امتیاز موضوع:
  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 4.5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
منبع طرح سوالات درس آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت91
#1
درس آيين دادرسي مدني در آزمون وكالت 91

سوال ۱: – اگر خواندگان دعوا محصور و بیش از سی نفر باشند، خواهان مکلف است مشخصات ……….

۱ -همه‌ی خواندگان را در دادخواست قید کند، و دادخواست باید به همه خواندگان ابلاغ شود.

۲-همه‌ی خواندگان را در دادخواست قید کند ولی دادخواست به معارض اصلی که خواهان مشخص کرده ابلاغ و مراتب یک نوبت آگهی می‌شود.

۳- همه‌ی خواندگان را در دادخواست قید کند ولی مراتب یک نوبت در روزنامه‌ی کثیرالانتشار آگهی می‌شود.

۴- خوانده یا خواندگان اصلی را قید کند و مراتب یک نوبت در روزنامه‌ی کثیرالانتشار آگهی می‌شود.

منبع طرح سوال:جلد دوم پیشرفته دکتر عبدالله شمس شماره ۴۲ و بند دوم ماده ۵۱ و ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی (با ماده ۷۴ نباید اشتباه بگیرید)

سوال ۲: – چنانچه دادگاه تجدیدنظر، در رسیدگی تجدیدنظر تشخیص دهد که سمت دادخواست دهنده‌ی نخستین محرز نیست باید ……….

۱- رای تجدیدنظر خواسته را فسخ و قرار رد دعوای نخستین را صادر نماید.

۲- رای تجدیدنظر خواسته را فسخ و پرونده را برای صدور رای شایسته به دادگاه نخستین برگرداند.

۳- رای تجدیدنظر خواسته را فسخ و خواهان دعوا را محکوم به بی‌حقی نماید.

۴- پرونده را به دفتر دادگاه تجدیدنظر برگرداند تا به دادخواست دهنده‌ی نخستین اظهار رفع نقص نماید.

منبع طرح سوال:جلد دوم پیشرفته دکتر عبدالله شمس شماره ۸۱۴ و ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی

سوال ۳: چنانچه حکمی قطعی از دادگاه صادر شود و شخص ثالثی به آن اعتراض نماید و به تشخیص دادگاه، جبران خسارات ناشی از اجرای حکم مقدور نباشد، آنگاه:

۱- حکم اجرا می‌شود اما محکوم‌له مکلف به جبران خسارت می‌شود.

۲- دادگاه دستور لازم را برای جلوگیری از ورود خسارت به شخص ثالث صادر می‌نماید.

۳-دادگاه با صدور دستور موقت اجرای حکم را معلق می‌نماید به شرط آن که رئیس حوزه‌ی قضایی با آن موافقت نماید.

۴- دادگاه، به درخواست شخص ثالث و با گرفتن تامین متناسب، قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌نماید.

منبع طرح سوال: جلد دوم پیشرفته دکتر عبدالله شمس شماره ۱۰۴۱ و ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی

سوال ۴: چنانچه دارنده‌ی چک برای مطالبه‌ی وجه آن علیه صادر کننده اقامه‌ی دعوا نماید و خوانده سند را اصیل نداند در این صورت خوانده ………..

۱- تنها می‌تواند ادعای جعل نماید و بار اثبات اصالت سند به عهده‌ی خواهان است.

۲- می‌تواند ادعای جعل نماید و یا اصالت سند را انکار نماید و در هر حال بار اثبات اصالت سند به عهده‌ی خواهان است.

۳-تنهای می‌تواند اصالت سند را انکار نماید و بار اثبات اصالت سند به عهده‌ی خواهان است.

۴- می‌تواند ادعای جعل نماید که بار اثبات جعلیت به عهده‌ی خوانده است. و یا اصالت سند را انکار نماید که بار اثبات اصالت به عهده‌ی خواهان است.

منبع طرح سوال:جلد سوم پیشرفته دکتر عبدالله شمس شماره ۲۵۸ و شماره ۳۱۶ و ۳۰۳ -

و ماده ۲۱۶ و ۲۱۹قانون آیین دادرسی مدنی

سوال ۵: دعوای ابطال دستور اجرای سند رسمی در صلاحیت ………. است.

۱- هیئت نظارت استان

۲- شورای عالی ثبت

۳-دادگاه محل صدور دستور اجرا

۴- دادگاه محل اقامت متعهد سند

منبع طرح سوال:ماده ۱ و ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲

جلد نخست پیشرفته دکتر عبدالله شمس شماره ۷۳۴

سوال ۶: چنانچه شخصی ملک خود را برای مدت دو سال به فرمانداری شهری اجاره دهد اما مستاجر پس از پایان مدت اجاره، به دستور وزیر کشور، از تخلیه ملک خودداری نماید، مالک، برای تخلیه ملک باید به ………. مراجعه نماید.

۱-دیوان عدالت اداری

۲- شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده

۳- دادگاه عمومی محل وقوع ملک

۴- شورای حل اختلاف مستقر در دیوان عدالت اداری

منبع طرح سوال:ماده یک شورای حل اختلاف و ماده۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی(در اینجا دولت در مقام اعمال تصدی است نه اعمال حاکمیت بنابراین دیوان عدالت اداری صالح نیست، به استناد ماده یک قانون شورای حل اختلاف این دعوا در شورای حل اختلاف قابل رسیگی نیست.بنابر این طبق قواعد عام آیین دادرسی و ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل وقوع ملک صالح است)

سوال ۷: دعوایی به خواسته‌ی اثبات نسب اقامه می‌شود و شخصی به عنوان ثالث وارد دعوا می‌شود و محکوم می‌گردد. حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر استان استوار می‌شود، در این صورت یا علی‌القاعده شخص ثالث می‌تواند نسبت به این حکم ………. نماید.

۱-تنها فرجام خواهی

۲- فرجام خواهی و اعاده‌ی دادرسی

۳-تنها اعاده‌ی دادرسی

۴- اعتراض ثالث و فرجام خواهی

منبع طرح سوال: طراحی این سوال یکمقدار اشتباه است زیرا زمانی که شخصی وارد دعوا می‌شود ، این شخص از اصحاب دعوا حساب می‌شود نه شخص ثالث (در سوال نوشته شده شخص ثالث) .وارد ثالث (اصلی) خوهان شمرده می‌شود و تمام احکام و آثار خواهان بر وی مترتب می‌شود.(جلد سوم پیشرفته دکتر عبدالله شمس شماره ۶۶) برای پاسخ به این سوال شما باید به مواد ۳۶۸ و ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مسلط باشید

سوال ۸:چنانچه صدور قرار کارشناسی به درخواست خواهان باشد دستمزد کارشناس ………. و اگر توزیع (تودیع ) ننماید دادگاه باید ………. نماید.

۱- به عهده‌ی خواهان – قرار توقیف دادرسی صادر

۲- به عهده‌ی خواهان – کارشناسی را از عداد دلایل خارج

۳-به عهده‌ی خواهان – قرار ابطال دادخواست صادر

۴- بالسویه به عهده‌ی طرفین – قرار توقیف دادرسی صادر

منبع طرح سوال: جلد سوم پیشرفته دکتر عبدالله شمس شماره۵۳۴ و ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی

سوال ۹: چنانچه خواهان در اولین جلسه‌ی دادرسی درخواست تامین خواسته نماید و خوانده در همین جلسه نسبت به مستند دعوا ادعای جعل نماید صدور قرار تامین خواسته، پیش از روشن شدن جعلیت یا اصالت سند ………. و اجرای قرار تامین خواسته تا آن زمان ……….

۱- مجاز – مجاز است.

۲- مجاز – ممنوع است.

۳- ممنوع – مجاز است.

۴-مجاز – بستگی به نظر دادگاه دارد.

منبع طرح سوال:پاسخ به این سوال نیاز به تسلط به مواد۱۰۸ و۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی دارد

باتوجه به اینکه در قانون منعی در مورد صدور قرا تأمین خواسته در این حالت ذکر نشده است چون در ماهیت دعوا تأثیر ندارد و تأمین برای در امنیت قرار دادن خواسته است (جلد سوم پیشرفته شماره ۶۹۴)و باتوجه به این که قانون در ماده ۱۲۰ مقرر داشته است که اگر قرار اجرا شود و حکم علیه خواها ن صادر شود ... خوانده می‌تواند خسارت دریافت کند بنابر این اجرای قرار تأمین خواسته مجاز است و در نهایت اگر حکم بر علیه خواهان باشد خوانده می‌تواند خسارت خود را مطالبه کند

سوال ۱۰:حذف شد

سوال ۱۱:چنانچه در پی «ایراد تامین دعوای واهی» خواهان تامینی را که دادگاه تعیین نموده در مهلت مقرر ندهد دادگاه، به درخواست خوانده، باید ……….

۱-قرار رد دادخواست صادر نماید که قطعی است.

۲-قرار رد دادخواست صادر نماید که می‌تواند تنها قابل تجدیدنظر باشد.

۳- حکم بر بطلان دعوا صادر نماید که می‌تواند تنها قابل تجدیدنظر باشد.

۴- قرار رد دادخواست صادر نماید که می‌تواند قابل تجدیدنظر و اعتراض ثالث باشد.

منبع طرح سوال:جلد سوم پیشرفته عبدالله شمس ،شماره ۴۰ و ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی

سوال ۱۲:چنانچه دعوایی غیر مالی در دادگاه عمومی مطرح شود و خوانده در جلسه‌ی دادرسی حاضر نشود و لایحه ندهد و وکیل نیز معرفی ننماید و محکوم شود این حکم نسبت به خوانده ……….

۱-در هر حال حضوری است.

۲- غیابی است مگر اخطاریه به خوانده ابلاغ قانونی شده باشد.

۳- غیابی است مگر اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد.

۴- غیابی است مگر اخطاریه و حکم به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد.

منبع طرح سوال:ماده۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی ،جلد دوم پیشرفته دکتر عبدالله شمس شماره ۴۵۴

سوال ۱۳:چنانچه موضوع دعوا عین معین باشد و در اجرای قرار تامین خواسته توقیف شده باشد و حکم به استرداد آن نیز صادر شده باشد خواهان نسبت به این مال، در برابر بستانکاران ………. و محکوم به محول (مشمول) مستثنیات دین ……….

۱- حق تقدم دارد – می‌باشد.

۲- حق تقدم ندارد – می‌باشد.

۳-حق تقدم دارد به شرط آن که خوانده تاجر ورشکسته نباشد – نمی‌باشد.

۴- حق تقدم دارد اگر چه خوانده تاجر بوده و ورشکسته شده باشد – نمی‌باشد.

منبع طرح سوال:جلد سوم پیشرفته دکتر عبدالله شمس شماره ۷۹۷ و ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی وماده ۱۲۹

سوال ۱۴: دعوایی اقامه می‌شود و دادگاه عمومی، به علت عدم توجه دعوا به خوانده، حکم بر بطلان دعوا صادر می‌نماید، چنانچه از این رای تجدیدنظرخواهی شود، دادگاه تجدیدنظر باید رای را ……….

۱- قرار تلقی و آن را فسخ نماید.

۲-در هر حال فسخ و خود رسیدگی نماید.

۳-قرار تلقی رای را استوار نماید.

۴- قرار تلقی و حسب مورد آن را فسخ یا استوار نماید.

منبع طرح سوال : جلد دوم پیشرفته دکتر عبدالله شمس شماره ۸۲۰ و ماده ۳۸۵ و ملاک ماده ۴۰۳

سوال ۱۵: چنانچه خوانده دعوا شرکت خصوصی باشد و در نشانی تعیین شده در دادخواست شناخته نشود ……….

۱-مفاد دادخواست یک نوبت در روزنامه‌ی رسمی آگهی شود.

۲-مفاد دادخواست یک نوبت در روزنامه‌ی رسمی منتشر می‌شود.

۳- دادخواست باید به آخرین محل سکونت مدیر شرکت ابلاغ شود.

۴- دادخواست باید به آخرین محلی که به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها معرفی شده ابلاغ شود.

جلد دوم پیشرفته شمس شماره ۱۶۳ و تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی

سوال ۱۶:چنانچه در جریان رسیدگی به دعوایی که در دادگاه عمومی اقامه شده به موجب قانون بعدی، مرجع دیگری ذاتاً صالح شود دادگاه عمومی باید ……….

۱- در هر حال به رسیدگی ادامه دهد.

۲- به رسیدگی ادامه دهد مگر در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

۳-در هر حال قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

۴- قرار عدم صلاحیت صادر نماید مگر در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

منبع طرح سوال:جلد یک پیشرفته دکتر عبدالله شمس شماره۷۶۰

قوانین شکلی علی الاصول عطف به ما سبق می‌شود

سوال ۱۷:چنانچه خواسته‌ی دعوا مطالبه‌ی یکصد تن گندم باشد که یکصد میلیون ریال تقویم شده باشد و به موجب قراردادی که در کرمانشاه منعقد شده باید در تهران تحویل شود، خواهان می‌تواند دعوا را تنها در دادگاه عمومی ………. اقامه نماید.

۱- کرمانشاه یا تهران

۲- کرمانشاه یا محل اقامت خوانده

۳-تهران یا محل اقامت خوانده

۴- کرمانشاه، تهران یا محل اقامت خوانده

منبع طرح سوال :جلد نخست پیشرفته دکتر عبدالله شمس شماره ۷۳۹ و ماده ۱۱و۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه مورخ ۱۳۵۹ و ۶۸۸-۱۳۸۵

سوال ۱۸: چنانچه مالک باغی در تصرفات مالک منزل مسکونی مجاور اخلال جزیی ایجاد نموده باشد بی‌آنکه در منزل مسکونی تصرف کرده باشد عمل مالک باغ ………. است، ……….

۱-مزاحمت – مگر منزل مسکونی سند مالکیت داشته باشد.

۲- مزاحمت – حتی اگر منزل مسکونی سند مالکیت نداشته باشد.

۳- در هر حال ممانعت از حق.

۴- ممانعت از حق – حتی اگر منزل مسکونی سند مالکیت داشته باشد.

منبع طرح سوال:جلد نخست پیشرفته عبدالله شمس شماره ۶۰۵ و ۶۲۶و ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی

سوال ۱۹ : درخواست صدور دستور موقت در دعوای متقابل ………. است و در دعوای جلب ثالث اصلی ……….

۱-مجاز – مجاز

۲-ممنوع – مجاز

۳- مجاز – ممنوع

۴- ممنوع – ممنوع

منبع طرح سوال:جلد سوم پیشرفته عبدالله شمس شماره ۶۴۲

سوال ۲۰:چنانچه طرفین قرارداد برای رسیدگی به اختلاف احتمالی شخص معینی را به دادرسی (داوری )انتخاب نمایند که به طور مطلق از دادرسی (داوری) ممنوع است، در صورت بروز اختلاف ناشی از قرارداد بین طرفین، دعوا ……….

۱-در صلاحیت داور است.

۲- در صلاحیت داور است به شرط آن که به صلاحیت داور ایراد نشود.

۳- در صلاحیت دادگاه است.

۴- در صلاحیت دادگاه است به شرط آن که به صلاحیت دادگاه ایراد نشود.

منبع طرح سوال :جلد سوم پیشرفته شمس شماره ۹۶۸ و ماده۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
امضاء :

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد....!
پاسخ
 سپاس شده توسط نوید خزدوز


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  قوانین منبع کنکوررشته حقوق ونفت وگاز WiSe 0 131 10-02-2014، 06:03 PM
آخرین ارسال: WiSe
  جزوه حقو ق مدنی ۸ دکتر کاتوزیان WiSe 0 129 08-02-2014، 06:10 PM
آخرین ارسال: WiSe

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان