امتیاز موضوع:
  • 10 رأی - میانگین امتیازات: 3.2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تست فصل پنجم زیست شناسی و ازمایشگاه 2؛ ماده ی ژنتیک (سری 2)
#1
1- چه عاملي چهار نوع نوكلئوتيد تشكيل دهنده ي اسيد نوكلئيك را از يكديگر متمايز مي سازد؟

1) باز 2) فسفات و باز 3) فسفات و قند 4) قند

2- GAA مكمل چه بازهايي در مولكول DNA است؟

1) AUU 2) CTT 3) TGG 4) UCC

3- اگر مولكول DNA به نردباني تشبيه شود، پله هاي اين نردبان كدام يك از مولكول هاي زير خواهد بود؟

1) اسيد هاي آمينه 2) باز آلي 3) قند 4) فسفات

4- در يك زنجير DNA اتصال نوكلئوتيد ها با يكديگر چگونه صورت مي گيرد؟

1) باز- باز 2) باز – فسفات 3) فسفات – قند 4) قند – باز

5- اگر به هنگام همانند سازي مولكول DNA يك نوع از بازهاي مورد استفاده راديو اكتيو باشد نسبت و نحوه ي توزيع راديو اكتيو در

مولكول هاي حاصل چه خواهد بود؟ 1) 50% يكي از دو زنجيره

2) %50 دو زنجيره هر مولكول 3) 100% يك زنجيره هر مولكول 4) 100% دو زنجيره هر مولكول

6- گسستگي كدام نوع از پيوندهاي زير موجب ايجاد گسستگي در هر زنجيره مولكول DNA مي گردد؟

1) باز آلي – فسفات 2) فسفات – قند 3) قند باز آلي 4) هيدروژني

7- نتيجه ي همانندسازي DNA كدام است؟ 1) يك زنجيره قديمي و يك زنجيره تازه ساخت به هر يك از دو سلول دختر مي رسد.

2) يك زنجيره قديمي و يك زنجيره تازه ساخته شده وارد هر يك از دو سلول دختر مي شودودو زنجيره قديمي در سلول مادر باقي مي ماند. 3) دو زنجيره تازه ساخته شده وارد يكي از سلول هاي دختري و دو زنجيره قديمي وارد سلول دختري ديگر مي شود.

4) در سلول هاي دختري هر زنجيره DNA دو زنجيره اي از نوكلئوتيدهاي جديد و نوكلئوتيدهاي قديمي تشكيل مي شود.

8- ضمن ترانسفورماسيون در استرپتوكوكوس نومونيا كدام پديده اتفاق مي افتد؟

1) انتقال كپسول به باكتري بي كپسول 2) انتقال ماده وراثتي از باكتري كپسول دار به بي كپسول

3) جهش در عده اي از ژن هاي مسئول تشكيل كپسول 4) تبادل قطعات DNA بين باكتري هاي كپسول دار و بي كپسول

9- كدام رابطه زير در مقايسه DNA جانداران مختلف صحيح است؟( كامل ترين پاسخ)

1) A/Gدر تمام DNA ها يكسان است . 2) A+C/G+T در تمام DNA ها يكسان است .

3) A+T/G+C در تمام DNA ها يكسان است. 4) G/T در تمام DNA ها يكسان است.

10- در تبديل باكتري هاي استرپتوكوكوس نومونياي بدون كپسول به نوع بيماري زا كدام يك از عوامل زير مستقيماً مؤثرند؟

1) اسيدهاي نوكلئيك 2) چربي ها 3) پروتئين ها 4) هيدرات هاي كربن

11- اين فرضيه كه DNA ماده استخراج شده موجب كپسول دار شدن باكتري هاي زنده بدون كپسول است از كدام دانشمند است؟

1) گريفيت 2) ايوري 3) واتسون و كريك 4) ويلكينز

12- نام گذاري اسيدهاي نوكلئيك و 4 نوع نوكلئوتيد بر اساس چيست؟

1) قند – قند 2) باز – قند 3) قند – باز 4) باز – باز

13- كدام گروه از بازهاي آلي زير جزء بازهاي پورين هستند؟

1) آدنين – تيمين 2) سيتوزين – گوانين 3) آدنين – گوانين 4) سيتوزين – تيمين – اوراسيل

14- طرح تفرق اشعه X براي پي بردن به كدام يك و توسط كدام دانشمند انجام شده است؟

1) تصوير مولكول DNA – كريك 2) نحوه ي آرايش اتمي مولكول DNA – ويلكينز

3) نظم اتمي نوكلئوتيد – واتسون 4) تصوير نوكلئوتيد – واتسون و كريك

15- در يك رشته از مولكول DNA ترتيب بازهاي آلي GCAT است ، بازهاي رشته ي مكمل اين رشته كدام است؟

1) AGTA 2) CGTA 3) TGTA 4) CGUA

16- در يك پيچ كامل DNA چند جفت باز و چند جفت نوكلئوتيد قرار دارد؟

1) 10 – 10 2) 5 – 5 3) 20 – 20 4) 10 – 5

17- با وارد كردن نيتروژن سنگين 15N در همانند سازي DNA چند مولكول DNA حاصل نشاندار است و چند درصد از نيتروژن سنگين استفاده مي شود؟
1) دو – پنجاه 2) دو – صد 3) يك – صد 4) يك – پنجاه

18- در يك مولكول DNA نوكلئوتيد آدنين دار 10% است تعداد نوكلئوتيد هاي سيتوزين دار آن چند درصد است؟

1) 50% 2) 30% 3) 40% 4) 20%

19- دريك مولكول DNA كه از صد جفت نوكلئوتيد درست شده است 40 نوكلئوتيد آن آدنين دار است ، تعداد نوكلئوتيدهاي سيتوزين دار چه مقدار است؟ اين مولكول چند پيوند هيدروژني بين بازها دارد؟

1) 30 – 200 2) 60 – 260 3) 30 – 130 4) 60 – 130


...I dont know wat to Do... n even if i do... nothin changes
...Im Confused... Scared... So scared of the future ahead of me
!! Ya wat i have never been
!! is it my fault? well maybe ya... because im not Ordinary
پاسخ
 سپاس شده توسط نوید خزدوز


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  آموزش خواندن و مطالعه زیست شناسی WiSe 0 352 16-01-2014، 02:31 AM
آخرین ارسال: WiSe
  چند نکته ی تستی درباره ی فصل اول زیست شناسی وآزمایشگاه1 nafas 2013 0 543 27-10-2013، 05:13 PM
آخرین ارسال: nafas 2013
  تست فصل دوم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ سفری به درون سلول M@h$A 1 634 27-10-2013، 04:45 PM
آخرین ارسال: nafas 2013
  تست فصل هشتم زیست شناسی و آزمایشگاه 1؛ حرکت M@h$A 0 347 18-09-2013، 05:51 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل ششم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ گردش مواد M@h$A 0 380 18-09-2013، 05:51 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل پنجم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ تبادل گاز ها M@h$A 0 469 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل چهارم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ تغذیه و گوارش M@h$A 0 431 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل سوم زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ سازمان بندی سلول ها M@h$A 0 440 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل اول زیست شناسی و ازمایشگاه 1؛ مولکول های زیستی M@h$A 0 343 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A
  تست فصل دهم زیست شناسی و ازمایشگاه 2؛ رشد و نمو در گیاهان (سری 2) M@h$A 0 358 15-09-2013، 05:54 PM
آخرین ارسال: M@h$A

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان