امتیاز موضوع:
 • 25 رأی - میانگین امتیازات: 3.08
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
مدیریت پروزه
#1
مقدمه :

موافق استاندارد PMI،
مديريت پروژه، شامل بكارگيری چهار عامل اساسی ا- دانش (Knowledge) 2-
مهارت
ها
(Skills) 3- ابزار (‏Tools) و 4- تكنيك
های
(Techniques) لازم در اداره جريان اجرای فعاليت
ها،
به منظور رفع نيازهای پروژه است .

نقش ابزار مناسب در
پيشبرد اهداف مديريت پروژه انكارناپذير است. در واقع پس از طراحی
سيستم مديريت پروژه در سازمان، بكارگيری ابزار مناسب در اين سيستم،
يكی از مهم
ترين
عوامل محقق كننده اهداف مديريت پروژه در سازمان است.

در اين يادداشت
ها
تحت عنوان “ابزارهای مديريت پروژه” بنا داريم به ابزارها و نرم
افزارهای
مناسب مديريت پروژه اشاره نماييم.

نرمافزارMicrosoft
Project) MSP) :
نرمافزار
Microsoft Project يكی از قوی
ترين
و قديمی
ترين
نرم
افزارهای
موجود كنترل پروژه محسوب می
شود.
اين نرم
افزار
قريب به 10 سال است كه به بازار ايران وارد شده و به شكل گسترده توسط
كاربران و برنامه
ريزان
پروژه مورد استفاده واقع می
شود.
مهندسان كنترل پروژه عموماً از اين نرم
افزار
به عنوان ابزاری جهت مديريت زمان پروژه
ها
استفاده می
كنند.
مايكروسافت پروجكت، عليرغم وجود برخی محدوديت
ها
و كمبودها (در مقايسه با نرم
افزارهای
مشابه) به عنوان يك نرم
افزار
كاربردی و پرطرفدار در جهان و خصوصاً در ايران روزانه مورد استفاده
كاربران بی
شماری
قرار می
گيرد.
سهولت كار با اين نرمافزار
، قابليت استفاده از امكانات Windows ، سازگاری با ساير نرم
افزارهايMS
Office و شباهت كامل محيط و جعبه ابزارهای آن با ساير محصولات
مايكروسافت، راهنمای Online و كامل داخل برنامه، وجود گزارش
ها
وView های متنوع، امكان تعريف View ها وTableهای جديد و به طوركلی
داشتن يك محيطUser Friendly اين نرمافزار را به نوعی از ساير نرم
افزارهای
مشابه متمايز كرده است.

[تصویر: pm_1.jpg]

اين نرمافزار،
مديريت پروژه تمام مراحل يك پروژه از برنامه
ريزی
تا تكميل و انتقال گزارش
های
نهايی را در برمی
گيرد،
به طور خلاصه بايد گفت، در يك طرح، MSP ابزاری ارزشمند است برای:
الف) سازماندهی طرح

ب) زمان بندی كارها

ج) اختصاص منابع و هزينه
كارها
د) تنظيم طرح برای
برآورد كردن محدوديت
ها
ه) آماده كردن گزارشها
برای انتقال طرح نهايی به همه كسانی كه بايد طرح مورد نظر را اجرا
كنند.

پس از آغاز پروژه و
اتمام كار برنامه
ريزی
پروژه توسط اين نرم
افزار،
آن را برای كنترل و نظارت بر كارهای در دست اقدام، به شرح زير می
توان
به كار برد:
 • كنترل عملكرد واقعی
 • برنامهريزی
  روی جدول زمانی پروژه
 • اصلاح طرح برای رويارويی با احتمالات
 • ارائه گزارشهای
  مطلوب

شايان ذكر است برای
پروژه
هايی كه بيش از 9999
فعاليت دارند، از ابزارهای پيشرفته
تری
همچون نرم
افزار
Primavera (كه به آن نيز خواهيم پرداخت) بايد استفاده نمود. معمولاً
توصيه می
شود
به دليل سادگی فوق
العاده
اين نرم
افزار
و يادگيری سهل
تر
آن نسبت به ساير ابزارهای ديگر كنترل پروژه، قبل از يادگيری پريماورا
و يا ساير نرم
افزارهای
مديريت زمان، به يادگيری MSP بپردازيد. در اين صورت به دليل مشابهت
مبانی و اصول برنامه
ربزی
و كنترل پروژه در اين نرم
افزارها،
فرايند يادگيری نرم
افزارهای
پيچيده بسيار ساده
تر
خواهد شد.
ويرايش آخر اين نرمافزار
تحت عنوان Project 2002 Microsoft با قابليت
های
جديد به بازار آمده است.
در سايتهای
اينترنتی زير اطلاعات جديد و ارزشمندی از اين نرم
افزار
مييابيد:نرم افزار (Primavera Project Planner ( P3

بعد از معرفی نرمافزار
Microsoft Project (MSP) اكنون به معرفی P3 كه مخفف Primavera
Project Planner می
پردازيم.
نرمافزار (Primavera
Project Planner ( P3 كامل
ترين
و قدرتمندترين ابزار مديريت پروژه در مديريت زمان در جهان شناخته شده
است. P3 قادر است پروژه
های
تا سقف يكصد هزار فعاليت را به همراه منابع با محدوديت سازماندهی
کند.
اساساً P3 طراحی شده
است تا پروژه
های
بسيار بزرگ و پيچيده را بدون هيچگونه محدوديتی در تعريف و اختصاص
منابع، به شكل كاملاً منعطف و ساده برنامه
ريزی
و كنترل نمايد.
هميشه سوالات متعددی برای
مديران پروژه مطرح می
شود كه بارزترين آنها: «اين كار كی تمام می
شود؟»، «چه كسانی كار را انجام می
دهند؟»، «چه اتفاقی خواهد افتاد اگر
.... (What-if)» و از اين قبيل می
باشد.

P3 پاسخ اين سوالات را به سرعت و به شكل صحيح ارائه خواهد نمود.
كاربرP3 به راحتی می
تواند
اطلاعات پروژه و فعاليت
های
آن را در اين بانك اطلاعاتی جمع
آوری
نموده و به طرق مختلفی آنها را دسته
بندی
كرده و به نمايش درآورد. همچنين به سادگی می
تواند
روی جزئيات فعاليت
های
پروژه متمركز شده و نتايج كار خود را در قالب گزارش و نمودار در قالب
گرافيكی دلخواه نمايش دهد. به كمك ابزارهای انعطاف
پذير
P3 از قبيل 24 كد فعاليت، 16 كد بخش
های
اطلاعاتی دلخواه، 10 كد پروژه، 19مرحله مرتب
سازی
داده
ها
و 28 مرحله فيلتر به همراه 31 تقويم برای برنامه
ريزی
فعاليت
ها
می
توان
اطلاعات پروژه را در قالب
های
گوناگون دسته
بندی
و تجزيه وتحليل كرد. اين نرم
افزار
برای مديران پروژه توسط طراحانی كه خود مدير پروژه بوده
اند،
تهيه شده است و دقيقاً به همين دليل است كه غالب نيازمندی
های
مديران پروژه را در برنامه
ريزی
و كنترل طرح
ها
را پاسخگوست.
به كمك P3 میتوان
شبكه فعاليت
ها
را سريعاً در قالب گرافيكی تهيه كرد و همچنين امكان انتخاب نوع
فعاليت را به سهولت امكان پذير می
نمايد.


[تصویر: pm_2.jpg]


P3 سازماندهی اطلاعات
پروژه را آسان نموده است و می
تواند
شرايط مورد نظر شما را به فعاليت
ها
تحويل كند. تحت شبكه بودن P3 اين قابليت را به آن بخشيده است تا
كاربران متعدد بتوانند در نقاط مختلف وبه شكل همزمان يا در زمان
های
دلخواه به بانك اطلاعاتی يگانه P3 متصل و پروژه
های
خاص را برنامه
ريزی
و كنترل نمايند.
امكان لينك؛
بازخوانی اطلاعات و اشتراك داده
های
P3 با ساير نرم
افزارهای
مديريت پروژه همچون MSP و Expedition (كه به آن هم خواهيم پرداخت)
وجود دارد.
برخی ديگر
از قابليت
های
اين نرم
افزار
به شكل خلاصه عبارتند از :
 • پيگيری عملكرد منابع و هزينهها
  به كمك P3 سهل و آسان است.
 • P3 میتواند
  محدوديت
  های
  مورد نظر كاربر را به فعاليت
  ها
  اعمال كند.
 • P3 سازماندهی اطلاعات پروژه را آسان
  نموده است.
 • P3 امكان انتخاب نوع فعاليتها
  را به كاربر می
  دهد.
 • امكان بهنگام نمودن پروژه در خارج از
  محيط كارگاه فراهم است.
 • P3 می تواند محدوديتهای
  مورد نظر كاربر را به فعاليت
  ها
  اعمال كند.

Version جديد P3 تحت
عنوان
P3e
كه مخفف Primavera Project Planner
E
nterprise ميباشد به بازار آمده كه به شكل ساختاری با ويرايش
گذشته آن متفاوت است. با توجه به آنكه كمپانی پريماورا تمامی
پشتيبانی
های
خود را از ويرايش قبلی اين نرم
افزار
برداشته است، بزودی P3e كاملاً جای P3 را خواهد گرفت. (در آينده
پيرامون قابليت
های
جديد P3e نيز با شما سخن خواهيم گفت.)
سايت اينترنتی اين
نرم
افزار www.primavera.com
بوده كه در آن می
توانيد
مطالب متنوع و جديدی پيرامون اين نرم
افزار
و ساير محصولات شركت Primavera مرتبط به مقوله
های
مختلف مديريت پروژه بيابيد .

از شركت پريماورا و
محصولاتش در آينده بسيار خواهيم گفت!
پاسخ
 سپاس شده توسط نوید خزدوز ، Dash @li
#2
خیلی وقته دنبالش بودم
پاسخ
 سپاس شده توسط Dash @li


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان