود. با اتصال دستگاههای
مختلف به انتهای تیر مشبک بلند جرثقیل می توان از استفاده های دیگری نمود.
جرثقیل ها هم بر دو نوع مکانیکی و هیدرولیکی می باشند که امروزه بیشتر
هیدرولیکی می باشند.
پاسخ
#3
تراکتور

تراکتور
از مهمترین ماشین آلات راهسازی و ساختمان سازی است که دارای کاربردهای
متعددی است هدف اولیه تراکتور به جلوراندن و یا کشیدن اقسام بارها میباشد
برروی تراکتور انواع لوازم مکانیکی را میتوان نصب کرد لوازمی ازقبیل : بیل
های مکانیکی ریپرها تیغه های بولدوزر دکل های لوله گذار جانبی کج بیل ها
نهرکن ها وغیره به علاوه از تراکتور استفاده های دیگری هم میکنند نظیر
کشیدن اسکریپر واگن وغیره.
تراکتورها از موتورهای دیزل که معمولا
توربوشارژ هستند نیرو میگیرند و در انواع استاندارد و دنده اتوماتیک موجود
هستند همچنین کنترل آنها به صورت کنترل هیدورلیک ودنده اتوماتیک است
تراکتورها بر دو نوع کلی چرخ زنجیری وچرخ لاستیکی میباشند.
بولدوزرها موارد استفاده فراوانی دارند که ازمیان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1-تسطیح زمین و پاک سازی آن ازبوته ها وکنده های درخت
2-ایجاد راههای اولیه درکوهستانهای وزمینهای سنگلاخی
3-جابجا کردن توده خاک به صورت فشاردادن درحجم های زیاد
4-کمک به هل دادن اسکریپرها
5- پخش کردن خاک درخاکریزها
6-پشته کردن خاک درکنار نهرهای ایجادشده
7- تصطیح وپاک سازی بقایای مانده ازعملیات ساختمانی
8-نگهداری راههای موقت خاکی
9-پاک سازی گودالهای کف معادن


انواع تراکتورها

الف – تراکتورهای چرخ زنجیری

تراکتورهای
چرخ زنجیری انواع مختلفی دارد این تراکتورها معمولا برحسب اندازه وزن
وقدرت طبقه بندی میشوند در بسیاری از پروژه ها مقدار وزن تراکتور چرخ
زنجیری مهم است زیرا مقدار حداکثر نیروی کششی که یک دستگاه تراکتور
میتواند به وجود آورد بدون توجه به قدرت تولیدی موتور آن به حاصل ضرب
مقدار وزن در ضریب کشش سطح جاده ای که روی آن کار میکنند محدود میباشد
وجود زنجیره ها باعث میشود که تراکتور بتواند در زمینهای با مقاومت فشاری
کم و قدرت کششی مناسب فعالیت داشته باشد.

ب- تراکتور چرخ لاستیکی

تراکتور
چرخ لاستیکی ازاین جهت ساخته شده که سرعت بیشتری در کشیدن وهل دادن
اسکریپرها و کارهای نظیر آن داشته باشد این نوع ماشین ها درانواع دوچرخ
وچهارچرخ وجود دارد نوع دوچرخ آن حتما باید با یک ماشین دیگر نظیر اسکریپر
کار کند تا بتواند تعادل خودرا حفظ کند نوع چهارچرخ آن در دو نوع یک
دیفرانسیل و دو دیفرانسیل موجود است با این همه آسیب پذیری لاستیکهای این
ماشینها در موقع کار در زمینهای دارای سنگهای تیز که باعث بریده شدن
لاستیک میشود استفاده از آن را دراین نوع زمینها محدود میکند البته
زنجیرهای سیمی مخصوص جهت حفاظت لاستیکها وجود دارد که میتوان بر ازدیاد
اصطحکاک لاستیکها باسطح زمین آنها را بکاربرد.
پاسخ
#4
لودرها

لودرها
بدون اغراق لودر کاربردی ترین ماشین در انجام کارهای ساختمانی و عمرانی
است این ماشین که در انداره های مختلف ساخته میشود به دلیل عملکرد و
انعطاف پذیری زیادی که دارد و نیز با تغییر جام می تواند بسیاری ازکارها
را انجام دهد. لودر موارد استفاده بسیاری دارد که برخی از آنها عبارتند از
ایجاد خاکریزها حفاری زیرزمین بناها پرکردن خندقها و خاکریزی اطراف لوله
های کار گذاشته شده در کانالها بار کردن کامیونها حمل بتن به محل قالبها و
بلند کردن و حمل مصالح ساختمانی به ماشین لودر میتوان انواع ملحقات را نصب
کرد و کاربردهای دیگری ازآن گرفت نظیر برف روب کانال کن لوله بر لوله گذار
جرثقیل لیفت تراک.
انواع لودر
الف – لودر چرخ لاستیکی
این لودرها
دراقسام کوچک خیلی بزرگ ساخته میشود چرخهای بزرگ لاستیکی به این نوع
لودرها قدرت تحرک وسرعت فراوانی میبخشد فشار وارده برزمین توسط این
لاستیکها کم بوده ومیتوان این فشار را با تغییر میزان باد لاستیکها
تغییرداد باین همه درزمنیهای دارای سنگهای تیزامکان آسیب این لاستیکها
وجود دارد درضمن در زمینهای خیس و گل آلود نیز کار کردن با لودر چرخ
لاستیکی مشکل است البته زنجیرهای سیمی مخصوص جهت حفاظت لاستیکها وجود دارد
که میتوان برای ازدیاد اصطکاک لاستیکها باسطح زمین آنها رابه کاربرد نوعی
از لاستیکهای جدید ساخته شده اند که دارای عاجهای خیلی ضخیمی هستند و
میتوانند در مناطق سنگی کار کنند این لودرها بر دو نوع معمولی وکمرشکن
هستند.
نوع کمرشکن که بیشتر در لودرهای بزرگ بکاربرده میشوند و دارای
نوعی شاسی هستند که قسمت عقب لودر را به قسمت جلو توسط یک مفصل متصل
میکنند این حالت مفصلی قدرت مانور و شعاع گردش ماشین را نسبت به شاسی های
ثابت ( غیرمفصلی ) زیاد میکند درانواع مدرن این ماشین آلات از سیستمهای
فرمان و کنترل هیدرولیکی و الکتریکی جهت راحتی وعملکرد بهتر راننده
استفاده شده است سیستم فرمان این ماشین ها به دونوع است در لودرهای معمولی
سیستم فرمان بوسیله فرمان و حرکت چرخها عمل میکند اما در نوع کمرشکن سیستم
فرمان به وسیله دو جک هیدرولیکی عمل می نماید.

ب – لودرهای چرخ زنجیری
لودرهای
چرخ زنچیری مانند لودرهای چرخ لاستیکی عمل می کنند با این تفاوت که فشار
کمی که بر زمین وارد می کنند باعث میشود که لودرهای با چرخ زنجیردار
بتوانند در زمینهایی کار کنند که قابل استفاده برای لودرهای لاستیک در
نیستند اصطکاک زیاد آنها با زمین باعث میشود که بتوانند نهایت استفاده را
از قدرت موتور درکندن زمین بنمایند و چون زنجیر دارند هنگام کار در مناطق
دارای سنگهای تیز خطرپاره شدن لاستیک وجود ندارد لودرهای زنجیردار قادر به
حرکت برروی سطحهای باشیب جانبی 35%میباشند در صورتی که این رقم برای لودر
چرخ لاستیکی 15% است همچنین لودر زنجیردار میتواند از شیب 60% بالا برود
در حالیکه این رقم برای لودر لاستیک دار به حدود 30% محدود میشود سرعت
لودر زنجیردار خیلی کمتر از لودر لاستیک داربوده به همین علت درمواردی که
فاصله حمل مواد وبازگشت به محل بارگیری زیاد باشد راندمان این ماشین نسبت
به نوع لاستیک دار پایین است.
ج- بکهو لودر
این ماشین آلات درواقع
لودرهای کوچکی هستند که درپشت خود یک بیل مکانیکی دارند وبرای کارهای سبک
استفاده میشوند کلیه مشخصات عمومی آنها مانند لودرها وبیل های مکانیکی است
به دلیل دوکاره بودن این ماشین دربسیاری ازپروژه ها ی کوچک ازاین وسیله
استفاده میشود بخصوص اگرپروژه مربوط به کندن خندق باشد.
همانطورکه گفته
شد درقسمت این ماشین یک بیل مکانیکی وجود دارد قدرت این بیل نیز بر اساس
زاویه آن با زمین و شعاع عملکرد بازوها فرق میکند شرکتهای سازنده براساس
نوع ماشین آلات نمودارهایی مبنی برقدرت بیل در حالات مختلف ارائه میدهند.
پاسخ
#5
غلتک ها و ماشین آلات آسفالت کاری

مهمترین
مسئله در راهسازی میزان دانسیته و مقاومت لایه های راه میباشد این مقادیر
باید درحد مطلوب باشد تا سطوح مختلف جاده در اثر تنش های وارده ناشی
ازعبور بار تغییر شکل نداده و بتواند تحمل جذب وانتقال بار را از لایه های
بالاتر به پایین تر داشته باشد براین منظور باید لایه های مختلف راه را
تاحد قابل قبولی متراکم نمود.
نمود تراکم عبارتست از ازدیاد دانسیته
خاک ازطریق نزدیک کردن ذرات و دانه های خاک به یکدیگر که معمولا با خارج
کردن هوا ازفضاهای خالی بین ذرات خاک انجام میگیرد متراکم کردن خاک باعث
اضافه شدن مقاومت خاک کم شدن قابلیت تغییر حجم کم شدن قابلیت نفوذپذیری
خاک میگردد میزان تراکم پذیری خاک به دانسیته اولیه خاک خواص شیمیایی و
فیزیکی خاک (نظیر توزیع دانه بندی چسبندگی وغیره) درصد رطوبت نوع و میزان
نیروی متراکم کننده دارد.

انواع غلتکها انواع غلتکها عبارتند از
1-غلتکهای پاچه بزی TAMPING FOOT ROLLERS- SHEEPS FOOT ROLLERS
2- غلتکهای شبکه ای GRID MESH ROLLERS
3- غلتکهای ارتعاشی VIBRATORY MESH ROLLERS
4-غلتکهای فولادی صاف SMOOTH STEEL DRUM
5- غلتکهای پنوماتیک PNEUMATIC ROLLERS
6-غلتکهای کفشک دار SEGMENTED PAD ROLLERS
7-بولدوزرهای متراکم کننده SOIL COMPACTORS

غلتکهای پاچه بزی

غلتکهای
پاچه بزی دارای استوانه ای مجهز به تعدادی پایه های بیرون آمده است واین
پایه ها که به پاچه بزی موسومند به عمل تراکم کمک میکنند وجه تسمیه پاچه
بزی این است که عمل کوباندن این غلتک شبیه اثری است که یک گله گوسفند یا
بز برروی زمین برجای می گذارد این غلتک عمل تراکم را با استفاده ازفشار
استاتیکی و همچنین کنترل انجام میدهد این غلتکها معمولات دارای چندین
استوانه بوده وبه صورت جفتی هم بکارمی رود.


غلتکهای شبکه ای

این
نوع غلتکها با سرعت نسبتا" زیاد قادربه کاربوده ودرحین عمل خاک را پراکنده
نمی کنند این غلتکها برای خرد کردن قطعات کلوخه خاکهای چسبیده مناسب
میباشند همچنین ازاین غلتک میتوان برای خرد کردن ومتراکم نمودن سنگهای نرم
استفاده کرد.
غلتکهای لرزنده
انواع معینی ازخاک
مانند ماسه شن وسنگهای درشت عکس العمل بسیارخوبی درمقابل تراکم تولید شده
بوسیله ترکیب فشاروارتعاش ازخود نشان می دهند هنگامی که خاک مرتعش میشود
ذرات تغییر محل داده وجهت افزایش وزن مخصوص توده به ذرات مجاورشان نزدیکتر
میشوند.
غلتکهای لرزنده در اندازه های مختلف ازغلتک کوچک دستی باصفحه
فلزی لرزان تا غلتکهای بزرگ خودرو که دارای استوانه های صاف یا پاچه بزی
یا کفشک دار میباشند موجود هستند بسیاری ازانواع این غلتکها دارای فرکانس
ودامنه نوسان قابل تنظیم میباشند تاعمل تراکم بدلخواه انجام پذیرد این
غلتکها درحین کوبیدن خاک مقداری از رطوبت خاک را نیزکم می کنند که این عمل
درمورد تراکم خاکهای مرطوب مزیت محسوب میشود نیروی متراکم کننده غلتکهای
لرزنده اساسا ناشی از ارتعاش و وزن استاتیکی غلتک میباشد.


غلتک های دارای چرخ فولادی صاف

این
نوع غلتکها هنوز هم به طور وسیع درعملیات ساختمانی به کار میروند این
غلتکها جهت متراکم نمودن سطح آسفالت جاده ها مورد استفاده قرار میگیرد این
نوع غلتکها دارای انواع متفاوتی هستند که متداول ترین آنها عبارتنداز :
غلتک سه چرخ ( دومحوری ) غلتک دومحوری تاندم و غلتک سه محوری تاندم.


غلتک های پنوماتیک ( چرخ لاستیکی )
این
غلتک ها مسطح بوده وقوانین اعمال فشاردرمورد تراکم خاکهای زیرسطح درباره
آنها صادق است بعضی ازاین غلتکها خود محرک بوده وبعضی دیگر ممکن است توسط
ماشین آلات دیگر کشیده شوند.

غلتکهای پنوماتیک دردونوع اصلی غلتک
چند چرخ وغلتک پنوماتیک سنگین موجود میباشند ازغلتک های سنگین پنوماتیک
درمتراکم کردن لایه های ضخیم خاک استفاده میشود غلتکهای چند چرخ برای
انجام کارهای پایانی و سطوح آسفالت و خاکریز سدها استفاده میشود.غلتک های دارای صفحات فولادی ( کفشکدار )
این
نوع غلتک ها شبیه به غلتکهای پاچه بزی بوده و فقط به جای پایه های پاچه
بزی صفحات نسبتا بزرگتر فولادی برروی استوانه غلتک سوار شده اند این نوع
غلتک ها درحین عمل تراکم اختلال کمتری درسطح خاک ایجاد می نمایند.


بولدوزرهای متراکم کننده
این
بولدوزهای دارای چرخهای فلزی با زائده های پاچه بزی هستند به طوری که می
توانند درزمان هل دادن خاک های سست خاکهای زیرین را متراکم کنند لازم به
تذکر است که این ماشین های صرفا برای متراکم نمودن خاک به کارنمی روند
بلکه درموارد خاصی مانند توده کردن خاکهای سست درضمن انجام کار مسیر راه
را بازکرده و کار راحت تر انجام میگیرد کلیه مشخصات تراکتورها و غلتکهای
پاچه بزی برای این ماشین صادق است.


ماشین آلات آسفالت کاری
رویه
های آسفالتی یک سطح غیرقابل نفوذ ایجاد می کنند که مانع از نفوذ آب
وفرسایش زیرسازی جاده میگردد اینگونه روکش ها را رویه های انعطاف پذیر می
نامند زیرا قادرند تغییر شکلهای تحت تاثیر بارهای وارده یا نشتهای لایه
های زیرین را تا حدی تحمل کنند رویه های آسفالتی قابل انعطاف وقتی درست
طرح ریزی واجرا شده باشند تغییر شکلهای ناشی ازتغییرات درجه حرارت را بهتر
از رویه های انعطاف پذیر بتنی تحمل می نمایند.

این ماشین ازدوقسمت
اصلی تشکیل شده که یکی قسمت تراکتور موتوردار آن است که ماشین را به حرکت
درآورده جام حامل مخلوط آسفالتی را هل داده تخته ماله (SCREEN UNIT) مخصوص
پخش کردن آسفالت را به دنبال خود میکشد قسمت دیگر تخته ماله میباشد که در
انتهای عقب ماشین قرار دارد وحمل و پخش آسفالت را تا تراز معینی انجام
میدهد این تخته ماله ها توسط ویبراتور هیدرولیکی به لرزه درمی آیند که سبب
تراکم مقدماتی آسفالت می گردد.

در قسمت جلویی ماشین جام حمل آسفالت
قراردارد به نحوی که کامیون درجلوی ماشین حرکت می کند وبه آرامی آسفالت را
به داخل جام می ریزد درداخل جام دوسری تسمه نقاله وجود دراد که باعث هدایت
آسفالت به قسمت عقب دستگاه میشود و درآنجا به داخل محوطه ای میریزد که
درآن یک میله مخلوط کن مارپیچ درحال گردش است این میله مخلوط کن باعث
میشود که آسفالت بطور یکنواخت درسطح پخش گردد سپس قسمت تخته ماله ازروی آن
عبورمی کند این ماشین آلات انواع مختلفی دارند که از این میان میتوان به
دستگاه کندن آسفالت سرد اشاره کرد این ماشینها سطح رویی راکه آسفالتی
وبتنی است برش میدهند ( برای آشنایی بیشتر باین نوع ماشین میتوانید به
کتاب آشنایی با دستگاه کندن آسفالت با دستگاه کندن آسفالت سرد از انتشارات
شرکت همکار ماشین مراجعه کنید اما درمواردی جاده مورد نظر ماجاده های خاکی
است که موج برداشتی و یا نشست کرده اند بنابراین باید سطح خاک روبه
برداشته مخلوط وبه هم خورده ودوباره روی آن غلتک زده ودرصورت لزوم بعدا
مجددا آسفالت گردد وسیله ای که برای برش خاک مخلوط کردن و به هم زدن
وتثبیت آن به کار میرود ماشین تثبیت کننده خاک (Soil Stabilizer) نام دارد
این ماشین ازدوقسمت اصلی تشکیل شده است یکی قسمت تراکتور و موتور که باعث
حرکت ماشین مزبور میگردد و دیگری قسمت تثبیت کننده خاک قسمت موتور و
تراکتور این ماشین از یک محور تشکیل شده است و تراکتور برای حفظ تعادل خود
از دوچرخی که در قسمت عقب ماشین قراردارد این قسمت از تیغه استوانه ای
مارپیچی که زائده هایی برروی آن نصب میگردد تشکیل شده که باتوجه به نوع
ماشین دارای ابعاد مختلفی است و قدرتهای متفاوتی دارد
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان