امتیاز موضوع:
 • 24 رأی - میانگین امتیازات: 2.33
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
آموزش بیلیارد
#1
به تایپیک آموزش بیلیارد خوش آمدید

[تصویر: 13457557021.gif] [تصویر: 13457557021.gif]

[تصویر: bill3.jpg]
پاسخ
#2

حتما تا کنون علائمی را بر روی لبه های میز بیلیارد دیده اید که معمولا به شکل لوزی می باشند. در ادامه می خواهیم نحوه استفاده از این علائم برای محاسبات ضربه با چند باند را توضیح دهیم. مراحل این سیستم را یک به یک دنبال نمایید:
1- سیستم لوزی پایه
2- محدودیت سیستم لوزی
3- گام اول : پیدا کردن نقطه پایان (Finish point)
4- گام دوم : پیدا کردن نقطه شروع (Start point)
5- گام سوم : تجسم شماره موقعیت کیوبال
6- اگر توپ اول چسبیده به باند نباشد
7- چند مثال دیگر برای سیستم لوزی

سیستم لوزی پایه
در این سیستم ضربات باید به مرکز توپ زده شود و موقعیت چوب بصورت موازی با سطح میز باشد.
فرمولی که برای این سیستم معرفی می شود برای به خاطر سپردن بسیار آسان می باشد. این فرمول دارای سه مشخصه می باشد.
نقطه هدف (Aim) که با A نشان داده می شود.
نقطه شروع (Start) که با S نشان داده می شود.
نقطه پایان (Finish) که با F نشان داده می شود.

Aim = Start – Finish یا A = S – F

می بینید که فرمول بسیار ساده است، تنها قسمتی از کار که کمی مشکل به نظر می رسد به خاطر سپردن روشهای شماره گذاری باندها می باشد. به همین دلیل پیشنهاد می شود که برای شروع این روش را زمانی به کار گیرید که نقطه پایان یا F بین 0 تا 40 و نقطه شروع بین 35 تا 60 باشد. پس از مدتی تمرین سایر اعداد را نیز به کار گیرید.
[تصویر: diamond_01_en.gif]


محدودیت سیستم لوزی
این فرمول برای ضرباتی که از باند بلند به باند کوتا زده می شود و مقدار S از F بیشتر است کارایی ندارد.
در شکل زیر S برابر با 30 و مقدار F 50 می باشد، به این معنی که این ضربه را با استفاده از این سیستم نمی توان زد. در بهترین حالت مقدار A را می توان صفر در نظر گرفت که باز هم مقدار F،50 نخواهد شد بلکه F برابر با 30 خواهد بود.
[تصویر: diamond_02.gif]

گام اول : پیدا کردن نقطه پایان (Finish point)
شما باید خطوط پایان را به صورتی که در جدول زیر نشان داده شده به خاطر بسپارید.
نقاط بر اساس فاصله لوزی ها شماره گذاری شده اند و بین اعداد 40 تا 90 بر روی باند بلند، فاصله نقاط به اندازه نصف فاصله دو لوزی می باشند.

مقدار
نقطه روی باند بلند
نقطه پایان
0
لوزی 0 (گوشه)
ششمین لوزی باند بلند مقابل
10
اولین لوزی
هفتمین لوزی باند بلند مقابل
20
دومین لوزی
هشتمین لوزی (گوشه)
30
سومین لوزی
5 سانتیمیتر بالاتر از اولین لوزی باند کوتاه
40
چهارمین لوزی
بین اولین و دومین لوزی باند کوتاه
50
بین چهارمین و پنجمین لوزی
لوزی مرکزی باند کوتاه
60
پنمجمین لوزی
بین دومین و سومین لوزی باند کوتاه
70
بین پنجمین و ششمین لوزی
5 سانتی متر بالاتر از سومین لوزی باند کوتاه
80
ششمین لوزی
سومین لوزی باند کوتاه


[تصویر: diamond_03.gif]
در شکل زیر مقدار F برابر با 20 می باشد. توجه کنید که هر نقطه ای که بر روی این خط قرار دارد دارای مقدار F برابر با 20 می باشد.
[تصویر: diamond_03-1_en.gif]گام دوم : پیدا کردن نقطه شروع (Start point)
زمانی که توپ شما در سمت باند بلند یا کوتاه قرار دارد، مقدار شروع یا S طبق جدول زیر می باشد.

باند بلند
مقدار
نقاط روی باند بلند
20
دومین لوزی
25
سومین لوزی
30
چهارمین لوزی
35
پنجمین لوزی
40
ششمین لوزی
45
هفتمین لوزی
باند کوتاه
مقدار
نقاط روی باند کوتاه
50
اولین لوزی
60
دومین لوزی
70
سومین لوزی
80
بین سومین و چهارمین لوزی
90
چهارمین لوزی


[تصویر: diamond_04_en.gif]
در این شکل مقدار S برابر با 50 می باشد.

گام سوم : تجسم شماره موقعیت کیوبال

حال زمان اعمال فرمول جادویی فرا رسیده : A = S – F
A = 50 – 20
A = 30
مقدار A یعنی 30 طبق جدول زیر داده شده است.
توجه کنید که بین مقادیر 50 تا 90 بر روی باند بلند، فواصل دهتایی به نصف فاصله دو لوزی تبدیل می شود.

مقدار
نقاط بر روی باند بلند
0
لوزی صفر (گوشه باند)
10
اولین لوزی
20
دومین لوزی
30
سومین لوزی
40
چهارمین لوزی
50
پنجمین لوزی
60
بین پنجمین و ششمین لوزی
70
ششمین لوزی
80
بین ششمین و هفتمین لوزی
90
هفتمین لوزی


[تصویر: diamond_05_en.gif]
توجه کنید که اگر نقطه شروع بر روی باند کوتاه قرار دارد (بزرگتر یا مساوی با 50)، نقطه هدف لوزی روی لبه میز می باشد (به این معنی که باید نقطه مورد نظر روی لبه میز را هدف بگیرید). اگر نقطه شروع روی باند بلند باشد (کمتر از 50)، نقطه هدف بر روی باند و در مقابل لوزی مربوطه می باشد. به عنوان مثال در هر دو مورد زیر مقدار A برابر با 20 می باشد در حالی که نقاط برخورد با باند متفاوت می باشند.
[تصویر: diamond_05-1.gif]

اگر توپ اول چسبیده به باند نباشد
اگر توپ شما به باند نزدیک نمی باشد برای یافتن عدد مربوط به آن چوب خود را مانند محوری که مرکز چرخش آن توپ مورد نظر باشد در دست گرفته و موازی سطح میز قرار دهید. سپس آنرا در زوایای مختلف قرار داده و برای هر زاویه مقادیر را در فرمول A = S – F قرار دهید تا نقطه مورد نظر را پیدا کنید.
[تصویر: diamond_06_en.gif]

[align=baseline]چند مثال دیگر برای سیستم لوزی[/align][تصویر: diamond_07.gif]


[تصویر: diamond_07-1.gif]
=====================================================
جهت دریافت فایل این مقاله اینجا کلیک کنید.
( فرمت فایل : PDF )
( حجم فایل : 172 کیلو بایت)
=====================================================

/ نوشته شده توسط حسین در دوشنبه چهارم خرداد 1388 و ساعت 11:6 | 4 نظر

ضربه زدن با استفاده از باند
در بازی بیلیارد موارد زیادی پیش می آید که شما تنها یک انتخاب برای پاکت کردن توپ دارید : ضربه با باند. در ادامه مراحل اصولی یک ضربه صحیح با باند توضیح داده می شود.
زاویه تابش برابر است با زاویه بازتابش
اگر بخواهیم ضربات با باند را با استفاده از اصطلاحات علمی توضیح دهیم، به بیان ساده می توان گفت "زاویه تابش" برابر است با "زاویه بازتابش". برای درک بهتر به شکل زیر توجه کنید.
[تصویر: 10502252001.gif]
[align=baseline]در شکل فوق توجه کنید که زاویه برخورد با باند (زاویه A) برابر است با زاویه بازگشت (زاویه B). برای اینکه دقیقا چنین اتفاقی بیفتد، باید ضربه با شدت مناسبی به مرکز کیوبال زده شود. توجه کنید که ضرباتی که به کناره های کیوبال زده شوند تاثیر متفاوتی در بازگشت دارند. بنابراین برای شروع فقط ضربه را به وسط کیوبال زده و مطمئن باشید هیچگونه افکتی روی آن اعمال نشود.

اکنون یکی از سیستمهای متداول برای ضربه با باند شرح داده می شود. این سیستم روش محاسبه نقطه ای روی باند که باید هدف قرار دهید را بیان می کند. به شکل زیر توجه کنید.[/align][تصویر: 10502252002.gif]
[align=baseline]خطی فرضی از مرکز توپ هدف عمود بر باند رسم کنید (خط A). سپس خطی از محل برخورد خط A با باند تا مرکز پاکت هدف رسم کنید (خط B). حال خط دیگری از مرکز توپ هدف تا پاکت روبرو رسم نمایید (خط C). اکنون از نقطه برخورد خطوط B و C خطی موازی A رسم کنید(خط سفید در شکل فوق). نقطه ای که این خط با باند برخورد می کند، دقیقا نقطه ایست که برای پاکت کردن توپ باید هدف گیری کنید.
در نظر داشته باشید که سیستم توضیح داده شده باید با ضربه به مرکز کیوبال و سرعت مناسب زده شود تا قانون تساوی زاویه برخورد با زاویه بازگشت صدق نماید. همچنین به خاطر داشته باشید که استفاده از این سیستم فقط زمانی توصیه می شود که شما به سختی می توانید نقطه مورد نظر را روی باند پیدا کنید. بعد از انجام چندین ضربه با باند، شما باید بتوانید بصورت حسی نقطه هدف روی باند را بیابید.

تاثیر سرعت در ضربه با باند
سرعت نقش مهمی در ضربات با باند ایفا می کند. در ادامه تاثیر سرعت در ضربه به مرکز توپ را در ضربات با باند مشاهده خواهید کرد.
اگر بخواهیم با استفاده از علم هندسه ضربات با باند را توضیح دهیم دیدیم که زاویه برخورد با زاویه بازگشت برابر می باشد.[/align][تصویر: 10502252003.gif]
در شکل فوق، زمانی که ضربه با سرعت خیلی زیادی زده می شود (خط سفید)، زاویه بازگشت از باند کاهش پیدا می کند. و اگر ضربه بسیار آرام زده شود (خط آبی)، زاویه بازگشت افزایش پیدا می کند. هر دو ضربه باعث می شود که توپ هدف وارد پاکت نشود. بنابراین هنگام زدن این ضربات حتما به سرعت ضربه دقت کنید. به یاد داشته باشید که در ضربات با باند سرعت بیشتر معادل زاویه کوچکتر و سرعت کمتر معادل زاویه بزرگتر می باشد. شما می توانید سرعت ضربه را با توجه به نقطه هدف روی باند تنظیم کنید یا اینکه نقطه روی باند را با توجه به سرعت مورد نیاز تنظیم کنید.
پاسخ
#3
1- کیوبال را روی خط یک چهارم (headstring) قرار دهید.
2- در وضعیت راحت و مناسب برای ضربه قرار گیرید. کمی بالا تر از مرکز توپ را هدف گیری کنید چرا که باعث چرخش آنی توپ شده و بهترین و دقیقترین سرعت توپ را به شما می دهد.
3- با اولین سرعت شروع کنید (1 : بسیار آرام)
4- ضربه بزنید. سعی کنید در نزدیکی موقعیت یک متوقف شود.
5- ضربه را تا رسیدن به دو ضربه موفق پشت سر هم تکرار نمایید.
6- مراحل 2 تا 5 را برای سرعت بعد تکرار نمایید.
7- پس از موفقیت در سریعترین سرعت (6)، به مرحله 3 باز گردید.

[تصویر: speed_control_drill.jpg]
پاسخ
#4

[تصویر: 42-19343865.jpg]
هدر دادن فرصت
در هنگام بازی ممکن است شما ضرباتی بدست آورید که اگر توپ را هم پاکت نکنید موقعیتی به حریف خود نداده اید. به این ضربات اصطلاحا ضربات آزاد گفته می شود. یک بازیکن باید از این شرایط نهایت استفاده را ببرد. ولی بعضا دیده می شود که بازیکن این شرایط را نادیده گرفته و اقدام به پاکت کردن توپ دیگری که راحت تر است می نماید، بدون توجه به این نکته که در صورت عدم موفقیت، موقعیت مناسبی برای حریف خود خلق کرده است. هنگام بازی باید شرایط منفی را نیز در نظر گرفت. تشخیص و استفاده از ضربات آزاد می تواند به شما کمک کند که برنده بیشتر بازیها باشید.

انتخاب بین بد و بدتر
اگر شما در موقعیتی قرار گرفتید که باید بین یک ضربه مشکل و یک بازی safe مشکل یکی را انتخاب کنید، بهتر است که مورد اول را انتخاب کرده و ضربه بزنید. از لحاظ روانشناسی، پذیرش شکست هنگامی که فرصتی برای پیروزی به خود داده اید راحت تر است. ولی اگر اقدام به بازی safe دشوار با ریسک بالا کنید و موفق نشوید، موقعیت مناسبی به حریف خود داده اید و تا حدی احساس حقارت می کنید.
پاسخ
#5
ورزشهایی که با چوب مخصوص بیلیارد یا کیو (Cue) انجام میشوند و اصطلاحا (Cue sports) نامیده میشوند، شامل طیف وسیعی از بازیهای مهارتی هستند که در آنها از کیو برای ضربه زدن به توپهای بیلیارد استفاده میشود و آنها را بر روی میزی با روکش پارچه ای و حاشیه لاستیکی یا ضربه گیر حرکت میدهد.
از نظر تاریخی، تمام این بازیها تحت عنوان کلی بیلیارد شناخته میشوند. اما در عین اینکه این نام آشنا هنوز توسط عده بسیاری به عنوان نام کلی تمام این گونه بازیها به کار میرود، اما در میان گروه ها و مناطق جغرافیایی خاص، بیلیارد تعریف مشخص و جداگانه ای دارد. برای مثال در بریتانیا، بیلیارد تنها به یک بازی مشخص گفته میشود، در حالی که در ایالات متحده، بسته به گویش منطقه و سابقه ذهنی افراد این نام هم به یک بازی خاص و هم به گروهی از بازیهای مشابه و یا تمام بازیهای همراه با کیو، اطلاق میشود.
▪ این ورزش به سه زیر مجموعه اصلی تقسیم میشود:
۱) کاروم بیلیارد (carom billiards)، اینها مجموعه بازیهایی هستند که بر روی میز بیلیارد بدون کیسه انجام میشوند.
۲) بیلیارد آمریکایی یا جیب دار (pocket billiards) یا پول (pool) که معمولا بر روی میزی با شش کیسه انجام میشود.
۳) اسنوکر snooker، که اصولا یک بازی بیلیلرد کیسه ای است اما به خاطر انشعاب تاریخی آن از بازیهای دیگر و همچنین به خاطر داشتن فرهنگ و اصطلاحات متفاوت مخصوص این بازی، به طور جداگانه تقسیم بندی شده است. در این میان بازیهای نسبتا مهجوری نیز وجود دارند که با استفاده از مانع و هدف انجام میشوند و بازیهایی نیز هستند که بر روی میز و با استفاده از دیسکهای کوچک- به جای توپ- اجرا میشوند.
بیلیارد سابقه ای طولانی و مفصل دارد که از شکل گیری آن در قرن ۱۵، اشارات متعدد به آن در آثار شکسپیر ازجمله در نمایشنامه "آنتونی و کلئوپاترا" گرفته تا ممنوعیت بیلیارد در دورانهای مختلف، با فراز و نشیبهایی همراه بوده است. همچنین از علاقمندان مشهور بیلیارد میتوان به موتزارت، لویی چهاردهم، ماری آنتوانت، ناپلئون، آبراهام لینکلن، مارک تواین، چارلز دیکنز، لوئیس کارول، باب هوپ و بسیاری از مشاهیر دیگر اشاره نمود.
● شکل گیری و تحول بیلیارد
به نظر میرسد که تمام بازیهای خانواده بیلیارد، در اثر تحول بازیهای چوب و توپی که در فضای آزاد انجام میشده است و آمدن این بازیها به فضای داخل خانه ها، شکل گرفته اند. بازی کروکت (croquet) و گلف از جمله خویشاوندان نزدیک، بو چه (bocce) و بولینگ نیز که بدون استفاده از چوب بازی میشوند هم از خویشان دور بیلیارد محسوب میشوند.
لغت بیلیارد احتمالا از کلمه فرانسوی بیلار (billart)، به معنای چماق که ابزاری شبیه به چوگان گلف است، گرفته شده است و جد کیو امروزی محسوب میشود. اصطلاح ورزشهای با چوب یا cue sports میتواند بنا به دلایل تاریخی شامل بازیهای با چوگان نیز و همچنین انواع مدرن بدون چوب آن مانند پول انگشتی (finger pool) نیز باشد.
بنابراین، علاوه بر سه زیر مجموعه اصلی که پیش از این نام بردیم، یک دسته دیگر که هرچند این روزها در دسته بازیهای کم طرفدار بوده اما در گذشته بسیار رایج بوده است، بازیهای با مانع هستند. این بازیها به نظر قدیمیترین نوع بیلیارد هستند که باگاتل (bagatelle) که اکنون منسوخ شده و پین پول (pin pool) از آن جمله اند. بعضی از این بازیها با وسایل و ابزارهای مفصل اجرا میشده و برخی بر روی میزهایی شیبدار (اجداد بازی پین بال pinball) انجام میگرفته اند.
اصل موضوع بازیهای با مانع، احتراز از موانع و دامهای موجود در بازی، با ضربه زدن یا گذشتن از درون آنها و کسب امتیاز یا استفاده استراتژیک از آنها برای کسب امتیاز بیشتر بود که پرش از روی موانع برای رسیدن به هدف یا در دام انداختن توپ حریف از آن جمله اند. بازیهای اولیه شبیه به کروکت (بازی روی چمن با چوبی شبیه چوب چوگان و گویهای چوبی و ۹ دروازه فلزی که با ضربه زدن با توپ خود به توپ حریف و عبور از دروازه ها انجام میشود) بالاخره به شکل گیری بازیهای دسته کاروم بیلیارد منجر شد که امروزه در اکثر کشورهای جهان منظور از بیلیارد، همین بازی است.
اضافه شدن جیب به میز بیلیارد در ابتدا برای کم شدن امتیاز ایجاد شد و بعدها به عنوان روشی برای کسب امتیاز به کار رفته و وارد کردن توپ به آن به هدف اصلی بازیکنان تبدیل شد. بخشی از این سوراخهای جیب شکل، در قسمت رویه میز و بخشی از آن در قسمت ضربه گیر ایجاد شده است که وجود آن به افزایش محبوبیت این بازی و مشتقات آن بسیار کمک کرد.
اصطلاح پول (pool) و بیلیارد جیب دار در حال حاضر برای هردو بازی استفاده میشود و به خصوص در انگلستان، بسیار شبیه همان کاروم بیلیارد اصیلی است که در قرنهای ۱۸ و ۱۹ بازی میشده است.
● پذیرفته شدن به عنوان ورزش
از حدود سال ۱۸۹۳، بازیهایی که دارای مسابقات حرفه ای جهانی و دارای قوانینی یکسان و تنظیم شده بودند، دیگر تنها به عنوان "بازی" شناخته نشده و عنوان "ورزش" را کسب کردند. تعداد قابل توجهی از بازیهایی با مشخصات ویژه (برای مثال بازیهایی که دارای مجموعه قوانین و ابزارهای خاص بودند) برای حضور در رقابتهایی به شکل امروزی انتخاب شدند. از جمله شاخه های بیلیارد که در مسابقات داخلی و جهانی به عنوان ورزش حضور دارد میتوان به اسنوکر، nine-ball، three-cushion و eight-ball اشاره کرد.
البته اسنوکر از نظر تکنیکی نوعی بیلیارد جیب دار محسوب میشود و از نظر مبداء پیدایش و ابزارهای بازی از خانواده بیلیارد انگلیسی است. این بازی اکنون ورزشی سازمان یافته در حد جهانی است و قوانین آن شباهت اندکی به قوانین بازیهای پول (pool) دارد.
در سال ۲۰۰۵، یک دسته بازی با عنوان Billiards که شامل پول، اسنوکر و کاروم بود، در مسابقات بازیهای جهانی (World Games) آلمان به وجود آمد و سپس در بازیهای آسیایی سال ۲۰۰۶ نیز بخشی تحت عنوان معرفی دسته بازیهای با چوب introduction of a "Cue sports" category ایجاد شد. کوشش برای وارد کردن این دسته بازیها به المپیک همچنان ادامه دارد.
پاسخ
#6

چه عاملی باعث می شود که شما در طول مسابقه خونسردی خود را از دست بدهید؟ یک دوربین تلویزیونی که قرار است ضربه شما را برای بینندگان زیادی نمایش دهد؟ شانس برنده شدن جایزه نقدی مسابقات در صورت بردن این پارت؟ حضور یک فرد خاص در میان تماشاگران؟ و ...
در ادامه تحقیقی که در دپارتمان روانشناسی دانشگاه نیو مکزیکو صورت گرفته شرح داده می شود.
این پروژه تحقیقاتی برای بررسی عکس العمل 10 بازیکن با سطوح مهارتی متفاوت درمقابل استرس هنگام بازی ناین بال طراحی شده است. هر نوبت بازی شامل 20 ضربه با میزان استرس و فشار متفاوت می باشد. در نوبت اول از بازیکنان خواسته شد که بیست ضربه بزنند(بدون اعمال فشار). سپس جهت اعمال فشار از بازیکنان خواسته شد که همان بیست ضربه را در مقابل دوربینهایی که برای یک برنامه تلویزیونی فیلم تهیه می کنند بزنند. آنها بخاطر حضور دوربینهای تلویزیونی و نور زیاد پروژوکتورها استرس بیشتری داشتند. در مرحله سوم فشار بیشتر شد. چون به آنها گفته شد که اگر بتوانند کیفیت ضربه های مرحله اول را داشته باشند هر کدام 300 دلار جایزه دریافت خواهند کرد. و جهت اضافه کردن میزان استرس به بازیکنان اخطار داده شد که در صورتی که نتوانند امتیاز مرحله اول را کسب کنند هر کدام 1000 دلار جریمه خواهند شد. هنگام ضربه زدن نوار مغز و قلب بازیکنان زیر نظر گرفته می شد. خوب چه اتفاقی افتاد؟
پنج بازیکن رکورد مرحله اول را تکرار کردند و یا رکورد بهتری ثبت کردند و برنده 300 دلار شدند. ولی 5 نفر دیگر موفق نشدند. اما آزمایش نشان می داد که هر 10 نفر به یک میزان دچار استرس شده اند. نتیجه این بود که میزان استرس تعیین کننده میزان کارایی نیست، بلکه میزان توانایی پردازش مغز در زمان افزایش فعالیتش تعیین کننده است. نیمکره چپ مغز بازیکنان با افزایش فشار فعالتر می شود. به خاطر داشته باشید که هدف گیری و تصویر سازی ذهنی ضربه در نیمکره راست اتفاق می افتد، در حالی که نیمکره چپ بر جنبه های تکنیکی ضربه تمرکز دارد.
این موضوع تنها برای بازیکنان آماتور نیست بلکه قهرمانان حرفه ای نیز حین بازی دچار استرس می شوند. استرس جزئی از بازیست. بازیکنان در کلاس جهانی نیز گاهی دچار استرس می شوند اما آنها یاد گرفته اند چگونه اضطراب خود را کنترل کنند به نحوی که بر کیفیت بازیشان اثر نگذارد. در واقع آنها می دانند چگونه از هردو نیمکره مغزشان استفاده نمایند. "ایجاد توازن در فعالیت مغز" برای مقابله با استرس مهارتی است که با تمرین بدست می آید، اما چیزی نیست که یک شبه حاصل شود. در ادامه چند راه حل برای استفاده از هر دو نیمکره مغز جهت مقابله با استرس ذکر می شود.
 • هدف گیری ذهنی(تصویر سازی در ذهن) و کلامی (دادن انرژی مثبت به خود) هنگام ضربه
 • اگر هنگام حرکات گرم کردن قبل از ضربه دچار اظطراب و پریشانی هستید، بلند شده و مجددا شروع کنید. سعی نکنید در هنگام ضربه زدن مشکل را حل کنید.
 • دارای تفکر خاصی برای یک ضربه باشید و اینکه با زدن این ضربه به چه هدفی می خواهید برسید. در این صورت خیلی بهتر می توانید روی ضربه تمرکز کنید تا زمانی که هدفتان از ضربه مشخص نباشد.
 • فکر کردن را قبل از ایستادن برای ضربه انجام دهید.
 • از دوباره فکر کردن هنگامی که حرکت گرم کردن برای ضربه را انجام می دهید پرهیز کنید. چرا که باعث از بین رفتن آمادگی ذهنی که برای ضربه بوجود آورده اید می شود. اگر هنوز نسبت به کاری که می خواهید انجام دهید مطمئن نیستید، بلند شوید و مراحل قبل را دوباره تکرار نمایید.
 • در لحظه آخر قبل از ضربه نقطه هدف را نگاه کنید.
 • حرکت گرم کردن را با یک دم و بازدم خاتمه دهید، سپس چوب را عقب بکشید و ضربه بزنید.
همیشه به خاطر داشته باشید برای اینکه به یک بازیکن در کلاس بالا تبدیل شوید، باید هم روی میز و هم پشت میز (در زندگی روزمره) تمرین کنید. اگر بتوانید برخی از این تکنیکهای کنترل استرس را در زندگی روزمره (مثلا در شلوغی ترافیک شهری) به کار ببرید، این توانایی کنترل استرس شما به زمان بازی در یک مسابقه نیز منتقل می شود.
فشار و استرس یکی از مشکلات بازیکنان بیلیارد است. چه زمانی که در یک تورنمنت محلی بازی می کنید چه در یک مسابقه رسمی بین المللی. بعضی از بازیکنان هنگام مسابقه خونسرد به نظر می آیند چرا که توانسته اند بر فشار غلبه کنند و برخی دیگر در مقابل آن خرد می شوند.
شما چگونه از عهده آن بر می آیید؟
تئوریهای زیادی برای مقابله با استرس وجود دارد. داشتن دید منفی کلید بروز همه استرسهاست. همه بازیکنان بزرگ هنگام بازی به نظر می آید که هیپنوتیزم شده اند. آنها افکار منفی را حذف کرده و افکار مثبت را در سر می پرورانند. آنها قبل از اینکه پشت میز بایستند خطاها و اشتباهات را از ذهن خود دور می ریزند. آنها بر بردن بازی تمرکز می کنند و افکاری را که بر هر چیزی جز بردن بازی تمرکز دارد دور می ریزند.
بازیکنان زیادی دیده شده اند که در طول مسابقه از لحاظ روحی تخریب شده اند. دیر یا زود این اتفاق برای بیشتر بازیکنان رخ می دهد. بدترین اشتباهات در مسابقات رخ می دهد. ما همه بنده عادات خود هستیم. اگر دستخوش احساسات شدن برای ما عادت شده باشد، باید حتما آنرا کنترل کنیم. ما باید این عادت را ترک کنیم. اگر بتوانیم افکار خود را کنترل کنیم خیلی راحت تر این کار صورت می پذیرد. مثلا هنگامی که مسابقات شروع می شود، نا خواسته سرعت ضربات شما بیشتر می شود و البته این امر طبیعی بوده و حاصل فرمانی است که مغز به شما می دهد. شما باید آنرا متوقف کرده و سعی کنید خودتان کنترل اوضاع را به دست بگیرید. به ضربه خود اطمینان داشته باشید و در مورد خودتان فکر نکنید. افکارتان را سر و سامان داده و آرامش خود را حفظ کنید. اگر ذهنتان را با افکار منفی پر کنید، هر کاری که سعی می کنید انجام دهید نتیجه منفی خواهد داشت.
بسیاری از بازیکنان دارای یک اشتباه بزرگ در نوع تفکر بازی هستند. آنها اغلب اوقات سعی می کنند ضرباتی را بزنند که توانایی آنرا ندارند. سعی می کنند با ضربات متوالی بازی را ببرند به جای اینکه تصمیم درستی بگیرند و زمانی که نیاز است از ضربات مطمئن (safe) استفاده نمایند. شما نمی توانید هر ضربه ای را بزنید!!! شما نمی توانید ضربات را اتفاقی بزنید و فرصتهای خود را هدر دهید. با این کار فقط میز را به حریف واگذار خواهید کرد.
اغلب بازیکنان بزرگ معتقدند آمادگی ذهنی اساس کار است. شب قبل از مسابقه، ضربات را در ذهن خود شبیه سازی کنید و اینکه چگونه می خواهید بازی کنید. این کار باعث می شود که ذهنتان روی روز بعد تمرکز کرده و آماده مسابقه شود. اگر در خود توان زدن ضربه ای را نمی بینید، به شانس تکیه نکنید و آن ضربه را نزنید. همیشه سعی کنید خودتان باشید و در حد توانایی خودتان بازی کنید. ضربه برک را در ذهن خود مجسم کنید، کیو بال را تا زمان توقف دنبال کنید، یک توپ را انتخاب کرده و یک ضربه حساب شده بزنید. سپس در ذهن خود مجسم کنید که به همین طریق بازی را به پایان می رسانید.
به طور متوسط زدن یک ضربه 1 تا 2 ثانیه طول می کشد. بازیکن معروف بیلیارد فرانسیسکو بوستامانته قبل از هر ضربه حدود 12 تا 15 ثانیه و قبل از برک 10 ثانیه خود را برای ضربه آماده می کند. اگر هنگام برک یک توپ را پاکت کند 8 توپ برای او باقی می ماند. با فرض 17 ثانیه برای هر ضربه هر بازی بطور متوسط 2:16 طول می کشد. اگر رقیب او برک کند و توپی پاکت نشود، بطور متوسط 2 دقیقه طول می کشد تا بازی را به پایان برساند. این آمار بسته به تعداد توپهایی که در برک پاکت می کند متفاوت است. دقت کنید که هر ضربه یکی دو ثانیه طول می کشد ولی او حدود 16 ثانیه تا زدن ضربه نهایی مکث می کند. بخش زیادی از این زمان را او صرف فکر کردن به اینکه چه کار می خواهد کند و چگونه آنرا انجام دهد می کند.
می خواهیم نگاهی به آن 12 تا 15 ثانیه بیندازیم. آنچه انجام می دهید و آنچه بدان فکر میکنید بسیار مهم هستند. مقداری از آن زمان صرف ارزیابی موقعیت می شود. مقداری نیز صرف تشخیص ضربه ای که باید زده شود و انتخاب مسیری که باید کیو بال را برای ضربه بعد قرار دهید. اینها افکار هدفمند نامیده می شوند. ولی هر گاه فکری از ذهنتان عبور کرد مانند "من نمی توانم از اینجا توپ را وارد پاکت کنم"، یا "من موقعیت را از دست دادم"، یا "کارم اشتباه بود"، اینها افکار غیر هدفمند نامیده می شوند. این افکار به هیچ وجه برای نتیجه گرفتن مفید نیستند. از همین لحظه شما باید این گونه افکار را شناسایی کرده و سیستمی ایجاد کنید که این افکار را متوقف نماید و ذهن خود را به سوی افکار هدفمند در بازی هدایت کنید.چهار مرحله اصلی برای کنترل افکار هنگام ضربه زدن:
1- ضربه خود را شناسایی کنید
2- خود را برای ضربه آماده کنید ( قرار گرفتن پشت کیو بال و دنبال کردن مسیر با چشم)
3- قرار گرفتن در وضعیت زدن ضربه
4- انداختن توپ داخل پاکت (دقت کنید گفتیم انداختن توپ نه زدن ضربه)
اگر هر عاملی اختلالی در این روند بوجود آورد مجددا از مرحله یک شروع کنید. این کار را باید تمرین کنید و برای آن وقت بگذارید و برای هر ضربه تکرار نمایید تا برایتان عادت شود. هنگام چاک زدن برای ضربه برنامه ریزی کنید. وقتی افکار مثبت داشته باشید می دانید که چه کاری می خواهید انجام دهید. بعد از چاک زدن در موقعیت زدن ضربه قرار بگیرید و حرکت گرم کردم را انجام دهید. اگر لحظه ای دچار تردید شدید کار را متوقف کنید و از حالت ضربه زدن بلند شوید. به سمت دیگر میز قدم بزنید و همه مراحل را دوباره از اول انجام دهید. نکته کلیدی این است که مثبت فکر کنید.بعد از از دست دادن ضربه چگونه فکر کنیم؟
باید ضربه قبل را فراموش کرده و به آینده بیندیشیم. اجازه ندهید یک ضربه بد باعث شود که کل بازی را واگذار کنید. در این حالت به چه چیزی فکر می کنید و به خودتان چه می گویید، تا زمانی که نوبت بازی به شما می رسد کارایی لازم را داشته باشید؟ در ادامه سه نوع تفکر پیشنهاد می شود:
1- همچنان مثبت بیندیشید
2- با این وجود هم من بازی را می برم
3- او را کنار خواهم زد
اگر بعد از از دست دادن ضربه با حالت عصبانیت روی صندلی بنشینید، و جملاتی نظیر "چقدر احمقانه فرصت را از دست دادم" یا "من خیلی بدشانسم" را بکار ببرید، احتمال بروز اشتباه را افزایش داده اید. اگر به میز باز گردید و هنوز به خاطر اشتباه قبل خود را سرزنش کنید احتمال بروز اشتباه باز هم بیشتر می شود. ضربه قبل را فراموش کرده و هرگز اجازه ندهید اشتباه شما کلید پیروزی رقیبتان گردد.
پاسخ
#7
[تصویر: SPL_025.jpg]

مهمترین آمارگیری که جهت سنجش توانایی بازیکن در هر یک از بازیهای بیلیارد می توان در نظر گرفت میانگین توپهای پاکت شده در یک نوبت (AVERAGE BALLS per INNING (Ave B.P.I.)) می باشد. این آمار نشان دهنده استراتژی بازی و قدرت پاکت کردن توپ بازیکن می باشد.
یک INNING یا نوبت بازی به این صورت تعریف می شود : هر نوبت که بازیکن حداقل یک توپ را پاکت کند یک INNING است. اگر بازیکن ضربه اول را safe بازی کند یک نوبت بازی (INNING ) محسوب نمی شود.

تعداد نوبتها/مجموع توپهای پاکت شده= B.P.Iمثال : یک بازیکن که 100 توپ را در 25 نوبت پاکت می کند دارای میانگین B.P.I برابر با 4 می باشد.

زمانی که B.P.I بازیکن مشخص شد، می توان احتمال پاکت کردن هر ضربه را بدین صورت نشان داد:

درصد احتمال پاکت کردن هر ضربه :
B.P.I. / B.P.I +1
مثال : برای بازیکن مثال قبل که B.P.I او 4 بود درصد احتمال پاکت کردن هر ضربه 4/5 یعنی 80% می باشد.


از طریق درصد احتمال پاکت کردن هر ضربه، می توان درصد احتمال پاکت کردن تعداد مشخص توپ (X) در یک نوبت را توسط فرمولYx تعیین کرد.

مثال: درصد احتمال پاکت کردن 7 توپ در یک نوبت توسط بازیکنی با B.P.I 80% برابر است با :
Y^X = 0.8^7 = 0.2097 = 20.97%
یا
20.97% =0.8 * 0.8 * 0.8 * 0.8 * 0.8 * 0.8 * 0.8
پاسخ
#8

روش تمرین ضربه زدن
اگر برای زدن ضربه ای دقیق و صحیح مشکل دارید، در ادامه مجموعه ای از تمرینات پیشنهادی برای اجرای ضربه دقیق آورده شده است.
1- هنگامی که پشت توپ قرار گرفتید چوب خود را در مسیر خط هدف مورد نظر قرار دهید در حالی که نوک چوب با فاصله کمی از نقطه تماس با کیو بال قرار گیرد. این کار به شما کمک می کند که به میزان کافی روی چوب خم شوید و سر شما نزدیک بالای چوب قرار گیرد تا بتوانید تصویرسازی ذهنی بهتری از هدف خود داشته باشید. ساعد دست شما باید بر چوب عمود باشد. شما باید چوب را تا زمان تنظیم و تعیین مسیر خط هدف و نقطه تماس نزدیک کیوبال نگه دارید.

2- به آرامی چند بار حرکت گرم کردن را انجام دهید تا مطمئن شوید در وضعیت پایداری همراه با آرامش قرار دارید. برخی نیز توصیه می کنند سرعت حرکت گرم کردن را متناسب با سرعت ضربه مورد نظر انجام دهید. البته مقدار سرعت قابل بحث است. شما می توانید مسیر دید خود را هنگام ضربه زدن بین کیوبال و توپ هدف جابجا کنید. ( به عنوان مثال زمان حرکت رو به جلوی چوب روی کیوبال تمرکز کنید و هنگام برگشت چوب روی توپ هدف). فقط مطمئن شوید که در آخرین حرکت رو به جلوی چوب تمرکزتان بر کیو بال باشد.
3- در آخرین حرکت گرم کردن (قبل از ضربه نهایی) لحظه ای مکث کنید و مسیر خط هدف و نقطه تماس کیوبال را چک کنید. اگر تغییری در وضیت و مسیر چوب نیاز است، تغییر وضعیت داده و مرحله 2 را تکرار نمایید.

4- در آخرین گرم کردن به نرمی و آرامی چوب را به عقب بکشید، مکث کنید (حتی برای لحظه ای) و مسیر دید خود را به توپ هدف منتقل نمایید ( یا به عبارت دقیق تر به توپ هدف فرضی). برخی توصیه می کنند قبل از ضربه نهایی مکث بیشتری کنید تا چشم فرصت داشته باشد که قبل از ضربه نهایی بر روی هدف تمرکز کند. شما می توانید در پایان مرحله 3 متناوبا مسیر دیدتان را بین کیوبال و توپ هدف تغییر دهید. اگر این کار را انجام دادید مکث قبل از ضربه نهایی را فراموش نکنید چرا که مانع از شتابزدگی در آخرین حرکت گرم کردن و ضربه نهایی می گردد. اگر به اندازه کافی مکث نمی کنید، خیلی مواظب باشید که ضربه نرم و بدون عجله ای بزنید. گرم کردن نامنظم موجب ایجاد ضربه اشتباه می گردد. دقت کنید برای ضرباتی که نوک چوب و نقطه تماس در وضعیت دشواری قرار دارند ( مثلا ضربه پرشی، ضربه پیچ یا هنگامی که کیوبال به باند چسبیده است) تمرکز بر نقطه تماس چوب با کیوبال (به جای مسیر خط هدف) حین آخرین حرکت به جلوی چوب بسیار موثر است.
5- در حالی که کاملا بر روی توپ هدف فرضی تمرکز کرده اید، به نرمی شتاب حرکت دست خود را بیشتر کرده و بعد از ضربه حرکت رو به جلوی چوب را ادامه دهید (follow through) و همه اعضا را باید الزاما ثابت در همان وضعیت نگه دارید جز آرنج دست. بعضی بازیکنان در بعضی از ضربات (مثل ضربات پر قدرت)، ترجیح می دهند حین ضربه آرنج خود را پایین بیاورند. در این حالت شانه نیز باید به اندازه کافی خم شود تا مانع از بالا آمدن نوک چوب گردد. بیشتر افراد با این هماهنگی در پایین آوردن آرنج مشکل دارند، بنابراین این کار عموما توصیه نمی شود مگر اینکه این کار بعد از زدن ضربه اتفاق بیفتد. در مورد اهمیت ادامه حرکت چوب بعد از ضربه، این کار تاثیر مستقیمی روی کیوبال ندارد، زیرا که نوک چوب در یک لحظه با کیوبال تماس دارد. با این وجود اگر مقداری حرکت چوب خود را بعد از ضربه به جلو ادامه ندهید موجب می شود که دقت و هماهنگی ریتم ضربه همچنین قدرت مورد نیاز برای ضربات پر سرعت از بین برود.
6- بعد از ضربه بدن، سر و چوب خود را درهمان حالت ثابت نگه دارید.
7- اگر ضربه از دست رفت، بلافاصله سعی کنید ایراد کار را شناسایی کنید( مثلا چک کنید که آیا حرکت چوب خود را بعد از ضربه ادامه داده اید؟ یا شاید آرنج خود را پایین آورده اید، چک کنید شاید فشار دستتان در گرفتن چوب زیاد بوده و ... )
[align=baseline]در ادامه این روش تمرین در قالب یک فلوچارت نمایش داده شده است:[/align][تصویر: stroke_flowchart_img_0.jpg]

پاسخ
#9
در بازی بیلیارد موارد زیادی پیش می آید که شما تنها یک انتخاب برای پاکت کردن توپ دارید : ضربه با باند. در ادامه مراحل اصولی یک ضربه صحیح با باند توضیح داده می شود.
زاویه تابش برابر است با زاویه بازتابش
اگر بخواهیم ضربات با باند را با استفاده از اصطلاحات علمی توضیح دهیم، به بیان ساده می توان گفت "زاویه تابش" برابر است با "زاویه بازتابش". برای درک بهتر به شکل زیر توجه کنید.
[تصویر: 10502252001.gif]
[align=baseline]در شکل فوق توجه کنید که زاویه برخورد با باند (زاویه A) برابر است با زاویه بازگشت (زاویه B). برای اینکه دقیقا چنین اتفاقی بیفتد، باید ضربه با شدت مناسبی به مرکز کیوبال زده شود. توجه کنید که ضرباتی که به کناره های کیوبال زده شوند تاثیر متفاوتی در بازگشت دارند. بنابراین برای شروع فقط ضربه را به وسط کیوبال زده و مطمئن باشید هیچگونه افکتی روی آن اعمال نشود.

اکنون یکی از سیستمهای متداول برای ضربه با باند شرح داده می شود. این سیستم روش محاسبه نقطه ای روی باند که باید هدف قرار دهید را بیان می کند. به شکل زیر توجه کنید.[/align][تصویر: 10502252002.gif]
[align=baseline]خطی فرضی از مرکز توپ هدف عمود بر باند رسم کنید (خط A). سپس خطی از محل برخورد خط A با باند تا مرکز پاکت هدف رسم کنید (خط B). حال خط دیگری از مرکز توپ هدف تا پاکت روبرو رسم نمایید (خط C). اکنون از نقطه برخورد خطوط B و C خطی موازی A رسم کنید(خط سفید در شکل فوق). نقطه ای که این خط با باند برخورد می کند، دقیقا نقطه ایست که برای پاکت کردن توپ باید هدف گیری کنید.
در نظر داشته باشید که سیستم توضیح داده شده باید با ضربه به مرکز کیوبال و سرعت مناسب زده شود تا قانون تساوی زاویه برخورد با زاویه بازگشت صدق نماید. همچنین به خاطر داشته باشید که استفاده از این سیستم فقط زمانی توصیه می شود که شما به سختی می توانید نقطه مورد نظر را روی باند پیدا کنید. بعد از انجام چندین ضربه با باند، شما باید بتوانید بصورت حسی نقطه هدف روی باند را بیابید.

تاثیر سرعت در ضربه با باند
سرعت نقش مهمی در ضربات با باند ایفا می کند. در ادامه تاثیر سرعت در ضربه به مرکز توپ را در ضربات با باند مشاهده خواهید کرد.
اگر بخواهیم با استفاده از علم هندسه ضربات با باند را توضیح دهیم دیدیم که زاویه برخورد با زاویه بازگشت برابر می باشد.[/align][تصویر: 10502252003.gif]
در شکل فوق، زمانی که ضربه با سرعت خیلی زیادی زده می شود (خط سفید)، زاویه بازگشت از باند کاهش پیدا می کند. و اگر ضربه بسیار آرام زده شود (خط آبی)، زاویه بازگشت افزایش پیدا می کند. هر دو ضربه باعث می شود که توپ هدف وارد پاکت نشود. بنابراین هنگام زدن این ضربات حتما به سرعت ضربه دقت کنید. به یاد داشته باشید که در ضربات با باند سرعت بیشتر معادل زاویه کوچکتر و سرعت کمتر معادل زاویه بزرگتر می باشد. شما می توانید سرعت ضربه را با توجه به نقطه هدف روی باند تنظیم کنید یا اینکه نقطه روی باند را با توجه به سرعت مورد نیاز تنظیم کنید.
پاسخ
#10
برنامه ریزی بازی ایت بال
در بازی ایت بال، بسیار مهم است که قبل از اینکه اقدام به ضربه نمایید، یک نقشه کلی از تمام ضرباتتان داشته باشید. یکی از مهم ترین مواردی که باید مد نظر داشته باشید مشخص کردن "توپ کلیدی" است که شما را به پیروزی می رساند. توپ کلیدی، توپی است که شما قبل از ایت وارد پاکت می کنید. پس از مشخص شدن توپ کلیدی سعی کنید نقشه خود را از آخرین توپ تا اولین توپ بصورتی که ضرباتی با ریسک پایین داشته باشید طراحی کنید. البته اگر حین اجرای نقشه در موقعیت پیش بینی شده قرار نگرفتید، باید با ارزیابی مجدد نقشه جدیدی طراحی کنید و در صورتی که امکان آن نباشد بازی Safety انجام دهید.

ضربه برشی چپ و راست
آیا تا کنون به میزان موفقیت در ضربات برشی خود به چپ یا راست دقت کرده اید؟ احتمالا متوجه شده اید که درصد موفقیت در یکی از حالات چپ یا راست از دیگری بیشتر است. این موضوع می تواند به دلیل ایستادن (Stance) اشتباه، یا نحوه قرار گرفت چشمها روی چوب باشد.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بیلیارد انجمن مخ ها 0 366 24-08-2012، 01:33 AM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان