امتیاز موضوع:
  • 6 رأی - میانگین امتیازات: 2.83
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تست فصل هفتم زیست شناسی و ازمایشگاه 2؛ میوز و تولید مثل ج-ن-S-ی(سری 2)
#1
1-به طور معمول، در ملخ نر، در هسته ي هر سلول حاصل از ميوزI ، مي تواند … مولكول DNA داشته باشد. (سراسري 83)
1) 11 2) 12 3) 22 4) 23

2-كدام گزينه در باره حاصل تقسيم سلول به روش ميوز درست است؟ ( آزاد 76)
1)ايجاد دو سلول ديپلوئيد 2)توليد چهار سلول ديپلوئيد
3)توليد دو سلول هاپلوئيد 4)ايجاد چهار سلول هاپلوئيد.

3-در هنگام تقسيم سلولي به روش ميوز كدام گزينه مشاهده مي شود؟ ( آزاد 76)
1)كروموزوم هاي همتا در مرحله پروفاز I جفت مي شوند.
2)معمولاً سلول هاي ديپلوئيدي تشكيل مي شوند.
3)حاصل تقسيم ايجاد دو سلول است.
4)سلول هاي حاصل كاملاً به هم شبيه اند.

4-در تقسيم ميوز، كروموزوم هاي هومولوگ در كدام مرحله تشكيل تتراد مي دهند كه بعد از آن پوسته هسته از بين مي رود؟ (آزاد 78)
1)تلوفاز II 2)تلوفاز I 3)پروفاز I 4)آنافاز II

5-در تقسيم سلول به روش ميوز در كدام مرحله رشته هاي كروماتين به شكل كروموزوم در مي آيند و پوسته هسته از بين مي رود؟ ( آزاد 78)
1)آنافاز II 2)پروفاز I 3)آنافاز I 4)تلوفاز II

6-از سلولي كه داراي 8 كروموزوم مي باشد، هنگام تقسيم ميوز، در مرحله پروفازI ، چند تتراد تشكيل مي شود؟ (آزاد 79)
1) 3 2) 8 3) 4 4) 16

7-كدام ويژگي خاص تقسيم ميوز است؟ (سراسري 76)
1)دو مرتبه همانند سازي.
2)جدائي كروموزوم هاي هومولوگ.
3)دو مرتبه تقسيم سانترومر.
4)جدائي كروماتيدهاي خواهري.

8-در مورد تتراد كروموزومي، كدام جمله صحيح است؟ ( سراسري 78)
1)يك كروموزوم كه چهار سانترومر دارد.
2)چهار كروموزوم هومولوگ كه مجاور هم قرار دارند.
3)دو جفت كروموزوم همتا و دو كروماتيدي كه از طول مجاور و متصل هستند.
4)يك جفت كروموزوم همتا و مضاعف كه از طول مجاور و متصل هستند.

9- سلولي كه داراي 24= n2 است . هنگام ميوز چند تتراد تشكيل مي دهد؟
ا) 4 2) 6 3) 12 4) 24

10- در سلولي با 4= n2 در مرحله متافاز چند نوار پلي نوكلئوتيدي وجود دارد؟
1)4 2) 8 3)16 4)24

11- در آخر آنافاز ميوز II هر يك كروموزوم بترتيب داراي چند كروماتيد و چند سانترومر است؟
1) 1و1 2) 2 و1 3) 1و2 4) 2 و 2

12- در ميوز تقسيم سانترومرها و تقسيم سيتوپلاسم براي تشكيل هسته nكروموزومي مضاعف مربوط به كدام است؟
1) آنافاز II – تلوفاز II 2) آنافاز II – تلوفاز I
3) آنافاز I - تلوفاز II 4) آنافاز I – تلوفاز I

13- سلول فرضي با 4 = n2 در پايان مرحله اول ميوز هر سلول داراي …………… است.
1) دو كروموزوم غير مشابه 2) چهار كروموزوم غير مشابه
3) دو كروموزوم مشابه 4) چهار كروموزوم مشابه

14- سلول فرضي داراي 8= n2 در متافاز ميوز I داراي ………
1) چهار كروموزوم جهار كروماتيدي است .
2) داراي 16 سانترومر است.
3) يك صفحه كروموزومي است .
4) داراي چهار سانترومر است.

15- اگر تعداد سانترومرهاي تترادي پروفاز ميوز اول 28 عدد باشند.سلول اوليه داراي چند كروموزوم است؟
1) 56 2) 28 3) 14 4) 7

16- اولين متافاز ميوز و ميتوز را از روي كدام نشانه راحت تر تشخيص مي دهند؟
1) محل استقراركروموزوم ها
2) طرز اتصال كروماتيدها به سانترومر
3) تعداد كروموزومهاي دو كروماتيدي
4) طرز استقرار كروموزوم ها در روي دوك

17- اگر تعداد نوكئوتيدهاي ژن ها را ثابت فرض بگيريم , در كروموزوم شماره 17 و 12 انسان بترتيب :
1) ژن كمتر – نوكلئوتيد بيشتر
2) نوكلئوتيد كمتر – ژن كمتر
3) نوكلئوتيد بيشتر – ژن بيشتر
4) نمي توان مشخص كرد.


18- كداميك از سلولهاي زير داراي DNA بيشتري است؟
1) اسپرم تمايز نيافته 2) اسپرم نابالغ
3) سلول زاينده اسپرم 4) دومين گويچه قطبي

19- همگي مربوط به توليد مثل غير جنسي است به جز:
1) فقط يك والد شركت دارد.
2) فردي كه بوجود مي آيد يك كلون است.
3)فرزند دقيقا مشابه يكي از دو والد نيست.
4) دوتايي نوعي توليد مثل غير جنسي است.

20- در كدام موجود سلول هاي هاپلوئيد قسمت بيشتر چرخه زندگي را در بر مي گيرد؟
1) كلاميدوموناس 2) كاج
3) انسان 4 ) موش

21-كدام يك به طريق ميتوز گامت مي سازد؟
1) جلبك ها 2) انسان 3) ماهي 4) باكتري

22- در كداميك زيگوت تقسيم ميتوز انجام مي دهد؟
1) چرخه زندگي ديپلوئيدي 2) چرخه زندگي هاپلوئيدي
3) كلاميدوموناس 4) قارچها

23- در گياهان كداميك مستقيما گامتوفيت توليد مي كند؟
1) هاگ 2) زيگوت 3) گامت 4) اسپوروفيت

24- تفاوت چرخه هاپلوئيد – ديپلوئيد و تناوب نسل در كدام است؟
1) كدام مرحله به جانور پر سلولي تبديل مي شود.
2) تقسيم ميتوز انجام مي دهد.
3) تقسيم ميوز انجام مي دهد.
4) زيگوت تشكيل مي شود.

25- ساده ترين نوع چرخه زندگي در موجوداتي كه توليد مثل جنسي دارند كدام است؟
1) تقسيم دو تايي 2) هاپلوئيدي 3) ديپلوئيدي 4) تناوب نسل
...I dont know wat to Do... n even if i do... nothin changes
...Im Confused... Scared... So scared of the future ahead of me
!! Ya wat i have never been
!! is it my fault? well maybe ya... because im not Ordinary
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سیزده نکته در مورد مبحث میوز و تولید مثل (فصل7 زیست2) WiSe 0 256 31-01-2014، 07:38 PM
آخرین ارسال: WiSe
  آموزش خواندن و مطالعه زیست شناسی WiSe 0 351 16-01-2014، 02:31 AM
آخرین ارسال: WiSe
  چند نکته ی تستی درباره ی فصل اول زیست شناسی وآزمایشگاه1 nafas 2013 0 540 27-10-2013، 05:13 PM
آخرین ارسال: nafas 2013
  تست فصل دوم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ سفری به درون سلول M@h$A 1 633 27-10-2013، 04:45 PM
آخرین ارسال: nafas 2013
  تست فصل هشتم زیست شناسی و آزمایشگاه 1؛ حرکت M@h$A 0 347 18-09-2013، 05:51 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل ششم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ گردش مواد M@h$A 0 380 18-09-2013، 05:51 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل پنجم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ تبادل گاز ها M@h$A 0 468 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل چهارم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ تغذیه و گوارش M@h$A 0 431 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل سوم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ سازمان بندی سلول ها M@h$A 0 439 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل اول زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ مولکول های زیستی M@h$A 0 343 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان