امتیاز موضوع:
  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 2.5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
كاربرد هورمون ها در انگور
#1
1- 3 تا 6 روز پس از باز شدن گل ها استفاده از محلول 2
تا 10 پي پي ام اكين كلرو فنوكسي استيك در مرحله تمام گل، توليد بذر پوك
مي كند و جيبرالين نيز همين اثر را دارا است. از هورمون اكين نفتوكس استيك
نيز مي توان استفاده كرد.


جيبرالين اگر پيش از باز شدن گل ها و تلقيح مادگي بر روي
گل ها پاشيده شود مادگي را از بين مي برد و اگر بعد از تلقيح مصرف شود،
اثري بر مادگي نداشته و فقط باعث ازدياد حجم مي گردد كه در نتيجه حجم حبه
ها درشت تر مي شود. كاربرد اسيد جيبرليك پيش از گل دهي به عنوان تنك كننده و
پس از گلدهي به عنوان محرك مي باشد. در انگور ياقوتي تاثير اسيد جيبرليك
بر روي تنك كردن خوشه مي باشد. استفاده از
ccc (سايكوسل)
حدود 2 تا 3 هفته پيش از گلدهي و آلار براي جلوگيري از ريزش حبه در انگور
موثر بوده است و عمل آن مثل سربرداري است و مسير جريان شيره پرورده را از
شاخ و برگ ها به خوشه ها تغيير مي دهد و رشد شاخ و برگ كم، و رنگ برگ ها
تيره و فاصله گره ها كمتر مي شود. اسيد جيبرليك اثر
ccc (سايكوسل) را خنثي مي كند و بر عكس عمل مي كند. بازدارنده ها بر روي درختان هرس شده موثر نيستند. جيبرالين با غلظت 50 ppm
باعث ازدياد حجم انگور عسكري، تامپسون و ياقوتي مي شود. جيبرالين به صورت
قرص سفيد رنگ در بازار وجود دارد و هر قرص 1 گرم ماده موثر دار است. محلول
پاشي جيبرالين رسيدن را تا يك هفته به تاخير مي اندازد. براي تنك كردن خوشه
پيش از باز شدن گل ها از جيبرالين استفاده مي شود ولي در ارقام بذر دار
بايد از مصرف آن خود داري كرد چون باعث ايجاد تعداد زيادي حبه هاي رشد
نكرده بي بذر در خوشه و كاهش كيفيت آن مي شود. بارندگي و آب پاشي در خلال
گل دهي انگور باعث تنك شدن آن مي شود. استفاده از اكسين نفتالين استيك با
غلظت 10 پي پي ام پس از تشكيل ميوه باعث ريزش تعدادي از حبه ها مي شود. جهت
جلوگيري از چروكيدگي حبه ها استفاده از جيبرالين با غلظت 20 پي پي ام طي
فصل رشد توصيه مي شود. اتفون با غلظت 200 تا 2000 پي پي ام حدود 1 تا 2
هفته پس از شروع تغيير رنگ پوست حبه باعث رسيدن زودتر شده و رنگ و كيفيت
ميوه را بهتر مي كند. (در مناطق گرمسير توليد رنگ به دليل گرماي زياد امكان
ندارد) براي به تاخير انداختن رسيدگي مي توان از هورون اكين بنزوبتازول
اكسي استك اسد با غلظت 5/2 تا 25 پي پي ام رسيدن ارقام ي دانه را 1 تا 3
هفته به تاخير انداخت كه باعث ايجاد رنگ نيز مي شود.


شدت هرس انگور:

شدت هرس انگور را مي توان به هرس كوتاه، بلند و مختلط
تقسيم نمود. در هرس كوتاه شدت قطع و حذف شاخه هاي مو به طوري است كه پس از
عمل هرس فقط در روي شاخه ها 2 تا 3 جوانه باقي گذارده مي شود و بقيه حذف مي
گردند. در هرس بلند شاخه ها و يا بازوهاي بوته مو را از ارتفاع معين مي
برند به طوري كه در روي هر يك از بازوها بعد از انجام عمل هرس تعداد
زيادتري (7 تا 8 ) جوانه بر روي شاخه ها باقي بماند. در هرس مختلط بر روي
شاخه هاي بوته مو همزمان هرس كوتاه و هرس بلند انجام مي گيرد.


در مورد هرس بوته هاي مو بايد به چند موضوع ذيل توجه خاصي مبذول داشت:

1- تاثير هرس در چگونگي قدرت رويش بوته مو.

2- تاثير مقدار ميوه در رشد بوته مو.

3- تاثير هرس در مقدار محصول ساليانه بوته مو.

مقدار ميوه و مقدار شاخه هرش شده هر كدام به تنهايي و يا
اين اينكه جمعا در رشد بوته اثر فوق العاده اي دارند. بدين ترتيب كه هر
اندازه هرس شديدتر و يا مقدار ميوه حاصله در سال زيادتر باشد رشد بوته كمتر
خواهد بود و بنابراين رشد بوته با شدت هرس و مقدار ميوه نسبت معكوس دارد.


هرس فرم دهي يا فرماسيون:

به طوري كه با توجه به شراط آب و هوايي و نوع كشت هرس فرم انگور متفاوت مي باشد و اين فرم ها عبارتند از:

فرم خزنده، فرم پاچراغي، فرم ريسماني، فرم پهن، فرم چفته اي و فرم چتري.

هرس فرم خزنده:

در اين فرم كه در ناحي مختلف ايران به خصوص مناطق سردسير
كه در زمستان به علت سرماي شديد مجبور به خاك كردن درخت مو هستند، انجام مي
گردد، تنه بوته انگور خيلي كوتاه پرورش داده مي شود. به طوري كه شاخه هاي
اصلي و يا بازوهاي حاصل شاخه ميوه دهنده تقريبا بر روي سطح زمين قرار گرفته
و بر روي خاك مي خزند. در اين روش تعداد بازوها بر حسب فواصل بوته ها و
رديف هاي كاشت بين 3 تا 5 باوي اصلي انتخاب مي شوند كه هر ساله تعداد زيادي
شاخه هاي يك ساله بارور بر روي آنان به وجود مي آيند و محصول آن سال را
تشكيل مي دهند. سال اول بعد از كاشت، از قلمه هاي ريشه دار شده كاشته شده
كه داراي دو جوانه خارج از خاك بوده اند دو شاخه توليد مي گردند كه بر روي
اين دو شاخه اصلي در همان سال تعدادي نيز شاخه هاي فرعي به وجود مي آيد. پس
از ريزش برگ ها در پاييز شاخه هايي را كه جهت آن به سمت بالا رشد كرده
اند، بايستي هرس كرد و ساير شاخه ها را از بالاي جوانه دوم قطع نمود. بدين
ترتيب در اوايل سال دوم تنه درخت به طور افقي بر روي خاك قرار مي گيرد. طول
آن در حدود 15 تا 20 سانتيمتر خواهد بود. در آخر سال دوم بوته مو داراي يك
تنه و دو شاخه است كه آنها را بعد از جوانه دوم هرس مي نمايند و بدين
ترتيب در آخر سال دوم بعد از هرس و يا در اول سال سوم روي تنه مو چهار
جوانه وجود دارد كه پس از رشد، توليد چهار شاخه مي كند. در آخر سال سوم
بوته مو داراي چهار شاخه و يا نشعاب خواهد بود كه آن ها را بازو مي نامند و
فاصله اين بازوها از سطح زمين حداكثر 30 سانتي متر خواهد بود. بعد از سه و
يا چهار سال بوته مو كه به طرزي هرس گرديده است داراي چهار و اگر بوته قوي
باشد در حدود 5 تا 6 بازو خواهد داشت. كه هر كدام از اين بازوها به نوبه
خود 3 تا 4 شاخه توليد مي كنند كه به طور حتم 2 تا 3 شاخه از آنها بارده
خواهند بود پس عمل باردهي بر روي شاخه هاي مزبور صورت خواهد گرفت كه بر روي
يك شاخه كه داراي شاخه هايي مي باشد، بر روي شاخه هاي پاييني كه يك ساله
نيز مي باشد 2 تا 3 جوانه نگه داشته و بقيه شاخه را حذف مي كنند و بر روي
شاخه بالاتري 5 تا 6 جوانه نگه داشته و بقيه را حذف مي كنند در نتيجه در
سال بعد شاخه اي كه دو جوانه داشت توليد دو تا شاخه مي كند و شاخه اي كه 5
تا 6 جوانه داشت و جهت توليد ميوه نگه داري شده بود، كلا حذف مي شود و بر
روي شاخه اي كه دو تا شاخه توليد كرده است دوباره همانند سال قبل بر روي
شاخه پايين تري (نزديك تر به بازو) 2 تا 3 جوانه نگه داشته كه هدف از پرورش
اين شاخه توليد ميوه مي باشد. بدين ترتيب عمل هرس باردهي هر ساله بر روي
كليه شاخه هاي بارده ساير بازو ها نيز به اين ترتيب انجام مي شود كه در
نتيجه اين عمل هم توليد ميوه خواهيم داشت و هم از گسترش بيش از اندازه تاج
بوته مو جلوگيري خواهيم كرد و در نهايت بايستي در بوته هاي قوي حداكثر تا
75 جوانه در سيستم آبي و 30 جوانه در سيستم ديم نگه داري كنيم كه اين تعداد
جوانه معمولا همان 10 تا 15 درصد كل جوانه هاي بوته مو خواهند بود.
جوان كردن تاك هاي مسن:

در تاكستان هاي قديمي براي فعال كردن تاك ها هر چند سال يك
بار ريشه هايي كه در كنار يقه گياه روييده اند و يا مقدار زيادي از ريشه
ها كه به دلايل مختلف خشكيده و مرده اند بايستي حذف گردند. روش اجرايي در
سطوح كوچك تقريبا ساده بوده و تاك داران با استفاده از وسايل مختلف هرس
نوعي هرس ريشه انجام مي دهند. طبيعي است هنگامي كه ريشه هاي جديد تشكيل
گردند، در واقع گياه مجددا جوان شده و بارآوري آن افزون مي يابد.
پاسخ
 سپاس شده توسط Dash @li


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان