امتیاز موضوع:
  • 32 رأی - میانگین امتیازات: 3.13
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مسابقات پرنده های بدون سرنشین شریف
#1
مسابقه طراحی و ساخت هواپیمای بدون سرنشین یک مسابقه ملی و منطقه ی است - مشابه مسابقات علمی و تکنولوژیک رایج در دنیا همانند X-PRIZE وFormula-1 که در نظر است با حمایت های مسئولین، همه ساله برگزارگردد.

[تصویر:  mission_2.png]

هدف از این مسابقه تحریک جامعه علمی و مهندسی دانشجویی کشور در خلق و یا به کارگیری صحیح زمینه های زیر است:


1. شکل و ساختارهای وسایل پرنده

2. بكارگیری مواد و روش های ساخت
3. بكارگیری موتورهای کوچک
4. پیاده سازی و یا ابداع روش های هدایت
5. پیاده سازی سیستم های کنترل

این مسابقه هرساله و در سه مرحله برگزار می گردد كه در هر مرحله شركت كنندگان از دیدگاه های فوق و از نظر قدرت پیاده سازی و بكارگیری سیستم های شناخته شده و یا ابداعات جدید مورد ارزیابی قرار می گیرند. به لحاظ طبیعت اجرایی مسابقه، كلیه موارد فوق منحصرا در زمینه هواپیماهی کوچک خواهد بود.


ساختار تیم های شركت كننده


هر تیم شركت كننده می پذیرد که در طول برگزاری مسابقه از مقررات یاد شده در این بخش و نیز پیوست 3 پیروی نماید. رعایت نکردن هریک از مقررات، در كمیته اجرایی مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد گردید.


الف) هر تیم شركت كننده می تواند از حداقل 4 نفر و حد اكثر 8 نفر تشكیل گردد.


ب) یك فرد فقط می تواند در یك تیم عضویت داشته باشد.


پ) جابجایی افراد تیم ها فقط یک بار و با موافقت كمیته اجریی امكان پذیر است، كه طی فرایند مدونی صورت می پذیرد.


ت) هر تیم شركت كننده یك نام برای خود انتخاب و به كمیته علمی و اجرایی اعلام می نماید. این نام در طول سه مرحله از مسابقه ثابت باقی می ماند.


ث) یك نفر از اعضای تیم به عنوان مسئول تیم در هنگام ثبت نام به كمیته اجرایی معرفی می گردد.


ج) تعداد افراد یك تیم در هر مرحله از مسابقه ثابت باقی می ماند ولی بعد از پایان هر مرحله تیم ها می توانند تا حداکثر 50% ترکیب تیم خود را تغییر دهند. این تغییرات توسط مسئول تیم اعمال می شود.


چ) حداقل 2 نفر از اعضای هر تیم در هر مرحله از مسابقه باید دانشجوی یكی از مقاطع تحصیلی دانشگاه های رسمی کشور باشند.


ح) هر یک از اعضای تیم می بایست در هنگام ثبت نام در یک صفحه ی A4 فعالیت های علمی و تجربی گذشته ی خود را اعلام نماید.


خ) هر تیم می تواند با هماهنگی کمیته اجرایی یك حامی داشته باشد و از امكانات و تسهیلات آن استفاده نماید. این حامی در هر مرحله از مسابقه می تواند معرفی شود.فرایند های علمی و تجربی قابل پذیرش


هرچند استفاده از تجربیات مختلف و متفاوت در طراحی قابل قبول است، ولی به لحاظ امکان بهینه یابی طرح ها در شرایط مساوی، هر تیم شركت كننده در طول بر گزاری مسابقه می پذیرد از روش های علمی شناخته شده در این بخش پیروی نماید. در صورتی كه تیمی تمایل به استفاده از روش های شناخته شده نداشته باشد، می تواند روش مورد استفاده خود را به كمیته علمی ارایه نماید و كمیته علمی موضوع را مورد بررسی قرار داده و تصمیمات لازم را جهت اجرا به كمیته اجرایی اعلام می نماید.


الف) هر تیم موظف است، روش كلی و دلیل انتخاب ویا اندازه گذاری هر پارامتر طراحی پرنده خود را، در حد رایج و عرف مهندسی بیان نماید. ذکر دلیل بیشتر برای هر انتخاب به عنوان قدرت تیم طراحی تلقی شده و موجب كسب امتیاز بیشتر است.


ب) هر پارامتری كه در جدول پارامترهای طراحی نباشد، یك پارامتر ضمنی تلقی میگردد، به این مفهوم كه بطور ضمنی و در طول فرایند طراحی مقدار آن از روی سایر پارامترها بدست آمده و تصمیم گیری خاصی برای آن نشده است. کم بودن تعداد این پارامتر ها به عنوان قدرت تیم تلقی شده و امتیاز بیشتری به تیم تعلق می گیرد.


پ) پارامترهای ضمنی در صورتی كه تاثیر آن ها روی رفتار هواپیما تجزیه و تحلیل گردد امتیاز تعلق می گیرد .


ت) لازم است نحوه ی مقدار گذاری هر پارامتر طراحی، به صورت یكی از موارد تجربی و یا محاسباتی مشخص گردد.


ث) در صورتی كه عدد دهی یا انتخاب پارامتر براساس تجربه طراح و یا مستندات تجربی باشد، لازم است به طور خلاصه به تجربه ی به کار رفته اشاره شود و یا ارتباط آن درحد مختصری تشریح گردد.


ج) درصورتی كه عدد دهی پارامتر محاسباتی باشد؛ لازم است درحد متعارف مهندسی، نحوه محاسبه در پیوست ارایه گردد.


چ) لازم است دلیل بهینه بودن طرح از دیدگاه تیم بیان گردد. به همین منظور توصیه می گردد روش هی كلاسیك طراحی همانند صفحه طراحیPerformance Sizing مورد استفاده قرارگیرند.
[تصویر:  mission_5.png]


اخلاق حرفه ای و تخلفات


كلیه تیم های شركت كننده می پذیرند ضمن حفظ اصول  طرح خود و عدم افشای آن در طول فرایند مسابقه، اصول اخلاقی، حرفه ای و مهندسی را رعایت نمایند. حداقل اصول حرفه ای قابل انتظار عبارتند از:


الف) حفظ اعتبار و Integrity تیم و افراد آن


ب) مرجع دادن به دیگران در صورت استفاده از ایده هی آن ها


پ) عدم توجه به احساسات و سلایق فردی


ت) توجه به روح و ایده برگزاری مسابقه و رقابت علمی


ث) صحبت مستدل و پرهیز از شایعات


ج) استفاده از تبلیغات مثبت و اجتناب از تبلیغات منفیمالكیت طرح


از آن جا كه تیم ها از تراوشات فكری خود و كمك مراجع علمی شناخته شده استفاده می نمایند، مالكیت طرح برای اعضای تیم طراح محفوظ خواهد بود. بدیهی است تیم هایی كه از كمیته برگزاری مسابقات امكانات علمی و اجرایی دریافت می دارند؛ جهت بهتر برگزار شدن مسابقات و ادامه مستمر آن، حقوق و نحوه مشاركت در مالكیت طرح را با كمیته اجرایی لحاظ خواهند کرد. علاوه بر این، انتظار می رود پس از پایان مسابقات كلیه شركت كنندگان در انتشار و انتقال تجربیات و دست آورد ها با پژوهشكده شهید رضایی هم كاری نمایند.


هدف از این مسابقه ایجاد محیطی برای رقابت سالم علمی است و تحت هر شرایطی، اصول عادلانه این رقابت با مشاركت همگان حفظ می گردد.


مستند سازیمستندات هر مرحله صرفا مربوط به آن مرحله خواهدبود. این مستندات برای مرحله  های سه گانه در بخش های بعدی تشریح شده اند. به طور كلی توصیه می گردد كه مستند سازی در انجام پروژه به تدریج و هم گام با آن صورت گیرد. توصیه می گردد برای نشان دادن حجم و نحوه ی فعالیت تیم از ابزارهای چند رسانه ای استفاده شود.تبلیغاتهر تیم می تواند با هماهنگی کمیته اجرایی، حامی یا حامیانی در این مسابقات داشته باشد و هم چنین می تواند برای حامی و یا حامیان خود تبلیغات نماید. این تبلیغات باید در حد معقول و با هماهنگی كمیته اجرایی مسابقات بوده و فعالیت های علمی و مهندسی را تحت الشعاع قرار ندهد.
فرایند انصراف از ادامه مسابقه
همان گونه كه جهت شركت در مسابقه فرایند مدونی وجود دارد، این امكان وجود دارد كه برخی از تیم ها در هریك از مرحله های مسابقه میل به ادامه مسابقه نباشند. در چنین شرایطی، دلیل تیم برای خروج از مسابقات طی نامه ی رسمی به كمیته اجرایی مسابقات اعلام می گردد. كمیته اجرایی ظرف مدت حداكثر دوهفته از دریافت نامه، تلاش خود را برای رفع مشكلات نموده و نتایج را به تیم اعلام می نماید. در صورت عدم حصول توافق، تیم از كمیته اجرایی تسویه حساب رسمی دریافت كرده و از مسابقات خارج می گردد. هر تیمی كه از ادامه ی مسابقات در هر مرحله اعلام انصراف نماید نمی تواند در مرحله های دیگر این دوره ی مسابقه شركت نماید
فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
       
می گویند تقوا از تخصص لازم تر است
آنرا می پذیرم، اما می گویم:
آنکس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد، بی تقواست.
- شهید دکتر چمران
پاسخ
 سپاس شده توسط نوید خزدوز


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مسابقات ملی طراحی و ساخت پرنده های بدون سرنشین دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر نوید خزدوز 0 1,670 12-05-2011، 06:37 PM
آخرین ارسال: نوید خزدوز
  اولین دوره مسابقات رباتیک کشوری جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و شرکت رهفا انجمن مخ ها 0 2,228 10-05-2011، 12:50 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان