امتیاز موضوع:
 • 74 رأی - میانگین امتیازات: 2.88
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Abbasi Hotel Isfahan
#1
هتل عباسی یا هتل شاه عباس یکی از هتل‌های شهر اصفهان است که به دلیل
معماری آن، که از معماری دوران صفوی الگو گرفته است، و نیز واقع شدن آن در
میان بافت تاریخی اصفهان دارای اهمیت فراوان است.

[تصویر: 383b0d22-2fce-4914-b418-e110776fe389.jpg]

[تصویر: 218f6366-12ab-4c76-b6f3-9e4ccf2a2ce7.jpg]

[تصویر: 10fa2311-8a7a-46bb-9e5f-413d87876f95.jpg]

[تصویر: 8bb92863-4de7-435a-b207-e678bcc3de0f.jpg]

[تصویر: 4b83871a-5429-448b-b5f4-0df884a15bfb.jpg]

[تصویر: 71629e30-7a28-45c0-a861-937ec951144c.jpg]

[تصویر: 52a167a0-2279-4733-a9eb-3476caf9b1f5.jpg]

[تصویر: 39e7a6a5-5d9a-49f9-bb30-da214431778a.jpg]

[تصویر: 2007aa2b-59b3-448c-a0cf-97f090ae3534.jpg]

[تصویر: 5008b599-5112-4a8c-92b9-49fb00dc9f82.jpg]

[تصویر: 251d7f98-747d-4a7c-b9fb-aeb3cf4f9cc2.jpg]

[تصویر: 9946fb61-5927-4811-8c44-4e0523f0f1e9.jpg]

[تصویر: 40a32787-bda8-471d-8681-041546663bf3.jpg]

[تصویر: 5c313e18-92ec-4551-8dfa-fada9b3b7576.jpg]

[تصویر: f8890890-a12c-44c3-b993-c46891e60cb5.jpg]

[تصویر: ae7e1519-b40b-4a70-af28-6bd9b868d966.jpg]

[تصویر: 4b41acff-c357-4304-8798-258e4b1163c5.jpg]

[تصویر: 544aa66d-5ccd-4a28-b018-da58b5922195.jpg]

[تصویر: cd4e1876-9de9-4e4e-bcb9-5418b511dc4d.jpg]

[تصویر: 9427d963-cefd-4f28-a6f7-a4f2232d5238.jpg]
[تصویر: 6c4bac22-dc25-412f-a997-e5ff02c3a2ee.jpg]
[تصویر: 6c4bac22-dc25-412f-a997-e5ff02c3a2ee.jpg]
[تصویر: 7a10d2b2-f9c6-47c9-8e22-63d8d3170705.jpg]

[تصویر: c8bb80a2-81df-4c0f-a412-9b91326a059c.jpg]

[تصویر: 90d2ab87-cdb5-4c6e-a3b5-d33406d96ebd.jpg]

[تصویر: 058af7d7-d34a-4436-b243-bc4d170a87dc.jpg]

[تصویر: 4f29cd1b-4e83-445a-80c3-8c2ae607ea42.jpg]

[تصویر: 12c122c5-9c7d-442c-9946-48747fef6eff.jpg]

[تصویر: c43d4bdf-1fa4-4e02-85f2-8fa688abab07.jpg]

[تصویر: e02eb3d6-eb56-46e1-8d51-1694eff28e89.jpg]

[تصویر: 2895d2ed-2020-4590-ba17-1f0418dbf020.jpg]

[تصویر: 8e6fa9dd-3894-4149-92b2-664c7c8ee048.jpg]

[تصویر: f441b1ea-395c-4c7f-a59c-808e21ba5f7d.jpg]

[تصویر: 15f4c183-9140-4d71-83a9-14657d238a3b.jpg]

[تصویر: 85b9277b-bacf-46d0-b283-1ea33759bd97.jpg]

[تصویر: ca1a1a58-311a-4734-8d18-21898be6693e.jpg]

[تصویر: 9056b0a1-7a69-412f-9ed7-de2aa66d2c10.jpg]

[تصویر: 89c5de2e-579b-44b5-8219-be8efc2b723b.jpg]

[تصویر: 70a128f4-8788-47e8-81cd-5a228222a4ef.jpg]

[تصویر: 98530cb1-f096-4a55-a4fa-1360b531670c.jpg]

[تصویر: 16d7a283-d262-4fc9-8ae1-f2e658cbfedd.jpg]

[تصویر: 6becc6d0-a5c6-4c1a-95c8-b211cd6cfc70.jpg]

[تصویر: 5c8b014b-ba58-436c-a56f-9de9c4529251.jpg]

[تصویر: e1f178c3-516d-49a8-9d44-e50e3000307a.jpg]

[تصویر: 443c5433-7b39-44ea-8487-b450df4ee6e2.jpg]

[تصویر: f89b9b20-c294-45ce-92a6-372cc5a1ebeb.jpg]

[تصویر: a072fd89-63cc-4be4-afa4-982ae26070fb.jpg]

[تصویر: 65cb789a-86ae-4a08-be7b-cff4685b6132.jpg]

[تصویر: 8a4a1e9a-d527-4372-84da-f29f4269b8b3.jpg]

[تصویر: 8a4a1e9a-d527-4372-84da-f29f4269b8b3.jpg]

[تصویر: 8a4a1e9a-d527-4372-84da-f29f4269b8b3.jpg]

[تصویر: a5833351-1d67-438c-a45e-ff96750f519d.jpg]


[تصویر: gamee-freed.jpg]123
[تصویر: ff93d6ff-dee3-4249-baeb-a71d834c530f.jpg]
[تصویر: fd8c1ef4-1fc5-48d6-8fb6-67f273806f4c.jpg]
[تصویر: 8e71172a-59a4-423b-b703-2a72fd4fcdc5.jpg]
[تصویر: Rss.png] تصاویر موجود در گالری هتل عباسی اصفهان پنج شنبه 7 مهر 1390


[تصویر: loading.gif]
بازديدها: 4 | تعداد آرا: 0
[تصویر: 7fa6bc97-75f4-4461-9deb-57d5a00d9112.jpg]

[تصویر: f44a4281-66ee-4ce6-ba7f-eff92847ffea.jpg]

[تصویر: 904487f2-9ab3-4898-9afe-4c3ea951e42c.jpg]
پاسخ
#2
[تصویر: 75720b04-d6dc-4431-985c-d6c0b80769e2.jpg]

[تصویر: c3d83ec0-999b-4e1b-81e4-1c58fe248cab.jpg]
[تصویر: 25eb0677-3215-4123-8663-b0b141335c24.jpg]

[تصویر: 9e2416c7-7b35-4ff7-a959-782dcdf299e4.jpg]


[تصویر: gamee-freed.jpg]123
[تصویر: ff93d6ff-dee3-4249-baeb-a71d834c530f.jpg]
[تصویر: fd8c1ef4-1fc5-48d6-8fb6-67f273806f4c.jpg]
[تصویر: 8e71172a-59a4-423b-b703-2a72fd4fcdc5.jpg]
[تصویر: Rss.png] تصاویر موجود در گالری هتل عباسی اصفهان پنج شنبه 7 مهر 1390


[تصویر: loading.gif]
بازديدها: 6 | تعداد آرا: 0
[تصویر: 6dbc2465-3903-4c37-84d1-188aded88415.jpg]

[تصویر: 796dbe64-02a2-4067-8ed0-206e48e219d9.jpg]

[تصویر: 531ed4e8-cc3a-4400-bfef-b1d3eb8fddd7.jpg]

[تصویر: b5bcd58f-66ae-4510-9a6a-bc87e94fd548.jpg]

[تصویر: 1b1c139d-c2c9-4eda-a36c-a9e28a32ce54.jpg]

[تصویر: 6f613a1f-c6aa-4831-9255-ea2f69570ded.jpg]

[تصویر: 552319f2-911c-4b2c-ae1c-277756894fc0.jpg]

[تصویر: 1731dc90-0531-4c9f-ad67-c40586c64822.jpg]

[تصویر: 465bdd39-f1a7-40be-8764-e9e4ce200ec5.jpg]

[تصویر: 23c7a991-7b91-49a0-99b5-48474c58b0bd.jpg]

[تصویر: eaecf914-5ba8-4ece-85dd-eeee8a6b9b7d.jpg]

[تصویر: eaecf914-5ba8-4ece-85dd-eeee8a6b9b7d.jpg]

[تصویر: 22d28411-ca42-4f87-b84b-5fe6ab61eda0.jpg]

[تصویر: 932933f1-2259-4555-a2fd-4b45d37d490d.jpg]

[تصویر: 9ee70267-3647-44f6-b0ed-e1a9537f9b61.jpg]

[تصویر: ab386e0b-95f6-4f1e-b9d6-e4ffd0dbbde8.jpg]

[تصویر: e8abbab2-c915-48a8-9c3d-a8448a661184.jpg]

[تصویر: 59fe8b37-401f-4587-8c44-b5b4c5a02fbe.jpg]

[تصویر: 431dabe5-96ea-4787-a67c-3b7cf32ab67e.jpg]

[تصویر: 8a3ae4d6-d74e-481c-80db-205a401d9064.jpg]

[تصویر: de9ade30-e1d8-408e-accb-aa227f0bff3f.jpg]
[تصویر: dec1c0c9-de4c-47a3-9a39-24f35714e9bb.jpg]

[تصویر: dec1c0c9-de4c-47a3-9a39-24f35714e9bb.jpg]

[تصویر: b0a9db4e-583f-441b-941a-968eba1a1489.jpg]

[تصویر: a588a8d9-c78c-4047-99ed-405f5245d1d6.jpg]

[تصویر: 955728da-d855-4519-8fef-83fa205d8d83.jpg]
پاسخ
#3
[تصویر: 7b4126c3-c2c3-47e5-a350-47bf98867aa3.jpg]

[تصویر: 39f87782-8474-4846-83d3-e661ce65f582.jpg]

[تصویر: 02f7cae4-0217-46ba-8fd3-a34b8706ccf7.jpg]

[تصویر: afd2b2a2-2908-478c-a172-9f8770ad68f8.jpg]

[تصویر: 91db69de-57e6-4978-95bc-e83b5a14807d.jpg]

[تصویر: ca121bcb-47fa-4d55-afa2-b8dbd30f3ba9.jpg]

[تصویر: e9ede8ab-20cd-416d-89fb-cd9b3fd69c37.jpg]
[تصویر: 90fd577b-c23e-4efe-90f0-58cdd77fb8de.jpg]

[تصویر: 4c80a765-0526-4fed-9b9a-49c3cae2ad15.jpg]

[تصویر: c6821c81-1197-46e7-a966-7cbce1427bb9.jpg]

[تصویر: 65309988-16f5-4995-a8aa-97dc41c093ba.jpg]

[تصویر: 1f61dc66-a6e5-41e4-ac03-fe50f0cb35f5.jpg]

[تصویر: f718134f-9376-44ce-bf78-492907a2ff58.jpg]

[تصویر: 756269c3-10b4-4874-aa49-a3cdc002e7b2.jpg]

[تصویر: 4a595466-6d92-4c59-b6ff-c149d25dc461.jpg]

[تصویر: 74538f49-97d8-4cf8-aa64-d438b9a5fa33.jpg]

[تصویر: 3cbefdbc-5dd1-4bc9-b15b-bbb8db1fbe3f.jpg]

[تصویر: 80596fe8-a0ca-4e56-962d-31f332cd6a70.jpg]

[تصویر: 8c42eaf5-ea6f-44a7-a84e-89e81cea3f94.jpg]
پاسخ
#4
[تصویر: 86a30c3b-ab3e-4401-867f-f55acc93b0b5.jpg]

[تصویر: 9e80171c-4a54-43e7-b9fe-9db4e325252c.jpg]

[تصویر: 1771a7f4-ed5b-4c99-ac27-fe88b0167b57.jpg]

[تصویر: a1da3708-b8d6-4992-9f88-3141fa28da35.jpg]

[تصویر: 1bf841b0-ea7b-4184-8ed8-19b85ccb1646.jpg]

[تصویر: 1f031074-ec6a-45e1-aa51-ae75fa22c925.jpg]

[تصویر: ce5096a8-1842-46ec-b30f-755d408fd6fa.jpg]

[تصویر: 54fed34d-e0ac-44b6-90d7-a962adb2d062.jpg]


[تصویر: gamee-freed.jpg]123
[تصویر: ff93d6ff-dee3-4249-baeb-a71d834c530f.jpg]
[تصویر: fd8c1ef4-1fc5-48d6-8fb6-67f273806f4c.jpg]
[تصویر: 8e71172a-59a4-423b-b703-2a72fd4fcdc5.jpg]
[تصویر: Rss.png] تصاویر موجود در گالری هتل عباسی اصفهان پنج شنبه 7 مهر 1390


[تصویر: loading.gif]
بازديدها: 7 | تعداد آرا: 2
[تصویر: b7db1b58-3174-4008-881b-be6079be49e6.jpg]


پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان