امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نمونه سوالات درس حقوق مدنی6
#1
علی یک دستگاه آپارتمان 70 متری از قرار
هر متر مربع یک میلیون تومان از مجید خریداری می کند و مجید متعهد می
شود ملک مذکور را بدون مستاجر ظرف مدت یک هفته تحویل داده و علی نیز در
موقع قبض آپارتمان، ثمن معامله را تحویل دهد ،


الف)چنانچه پس از عقد مشخص شود ملک مذکور 90 متر مربع است چه کسی و چه اقدام حقوقی می تواند انجام دهد؟مستندا و مستدلا پاسخ دهید.
ب)برای
قبض مبیع علی در چه زمانی حق اقدام دارد؟در زمان تحویل چنانچه مجید ملک
را در اجاره شخصی قرار داده باشد که در آن سکونت دارد و حق فسخ در صورت
نقل برای موجر در اجاره نامه قید نشده باشد و مستاجر به دلیل عدم
انقضای مدت اجاره تخلیه نکند ، علی چه اقدام یا اقداماتی می تواند انجام
دهد ؟
ج)چنانچه سه روز پس از انعقاد عقد آپارتمان مذکور در اثر زلزله
تلف شود وضعیت حقوقی بیع و حقوق و تکالیف طرفین عقد چگونه است؟وضعیت
حقوقی اجاره چگونه است؟مستندا پاسخ دهید .
د)اگر علی روز بعد از انعقاد عقد ورشکسته شود مجید چه اقدامی می تواند انجام دهد؟
ه)اگر
مستاجر بدون اذن مجید در باغچه آپارتمان درختکاری و گلکاری انجام داده
باشد و خرابی لوله های آب و پکیج را تعمیر نموده باشد آیا حق مطالبه هریک
از این مخارج را از مجید دارد؟یا خیر ؟مستندا و مستدلا پاسخ دهید .
و)پس از تلف آپارتمان آیا علی و مجید می توانند راجع به آثار حقوقی آن صلح کند؟مستندا پاسخ دهید .
...................................................................................................................................

ملاحظات
- استفاده از قانون يا هر سند ديگر مطلقا ممنوع است.
- پاسخ مساله‌ها را بر مبناي نظر تمامي اساتيد مرقوم فرماييد.
1-
يك شركت توليدي اتومبيل اعلام مي‌كند كه به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه
تبليغات آن شركت را بر عهده بگيرد و ظرف يكسال فروش آن را حداقل دوبرابر
نمايد، 100 ميليون تومان خواهد پرداخت. آقاي X به شركت مراجعه و قرارداد
منعقد مي‌نمايد و ضمن آن قرارداد شرط مي‌شود كه اتومبيل مدير عامل شركت به X
قرض داده شود. مستدلا پاسخ دهيد:

اولا- اگر سه ماه پس از عقد معلوم شد كه آقاي X سفيه بوده است، تكليف عقد و شرط چيست؟ 3 نمره
ثانيا- اگر يازده ماه بعد از قرارداد آقاي X فوت شود، عقد و شرط به چه سرنوشتي دچار خواهند شد؟ 5/2 نمره
ثالثا- اگر مدير عامل شركت، اتومبيل مورد نظر را به X تحويل ندهد، وضعيت عقد و شرط را بررسي فرماييد. 5/2 نمره
رابعا-
اگر تعدادي از اتومبيل‌هاي شركت كه در اختيار X جهت كار تبليغاتي قرار
گرفته، در يد وي تلف شود، خسارت وارده بر عهده چه كسي خواهد بود؟ 5/2 نمره
خامسا-
آيا شركت طرف قرارداد مي‌تواند قبل از يكسال، قرارداد را فسخ نمايد؟ بر
فرض كه بتواند تكليف هزينه‌هاي X چه خواهد بود؟ وضعيت عقد قرض چيست؟ 4 نمره
2-
فردي دادخواست ضرر و زيان عليه ديگري مي‌دهد. قبل از تشكيل جلسه رسيدگي،
خوانده به خواهان مراجعه مي‌نمايد و در قبال صرف نظر كلي از دعوايش،
اتومبيلش را به وي تمليك مي‌كند و از او 20 ميليون تومان نيز مي‌گيرد.
مستدلا پاسخ دهيد:
اولا- چنانچه اتومبيل قبل از تحويل به خواهان، بدون تقصير خوانده تلف شود، وضعيت عقد چه خواهد بود؟ 5/2 نمره
ثانيا- اگر قيمت واقعي اتومبيل در لحظه عقد، 70 ميليون تومان باشد، آيا خوانده حق فسخ دارد؟ 5/1 نمره
ثالثا- اگر خوانده دعوا پس از عقد بفهمد اين عقد را با برادر خواهان منعقد نموده است، تكليف عقد چيست؟ 5/1 نمره

.........................................................................................................................................

1.ضمن بررسی مفهوم سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت ،تفاوتهای آنها را بررسی نمایید.(4 نمره)

۱) سرقفلي
وجهي است كه مالك (خواه مالك عين باشد يا منفعت) در ابتداي اجاره و جداي از
مال الاجاره از مستاجر مي گيرد تا محل را به وي اجاره بدهد و واگذار
كند.در حالي كه حق كسب و تجارت حقي است كه به طور تدريجي و به مرور زمان
براي مستاجر محل كسب و پيشه و تجارت به وجود مي آيد. درنتيجه بعد از اينكه
مستاجر كار و فعاليت كرد و مشتري و اعتبار بدست آورد، حقي براي او به وجود
مي آيد كه به آن حق كسب و پيشه و تجارت مي گويند.وقتي به قوانين سال هاي
1322 تا 1376 نگاه مي كنيم هر جا كلمه سرقفلي به كار رفته منظور حق كسب و
پيشه و تجارت بود.


2) تحقق حق
سرقفلی تابع حاکمیت اراده طرفین است و مالک و موجر رقم حق سرقفلی را
تعیین می کند و داوطلب حق سرقفلی مختار به پذیرش یا رد پیشنهاد است. اما
،تحقق و تکوین حق کسب و پیشه منوط به برقراری رابطه استیجاری است اما مبلغ
و میزان حق کسب و پیشه به حسن شهرت مستاجر و مدت تصرف و ایجاد رونق در محل
بستگی دارد.


3) حق
سرقفلی به مالک پرداخت می شود نه مستاجر اول و ازاین رو شهرت تجاری و رونق
کسبی و اعتبار صنفی در تعیین میزان آن تاثیری ندارد.


4) آنچه در
قانون ۱۳۳۹ و ۱۳۵۶ درخصوص روابط مالک و مستاجر مورد بحث قرار گرفته، حق
سرقفلی به معنای گفته شده نمی باشد; بلکه صرفا حق کسب و پیشه و تجارت است.


5) نقل و
انتقال حق سرقفلی ضمن منافع مورد اجاره به صورت عادی و رسمی امکان پذیر
است. نقل و انتقال حق کسب و پیشه ضمن رابطه استیجاری فقط با تنظیم سند رسمی
میسر است و عدم رعایت این نحوه از نقل و انتقال رسمی، متخلف را مواجه با
ضمانت اجرای مقنن می نماید.(ماده ۱۹ و تبصره های یک و۲ ذیل همان قانون)


6) تعیین
قیمت عادله روز سرقفلی به کیفیتی است که در ماده واحده الحاقی ۱۰۸۲ قانون
مدنی اشاره شده و با عنایت به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی ارزیابی می شود.
در حق کسب و پیشه در صورت عدم توافق مالک و مستاجر، درنهایت دادگاه وارد
قضیه شده و از طریق کارشناس صلاحیت دار میزان حق کسب و پیشه را تعیین می
کند. (ماده ۱۸ ق.ر.م.م مصوب ۱۳۶۵)


7) حق سرقفلی در تعدي و تفریط از بین نمی رود. اما حق کسب و پیشه در تعدی و تفریط مستاجر از بین می رود.

2.اگر
مستاجری طبق قانون روابط موجر و مستاجر 56 حق انتقال به غیر را نداشته باشد
آیا می تواند اجاره را به دیگری منتقل نماید؟(2.5 نمره)


«...اصل
این است که مستاجر حق اجاره دادن عین را ندارد ، مگر اینکه در عقد اجاره
چنین حقی را به او داده باشند . ‌ماده 10 ق.موجر و مستاجر 56:«مستأجر
نمي‌تواند منافع مورد اجاره را كلاً يا جزئاً يا به نحو اشاعه به غير
انتقال دهد يا واگذار نمايد مگر اين كه كتباً اين اختيار به او داده‌شده
باشد»


مشخص است
که اگر مستاجر واحد حق انتقال باشد و مورد اجاره را به دیگری منتقل کند هیچ
اشکال حقوقی وجود ندارد اما در زمانیکه چنین حقی وجود ندارد ضمانت اجرا
هاییی وجود دارد که در ذیل به آن می پردازیم:


نخست-
انتقال در صورتیکه حق انتقال وجود ندارد: ‌هر گاه مستأجر تمام يا قسمتي از
مورد اجاره را به غير اجاره دهد در اینصورت موجر مي‌تواند حسب مورد صدور
حكم فسخ اجاره يا تخليه را از دادگاه درخواست كند دادگاه ضمن حكم فسخ
اجاره‌دستور تخليه مورد اجاره را صادر مي‌نمايد و اين حكم عليه مستأجر يا
متصرف اجرا و محل تخليه خواهد شد.(بند 2 ماده 10 و بند 2 ماده 14) در این
صورت مستأجر يا متصرف حسب مورد استحقاق دريافت نصف حق كسب يا‌پيشه يا تجارت
را خواهد داشت.( طبق ‌تبصره 1 ماده 19 ق.موجر و مستاجر)


البته در
صورتي كه مستأجر محل كسب يا پيشه يا تجارت به موجب اجاره‌نامه، حق انتقال
به غير داشته باشد مي‌تواند براي همان شغل يا‌مشابه آن منافع مورد اجاره را
با سند رسمي به ديگري انتقال دهد. ( ماده 19)


دوم- روش
انتقال مورد اجاره از سوی مستاجر به غیر در صورتیکه فاقد این حق باشد : ‌هر
گاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غير سلب شده يا اجاره‌نامه‌اي در بين
نبوده و مالك راضي به انتقال به غير نباشد چنانچه موجر بخواهد قرارداد را
فسخ نماید بايد در مقابل تخليه مورد اجاره، حق‌كسب يا پيشه يا تجارت مستأجر
را بپردازد والا مستأجر مي‌تواند براي تنظيم سند انتقال به دادگاه مراجعه
كند، و دعوای«تجویز انتقال منافع» مطرح نماید در اين صورت دادگاه حكم به
تجويز‌انتقال منافع مورد اجاره به غير و تنظيم سند انتقال صادر خواهد نمود و
مستاجر می تواند به دیگری منتقل نماید، مستأجر جديد از هر حيث نسبت به
تمام‌شرايط اجاره قائم‌مقام مستأجر سابق خواهد بود. هرگاه ظرف شش ماه از
تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع با سند رسمی به مستاجر دیگر منتقل نشود حکم
دادگاه ملقی الاثر است .(ذیل ماده 19) ....»


3.اگر
آپارتمانی به اعتبار اینکه 80 متر است خریده شود و 1. کمتر از آن درآید یا
2. مشخص شود نیمی از آن در تملک دیگری است چه حقوقی برای خریدار متصور
است؟(3 نمره)


پاسخ:در
دوحالت خیار تبعض صفقه پیش می آید.البته آنجاییکه ملک برای دیگری است اگر
معامله از سوی مالک رد شود خیار ایجاد می شود.مواد قانونی مرتبط عباتند از
384و441و442و390 و 391و 392 قانون مدنی


4.مفهوم
ماده 765 ق.مدنی را که مقرر میدارد:« صلح دعوي مبتني برمعامله باطله باطل
است ولي صلح دعوي ناشي ازبطلان معامله صحيح است . » را توضیح دهید. (3
نمره)


پاسخ: صدر
ماده به این معنی است که اگر راجع به اثار قراردادی که باطل است صلح
نماییم از انجایی که قرارداد اول باطل است و اثاری ندارد صلح نیز باطل است
زیرا قرارداد فاقد موضوع می شود . مثلاً معامله ای که باطل است در خصوص
نحوه پرداخت عوض صلحی صورت گرفته چنین صلحی باطل می باشد مثل قرارداد مدیر
با شرکت باطل است که صلح کنند که مدیر چگونه حقوقش را بگیرد(

پرونده:

شرکت الف
قرارداد بیعی مبنی بر خرید 100 تن مواد اولیه با شرکت ب منعقد می کند.با
توجه به تورم موجود در بازار، در ضمن قرارداد شرط می شود که ب حق دارد هر
زمان که بخواهد بتواند قرارداد را فسخ نماید.ب مواد اولیه را تهیه و تعیین
نموده و برای حمل در حیاط انبار قرار می دهد تا صبح حمل شوند، شبانگاه
مواد اولیه به سرقت می رود.


با استدلال و استناد به قانون و نظریات مختلف حقوقی پاسخ دهید:

1.وضعیت قرارداد را صرفنظر از سرقت مواد اولیه تشریح نمایید. (2.5 نمره)

پاسخ:معامله باطل است زیرا:«....برابر ماده 401 خیار شرط باید مدت داشته باشد ، در غیر این صورت هم شرط و هم عقد باطل است .

مبنای بطلان شرط بدون مدت :
1 -
گروهی معتقدند شرط بدون مدت مجهول و باعث جهل به عوضین می شد . زیرا با
گذشت زمان معمولا ارزش عوضین کم می شود و لذا با نا معلوم بودن مجهول می
شود .

2-گروهی معتقدند : شرط بدون مدت باعث غرری ( زیان ) بودن معامله می شود و معامله غرری نیز باطل است ....»(

2.سرقت مواد اولیه چه تاثیری در قرارداد دارد؟(2.5 نمره)

پاسخ:بستگی
دارد که آیا سرقت را در حکم تلف بدانیم یا خیر.فرض مساله این است که سرقت
در حکم تلف است مثل این است که ثالثی قبل از قبض مبیع را تلف کرده باشد:«
...این قاعده موافق قاعده است(تلف مبیع قبل از عقد)که باید گفت:اکر مبیع
تسلیم یا تعیین مصداق نشده باشد وتلف شود (مثل اینکه تحریم جلوی واردات را
بگیرد)قرارداد منفسخ می شود و گروهی معتقدند چنین قراردادی باطل است که
چنین نظری صحیح نمی باشد ممکن است تأخیر تأدیه گذاشته باشیم که با بطلان
عقد شرط هم از بین می رود. )اگر مبیع وفق نظری که تعیین مصداق موجب انتقال
مالکیت است وهنوز تسلیم نشده باشد و تلف شود(رجوع به م387ق.م)ومنفسخ می
شود..... تلف مبیع بوسیله ثالث :


در مورد اینکه تلف مبیع بوسیله ثالث باعث انفساخ عقد بیع می شود یا خیر اختلاف نظر است .

الف : گروهی تلف بوسیله ثالث را در حکم قوه قاهره و در نتیجه اعمال قاعده ضمان معاوضی و در نتیجه انفساخ عقد می دانند .

ب : گروهی
تلف مبیع بوسیله ثالث را مانع اعمال قاعده ضمان معاوضی ( انفساخ عقد )می
دانند و حقی که خریدار دارد این است که می تواند به ثالث رجوع نماید .»3.با فرض اینکه مواد اولیه پیدا شوند و ب آنها را در حالیکه معیوب هستند، تسلیم نماید، چه حقوقی برای الف متصور است؟(2.5 نمره)

پاسخ:حق رد
ایجاد می شود زیرا وفق ماده 279 - اگرموضوع تعهدعين شخصي نبوده وكلي
باشدمتعهدمجبور نيست كه فرداعلاي آن ايفاءكندليكن ازفردي هم كه عرفامعيوب
محسوب است نمي تواندبدهد. «....ماده 437ق.م«از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل
مبیع شخصی است»شخصی در برابر کلی اعمال میشود.ثمن شخصی(ثمن عین معین)که اگر
عیب داشته باشد خیار اعمال می شود...»
امضاء :

سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد....!
پاسخ
 سپاس شده توسط افسانه پناهی


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان