امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تست فصل نهم زیست شناسی و ازمایشگاه 2؛ تولید مثل گیاهان (سری 1)
#1
1- در ساقه و برگ خزه وظيفه انتقال مواد بر عهده كدام است؟

1) دستجات آوندي 2) تراكئيد
3) رگبرگ موازي 4) مجموعه سلول هاي وسط ساقه و برگ

2- كيسه روياني از كدام به وجود مي آيد؟

1) خامه 2) ديواره تخمدان 3) كلاله 4) سلول خورش

3- سلول خورش چند تقسيم انجام داده كه توليد كيسه روياني كامل مي كند؟

1) يك ميوز – سه ميتوز 2) دو ميوز – سه ميتوز
3) يك ميوز – يك ميتوز 4) دو ميوز – دو ميتوز

4- در كدام گروه از گياهان گامتوفيت گياه اصلي را تشكيل داده و مستقل است؟

1) نهان دانگان 2) خزه گيان 3) نهان زادان آوندي 4) بازدانگان

5- در چرخه زندگي خزه كدام سلول 2nكروموزومي نمي باشد؟

1) شبه ريشه 2) كپسول 3) تار 4) اسپوروفيت

6- در سرخس كدام يك از گامتوفيت تغذيه مي كند؟

1) سلول تخم 2) هاگينه 3) اسپوروفيت رسيده 4) برگ شاخه

7- در مقايسه ي گامتوفيت در نهان دانه و بازدانه، در نهان دانگان گامتوفيت :

1) بالغ تر است. 2) مستقل تر است. 3) وابسته تر است. 4) كوچك تر است.

8- كدام يك از ساختارهاي ذيل در گروه نهان دانگان ديده نمي شود و در ساير گروه ها وجود دارد؟

1)آركگن 2) اسپور 3) لوله گرده 4) آنتريدي

9- كدام يك از اندام هاي زير با بقيه تفاوت اساسي دارد؟

1) كپسول 2) پروتال 3) بساك 4) تخمك

10- در دانه ي كاج كدام جزء هاپلوئيد است؟

1) رويان 2) پوسته 3) اندوخته 4) هرسه مورد

11- كدام يك خود2nكروموزومي بوده ولي حاوي يك جزء n كروموزومي است؟

1) گرده 2) دانه 3) آندوسپرم 4) تخمك

12- همتاي كيسه گرده ي كاج در سرخس چيست؟

1) هاگدان 2) هاگ 3) آركگن 4) پروتال

13- در خزه ها سرپوش كپسول و گياه اصلي چند كروموزومي اند؟

1) n,2n 2)2n ,2n 3) 2n, n 4)n , n

14- اندوخته دانه بازدانگان و نهان دانگان چه هنگام به وجود مي آيند؟

1) قبل از لقاح – قبل از لقاح 2) قبل از لقاح – بعد از لقاح
3) بعد از لقاح – همزمان با تشكيل رويان 4) همزمان با تشكيل رويان – بعد از لقاح

15- مرحله ي شروع و پايان گامتوفيت در خزه عبارتست از:

1) تشكيل تخم – تشكيل گامت 2) تشكيل هاگ – تشكيل گامت
3) تشكيل گامت – تشكيل هاگ 4) تشكيل مادر هاگ – تشكيل هاگ

16- تشكيل گامت نر و ماده در نهان دانگان به ترتيب محصول چند ميتوز پس از ميوز است؟

1) 1 و 2 2) 1 و 3 3) 2 و 3 4) 2 و 2

17- كدام ويژگي مانع پراكندگي گياهان است؟

1) دانه 2) آنتروزوئيد بي حركت
3) دانه گرده 4) آنتروزوئيد متحرششك

18- در گياه تك لپه برنج كه 12= 2nست تعداد كروموزوم هاي ذخاير و گياهك دانه به ترتيب:

1) 12 – 12 2) 18 – 12 3) 12 – 6 4) 12 – 18

19- ذخاير دانه گندم و دانه كاج به ترتيب چند كروموزومي اند؟

1) n, 3n(2 3n , n 3) 3n , 2n 4) 2n , 3n

20- منبع تغذيه اسپوروفيت نورسته سرخس كدام است؟

1) آندوسپرم 2) شبه ريشه 3) آلبومن 4) پروتال

21- هاگ و گامت در گياهان به ترتيب محصول چه نوع تقسيمي است؟

1) ميتوز – ميتوز 2) ميتوز – ميوز 3) ميوز – ميتوز 4) ميوز – ميوز

22- اسپوروفيت و گامتوفيت مستقل در كدام ديده مي شود؟

1) خزه گيان 2) بازدانگان 3) نهان دانگان 4) نهان زادان آوندي

23- ذخاير دانه گندم و دانه كاج به ترتيب چه زماني به وجود مي آيند؟

1) قبل از لقاح – پس از لقاح 2) پس از لقاح – قبل از لقاح
3) قبل از لقاح – قبل از لقاح 4) پس از لقاح – پس از لقاح

24- ذخاير دانه هاي ذرت، لوبيا و كاج به ترتيب چند كروموزومي است؟

1) همگی 3n
n – 2n – 2n(2
3) همگي 2n
n – 2n – 3n (4

25- براي تشكيل 32 آنتروزوئيد در گندم چند سلول مادر شركت مي كند؟

1) 2 2) 4 3) 8 4) 16
...I dont know wat to Do... n even if i do... nothin changes
...Im Confused... Scared... So scared of the future ahead of me
!! Ya wat i have never been
!! is it my fault? well maybe ya... because im not Ordinary
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آموزش خواندن و مطالعه زیست شناسی WiSe 0 360 16-01-2014، 02:31 AM
آخرین ارسال: WiSe
  چند نکته ی تستی درباره ی فصل اول زیست شناسی وآزمایشگاه1 nafas 2013 0 560 27-10-2013، 05:13 PM
آخرین ارسال: nafas 2013
  تست فصل دوم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ سفری به درون سلول M@h$A 1 646 27-10-2013، 04:45 PM
آخرین ارسال: nafas 2013
  تست فصل هشتم زیست شناسی و آزمایشگاه 1؛ حرکت M@h$A 0 350 18-09-2013، 05:51 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل ششم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ گردش مواد M@h$A 0 391 18-09-2013، 05:51 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل پنجم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ تبادل گاز ها M@h$A 0 486 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل چهارم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ تغذیه و گوارش M@h$A 0 440 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل سوم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ سازمان بندی سلول ها M@h$A 0 453 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل اول زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ مولکول های زیستی M@h$A 0 349 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل دهم زیست شناسی و ازمایشگاه 2؛ رشد و نمو در گیاهان (سری 2) M@h$A 0 362 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان