امتیاز موضوع:
  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 4.5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
زندگی نامه معماران ایرانی (عبدالحميد نقره کار )
#1
مشخصات فردی نام ونام خانوادگی: عبدالحميد نقره کار
متولد: 1322 تهران
رتبه علمی : دانشيار دانشکده معماری و شهرسازی ،
دانشگاه علم و صنعت ايران
پست الکترونيک: A_noghrekar AT iust.ac.ir
آدرس : تهران ، نارمک ، دانشگاه علم و صنعت ايران
دانشکده معماری و شهرسازی ، کد پستی 16844
تلفن: 77240467-021
[تصویر:  noghreh2.jpg]


سوابق آموزشی
- قبل از انقلاب : تدريس (غير رسمی ) در هنرستان کارآموز (نارمک) و دبيرستان جهان آراء، تشکيل و تفسير قرآن در هيأت های مذهبی (فاميلی و مساجد تهران)
- بعد از انقلاب : تدريس
دروس، مبانی نظری معماری، حکمت هنر اسلامی، فلسفه هنر و زيبايی، معماری
اسلامی (حکمت و روشها)، حقوق در معماری، بررسی تطبيقی معماری،سير انديشه ها
در معماری مسکن، طراحی معماری 1، طراحی معماری 5 ( در مقاطع کارشناسی و
کارشناسی ارشد و دکتری) و راهنمايی طراحی های نهايی مقاطع (کارشناسی و
کارشناسی ارشد) و رساله های نهايی مقطع دکتری (مجموعاً به مدت 23 سال) در
دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشکده هنر اسلامی تبريز و دانشگاه الزهراء.

برخی مسئوليتهای موجود :
1-مدير قطب علمی ( معماری اسلامی ) – از سال 1391.
2-رياست کرسی نظريه پردازی معماری و شهرسازی حدود 14 سال.
3-رئيس کارگروه معماری و شهرسازی ، شورای عالی تحول و ارتقاء علوم انسانی از سال 1391.
4-رياست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران حدود 14 سال ( سه دوره).
5-رياست مرکز تحقيقات معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران حدود 18 سال.
6-مشاور فرهنگی رياست دانشگاه علم و صنعت ايران حدود 15 سال در سه دوره.
7-عضو شواری برنامه ريزی مرکزی وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری از سال 1391 .
8- سر دبير نشريه طرح ونماد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران 1391.

پيشينه تاليف و کتاب پژوهشی :
· کتاب درآمدی بر هويت اسلامی در معماری و شهرسازی، وزارت مسکن و شهرسازی سال 1377-1378
· کتاب مبانی نظری معماری ، دانشگاه پيام نور ، سال 1388
· کتاب انسان ، طبيعت ، معماری، دانشگاه پيام نور،1388
· کتاب حکمت هنر اسلامی و اصلاح و اکمال دو کتاب فوق ، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری،1389
· داوری کتاب مبانی نظری معماری جلد اول ( تاليف آقای دکتر ياران )، جشنواره خوارزمی،1391
· داوری کتاب مبانی نظری معماری جلددوم ( تاليف آقای دکتر ياران ) جشنواره خوارزمي1391
· طرح تحقيقاتی درآمدی بر هويت اسلامی در معماری و شهرسازی، وزارت مسکن و شهرسازي1377-1378
· طرح تحقيقاتی معماری ايرانی _ اسلامی با تاکيد بر هويت در شهرهای جديد، وزرات مسکن و شهرسازي1390
· بررسی تطبيقی نيايشگاه های غربی ( يونان و روم ) با مساجد، دانشگاه علم و صنعت ايران سال 1383
· بررسی تطبيقی نيايشگاه های شرقی ( هند و چين ) با مساجد، دانشگاه علم و صنعت ايران سال 1385
· بررسی تطبيقی نيايشگاه های شرقی ( ژاپن ) با مساجد ،دانشگاه علم و صنعت ايران سال 1386
· روش تحقيق در گرايش معماری (مباحث بين رشته ای ) ،دانشگاه علم و صنعت ايران سال 1388

· نسبت مکتب اسلام با فلسفه هنر ، زيبايی و معماری (رساله نظريه پردازی با
عنوان : تعامل ادراکی انسان با فضا در معماری ) منتخب ششمين جشنواره
فارابی به عنوان نظريه پرداز برجسته ، دانشگاه علم و صنعت ايران ،1381
· مقايسه و ارزيابی معماری مساجد با معابد يونان وروم، دانشگاه علم وصنعت ايران سال، 1381
· تاثيرات فرهنگی _ اجتماعی ، فروش تراکم مسکونی و مشاع سازی در تهران ،دانشگاه علم وصنعت ايران سال، 1381
· انجام طرح تحقيقاتی (روش تحقيق در علوم انسانی ، هنر و معماری) ،دانشگاه علم وصنعت ايران سال، 1381
· تحقق پذير معماری ايرانی _ اسلامی با تاکيد بر هويت در شهرهای جديد ،دانشگاه علم وصنعت ايران سال، 1388-1390
· بررسی تطبيقی در مورد ايده های فضايی _ هندسی در معماری، دانشگاه علم وصنعت ايران سال، 1388

مـقالات (شخصی و مشترک با دانشجويان ):
1. ارزيابی دستاوردهای سه دهه از انقلاب اسلامی و آينده ، مجله پيام ساختمان و تاسيسات ، 1388
2. روش پژوهش در حوزه مبانی نظری معماری در پرتو بينش اسلامی ، مجله طرح و نماد ، 1388
( مشترک با دانشجويان )
3. پيمايش در تبيين اصول طراحی فضاهای آموزشی کودکان ، مجله آرمان شهر ، 1388
4. باز توليد کالبدی و محتوای هويت اسلامی در هنر ومعماری معاصر، آبادی وزارت مسکن، سال1389
5. بالندگی اصول و مولفه های سامانمند هويت اسلامی در شالوده معماری معاصر از تک بناها تا بافت شهری ،آبادی وزارت مسکن 1389
6. نسبت مکتب اسلام با فلسفه هنر و زيبايی و آثار معماری ، مجله بين المللی دانشگاه علم و صنعت ايران،1388
7. تبيين مدل رابطه صفات خلاقيت و برخی ايده ها ی خلاقانه در طراحی فضای مهد کودک ها، نوآوری های آموزشی،1388
8. بررسی تطبيقی در نسبت تکنولوژی و معماری ، مجله انجمن علمی ، در دست چاپ
9. آرامش در ديدگاه اسلامی و تجلی آن در خانه های ايرانی، مجله انجمن علمی ، در دست چاپ
10. ارزيابی رويکرد شالوده شکنی به معماری از ديدگاه اسلامی، مجله انجمن علمی ، در دست چاپ
11. جايگاه خيال در آفرينش اثر هنری از ديدگاه اسلامی ، مجله انجمن علمی ، در دست چاپ
12. تاثير فرهنگ غربی بر هويت معماری معاصر ايران، مجله انجمن علمی، در دست چاپ
13. تعامل انسان با فضا در معماری( از منظر معرفت شناسی اسلامی) ، هيات حمايت ازکرسی های نظريه پردازی ،1387
14. بررسی تطبيقی در مورد ايده های فضايی _ هندسی در معماری، دانشگاه علم و صنعت ايران ،شروع 87 خاتمه 88 ( مشترک با دانشجويان )
15. مقاله فرهنگ و معماری، سال 1388
16. روش تحقيق و ارزيابی آثار هنری، سال 1388
17. مبانی و اصول معماری اسلامی ، سال 1388
18. فلسفه هنر و زيبايی سال 1388
19. بازشناسی و بازسازی ارزشهای فرهنگی در معماری و شهرسازی ، سال 1388
20. معماری مسجد از مفهوم تا کالبدحفظ ارزشهای فرهنگی در معماری و شهرسازی، سال 1388
21. تحليل ساختار(هندسی – فضايی) مجموعه بيت الله الحرام و تأثير آن بر معماريو شهرسازی دوران اسلامی ايران، سال 1388
22. معماری و شهرسازی از منظر اسلامی، سال 1388
23. نسبت مکاتب فکری و اعتقادی با فلسفه هنر و زيبايی، سال 1388
24. تأثير فرهنگ اسلامی بر «معماری خانه‌ها و محلات مسلمانان »، سال 1379
25. رابطه معنا و صورت در هنرها و معماری ، سال 1385
26. شيخ بهايی و بايد و نبايدهای معماری معاصر. مشهد، دی‌ماه1387
27. نقش ميراث معماری و شهرسازی اسلامی «دوران اسلامي» در دنيای معاصر، سال 1388
28. معرفی نامه کتاب « هويت اسلامی در معماري»، سال 1388
29. معماری و شهرسازی ما، معماران و شهرسازان ما، سال 1388
30. هنر، هنرمندی و آرمان‌شهر اسلامی، 1388
31. شهرسازی و شهرداری تهران از ديدگاه کارشناسان دانشگاهی ، 1388
32. ميزگرد تخصصی درباره معماری مسجدبرای هفته جهانی مساجد ،1388
33. فرازهايی درباره معماری از ديدگاه اسلام، 1388
34. تأثيرات فرهنگی ـ اجتماعی، فروش تراکم مسکونی ومشاع­سازی در تهران ،1381
35. ويژگی‌های بين‌المللی معماری دوران اسلامی 1388
36. پاسخ به سئوالات هويت شهری وزارت مسکن و شهر سازی، 1388
37. سرچشمه ايده‌ها و ايده‌آل‌های هنرمندان(معماران) ، 1388 ( مشترک با دانشجويان )
38. بررسی و نقد کتاب روش‌تحقيق در معماری،1386 ( مشترک با دانشجويان )
39. تبلور معماری ايرانی- اسلامی در معماری مساجد، 1388 ( مشترک با دانشجويان )
40. تأثيرات کالبدی شهرهای مدرن، 1388 ( مشترک با دانشجويان )
41. روش پژوهش ميان رشته‌ای در پرتو بينش اسلامی. (ارائه شده به مجله انجمن علمی پذيرفته شده) ،1388 ( مشترک با دانشجويان )
42. مفهوم و جايگاه کارکرد در معماری سنتی ايران، 1388 ( مشترک با دانشجويان )
43. جايگاه خيال در آفرينش اثر هنری (از منظر اسلامی)، ( ارائه شده به مجله انجمن علمی معماری و شهرسازی)، 1388
44. معماری «آموزش معماري» بر مبنای انديشه اسلامی ، 1388 ( مشترک با دانشجويان )
45. آرامش در ديدگاه اسلام و تجلی آن در معماری مساجد، 1388 ( مشترک با دانشجويان )
46. «خلاقيت ، خيال ومثال»، 1388 ( مشترک با دانشجويان )

47. مدل‌سازی، روش مفيد برای پژوهش‌های ميان رشته‌ای پذيرفته شده در مجله
انجمن علمی معماری وشهرسازی (علمی- پژوهشی) ،1388 ( مشترک با دانشجويان )
48. مقاله با عنوان طرح ورودی به عنوان بخشی از معماری آستانگی ،1388 ( مشترک با دانشجويان )
49. مقاله ISC به زبان انگليسی در مجله بين المللی دانشگاه علم وصنعت ايران JUNE 2012 VOL.22 NO.12012 ( مشترک با دانشجويان )

50. مقاله مشترک ( علمی _ پژوهشی ) با عنوان ( تحقق پذيری هويت اسلامی در
آثار معماری ) در فصلنامه( مطالعات شهر ايرانی _ اسلامی )، 1391 ( مشترک با
دانشجويان )
51. تاييديه چاپ مقاله مشترک با عنوان (آسيب شناسی
سامانه مسکن ايرانی ، بر پايه تحليل نشانه شناختی لايه های متن مسکن ) در
مجله هنرهای زيبا،1388 ( مشترک با دانشجويان )
52. مقاله مشترک با
عنوان ( تاملی بر بنيانهای معرفت شناختی معماری معاصر ) دارای تاييديه چاپ
نشريه معماری و شهرسازی، 1388 ( مشترک با دانشجويان )
53. مقاله
چاپ شده در فصلنامه علمی _ پژوهشی عنوان : (حکمت عناصر معماری منظر در بهشت
قرآنی با تاکيد بر سوره مبارکه الرحمن )،1390 ( مشترک با دانشجويان )
54. مقاله مشترک به زبان انگليسی ( برای مجله بين المللی دانشگاه )،1388 ( مشترک با دانشجويان )
55. پذيرش مقاله در همايش هنر و تمدن شيعی با عنوان ( گونه شناسی معماری مسجد با ...)، ( مشترک با دانشجويان 1388
56. گزارش نشست و مقاله ارائه شده آن در نشريه علمی تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان قم ، سال چهارم شماره 13 .( مشترک با دانشجويان )

57. تاثير انديشه های غربی بر هويت معماری ايران با تاکيد بر مبحث پست
مدرنيسم در معماری تهران، انجمن علمی معماری و شهرسازی ، سال 1390
58. تحليل نشانه شناختی ، سامانه مسکن ايرانی بر پايه قراب لايه های متن ( مسکن) سال ( مشترک با دانشجويان ) 1390

59. سازمان فضايی شهرداری ابواب البر دوره ايلخانی با مطالعه موردی شب
نمازان ، ربع رشيدی و سلطانيه مطالعات معماری ايران ( کاشان ) ، 1390
60. مطالعه برای طراحی مجتمع های آموزشی ، متناسب با اقليم در شهر اصفهان . سال 1390
61. فناوری نوين در مساجد ، همايش هنر نبوی ، سال 1389 ( مشترک با دانشجويان ).
62. مدل سازی ، روشی مفيد برای پژوهش ميان رشته ای ، انجمن علمی معماری و شهرسازی ، سال 1389
63. جايگاه خيال در آفرينش اثر هنری از منظر اسلامی ، انجمن علمی معماری و شهرسازی
64. شفافيت در معماری خانه های قاجاری تبريز ، همايش هنر معنوی سال 1389 ( مشترک با انشجويان )
65. روش پژوهش ميان رشته ای ، انجمن علمی معماری و شهرسازی سال 1389 ( مشترک با دانشجويان )
66. بررسی تاثير محيط طبيعی بررفتار و اخلاق از ديد متفکران اسلامی و نتايج آن در طراحی محيط
67. مقدمه ای بر مبانی طراحی فضای سبز در محيط های مسکونی ، فصلنامه معماری محوطه ، سال 1389
68. طبيعت توريسم و مجموعه های گردشکری ، فصلنامه شارستان، سال 1388
69. راز جاودانگی آثار معماری ، فصلنامه باغ نظر ، سال 1388 .
70. حفاظت ميراث فرهنگی در آموزه های اسلامی ، مجله هفت شهر .
71. مقالاتی با عنوان تامل برای تعامل (30مقاله)به عنوان سر مقاله در خبرنامه های هفتگی دانشگاه .

مقاله و ارائه در همايش :
· حسن شناسی، سرچشمه هنر نبوی ) بررسی تطبيقی مکاتب زيبايی شناسی و هنر ( ،1388
· جايگاه و ارزش‌های فضايی موجود در محورهای فرهنگی تاريخی شهرهای دوران اسلامی،1388
· نظام مهندسی و حکمت عملی اسلام. (همايش ملی نظام مهندسی ساختمان و ضرورت‌ها) 1388
· نقد زيبايی‌شناسی پست مدرن بر اساس مبانی اسلامی (ارائه شده در همايش‌هنر نبوی)1388
· فن‌آوری نوين در مساجد پذيرفته شده در همايش هنر نبوی، اصفهان1388
· مقايسه جمال و جلال در مبانی مسيحی و نبوی (اسلام) و تجلی آن‌ها در کليساو مساجد ارسال
شده برای همايش هنر نبوی، اصفهان 1388
· ورود به طبيعت مسجد (پذيرفته شده در همايش هنر نبوی، اصفهان)1388
· شفافيت در معماری خانه‌های قاجاريه تبريز در همايش، فرهنگ و هنر قاجار در تبريز1388
· ارائه مقاله در همايش ( ملی معماری در بستر فرهنگ ) با عنوان (راهکارهای فرهنگ اسلامی
در مواجهه با بحران زيست محيطی ) از منظر معماری و شهرسازی )1390.

ارائه مقاله در همايشهای علمی:
· -همايش بين المللی معماری مسجد ، اصفهان ، عنوان مقاله (نمادهاو آرايه ها در معماری مساجد ايرانی _ اسلامی

· همايش و کارگاه آموزشی برای مديران کل شهرستان ها و کارشناسان وزارت
مسکن و شهرسازی، تهران ، عنوان مقاله (ابعاد هويت ايرانی _ اسلامی در
معماری و شهرسازی).
· سومين همايش آموزش معماری ، تهران ،عنوان مقاله ( بررسی چالش ها ، جستجوی راهکارها
· ( دانشکده معماری پرديس هنرها)
· دانشگاه هنر اصفهان _ همايش بين المللی هنر نبوی ، اصفهان ، 1386باطن فضای قدسی

· گردهمايی اساتيد و دانشجويان دانشکده معماری دانشگاه شهيد رجايی به
مناسبت روز معلم، تهران عنوان مقاله ارزش ها و و يژگی های معماری ايرانی _
اسلامی
· مصاحبه با خبرگزاری مهر ، تهران عنوان مقاله ( مهمترين شاخصه های معماری اسلامی 1384
· همايش شيخ بهايی عنوان مقاله شيخ بهايی ، اسلام و بايد و نبايد ها در فلسفه هنر و معماری 1387
· اولين سمينار ساخت و ساز در پايتخت ، بلند مرتبه سازی ، سازنده يا ويرانگر ، سال 1381
· همايش جامعه مهندسی و اساتيد معماريو شهرسازی اصفهان ، اصفهان ، عنوان مقاله معماری و شهرسازی از منظر اسلامی .
· همايش جامعه مهندسی و اساتيد معماری و شهرسازی اصفهان ، اصفهان ، عنوان مقاله معماری و شهرسازی از منظر اسلامی
· همايش ملی نظام مهندسی ساختمان و ضرورت ها ، تهران ، نظام مهندسی و حکمت عملی اسلام سال 1382
· همايش بين المللی معمار و هنرهای اسلامی ، هند 1386 ، Islamic architecture , Preception to Methodologhy

· همايش بين المللی معماری و هنرهای اسلامی ، هند Presenting a P roper
pattern for thedesign of educational spaces ,based on eslamic
architecture
· همايش بين المللی معماری و هنرهای اسلامی ، هند،
1386 The effect of sustainable design in educationalspaces on
artichitectural teaching of sustainable human habitats.
· همايش بين المللی معماری و هنرهای اسلامی Creativiting andcrstion in Islamic architecture imam mosque. (1386)
سخنرانی :
· سخنرانی در اولين پيش نشست تخصصی کنگره قم ، آرمان شهر شيمی 1390
· سخنرانی درکارگاه آموزشی پژوهشگاه فرهنگ و ارشاد قم با عنوان ( نسبت مکتب اسلام با فلسفه هنر، معماری و شهرسازی ) .

· سخنرانی در(چهارمين کنفرانس برنامه ريزی و مديريت شهری ) به عنوان
سخنران اصلی در مشهد مقدس 20 و 21/2/1391 با عنوان ( نسبت اسلام با برنامه
ريزی ، طراحی و مديريت شهری ) 1391
· ارائه سخنرانی در همايش (
ملی معماری در بستر فرهنگ ) با عنوان ( راهکارهای فرهنگ اسلامی در مواجهه
با بحران زيست محيطی ) از منظر معماری و شهرسازی .

تحقيقات
1. تعريف جامعی از هويت اسلامی در معماری و شهرسازی.
2. بررسی تطبيقی نيايشگاه های غربی(يونان و روم) با مساجد.
3. بررسی تطبيقی نيايشگاه های شرقی(هند و چين) با مساجد.
4. بررسی تطبيقی نيايشگاه های شرقی (ژاپن) با مساجد.

حوزه تحقيقاتی در ارتباط با دانشجويان دکتری
1. تحقق پذيری معماری و شهرسازی از بعد فرهنگ ايرانی - اسلامی.
2. بررسی تطبيقی معماری و شهرسازی از بعد حکمت و روشها.
3. معماری و شهرسازی در حوزه فضاهای فرهنگی ،آموزشی و مذهبی.
4. معماری و شهرسازی در حوزه فضاهای مسکونی و محله محوری.
5. نظريه پردازی در حوزه هويت ايرانی - اسلامی در معماری و شهرسازی.
6. ايده های فضايی - هندسی ، آرايه ها و نمادها در معماری و شهرسازی.
7. ده ها سخنرانی و مصاحبه تلويزيونی پيرامون مباحث معماری.

مسئوليت های انقلابی و اجرايی:
غير دانشگاهی:

1. طراحی و نظارت ساختمان مسجد قباء (خيابان شريعتی، مسجد قباء).
2. طراحی منزل مسکونی شهيد آيت ا... دکتر بهشتی (شريعتی، قلهک) .
3. طراحی مجتمع آموزشی هنرستان کارآموز (جاده قديم کرج).
4. طراحی و توسعه مسجد و مجموعه فرهنگی (خيابان پيروزی، چهارراه کوکاکولا).
5. سرپرستی در طراحی چندين سايت از عقبه های لشگرهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مناطق جنگی (به کمک دانشجويان) .
6. طراحی و نظارت مسجد و مجتمع فرهنگی مسجدالرسول (ص) ميدان رسالت (با کمک همکاران).
7. طراحی 32 واحد منزل مسکونی برای شرکت تعاونی پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ايران ( خيابان پاسداران) .
8. طراحی 45 واحد منزل مسکونی برای شرکت تعاونی پرسنل سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی (طرح يا مهدی(عج))،( فرمانيه)،(باکمک همکاران).

9. سرپرستی و نظارت بر طراحی مجتمع های آموزشی و فرهنگی برای سازمان
تبليغات اسلامی ايران در شهرهای سردشت، پيرانشهر، بانه ( به وسيله
دانشجويان و کمک اساتيد).
10. طراحی دفاتر خبر گذاری جمهوری اسلامی ايران در مراکز استان ها به صورت چهار تيپ قابل تکرار (با کمک همکاران) .

11. سرپرستی و نظارت طرح توسعه آستان مقدس حضرت عبدالعظيم عليه السلام در
شهرستان ری شامل توسعه شبستانها، احداث مصلی شهر ری، احداث مجتمع دانشگاهی
(آموزشی – پژوهشی) دارالحديث، توسعه حوزه علميه برهان، احداث دبيرستان
معارف اسلامی، احداث مراکز فرهنگی، احداث مهمان سرای زيارتی و قسمت های
اداری و خدماتی (با همکاری تعدادی از دانشجويان و آقای مهندس محمد علی خان
محمدی) با حدود يکصد هزار متر مربع زيربنا .
12. طراحی مسجد و
مجموعه فرهنگی حضرت وليعصر(عج) واقع در جنوب پارک دانشجو ( تئاتر شهر) واقع
در خيابان وليعصر با حدود 14 هزار متر مربع زيربنا .
13. طراحی مسجد و مجموعه فرهنگی حضرت نرگس(س) واقع در شمال خيابان نيايش با حدود 7 هزار متر مربع زيربنا .

14. طراحی مرحله اول مسجد و مجموعه فرهنگی حضرت قائم(عج) واقع در جنوب
پارک ملت و در شمال خيابان کريم خان زند با حدود 6 هزار متر مربع زيربنا .
15. طراحی تالار قرآن (تالار اجتماعات و همايش) شهر همدان با حدود 7 هزار متر مربع زير بنا .
16. طراحی ساختمان مرکزی سازمان تبليغات اسلامی در تهران(برنده اول مسابقه) با همکاری آقای مهندس سلمان نقره کار .
17. طراحی مساجد متعدد برای تهران و شهرستان ها .
18. طراحی هفت تيپ ساختمانی اداری بنياد شهيد شروع 84 و خاتمه 88
19. مسجد ولی عصر(عج) شهرداری تهران
20. تالار بزرگ قرآن شهر همدان ( سالن اجتماعات و مجموعه فرهنگی بين المللی ) شهرداری همدان شروع 85 خاتمه 89 .

دانشگاهی :
- رياست دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران در دو دوره حدود 11 سال
- معاونت عمران و طرح و برنامه دانشگاه
- معاونت دانشجويی – فرهنگی دانشگاه
- مدير گروه معماری دانشکده معماری و شهرسازی
- رياست مرکز تحقيقات معماری و شهرسازی
- مسئول کميته جنگ دانشگاه
- سرپرست دفتر فنی مشترک دانشکده معماری و نيروی زمينی سپاه پاسداران
- عضو دفتر گسترش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
- عضو کميته علمی – آموزشی هيأت نظارت و ارزشيابی شورای عالی انقلاب فرهنگی
- عضو هيأت پژوهشی گروه هنر و معماری در سازمان سمت ( به مدت يک سال)
- عضو کميته گزينش اساتيد دانشگاه علم و صنعت
- عضو کميته انضباتی اساتيد دانشگاه. (از طرف نماينده مقام معظم رهبری دانشگاه)
- عضو هيأت امنای فرهنگستان هنر و عضو گروه معماری آن.

- عضو کميته علمی- مشورتی، هيأت حمايت از کرسی های نظريه پردازی، نقد و
مناظره (مسئول گروه هنر و معماری) در شورای عالی انقلاب فرهنگی.
- رئيس کار گروه معماری (از طرف وزارت علوم به مدت 1 سال)
- عضويت کمسيون تخصصی معماری و شهرسازی و علوم انسانی هيات مميزه دانشگاه علم و صنعت ايران از تاريخ 27/1/91
سوابق مبارزاتی :
عضو مؤسس انجمن اسلامی دانشگاه شهيد بهشتی.(49-42)
- سابقه جلب به سازمان امنيت شاه در دوره دانشجويی.
- سابقه زندان در کميته مشترک شهربانی شاه بعد از فارغ التحصيلی.
- مجروح در حادثه انفجار ساختمان رياست جمهوری در سال . . .
- مجروح در حادثه تصادف هنگام عزيمت به منطقه جنگی در جهت تشکيل دفتر فنی مشترک دانشکده معماری با سپاه پاسداران.
- شرکت داوطلبانه در دفاع مقدس. ( عمليات مرصاد)
- عضو مؤسس بسيج اساتيد، که از دانشگاه علم و صنعت ايران آغاز شد.
- مسئوليت هايی که از آغاز انقلاب اسلامی تا امروز، توفيق خدمت داشته ام.
اولويتهای اينجانب برای موضوعات تحقيق رساله های دانشجويان در (مقطع دکتری):
1- مباحثی پيرامون آموزش معماری نظير:
1/1-فرآيند طراحی در معماری
1/2-حکمت هنر ،زيبايی و معماری اسلامی
1/3-رابطه فرهنگ و تمدن در معماری ايران و جهان
مباحثی پيرامون تحقق هويت ايرانی-اسلامی در موضوعاتی نظير
1/2-طراحی ساختمانهای مذهبی
2/2-طراحی ساختمانهای مسکونی ومحله ای
2/3-طراحی ساختمانهای آموزشی و فرهنگی
- رساله نظريه پردازی آقای مهندس عبدالحميد نقره کار با عنوان؛
« تعامل انسان با ايده‌های فضايی – هندسی مناسب برای هر يک از ابزار و شيوه‌های ادراک انسان در معماری »

که در اجلاسيه مورخ 3/3/90 به عنوان نظريه پردازی با امتياز 85، مورد
تأئيد داوران قرار گرفته بود، در جلسه شورای علمی رؤسای کرسی‌های نظريه
پردازی شورايعالی انقلاب فرهنگی در مورخ 14/8/90 به تأئيد نهايی رسيد و
مقرر شد، از اين رساله حمايت‌های مصوب به عمل آيد.

برخی از افتخارات :
1-برگزيده به عنوان نظريه پرداز برجسته در ششمين جشنواره بين المللی فارابی در سال 1391.
2-پژوهشگر برگزيده از طرف استانداری تهران در سال 1389.
3- استاد بسيجی نمونه _ مناطق استانی اول و دوم _ بسيج اساتيد کشور در سال 1390.
4- استاد بسيجی نمونه سال 1391 در استان تهران، از طرف بسيج اساتيد مرکز.
پاسخ
 سپاس شده توسط emad akrami ، motahare


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  زندگی نامه معماران ایرانی (نکتار پازازیان) NasimR 0 166 06-10-2013، 11:50 AM
آخرین ارسال: NasimR
  زندگی نامه معماران ایرانی (بهرام شیردل) NasimR 0 246 22-09-2013، 04:13 PM
آخرین ارسال: NasimR
Wink تاپیک مهمان مکانیکی معماران انجمن مخ ها 10 2,734 01-10-2011، 02:36 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان