امتیاز موضوع:
  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
CBM
#1
مقدمه:

فعالیتهای نگهداری و تعمیرات انواع تجهیزات موجود در هر واحد تولیدی و خدماتی می‌بایست در چهارچوب یک نظام کامل، جامع و مناسب که به صورت نرم‌افزار و یا مدون توسط کارشناسان و صاحب‌نظران طراحی سیستم و سیستم‌دهی تهیه شده است، به مرحله اجرا درآید تا ضمن اعمال کنترل بر تأمین منابع مورد نیاز از منافع و مزایای مستقیم و غیرمستقیم که از پیاده‌سازی آن سیستم عاید می‌شود، صاحبان صنایع و مالکین تجهیزات بهره‌مند شوند.

سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM/ Preventive Maintenance. sys) و سیستم تعمیرات پیش‌بینی (PDM/ Predictive Maint. sys) از رایج‌ترین انواع سیستمهای نگهداری و تعمیرات می‌باشند که پس از طراحی معمولاً براساس نظر و تصمیم کارشناسان و متولیان امور نگهداری و تعمیرات، با توجه به توان فنی و مهندسی و منابع موجود، نوع سرویس و اهمیت دستگاه و برنامه‌های کلان مدیریت، انتخاب و پیاده‌سازی می‌شوند ضمن اینکه سیستم پیشرفته (CBM/ Condition Based Maintenance. sys) عملاً شکلی تلفیقی و بهینه‌سازی شده از سیستمهای اخیرالذکر می‌باشد که در مجموع جنبه‌های اقتصادی امور نگهداری و تعمیرات (به صورت کنترل و دقیق مؤلفه‌های هزینه‌ساز مرتبط با اقتصاد تعمیرات) و نهایتاً تعدیل قیمت تمام شده محصول را در قالبی آگاهانه مورد توجه قرار می‌دهد. مفاهیم CBM و PDM نسبت به همدیگر نزدیک هستند ولی توجه داشته باشیم که در CBM به صرف انجام آزمایشات ابزاری (Instrumental Testing) و به اجرا در آوردن فعالیتهای بازرسی فنی (Technical Inspection) و کسب اطلاع از وضعیت موجود قابلیت و کارایی قطعات و تجهیزات که در اثر پیاده‌سازی PDM معین می‌گردد، بلافاصله راجع به توقف و یا ادامه کار، تجهیز دستگاه مورد تصمیم‌گیری نمی‌شود بلکه به طور واقع‌بینانامه با توجه به همه جوانب و عوامل و تحلیل فاکتورهای مهم دیگر و جمع‌بندی اطلاعات به دست آمده تصمیم‌گیری نهایی صورت می‌گیرد.

- پیش نیازهای پیاده‌سازی CBM

در جهت پیاده‌سازی کامل سیستم CBM و حفظ آن سیستم به صورت پویا و رسیدن به اهداف موردنظر ضرورت دارد بدون در نظر گرفتن اولویت‌بندی خاص، مجموعه موارد زیر در سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات ذیربط تأمین، برقرار و مورد استفاده قرار گیرد:

- وجود کارشناسان آموزش دیده و متخصص برای ارائه خدمات بازرسی فنی مورد نظر.

- دسترسی به انواع خدمات فنی و ابزارهای مخصوص اجرای آزمایشات و برنامه‌های بازرسی فنی مورد نظر.

- پیاده‌سازی برنامه‌های بازرسی فنی مدون برای بازرسی‌های ادواری، اساسی و موردی دستگاهها با همکاری مجری نگهداری.

- تدوین نظام نامه‌های بازرسی فنی.

- تنظیم گردش کارهای مناسب و مصوب برای تبادل اطلاعات بین بخشهای مختلف و نحوه پیاده‌سازی خدمات بازرسی فنی.

- فعال بودن کمیته فنی در واحد کارخانه.

- حصول اطمینان از مهارت فنی و تخصص‌های شغلی اپراتورها و بهره‌برداران به منظور حذف مسائل ناشی از بهره‌برداری ناصحیح (Misoperation) دستگاهها.

- بکار بردن روشها و فنون آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده و تهیه گزارشات مستند برای تصمیم‌گیری مدیریت.

- تشکیل سیستمهای بایگانی (ترجیحاً به صورت مکانیزه) برای نگهداری و ضبط اسناد و گزارشات بازرسی فنی برای تهیه اطلاعات و مشخصات اولیه (First Record) قطعات یدکی مصرفی.

- تدارک برنامه آموزشی تخصصی برای کادرسازمانی برای بازرسی فنی، مجری نگهداری و تعمیرات و مجری راهبری دستگاهها و خط تولید.

- بازنگری دوره‌ای عملکرد و سیستم و انجام اصلاحات لازم.

- فاکتورها و عوامل مؤثر در پیاده‌سازی سیستم CBM

در راستای پیاده‌سازی CBM و برحسب نوع و پیچیدگی تجهیز دستگاه مورد نظر، طیف وسیعی از عوامل پشتیبانی کننده مطرح است که در نظر گرفتن تأثیرات و اطلاعات آنها بسیار مهم است و عمده‌ترین آنها به شرح زیر می‌باشد:

- گزارشات جامع مربوط به روند تغییر اطلاعات حاصل از بازرسی‌های فنی انجام شده به صورت موردی، ادواری، مداوم On line مربوط به وضعیت بهره‌وری، عملکرد مقادیر علائم حیاتی (Vital Sign) تجهیزات و دستگاهها و همچنین اقدامات اصلاحی به عمل آمده توسط مجری.

- ارزیابی حاصل از مطالعه روند تغییرات اطلاعات و علائم حیاتی در یک دوره زمانی معین.

- توجه به اطلاعات مربوط به شرایط بهره‌برداری تجهیز دستگاه که ممکن است با استفاده از دستگاهها و سیستمهای کمکی ثبت وضعیت دستگاه (CM/ Condition Monitoring).

- دسترسی به کلیه اقلام منابع و خدمات مورد نیاز برای انجام برنامه تعمیرات موردنظر.

- کنترل اقدامات برنامه‌ریزی کالا مربوط به تأمین قطعات یدکی، اقلام عمومی و مواد مصرفی که به عنوان قسمتی از منابع مورد نیاز برنامه تعمیرات شناخته می‌شوند.

- امکان استفاده از تجهیز دستگاه جایگزین (رزرو و یا آماده بکار)

- شدت اضطراری بودن وضعیت موجود خط تولید بهره‌برداری از دستگاه.

- محاسبه میزان ریسک در اثر ادامه کار دستگاه معیوب تا رسیدن به شکست و توقف.

- تبادل اطلاعات و هماهنگی مدیریت نگهداری و تعمیرات با مدیریت بهره‌برداری از بابت تصمیمات اتخاذ شده برای حداکثر استفاده از عمر باقیمانده قطعات و دستگاه با توجه به شرایط موجود.

- بررسی و مطالعه سایر اقدامات برای تقلیل میزان بار و ساعت کار دستگاه و یا بکار بردن دستگاه برای دیگر سرویسهای مناسب‌تر و شناسایی سایر گزینه‌ها برای جلوگیری از بروز توقف احتمالی در جریان تولید و خدمات.

- اهداف سیستم CBM

هدف غایی CBM صرفه‌جویی بهینه و آگاهانه در کنترل هزینه‌های عملیاتی نگهداری و تعمیرات واحد ذیربط و کسب اطمینان از شرایط امن بدون اشکال (Safe & Trouble Free) برای ادامه کار تجهیزات و دستگاههای موجود در واحد است. با پیاده‌سازی سیستم CBM ، منافع زیر به عنوان حداقل عاید واحد می‌گردد:

- از انجام تعمیرات و سرویسهای غیرضروری و ناخواسته جلوگیری می‌شود.

- از عمر باقیمانده قطعات یدکی مربوط به هر تجهیز فرعی (Component/ Sub Equipment) که بنابه متقضیات و اجرای برنامه‌های PM و PDM اجباراً می‌بایست تعویض گردند، حداکثر استفاده بعمل آید.

- بطور آگاهانه در مصرف هزینه‌های مربوط به منافع مورد نیاز برای اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات مورد نظر (از جمله در مدت زمان اختصاص داده شده برای اجرای برنامه سرویس و تعمیرات) تا حد امکان صرفه‌جویی به عمل خواهد آمد.

- جمع‌آوری و دست‌یابی به اطلاعات آماری در مورد تخمین عمر مفید قطعات یدکی، پیش‌بینی خرابی و توقف دستگاه به صورت بی‌خطر Fail Safe به منظور کنترل هزینه‌ها و میزان سرمایه‌گذاری در امر تهیه و ذخیره قطعات یدکی مصرفی واحد امکان‌پذیر می‌شود.

- تنظیم فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های تدارکاتی و بازرگانی بنگاه در ارتباط با خدمات پشتیبانی و تهیه ساخت قطعات یدکی مورد نیاز از نظر هماهنگی و همگامی با برنامه‌های نگهداری و تعمیرات به مرحله اجرا در آید.

- انعکاس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به قابلیت سیستم نگهداری و تعمیرات جاری و ارزیابی عملکرد و توانایی مجریان نگهداری و تعمیرات و رهبری خط تولید، برای بهبود روش‌ها به مدیریت بنگاه امکان‌پذیر می‌شود.

- جمع‌آوری اطلاعات و دادن بازخور اطلاعاتی (فنی و علمی) به بخشهای مهندسی کارگاهی، مهندسی تعمیرات طراحی مهندسی مربوط به ساخت و تولید قطعات یدکی (Spare parts/ Wear Paris) و انتقال اطلاعات مستند به سازندگان جهت بازنگری و اصلاح طرحهای موجود میسر می‌شود.

- سیستم نگهداری و تعمیرات قادر خواهد بود خدمات خود را به صورت مطمئن اقتصادی و تخصصی و با داشتن جایگاهی ویژه در سازمان بنگاه ارائه نماید
امضاء :

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد....!
پاسخ
 سپاس شده توسط Dash @li


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان