امتیاز موضوع:
  • 12 رأی - میانگین امتیازات: 2.67
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
گزارش نویسی
#1
حتما می دانید ساخت رسته ای با داشتن تعداد متعد کارگاه و هر کارگاه دارای چندین گزارش که برای نوشتن این گزارش ها و تحویل به استاد مثل استاد ما (دکتر پاک باید یک گزارش تمیز با فعل های ماضی مجهول بدهیم) پس باید یک سری چیز ها را بدانیم در نحوه گزارش نویسی
گزارش باید لوگو موسسه داشته باشد
در تدوین باید هیچ عکسی در وسط متن رها نشود منبع آن مشخص باشد و برای آن در زیر آن یک توضیح داده شود
در جدول ها توضیح با لای آن است
از سمت راست تا 2سانت فاصله و از سمت چپ1 سانت فاصله از با لا و پایین برگه حدقل 2 سانت فاصله و ............................................................
چون از استاد اجازه ندارم جزوشو برای کارگاه نمی تونم بگذارم با عرض پوزش
http://www.4shared.com/get/46oi7vey/Writ...esis-.html
پاسخ
#2
به نام خدا


نکات مربوط به ارائه :

گزارش، سخنرانی، مقاله و پایان نامه علمی


گزارش1
1)تعریف : نوشته ای به صورت مجموعه ای از اطلاعات یا اخبار که برای افراد بی اطلاع یا با آگاهی اندک از یک موضوع تهیه می گردد.
2)انواع : 1-گزارش اداری کوتاه 2—گزارش خبری 3-گزارش تحقیقی
1-2)گزارش اداری کوتاه
به تحقیقات وسیع نیاز ندارد (مانند گزارش پرداخت وام در بانک). این گزارشها شکل و روش تهیه ویژه ای ندارند اما باید کوتاه، گویا و کامل باشند.
2-2)گزارش خبری
درباره یک رویداد هنری، ورزشی، اجتماعی و ... تهیه می شود. نویسنده باید با آن رویداد آشنا باشد. شرح رخدادها به ترتیب زمانی یادداشت می گردد بطوری که خواننده بتواند صحنه های آن رویداد را بطور کامل مجسم نماید. برای تهیه گزارش نهایی بخشهای زیر در نظر گرفته می شود :
-عنوان گزارش
-فهرست مطالب
بخش اول : منظور و هدف از بررسی آن رویداد
بخش دوم : شرح رخدادها
بخش سوم: نتیجه گیری و اظهار نظر (بدون غرض شخصی)
3-2)گزارش تحقیقی
برای یافتن پاسخ پرسشهای معینی تهیه می گردد (مانند گزارشی درباره پیشرفت کار در یک طرح یا امکان احداث یک کارخانه جدید یا بررسی یک نقص اجتماعی و ...). هر اندازه دامنه کار گسترده تر باشد تحقیقات بیشتری نیز باید صورت گیرد که عموماً بصورت گروهی انجام می شود. ترتیب انجام کار به این شرح است :
الف-تشکیل گروهی از افراد علاقه مند
ب-توجیه افراد گروه و تعیین وظیفه هر یک و تقسیم کار
ج-گردآوری اطلاعات از روشهای زیر :
-خواندن (دقیق مجلات، روزنامه ها، کتابها،‌ مقالات و ‌اسناد موجود در کتابخانه ها، اینترنت یا منابع دیگر جهت گردآوری فهرست کاملی از مراجع مرتبط با موضوع گزارش و همچنین بررسی تحقیقات احتمالی پیشین برای جلوگیری از دوباره کاری)
نکته : بهتر است تمام این اطلاعات بصورت خلاصه یا در صورت لزوم بطور کامل بروی کاغذهای کوچکی به نام فیش، ثبت و جمع آوری گردد. نوشتن دقیق شماره صفحه، نام منبع مورد استفاده، مؤلف یا مترجم،‌ منتشر کننده، سال چاپ و شماره چاپ زیر هر فیش الزامی است.
-دیدن (رجوع به محلهای مرتبط با تحقیق و بازدید از آنجا بصورت دقیق و کامل بدون غرض شخصی و در صورت لزوم تهیه عکس و گزارش)
-شنیدن (اطلاعات افراد آگاه از طریق مصاحبه یا پرسش نامه)
نکته درباره مصاحبه : افراد مورد نظر را انتخاب نمایید. از ایشان محترمانه برای شرکت در مصاحبه بصورت حضوری یا از روشهای دیگر درخواست نمایید. پس از موافقت و تعیین وقت در صورت درخواست مصاحبه شونده، پرسشهای خود را در اختیار او قرار دهید تا برای پاسخ گویی آماده گردد.
در روز مقرر، سر وقت حاضر شوید. مصاحبه را به روشی محترمانه اداره و رهبری کنید.
نکته درباره پرسش نامه : پرسشها باید گویا باشد و تنها یک موضوع در آن مطرح گردد و جای کافی برای پاسخ به آنها در نظر گرفته شود. به همراه پرسش نامه، نامه محترمانه ای تهیه گردد که در آن ضمن بیان هدف از تهیه گزارش از فرد مورد نظر برای همکاری درخواست شود.
د-گردآوری اطلاعات به ترتیب زیر :
1-عنوان گزارش، نام نویسنده، نام شخص یا سازمان دریافت کننده گزارش و تاریخ تنظیم در صفحه اول یا در دو صفحه
2-فهرست مطالب، عکسها، نقشه ها، پیوستها
3-مقدمه شامل هدف گزارش، مزایای آن، چگونگی گردآوری اطلاعات، روش کار، زمان صرف شده، همکاران
4-متن گزارش شامل فصلها و بخشهای مورد نظر با ذکر دقیق مراجع مورد استفاده در هر قسمت
5-نتیجه گیری و طرح پیشنهاد
نکته : متن گزارش باید به دقت خوانده، اصلاح و پاک نویس شود. مطالب باید با عبارات ساده نوشته شوند و ‌دیکته و نگارش آنها درست باشند.
سخنرانی1
1-چه بگوییم؟
1-1)موضوع سخنرانی
موضوع سخنرانی باید در شنوندگان علاقه ایجاد کند. در سخنرانی های علمی هدف سخنران بیان مباحث علمی است بنابراین پیش از هر چیز باید موضوع مورد نظر را در ذهن خود پرورش دهد و درباره آن خوب فکر کند تا همه مطالب مورد توجه باشد و چیزی نادیده باقی نماند. چیزی که خود متوجه نشده اید را نمی توانید به شنونده منتقل نمایید.
2-1)ترتیب مطالب
1-کلام اول :
اولین کلام در سخنرانی بسیار مهم است. ارتباط فکری و عاطفی بین گوینده و شنونده از همین کلام آغاز می گردد. بنابراین تا حد امکان باید از عبارات و جملات خوشایند و جالب توجه (مانند سخنی از دانشمندان و بزرگان یا مثالی جالب از موضوع مورد بحث و ...) استفاده نمود که در ضمن با موضوع سخنرانی نیز مرتبط باشد و بتوان مقدمه گفتار را بر پایه آن قرار داد.
2-مقدمه
با عباراتی ساده، کوتاه و قابل فهم موضوع سخنرانی و هدف از بررسی آن را بیان کنید.
3-اصل مطلب
ترتیب منطقی مطالب را رعایت نمایید. هر جا لازم است از ارائه آمار یا بیان مثال جهت تفهیم بیشتر استفاده کنید. اگر به منبعی و مرجعی استناد می کنید باید مشخصات آن را نیز ذکر نمایید. به این ترتیب شنوندگان به گفته های شما اعتماد می نمایند.
4-خلاصه
در پایان سخنرانی باید خلاصه مطالب را بیان نمایید و از گفته های خود نتیجه گیری کنید.
2-چگونه بگوییم؟
-در سخنرانی، فضایی گسترده تر و ابزاری کاملتر از کلمه و جمله در اختیار دارید. تغییر آهنگ صدا یا حرکت دادن سر و دست در موقعیتهای مناسب از ابزارهای سخنرانی هستند و می توانند انتقال اندیشه را به شنونده آسان نمایند.
-سخن خود را متناسب با سطح آگاهی شنوندگان مطرح کنید و واژه ها یا نکات دشوار بکار نبرید.
-اگر در چهره شنوندگان آثار خستگی مشاهده نمودید با بیان نکات جالب توجه آنان را به شوق آورید یا سخنرانی را کوتاه کنید.
-هرجا لازم است از اسلاید، فیلم و تصویر استفاده نمایید.
-عفت کلام داشته باشید و مطلبی که در آن حرمت حاضران رعایت نشده است را به زبان نیاورید.
-با خوشرویی سخن بگویید مگر متناسب با کلام، نیاز به تغییر لحن داشته باشید.
-در هر شرایطی احساسات خود را کنترل نمایید.
-انتقادپذیر باشید و اگر حرف حقی را شنیدید بپذیرید و اگر انتقاد نادرست بود با متانت و استدلال پاسخ دهید.
-در بسیاری از سخنرانیها وقت معینی در نظر گرفته می شود. در این موارد رئیس جلسه پس از پایان وقت از سخنران تقاضا می کند سخنان خود را پایان دهد. پس تمام بخشهای سخنرانی باید زمان بندی گردد بطوری که بتوان آنها را طی مدتی که به سخنرانی اختصاص داده شده است ارائه نمود.
نکته :
-بدون مطالعه قبلی و آماده کردن مطالب و مرور آنها در ذهن احتمال مؤفقیت در سخنرانی اندک است.
-به خود اعتماد داشته باشید.
-برای جلوگیری از فراموشی، فشرده مطالب را بنویسید و هنگام سخنرانی مقابل خود داشته باشید. این کار به شما آرامش می دهد. استفاده از یادداشت در سخنرانی اشکالی ندارد و حتی در صورت لزوم می توان بعضی مطالب را عیناً از روی یادداشت خواند.
-برای سخنرانیهای مهم از پیش چند بار تمرین کنید.
-برای پاسخگویی به پرسشهای شنوندگان بهتر است برخی از پرسشهای آنها را از پیش حدس بزنید تا آمادگی داشته باشید.
-به سخنرانی که کاملاً از روی متن خوانده شود خطابه می گویند.
مقاله1
1)تعریف : نوعی نوشته که دریافتها یا نظرات نویسنده را در مورد موضوعی خاص به خواننده منتقل می کند.
2)انواع : 1-علمی تحقیقی 2-سیاسی، ‌اجتماعی و تربیتی 3-ادبی 4-دینی،‌ عرفانی، ‌فلسفی 5-انتقادی
1-2)علمی و تحقیقی : مقاله علمی و تحقیقی بیان یا ارزیابی یک حقیقت علمی بر اساس آزمایش،‌‌تحقیق و تجربه است. نوشته باید بر پایه منطق و استدلال استوار باشد. نقل قول از دیگران هنگامی مورد قبول است که در جامعه علمی جهان به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده باشد. حدس، گمان، احساس و تخیل در این نوع مقالات جایی ندارد. نتیجه آزمایشها و تحقیقات هر چه که باشد باید همان گونه در مقاله ذکر گردد. اگر درباره نتیجه تحقیق دیگران بحث می شود باید آخرین نتایج علمی مورد توجه باشد.
2-2)سیاسی، اجتماعی و تربیتی : نویسنده باید بدون هر گونه سوء نظر، جنبه های گوناگون موضوع را بررسی و راه حل ارائه نماید. در تهیه این مقالات، مطالعه، تجربه، آمارگیری و مشاهده کم و بیش بکار می روند.
3-2)ادبی : مقاله ادبی بر دو گونه است. اول مقاله هایی که درباره یک شاعر یا نویسنده یا یک جریان ادبی است که بر اساس تحقیق استوار است و احساس و خیال در آن مدنظر نیست. دوم مقاله هایی که به صورت نوشته ای ادبی به وصف تخیلی یک منظره یا پدیده می پردازد. در مقاله نوع دوم نویسنده از نیروی خیال و احساس کمک می گیرد.
4-2)دینی، عرفانی و فلسفی : این گونه مقاله ها تنها از راه مطالعه و تحقیق در کتابهای مهم و قابل استناد قابل تهیه هستند مگر در مقاله هایی که یک نظریه جدید را مطرح می نماید. در این صورت، استدلال و منطق درست، اساس کار را تشکیل می دهد.
5-2)انتقادی :در این مقاله ها یک نوشته ارزیابی می گردد و مزایا و معایب آن بدون هر گونه غرض شخصی و تنها با توجه به حقایق و مطالب آن نوشته، بررسی می گردد.
3)مراحل نوشتن یک مقاله تحقیقی :
1-3) انتخاب موضوع : انتخاب موضوعی تازه متناسب با تخصص و علاقه خود که یا درباره آن تحقیق نشده است یا تحقیقات انجام شده کافی نمی باشد. پس باید از منابعی مانند کتابخانه ها یا اینترنت و با بررسی مجلات و کتابهای تخصصی معین کنیم که درباره موضوع انتخابی چه کارهایی انجام شده است. ضمناً تحقیق باید گرهی از مشکلات را بگشاید یا در روشن ساختن اندیشه ای مؤثر باشد.
2-3) گردآوری اطلاعات دست اول : اجرای عملیات گردآوری اطلاعات دست اول مانند آنچه در بخش گزارش تحقیقی گفته شد. هر مطلبی که از جایی گرفته می شود باید با ذکر مأخذ باشد.
3-3) تنظیم مطالب : تنظیم مطالب یک مقاله بخش آخر کار است. طرح کلی مقاله معمولاً سه بخش دارد :
الف-مقدمه : شامل هدف از نوشتن مقاله، روش تحقیق، طبقه بندی کلی منابع مورد استفاده از جهت میزان درستی محتوا، روش اجرای آزمایشها، ابزارها و شرایط آزمایش
ب-متن مقاله (مطالب اصلی) : مطالب قدم به قدم تنظیم گردد تا سر آخر به سوی نتیجه جهت گیری شود. همچنین :
-متناسب با تنوع مطالب، فصلهای جداگانه ای برای متن تعیین گردد. ابداً لزومی ندارد که طول همه فصلها یکسان باشد. از تکرار بیهوده مطالب و جمله پردازی غیر ضروری خودداری کنید. بیان مطالبی که به موضوع ارتباط ندارد درست نیست.
-حس آزادی و استقلال داشته باشید. اگر حرف حسابی دارید بدون ترس نپذیرفتن گروهی از خوانندگان آن را با راستگویی و صمیمیت بیان کنید.
-به درستی استدلال کنید. ساده، گویا و یک دست بنویسید. آیین نگارش و دیکته کلمات باید درست باشد.
-اگر عین جمله فردی نقل می گردد آن را در گیومه قرار دهید. هر عبارتی که بصورت نقل قول است باید با شماره ای که به منبع آن اشاره دارد مشخص گردد و منابع در پایان مقاله نوشته شود. منابع باید به ترتیب و به این شکل نوشته شود : 1-نام خانوادگی، نام کوچک نویسنده، نام کتاب(و نام مترجم اگر کتاب ترجمه شده بود)، انتشارات، شماره چاپ، سال چاپ، جلد‌ (مثلا ج 2)، صفحه (مثلا ص 15-12 یعنی صفحه 12 تا 15)
-اخلاق را رعایت کنید. اگر نظریه فردی را رد می کنید باید با استدلال و اثبات علمی باشد نه غرض شخصی. بر نوشته خود تعصب نداشته باشید.
-هر جا لازم است برای روشن شدن موضوع مثال بیاورید.
ج-نتیجه گیری : نتیجه یک مقاله باید به طور منطقی از سیر کلی مطالب حاصل گردد. برای نوشتن نتیجه، قرار دادن یک عنوان در مقاله تحت نام نتیجه گیری الزامی نیست و می توان به صورت طبیعی در پایان مطالب به نتیجه گیری پرداخت.
نکته : پس از تهیه پیش نویس، تمام مطالب مقاله را بخوانید و اصلاح نمایید. سپس آن را بروی کاغذ بصورت یک خط در میان و خوانا پاکنویس و تایپ کنید. در طرف راست کاغذ حدود 4 سانتی متر حاشیه قرار دهید. پس از پاکنویس شدن مقاله، فهرست مطالب آن را با توجه به فصلهای موجود و شماره صفحات در اول مقاله قرار دهید (معمولاً در مقالات طولانی این کار انجام می گردد). همچنین فهرست کاملی از منابع مورد استفاده با قید مشخصات به صورت الفبایی در آخر مقاله قرار می گیرد. در ادامه نمونه ای از نحوه نوشتن یک مقاله علمی دیده می شود :

عنوان مقاله

نام كامل نويسندة اول ، نويسنده دوم
محل كار و آدرس كوتاه نويسنده اول
جمعاً 2 خط
First Author E-mail: (Times New Roman 12)


چكيده
چكيده مقاله با قلم نازنين اندازه 11 با فاصله خطوطpt 11 . طول چكيده از 100 كلمه نبايد بيـشتر باشد چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده‌ چكيده چپ طرفين با كناره‌هاي رديف شده نوشته مي‌شود. چـكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده‌ چكيده چكيده چكيده چـكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده چكيده.

واژه‌هاي كليدي: حداكثر 5 واژه كليدي، مجزا شده با خط تيره

سمبل‌ها، علائم و اختصارات و واحدها
(N) نيروي برشي Ft
مقدمه
تمامي متن اصلي مقاله با قلم نازنين و اندازه 12 و عناوين بخش‌ها با اندازه 14 پررنگ آماده شود.

جدول زيـر به صورت نمونه آورده ‌شده‌است.

كار (WU) زمان (CPU) روش
37/85 54 ثانيه چند شبكه
383 275 ثانيه تك شبكه‌اي
جدول- جريان معشوش بين دو صفحه موازي] مرجع[
عنوان 1
متن
عنوان 2
متن
پایان نامه
1)یکی از اهداف ارائه پایان نامه، آشنایی دانشجویان با نحوه نگارش و تنظیم مطالب یک موضوع علمی است. در اینجا تمام نکات لازم را نمی توان بیان کرد. اما برای ایجاد هماهنگی بین پایان نامه ها لازم است دانشجویان نکات زیر را در تهیه پایان نامه رعایت نمایند. یک پایان نامه به ترتیب شامل بخش های زیر می باشد :
1-بسم الله الرحمن الرحیم
2-عنوان (طبق نمونه فرم صفحه 9)
3-تقدیم ( Dedication ) (در یک صفحه)
4-تشکر و قدردانی ( Acknowledgements ) (در یک صفحه)
5-چکیده ( Abstract )
6-فهرست مطالب ( Contents )
7-فهرست علائم و نشانه ها ( Abbreviations ) (در صورت نیاز)
8-فهرست جداول ( List of Tables ) (در صورت نیاز )
9-فهرست نمودارها ، عکس ها و نقشه ها ( List of Figures , Pictures and Maps) (در صورت نیاز)
10-متن اصلی پایان نامه
11-فهرست منایع

2)اطلاعات کلی
1-صفحه بسم الله الرحمن الرحیم : به شکل ساده و مشخصی صفحه آرائی گردد و از به کار بردن کادر و تزئینات مختلف خودداری شود.
2-عنوان : چون عناوین پایان نامه ها در بانک های اطلاعاتی حفظ می شود لازم است ضمن رسا بودن، مختصر باشد . یک پایان نامه نمی تواند بیش از یک عنوان داشته باشد و عنوان تصویب شده با عنوان درج شده در پایان نامه باید عیناً یکی باشد . یک عنوان خوب، مختصر، مفید و جامع است و با کمترین تعداد کلمات ، محتوای پایان نامه را معرفی می کند .
3 و 4-تقدیم، تشکر و قدردانی : هر کدام به ترتیب فقط در یک صفحه خلاصه شود.
5-چکیده : چکیده باید ترجیحاً در یک صفحه باشد .
در نگارش چکیده باید نکات زیر رعایت شود :
-چکیده جدا از پایان نامه به تنهایی مستقل و گویا باشد در چکیده از ذکر منابع ، اشاره به جداول و نمودارها اجتناب شود.
-در چکیده از درج مشخصات مربوط به پایان نامه خودداری شود.
-محتوای چکیده ها بر اساس موضوع و گرایش تحقیق طبقه بندی می شود و به همین جهت وجود کلمات شاخص و کلیدی، مراکز اطلاعاتی را در طبقه بندی دقیق و سریع اطلاعات یاری می دهد. کلمات کلیدی راهنمای نکات مهم موجود در پایان نامه هستند بنابراین باید در حد امکان کلمه ها یا عباراتی انتخاب شوند که ماهیت، محتوا و گرایش کار را به وضوح روشن نماید.
-چکیده باید منعکس کننده اصل موضوع باشد. در چکیده اهداف و موارد بررسی شده باید مورد توجه قرار گیرد. به اطلاعات تازه (یافته ها) و اصطلاحات یا نظریه ها، فرضیه ها، نتایج و پشنهادات تأکید شود.
-چکیده حداکثر در 300 کلمه و ترجیحاً در یک صفحه تنظیم شود. داشتن کلمات کلیدی الزامی است ( حداکثر 5 واژه).
6 و 7 و 8 و 9-فهرست ها :
بعد از چکیده، به ترتیب فهرست مطالب، فهرست علائم و نشانه ها، فهرست جداول، فهرست اشکال و سایر فهرست ها قرار می گیرند. در فهرست مطالب، صفحات اولیه پایان نامه (تقدیر، تقدیم، چکیده و ...) ذکر نمی شود. فهرست مطالب شامل فهرست های جداول، اشکال، علائم اختصاری، عناوین، فصول و بخش ها و زیر بخش های هر فصل پایان نامه با ذکر شماره صفحه شروع مطالب و عنوان مربوطه می باشد. عناوین ذکر شده در فهرست مطالب باید عیناً با عناوین خود متن مطابقت کند. برای جلوگیری از خطای چشم بین عنوان و شماره صفحه آن در فهرست مطالب نقطه چین تایپ شود. فهرست های مطالب، علائم و نشانه ها، جداول، اشکال و سایر فهرست ها با حروف ابجد برای متن فارسی و حروف رومن برای متن انگلیسی شماره گذاری شود. مراجع، ضمائم (در صورت نیاز) که به ترتیب به دنبال متن اصلی پایان نامه قرار می گیرند، به صورت تیتری مجزا از فصول دیگر پایان نامه در فهرست مطالب تایپ می شوند.
10-متن اصلی پایان نامه باید شامل این موارد باشد :
1-10-مقدمه ( Introduction )
2-10-مروری بر مطالعات انجام شده ( Literature Review )
3-10-فصل های مربوط به اصل کار تحقیق (روش پژوهش، ابزار، مواد، تجزیه و تحلیل)
4-10-نتایج ( Results ) ، بحث ( Discussion )
5-10-پیشنهادات ( Suggestions ) ( در صورت نیاز )
6-10-فهرست منابع و مآخذ ( References )
7-10-ضمائم (در صورت نیاز )
تذکر : این نحوه تنظیم عناوین فصول پیشنهادی بوده و بر اساس رشته و موضوع مورد پژوهش در صورت لزوم می تواند تغییر یابد.
11-فهرست منابع : کلیه منابعی که در متن ذکر شده اند باید در فهرست منابع با مشخصات کامل نوشته شوند. منابع به ترتیب شماره در متن پایان نامه در داخل کروشه نوشته شود . نگارش منابع به گونه زیر می باشد :
-بر اساس شماره و به ترتیب ظهور در متن و یا بصورت الفبایی تنظیم می شود.
-اگر منبع کتاب است : نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان کتاب، شماره چاپ، محل نشر، ناشر، صفحات، سال
-اگر منبع مورد نظر مجله است : نام خانوادگی و مخفف نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان مقاله، نام مجله، دوره (شماره)، صفحات، سال

منبع :
1-فارسی و آیین نگارش سال سوم دبیرستان-دکتر حسین رزمجو و دکتر علی سلطانی-شرکت چاپ و نشر ایرانآرم دانشگاه
نام دانشگاه
نام دانشکدهپایان نامه ارائه شده به گروه............
به عنوان بخشی از فعالیت های لازم برای اخذ مدرک کاردانی


موضوع پایان نامه


استاد راهنما :
..............

تهیه شده توسط :
..............


تاریخ تهیه
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان