امتیاز موضوع:
 • 2 رأی - میانگین امتیازات: 3.5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
یاد اون روزا بخیر (مخصوص دهه شصتی ها)
#1
[تصویر: 111311_487.jpg]

[تصویر: 63084_775.jpg]

[تصویر: 63085_406.jpg]

[تصویر: 63086_860.jpg]

[تصویر: 63087_555.jpg]

[تصویر: 63088_110.jpg]

[تصویر: 63089_136.jpg]

[تصویر: 63090_763.jpg]

[تصویر: 63091_539.jpg]

[تصویر: 63092_776.jpg]

[تصویر: 63093_544.jpg]

[تصویر: 63094_134.jpg]

[تصویر: 63095_239.jpg]

[تصویر: 63096_199.jpg]

[تصویر: 63097_352.jpg]

[تصویر: 63098_866.jpg]

[تصویر: 63099_134.jpg]

[تصویر: 63100_292.jpg]

[تصویر: 63101_806.jpg]

[تصویر: 63102_333.jpg]

[تصویر: 63103_201.jpg]

[تصویر: 63104_915.jpg]

[تصویر: 63105_169.jpg]

[تصویر: 63106_108.jpg]


[تصویر: 64350_726.jpg]

[تصویر: 64351_729.jpg]

[تصویر: 64352_982.jpg]

[تصویر: 64353_862.jpg]

[تصویر: 64354_147.jpg]

[تصویر: 64355_929.jpg]

[تصویر: 64356_303.jpg]

[تصویر: 64357_251.jpg]

[تصویر: 64358_158.jpg]

[تصویر: 64359_108.jpg]

[تصویر: 64360_375.jpg]

[تصویر: 64361_316.jpg]

[تصویر: 64362_241.jpg]

[تصویر: 64363_662.jpg]

[تصویر: 64364_867.jpg]

[تصویر: 64365_859.jpg]

[تصویر: 64366_772.jpg]

[تصویر: 64369_439.jpg]

[تصویر: 64367_295.jpg]

[تصویر: 64368_223.jpg]

[تصویر: 65812_565.jpg]

[تصویر: 65814_278.jpg]

[تصویر: 65815_953.jpg]

[تصویر: 65816_876.jpg]

[تصویر: 65817_266.jpg]

[تصویر: 65819_676.jpg]

[تصویر: 65820_422.jpg]

[تصویر: 65821_545.jpg]

[تصویر: 65822_556.jpg]

[تصویر: 65823_690.jpg]

[تصویر: 65824_984.jpg]

[تصویر: 65825_450.jpg]

[تصویر: 65826_939.jpg]

[تصویر: 65827_900.jpg]

[تصویر: 65828_241.jpg]

[تصویر: 65829_307.jpg]

[تصویر: 65830_708.jpg]

[تصویر: 65831_414.jpg]

[تصویر: 65832_155.jpg]

[تصویر: 65833_120.jpg]

[تصویر: 65834_521.jpg]

[تصویر: 65835_818.jpg]

[تصویر: 65836_347.jpg]

[تصویر: 65837_507.jpg]


[تصویر: 67005_502.jpg]

[تصویر: 67007_565.jpg]

[تصویر: 67006_298.jpg]

[تصویر: 67008_137.jpg]

[تصویر: 67009_184.jpg]

[تصویر: 67010_152.jpg]

[تصویر: 67011_232.jpg]

[تصویر: 67012_238.jpg]

[تصویر: 67013_494.jpg]

[تصویر: 67014_587.jpg]

[تصویر: 67015_492.jpg]

[تصویر: 67016_959.jpg]

[تصویر: 67017_183.jpg]

[تصویر: 67018_573.jpg]

[تصویر: 67019_129.jpg]

[تصویر: 67020_651.jpg]

[تصویر: 67021_224.jpg]

[تصویر: 67022_282.jpg]

[تصویر: 67023_503.jpg]

[تصویر: 67024_412.jpg]

[تصویر: 67025_371.jpg]

[تصویر: 67026_816.jpg]

[تصویر: 67027_796.jpg]

[تصویر: 67028_415.jpg]


[تصویر: 68624_760.jpg]

[تصویر: 68625_764.jpg]

[تصویر: 68626_868.jpg]

[تصویر: 68627_142.jpg]

[تصویر: 68628_498.jpg]

[تصویر: 68629_719.jpg]

[تصویر: 68630_796.jpg]

[تصویر: 68631_925.jpg]
[تصویر: 68632_268.jpg]

[تصویر: 68633_701.jpg]

[تصویر: 68634_933.jpg]

[تصویر: 68635_801.jpg]

[تصویر: 68636_765.jpg]

[تصویر: 68637_146.jpg]

[تصویر: 68638_125.jpg]

[تصویر: 68639_385.jpg]

[تصویر: 68640_426.jpg]

[تصویر: 68641_177.jpg]

[تصویر: 68642_488.jpg]

[تصویر: 68643_252.jpg]

[تصویر: 68644_866.jpg]

[تصویر: 68645_301.jpg]

[تصویر: 68646_631.jpg]

[تصویر: 68647_161.jpg]

[تصویر: 68648_648.jpg]

[تصویر: 68649_270.jpg]


[تصویر: 73483_839.jpg]

[تصویر: 73484_544.jpg]

[تصویر: 73485_327.jpg]

[تصویر: 73486_452.jpg]

[تصویر: 73487_321.jpg]

[تصویر: 73488_712.jpg]

[تصویر: 73489_205.jpg]

[تصویر: 73490_862.jpg]

[تصویر: 73491_979.jpg]

[تصویر: 73492_734.jpg]

[تصویر: 73493_818.jpg]

[تصویر: 73494_667.jpg]

[تصویر: 73495_916.jpg]

[تصویر: 73496_485.jpg]

[تصویر: 73497_522.jpg]

[تصویر: 73498_869.jpg]

[تصویر: 73499_708.jpg]

[تصویر: 73500_308.jpg]

[تصویر: 73501_535.jpg]

[تصویر: 73502_778.jpg]

[تصویر: 73503_172.jpg]

[تصویر: 73504_805.jpg]

[تصویر: 73506_907.jpg]


[تصویر: 84249_688.jpg]

[تصویر: 84250_385.jpg][تصویر: 84253_100.jpg]

[تصویر: 84254_201.jpg][تصویر: 84257_459.jpg]

[تصویر: 84258_647.jpg]

[تصویر: 84259_518.jpg]

[تصویر: 84260_385.jpg]

[تصویر: 84261_274.jpg]

[تصویر: 84262_603.jpg]

[تصویر: 84263_940.jpg]

[تصویر: 84264_493.jpg]

[تصویر: 84266_166.jpg]

[تصویر: 84267_860.jpg]

[تصویر: 84268_890.jpg]

[تصویر: 84269_274.jpg]

[تصویر: 84270_652.jpg]

[تصویر: 84271_929.jpg]

[تصویر: 84272_522.jpg]

[تصویر: 84274_279.jpg]

[تصویر: 84275_286.jpg]

[تصویر: 84276_792.jpg]

[تصویر: 84277_211.jpg]

[تصویر: 84278_670.jpg]

[تصویر: 84279_713.jpg]


[تصویر: 111286_408.jpg]

[تصویر: 111287_512.jpg]

[تصویر: 111288_528.jpg]

[تصویر: 111289_251.jpg]

[تصویر: 111290_659.jpg]

[تصویر: 111291_882.jpg]

[تصویر: 111292_132.jpg]

[تصویر: 111293_740.jpg]

[تصویر: 111294_600.jpg]

[تصویر: 111295_599.jpg]

[تصویر: 111296_708.jpg]

[تصویر: 111297_854.jpg]

[تصویر: 111298_430.jpg]

[تصویر: 111299_922.jpg]

[تصویر: 111300_601.jpg]

[تصویر: 111301_802.jpg]

[تصویر: 111302_533.jpg]

[تصویر: 111303_731.jpg]


[تصویر: 111306_244.jpg]

[تصویر: 111307_529.jpg]

[تصویر: 111308_520.jpg]

[تصویر: 111309_577.jpg]

[تصویر: 111310_194.jpg][تصویر: 111312_795.jpg]

[تصویر: 111313_826.jpg]

[تصویر: 111314_186.jpg]

[تصویر: 111315_533.jpg]

[تصویر: 111316_470.jpg]


[تصویر: 126805_727.jpg]

[تصویر: 126806_534.jpg]

[تصویر: 126807_218.jpg]

[تصویر: 126808_169.jpg]

[تصویر: 126809_928.jpg]

[تصویر: 126810_726.jpg]

[تصویر: 126811_546.jpg]

[تصویر: 126812_255.jpg]

[تصویر: 126813_356.jpg]

[تصویر: 126814_788.jpg]

[تصویر: 126815_873.jpg]

[تصویر: 126816_575.jpg]

[تصویر: 126817_764.jpg]

[تصویر: 126818_366.jpg]

[تصویر: 126819_356.jpg]

[تصویر: 126820_145.jpg]

[تصویر: 126821_861.jpg]

[تصویر: 126822_525.jpg]

[تصویر: 126823_867.jpg]

[تصویر: 126824_881.jpg]

[تصویر: 126825_978.jpg]

[تصویر: 126826_368.jpg]

[تصویر: 126827_964.jpg]

[تصویر: 126828_985.jpg]

[تصویر: 126829_887.jpg]

[تصویر: 126830_722.jpg]

[تصویر: 45049_765.jpg]

شما یادتون نمیاد، تو دبستان زنگ تفریح که تموم می شد مامورای آبخوری دیگه نمی ذاشتن… آب بخوریمشما یادتون نمیاد، شبا بیشتر از ساعت ۱۲ تلویزیون برنامه نداشت سر ساعت ۱۲ سرود ملی و پخش می کرد و قطع می شد…. سر زد از افق…مهر خاوران !شما یادتون نمیاد، قبل
از شروع برنامه یه مجری میومد اولش شعر می خوند بعد هم برنامه ها رو پشت
سر هم اعلام می کرد…آخرشم می گفت شما رو به دیدن برنامه ی فلان دعوت می
کنم..
شما یادتون نمیاد، تو نیمکت ها باید سه نفری می نشستیم بعد موقع امتحان نفر وسطی باید میرفت زیر میز.شما یادتون نمیاد، سرمونو می گرفتیم جلوی پنکه می گفتیم: آ آ آ آ آ آآآآآشما یادتون نمیاد، ولی نوک مداد قرمزای سوسمار نشانُ که زبون میزدی خوش رنگ تر میشد.


شما یادتون نمیاد،
خانواده آقای هاشمی رو که میخواستن از نیشابور برن کازرون، تو کتاب
تعلیمات اجتماعی ! شما یادتون نمیاد موقع امتحان باید بین خودمون و نفر
بغلی کیف میذاشتیم رو میز که تقلب نکنیم.شما یادتون نمیاد، پیک نوروزی که شب عید میدادن دستمون حالمونو تا روز آخر عید میگرفتن !


شما یادتون نمیاد، زنگ آخر که می شد کیف و کوله رو مینداختیم رو دوشمون و منتظر بودیم زنگ بخوره تا اولین نفری باشیم که از کلاس میدوه بیرون .شما یادتون نمیاد، یک مدت از این مداد تراش رو میزی ها مد شده بود هرکی از اونا داشت خیلی با کلاس بود.شما یادتون نمیاد، دستمال من زیر درخت آلبالو گم شده سواد داری؟شما یادتون نمیاد، ماه رمضون که میشد اگه کسی می گفت من روزه ام بهش میگفتیم: زبونتو در بیار ببینم راست میگی یا نه !


شما یادتون نمیاد، پاک
کن های جوهری که یه طرفش قرمز بود یه طرفش آبی بعد با طرف آبیش می خواستیم
که خودکارو پاک کنیم، همیشه آخرش یا کاغذ رو پاره می کرد یا سیاه و کثیف
می شد !
شما یادتون نمیاد، سر صف پاهامونو ۱۸۰ درجه باز می کردیم تا واسه رفیق فابریکمون جا بگیریم !شما یادتون نمیاد، آن مان نماران، تو تو اسکاچی، آنی مانی کَ. لا. چی !شما یادتون نمیاد، گوشه پایین ورقه های دفتر مشقمون، نقاشی می کشیدیم. بعد تند برگ میزدیم میشد انیمیشنشما یادتون نمیاد، آرزومون این بود که وقتی از دوستمون می پرسیم درستون کجاست اونا یه درس از ما عقب تر باشن !شما یادتون نمیاد، یه
زمانی به دوستمون که میرسیدیم دستمون رو دراز میکردیم که مثلا میخوایم دست
بدیم، بعد اون واقعا دستش رو دراز میکرد که دست بده بعد ما یهو بصورت
ضربتی دستمون رو پس میکشیدیم و میگفتیم: یه بچه ی این قدی ندیدی؟؟ (قد بچه
رو با دست نشون میدادیم) و بعد کرکر میخندیدیم که کنفش کردیم !
شما یادتون نمیاد، با آب و مایع ظرفشویی کف درست میکردیم، تو لوله خالی خودکار بیک فوت میکردیم تا حباب درست بشه !شما یادتون نمیاد، انگشتر فیروزه، خدا کنه بسوزه !


شما یادتون نمیاد، دبستان که بودیم، هر چی میپرسیدن و میموندیم توش، میگفتیم ما تا سر اینجا خوندیم !شما یادتون نمیاد، گل
گل گل اومد کدوم گل؟ همون که رنگارنگاره برای شاپرکها یه خونه قشنگه. کدوم
کدوم شاپرک؟؟ همون که روی بالش خالهای سرخ و زرده، با بالهای قشنگش میره و
برمیگرده، میره و برمیگرده.. شاپرک خسته میشه… بالهاشو زود میبنده… روی
گلها میشینه… شعر میخونه، میخنده !
شما یادتون نمیاد، اون مسلسل های پلاستیکی سیاه رو که وقتی ماشه اش رو میکشیدی ترررررررررررررترررررررررر ررر صدا میداد !شما یادتون نمیاد، آسیاب
بشین میشینم، آسیاب پاشو پامیشم، آسیاب بچرخ میچرخم، آسیاب پاشو،پا نمیشم؛
جوون ننه جون، پا نمیشم؛… جوونه قفل چمدون،پامیشم..آسیاب تند ترش کن،
تندتر تندترش کن!
شما یادتون نمیاد، چرخ فلکی که چرخو فلکش رو میاورد ۴ تا جا بیشتر نداشت و با دست میچرخوندش.شما یادتون نمیاد، …تا پلیس میدیدم صدای ضبط ماشین رو کم میکردیم!شما یادتون نمیاد، که
چه حالی ازت گرفته می شد وقتی تعطیلات عید داشت تموم می شد و یادت می آمد
پیک نوروزیت را با اون همه تکالیفی که معلمت بهت داده رو هنوز انجام ندادی
واقعا که هنوزم وقتی یادم می یاد گریم می گیره.
شما یادتون نمیاد، انگشتامونو تو هم کلید میکردیم یکیشونو قایم میکردیم اینو میخوندیم: بر پاااا….بر جاااا…. کی غایبه؟ مرجاااان…دروغ نگو من اینجااام…شما یادتون نمیاد، چقدر زجر آور بود شنیدن آهنگ مدرسه ها وا شده اونم صبح اول مهر.


شما یادتون نمیاد، بازی اسم فامیل. میوه:ریواس. غذا:ریواس پلو…..!شما یادتون نمیاد، دبستان که بودیم معلم بهداشت یه ساعتایی می اومد با مدادامون لای موهامونو نگاه می کرد.


دهه شصتی های عزیز اگه خاطره ای از اون زمان دارن (یا عکس) برای ما هفتادی ها هم بگن Heart
پاسخ
 سپاس شده توسط motahare ، mr.allahbeigi ، Hamid Jafary Pooya ، emad akrami ، mhs1369 ، Dash @li
#2
بابا منم دهه هفتادم ولی همه اینا رو دیدم و میدونم.

خ باحال بود انصافا .

مرسی کلی.
پاسخ
 سپاس شده توسط NasimR ، Hossein.J ، mr.allahbeigi ، emad akrami ، mhs1369
#3
درسته ولی فقط اونایی که اول دهه هفتادن یادشونه اما تقریبا همه شصتیا اینارو دیدن Rolleyes
/خواهش می کنم/ Smile
پاسخ
 سپاس شده توسط motahare ، mhs1369
#4
وای واقعا مرسی!
آقا ی خبر دارم املا رو ک دیدم یادم افتاد!
من دفتر املای اول دبستانم رو پیداکردم! سال 1378 یعنی 14 15 سال پیش ی املاهاش ک خیلی باحالتر از همشه و میذارم ولی قبلش قول بدبد مسخره نکنیدا!!؟ دستخطم زشته!!
................!
پاسخ
 سپاس شده توسط NasimR ، motahare ، mr.allahbeigi ، Hamid Jafary Pooya ، emad akrami
#5
باشه برو ، قول.
منم همه دفترهاما از اول تا راهنمایی دارم.
پاسخ
 سپاس شده توسط NasimR ، Hossein.J ، emad akrami
#6
یعنی دفتر املا اول دبستانتم داری؟!
................!
پاسخ
#7
تنها مطلب طولانی که همه شا با دقت دیدم همین بود!!!
خیلی باحال بود.
صدای گیتار من ...
صوت الغيتار بلدي ...
بنیم گیتار سِس ...
میرا گٹار آواز کر رہا ہے ...
... My guitar sound
... Mea Cithara sonus
... Mi guitarra suena
... Mijn gitaar geluid
... Il mio suono di chitarra
... Můj kytarový zvuk
... Мой гитарный звук
... 私のギターの音
.... 我的吉他的聲音
... 내 기타 소리
... Իմ կիթառ ձայնային
... เสียงกีตาร์ของฉัน
... আমার গিটার শব্দ
پاسخ
 سپاس شده توسط NasimR
#8
آره. میگم الف ، ب نوشتنامم دارم!!
پاسخ
 سپاس شده توسط Hossein.J
#9
Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
[تصویر: 13856675331.jpg]
................!
پاسخ
 سپاس شده توسط motahare ، NasimR ، mr.allahbeigi ، emad akrami ، mhs1369 ، ستاره.ح
#10
ایول ، دست خط تم مه قشنگ بوده.
پاسخ
 سپاس شده توسط Hossein.J


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تاپیک مخصوص عکس نوشته... افسانه پناهی 67 5,254 20-05-2015، 01:45 PM
آخرین ارسال: soshyant
  دوران دانشجویی به روایت تصویر----یادش بخیر دوران دانشجویی انجمن مخ ها 0 314 11-02-2013، 07:23 AM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان