امتیاز موضوع:
  • 11 رأی - میانگین امتیازات: 2.91
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تست فصل اول زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ مولکول های زیستی
#1
1- درتارعنکبوت،تارهایی که درون اجسام مهره مانند قرار می گیرند........خاصیت کشسانی وازجنس.......هستند.

1- دارای- پروتئن 2-دارای- DNA 3- فاقد- پروتئن 4- فاقد-DNA

2- ایزومرها درتمام موارد زیربهم شبیه اند مگر:

1- وزن مولکولی 2- خواص شیمیایی
3- نوع اتمهای به کاررفته درآنها 4- تعداد اتمها

3- ترکیباتی که دارای بنیانهای ئیدروکسیل وکربوکسیل می باشند به ترتیب چه نامیده می شوند؟

1- الکل- اسید 2- اسید- الکل 3- آمین- اسید 4- الکل- آمین

4- کدام یک ازترکیبات زیر می تواند منومرهای متنوع تری داشته باشد؟

1- پروتئین ها 2- کربوهیدراتها 3- اکسیدهای نوکلئید 4- لیپیدها

5- درفرایند هیدرولیزها چه ماده ای مصرف و چه ماده ای تولید می شود؟

1- منومر-H2O 2- H2O- منومر 3- پلیمر- H2O 4 - منومر- پلیمر

6- کدام یک ازترکیبات زیر بادیگران ایزومر نیست؟

1- گلوکز 2- فروکتوز 3- ریبوز 4- گالاکتوز

7- ریبوز ودئوکسی ریبوز درتمام جهات زیر ازهم متفاوتند مگر:

1- نوع اتمهای به کاررفته درآنها 2- وزن مولکولی
3- تعداد اتمهای موجود درآنها 4- آرایش اتمی

8- کدامیک ازواحدهای سازنده کربوهیدراتها محسوب نمی شوند؟

1- گلوکز 2- فروکتوز 3- گالاکتوز 4- مالتوز

9- از ئیدرولیز کدام،منومر های یکسانی ایجاد می شوند؟

1- مالتوز 2- لاکتوز 3- ساکارز 4- شکر

10- قند موجود درجوانه جو چه نامیده می شود؟

1- لاکتوز 2- ساکارز 3- مالتوز 4- فروکتوز

11- مهمترین ویژگی عمل آنزیم ها کدام است؟

1- افزایش سرعت واکنش 2-اختصاصی بودن عمل آنها
3- تغییر در جهت واکنش 4- تاثیر بر پیش ماده با غلظت کم

12- کدامیک از عبارات زیر نادرست است؟

1- آنزیم ها در پایان واکنش دست نخورده باقی می مانند.
2- اغلب آنزیم ها ساختار پروتئینی دارند.
3- عمل بسیاری از آنزیم های بدن ما در دمای 45 دچار اختلال می شوند.
4- نوع فعالیت هر آنزیم بستگی به غلظت آن در محیط دارد.

13- علت اختصاصی بودن آنزیم ها در چیست؟

1- جایگاه عمل 2- ساختار سه بعدی
3- PHمحیط 4- وجود ترکیبات غیر پروتئینی

14- تغییراتPHمحیط موجب:.................... آنزیم ها می شود.

1- فعال تر شدن 2- هیدرولیز
3- تغییر در ساختار سه بعدی 4- تغییر در نوع فرآورده

15- آمیلاز بر چه ماده ای موثر و فرآورده آن کدامست؟

1- نشاسته- مالتوز 2 - نشاسته- گلوکز 3- مالتوز- گلوکز 4- گلیکوژن- مالتوز

16- جهت زدودن موهای روی پوست جانوران ازکدام آنزیم استفاده می شود؟

1- کاتالاز 2- پروتئاز 3- لیپاز 4- ایزومراز

17- کدام آنزیم در صنعت شکلات سازی بیشتر کاربرد دارد؟

1- آمیلاز 2- سلولاز 3- مالتاز 4- لاکتاز

18- شیرین ترین قند کدام است؟

1- گالاکتوز 2- گلوکز 3- فروکتوز 4- مالتوز

19- از کدامیک از آنزیم ها جهت تبدیل گلوکز به فروکتوز استفاده می شود؟

1- ساکاراز 2- مالتاز 3- کاتالاز 4- ایزومراز

20- جهت تولید اسفنج از کدام آنزیم استفاده می کنند؟

1- سلولاز 2- کاتالاز 3- پروتئاز 4- لیپاز

21- جهت تشکیل پیوند پپتیدی چه عواملی از هراسید آمینه دخالت دارند؟

1- OHکربوکسیل از 2اسیدآمینه مجاور باهم
2- Hعامل آمینی یک اسید آمینه باOHکربوکسیل اسید آمینه قبل از خود
3- Hعامل آمینی از2اسید آمینه مجاور هم
4- Hعامل آمینی یک اسید آمینه با-C=Oاسید آمینه مجاور

22- درابتدا وانتهای ملکول پپتیدی چه گروههایی وجود دارند؟

1- NH2(ابتدا)- COOH
2- COOH(ابتدا)- NH2
3- کربوکسیل- ئیدروکسیل
4- آمین- ئیدروکسیل

23- ازبه هم پیوستن 23اسید آمینه چند مولکول آب آزاد وچند پیوند پپتیدی تشکیل می شود؟ به ترتیب از راست:

1- 23_ 22 2- 23_22 3- 22_23 4- 22_22

24- درساده ترین اسید آمینه بجای Rکدامیک قرار می گیرند؟

1- H
2- CH3
3- NH2
4- C-NH2

25- کدام واکنش انرژی خواه است؟

1- اسید اسیون گلوکز 2- تولید آنزیم درسلول
3- تبدیل گلوکز به الکل 4- تجزیه چربیها

26- جهت ئیدرولیز کامل کدامیک نیاز به ملکولهای آب بیشتری است؟

1- تری پپتید 2- فسفولیپید 3- ساکارز 4- لاکتوز

27- آدنوزین واجد همه ترکیبات زیر است بجز:

1- گروه فسفات 2- نیتروژن 3- آدنین 4- پنتوز

28- کدام واکنش درست است؟

1- انرژی + P + ATP + H2O >ATP
2- انرژی + ATP + H2O > ADP + P
3- انرژی +P + ATP > H2O
4-ADP +H2O + P < انرژی +ATP

29- ATPدارای..........پیوند غنی از انرژی بین..........است.

1- 3_قند وفسفات 2- 2_قند و فسفات
3- 3_گروههای فسفات 4- 2_گروههای فسفات
...I dont know wat to Do... n even if i do... nothin changes
...Im Confused... Scared... So scared of the future ahead of me
!! Ya wat i have never been
!! is it my fault? well maybe ya... because im not Ordinary
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آموزش خواندن و مطالعه زیست شناسی WiSe 0 362 16-01-2014، 02:31 AM
آخرین ارسال: WiSe
  چند نکته ی تستی درباره ی فصل اول زیست شناسی وآزمایشگاه1 nafas 2013 0 563 27-10-2013، 05:13 PM
آخرین ارسال: nafas 2013
  تست فصل دوم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ سفری به درون سلول M@h$A 1 648 27-10-2013، 04:45 PM
آخرین ارسال: nafas 2013
  تست فصل هشتم زیست شناسی و آزمایشگاه 1؛ حرکت M@h$A 0 352 18-09-2013، 05:51 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل ششم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ گردش مواد M@h$A 0 392 18-09-2013، 05:51 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل پنجم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ تبادل گاز ها M@h$A 0 488 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل چهارم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ تغذیه و گوارش M@h$A 0 444 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل سوم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ سازمان بندی سلول ها M@h$A 0 454 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل دهم زیست شناسی و ازمایشگاه 2؛ رشد و نمو در گیاهان (سری 2) M@h$A 0 366 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل دهم زیست شناسی و ازمایشگاه 2؛ رشد و نمو در گیاهان (سری 1) M@h$A 0 291 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان