امتیاز موضوع:
  • 77 رأی - میانگین امتیازات: 2.86
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
يوزر و پسورد NOD32 (مرجع)
#1
یوزرنیم و پسورد ESET NOD32 Antivirus

Nod32 Username And nod32 Password


آپدیت هر دو روز یکبار

پست زدن در این موضوع ممنوع و برای تشکر فقط از
دکمه تشکر در پایین صفحه استفاده کنید
MohsenM2


4شنبه 19 بهمن
2012-02-08


Eset Smart Security And Antivirus

Username: EAV-59277088
Password: 2kahcc76rv

Username: EAV-59725893
Password: v6j6frpuhc

Username: EAV-59725907
Password: b8eaj5a7ja

Username: EAV-59727766
Password: 6sx8njdjjx

Username: EAV-59731945
Password: bhkx728ht4


Username: TRIAL-60127065
Password: 7x53c7jnfj

Username: TRIAL-60127078
Password: ehruakeftv

Username: TRIAL-60127093
Password: k5ux3dkcpv

Username: TRIAL-60127101
Password: fch3b5tr2k

Username: TRIAL-60127113
Password: 45d38bpr4c

Username: TRIAL-60127119
Password: dft3pdm8mr

Username: TRIAL-60127131
Password: sjp7sr7hpn

Username: TRIAL-60127145
Password: 7mjbv4rtrk

Username: TRIAL-60127156
Password: 4t8c6s284a

Username: TRIAL-60127162
Password: mu83nbvb6r

Username: TRIAL-60127173
Password: ua5axt6v7u

Username: TRIAL-60127180
Password: sfb5e6572s

Username: TRIAL-60127189
Password: f3xau33vam

Username: TRIAL-60127202
Password: u5tdxck7bj

Username:TRIAL-60382228
Password:p7dusv4dfb

Username:TRIAL-60382239
Password:ke3x4mbss2

Username:TRIAL-60382258
Password:vp5vmbsdnu

Username:TRIAL-60382277
Password:4b72d5xahv

Username:TRIAL-60382287
Password:kcmun37f45

Username:TRIAL-60382295
Password:up4u6562mh

Username:TRIAL-60382304
Password:jar4k24nvb

Username:TRIAL-60382307
Password:55x5dmdkmk

Username:TRIAL-60382312
Password:8td83u2c66

Username:TRIAL-60382317
Password:xcm7ncmxx8

Username:TRIAL-60382330
Password:f8s82saen6

Username:TRIAL-60382341
Password:j5e75ctj2n

Username:TRIAL-60382347
Password:tfu7kfr3j3

Username:TRIAL-60382352
Password:k2568vdmc6

Username:TRIAL-60382363
Password:24xabaxxd4

UserName: EAV-06543838
PassWord: abctpvunnt
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06524388
PassWord: n5x5a2uavs
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-07286512
PassWord: rxk88xcwah
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06524347
PassWord: j6dbk8hxb5
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-07041495
PassWord: huuswxd8wj
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-07041493
PassWord: b6uv554jvr
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06520663
PassWord: cc788xjs8f
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-05815951
PassWord: bxwwf7tjkh
Version: EAV, 2.*

UserName: EAV-05775646
PassWord: 3pd4mwsx6v
Version: EAV, 2.*

UserName: EAV-06499058
PassWord: ftvpnfvrxb
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06499034
PassWord: kpmp874ab6
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06499002
PassWord: c7undtca6m
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06635798
PassWord: bpk6umvphb
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06635794
PassWord: vcmd6waaem
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06304195
PassWord: huwx72srm2
Version: ESS, EAV, 2.*
Expiry Date: 2009-01-17

UserName: EAV-06261805
PassWord: rrjjtrxtbr
Version: ESS, EAV, 2.*
Expiry Date: 2009-01-17

UserName: EAV-06260846
PassWord: 3r6eh5jx6c
Version: ESS, EAV, 2.*
Expiry Date: 2009-01-17

UserName: EAV-07001500
PassWord: 6655nmb8bh
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-07001502
PassWord: vhjem7bnsc
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-07001499
PassWord: bncdtk2r24
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-07001507
PassWord: m3sdanw8jf
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-07001512
PassWord: dj2cw5kuck
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06891903
PassWord: x2bdjewscd
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06891916
PassWord: 3wxcnxhupv
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06892935
PassWord: vhejrd4knb
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06892938
PassWord: ecnkj2dhek
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06892939
PassWord: sjvsjtdp62
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06892943
PassWord: 7vvj7f248p
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06073044
PassWord: 7wrkmhr8r5
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06525342
PassWord: 6dbv4r5fc2
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-05709583
PassWord: fedb62up6b
Version: EAV, 2.*

UserName: EAV-05741824
PassWord: 4btcjttmtj
Version: EAV, 2.*

UserName: EAV-06046185
PassWord: df74s8mjbx
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06046182
PassWord: ukx2xmbnjn
Version: ESS, EAV, 2.*[تصویر:  6npb3cra4306jmpa5t.jpg]همه خودشونن كسي بوي جلفي نميده
هر خري نمياد پيشمون زرتي بشينه

لپه حرفو نمیشه خورد
ما با تو دوستای خوبی اصن نميشیم چون

نسبته من به تو مثل آرد به الكه
اين آرد الک ميخواد اين رسمه فلكه

پاسخ
 سپاس شده توسط saeed shojaei ، farah*NAZ ، Dash @li
#2
جمعه 21 بهمن

2012-02-10


Username:TRIAL-60499675
Password:5876mfcpk8

Username:TRIAL-60499684
Password:rsuc4cbdu3

Username:TRIAL-60499700
Password:6upenh7auk

Username:TRIAL-60499708
Password:e85f6m5se2

Username:TRIAL-60499716
Password:rmjfmp4a2d

Username:TRIAL-60499721
Password:m226kbvuma

Username:TRIAL-60499729
Password:ceba6rdn8k

Username:TRIAL-60499738
Password:22xekmcchd

Username:TRIAL-60499748
Password:e8k7duhuuk

Username:TRIAL-60499757
Password:ccv7r6bchp

Username:TRIAL-60499768
Password:8kja3ujrtd

Username:TRIAL-60499773
Password:x5s8pb6ckh

Username:TRIAL-60499785
Password:7hnextdvmk

Username:TRIAL-60499799
Password:kkjk37x8ph

Username:TRIAL-60499806
Password:jsrejfvhhf


UserName: EAV-06543838
PassWord: abctpvunnt
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06524388
PassWord: n5x5a2uavs
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-07286512
PassWord: rxk88xcwah
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06524347
PassWord: j6dbk8hxb5
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-07041495
PassWord: huuswxd8wj
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-07041493
PassWord: b6uv554jvr
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06520663
PassWord: cc788xjs8f
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-05815951
PassWord: bxwwf7tjkh
Version: EAV, 2.*

UserName: EAV-05775646
PassWord: 3pd4mwsx6v
Version: EAV, 2.*

UserName: EAV-06499058
PassWord: ftvpnfvrxb
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06499034
PassWord: kpmp874ab6
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06499002
PassWord: c7undtca6m
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06635798
PassWord: bpk6umvphb
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06635794
PassWord: vcmd6waaem
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06304195
PassWord: huwx72srm2
Version: ESS, EAV, 2.*
Expiry Date: 2009-01-17

UserName: EAV-06261805
PassWord: rrjjtrxtbr
Version: ESS, EAV, 2.*
Expiry Date: 2009-01-17

UserName: EAV-06260846
PassWord: 3r6eh5jx6c
Version: ESS, EAV, 2.*
Expiry Date: 2009-01-17

UserName: EAV-07001500
PassWord: 6655nmb8bh
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-07001502
PassWord: vhjem7bnsc
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-07001499
PassWord: bncdtk2r24
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-07001507
PassWord: m3sdanw8jf
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-07001512
PassWord: dj2cw5kuck
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06891903
PassWord: x2bdjewscd
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06891916
PassWord: 3wxcnxhupv
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06892935
PassWord: vhejrd4knb
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06892938
PassWord: ecnkj2dhek
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06892939
PassWord: sjvsjtdp62
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06892943
PassWord: 7vvj7f248p
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06073044
PassWord: 7wrkmhr8r5
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06525342
PassWord: 6dbv4r5fc2
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-05709583
PassWord: fedb62up6b
Version: EAV, 2.*

UserName: EAV-05741824
PassWord: 4btcjttmtj
Version: EAV, 2.*

UserName: EAV-06046185
PassWord: df74s8mjbx
Version: ESS, EAV, 2.*

UserName: EAV-06046182
PassWord: ukx2xmbnjn
Version: ESS, EAV, 2.*10 February, 2012
Username: EAV-54347640
Password: p22jf43crv

Username: EAV-57022889
Password: 8ct44emk3c

Username: EAV-58832120
Password: 5ds6h85x66

Username: EAV-58832121
Password: fk3bh356uk

Username: EAV-58832124
Password: 3eadbme3mu

Username: EAV-59323998
Password: sbdxxbrujs


Username:TRIAL-60499675
Password:5876mfcpk8
or
Username:TRIAL-60499684
Password:rsuc4cbdu3
or
Username:TRIAL-60499700
Password:6upenh7auk
or
Username:TRIAL-60499708
Password:e85f6m5se2
or
Username:TRIAL-60499716
Password:rmjfmp4a2d
or
Username:TRIAL-60499721
Password:m226kbvuma
or
Username:TRIAL-60499729
Password:ceba6rdn8k
or
Username:TRIAL-60499738
Password:22xekmcchd
or
Username:TRIAL-60499748
Password:e8k7duhuuk
or
Username:TRIAL-60499757
Password:ccv7r6bchp
or
Username:TRIAL-60499768
Password:8kja3ujrtd
or
Username:TRIAL-60499773
Password:x5s8pb6ckh
or
Username:TRIAL-60499785
Password:7hnextdvmk
or
Username:TRIAL-60499799
Password:kkjk37x8ph
or
Username:TRIAL-60499806
Password:jsrejfvhhfUsername:EAV-59446210
Password:msa7b5dvst

Username:EAV-59638754
Password:75444rna78

Username:EAV-57491483
Password:m4mhbkdc6r

Username:EAV-59638775
Password:jd63me6u45

Username:EAV-57022889
Password:8ct44emk3c

Username : EAV-59448599
Password : f35r3efa5h

Username:EAV-28151062
Password:8kuaf7tpat
Expiry Date:10.11.2012.

Username:EAV-28151061
Password:d54jk5h8xe
Expiry Date:10.11.2012.

Username:EAV-28151066
Password:5mbhak6trj
Expiry Date:10.11.2012.

Username:EAV-28151065
Password:rf4cas6m35
Expiry Date:10.11.2012.

Username:EAV-28151064
Password:dau6b36ebn
Expiry Date:10.11.2012.

Username: EAV-37806222
Password: bhks883cr8
Expiry Date: 16.02.2011

Username: EAV-37806227
Password: 43tpupnxjc
Expiry Date: 16.02.2011

Username: EAV-37806248
Password: sh6ue66r6n
Expiry Date: 16.02.2011

Username: EAV-37806252
Password: phk48jetmd
Expiry Date: 16.02.2011

Username: EAV-37806256
Password: 4ukuv848p4
Expiry Date: 16.02.2011

Username : EAV-59448323
Password : t47jmnbspk

Username : EAV-59445694
Password : 7vu2uupmeb

Username : EAV-59442566
Password : rtmnvpftd2

Username : EAV-59434430
Password : h436s4tmup

Username : EAV-59323998
Password : sbdxxbrujs

Username: EAV-52583805
Password: drsm2ee7pu
Expiry Date: 02.04.2017

Username: EAV-54347640
Password: p22jf43crv
Expiry Date: 01.05.2017

Username: EAV-57022889
Password: 8ct44emk3c
Expiration: 05/01/2017
or
Username: EAV-52583805
Password: drsm2ee7pu
Expiry Date: 02.04.2017
or
Username: EAV-54347640
Password: p22jf43crv
Expiry Date: 01.05.2017
or
Username: EAV-59697409
Password: ae7ehaepdr
Expiry date: 03/08/2012
or
Username: EAV-59694448
Password: ks6rfn8m7s
Expiry date: 03/08/2012
or
Username : EAV-57467103
Password : f7t8rpb64m
Expiry date : 27/06/2012
or
Username : EAV-56878964
Password : h8px7avkms
Expiry date : 15/06/2012
or
Username : EAV-55094854
Password : ejsptbr4rs
Expiry date : 17/05/2012
or
Username : EAV-55094847
Password : 56dpc8tj7d
Expiry date : 17/05/2012
or
Username : EAV-54885802
Password : 7hr5n2vxxb
Expiry date : 15/05/2012
or
Username : EAV-54882682
Password : jd4hr2hj2h
Expiry date : 15/05/2012
or
Username: EAV-59283914
Password: kcxd7u8th4
Expiration: 08/06/2012
or
Username: EAV-54347640
Password: p22jf43crv
Expiration: 06/17/2012
or
Username: EAV-57022889
Password: 8ct44emk3c
Expiration: 17/06/2012
or
Username: EAV-58832120
Password: 5ds6h85x66
Expiration: 20/02/2012
or
Username: EAV-58832121
Password: fk3bh356uk
Expiration: 20/02/2012
or
Username: EAV-58832124
Password: 3eadbme3mu
Expiration: 20/02/2012
or
Username: EAV-59697409
Password: ae7ehaepdr
Expiry date: 03/08/2012
or
Username: EAV-59694448
Password: ks6rfn8m7s
Expiry date: 03/08/2012
or
Username : EAV-59442566
Password : rtmnvpftd2
or
Username : EAV-59434430
Password : h436s4tmup
or
Username : EAV-59323998
Password : sbdxxbrujs
or
Username : EAV-59313977
Password : fcdk2n65av
or
Username : EAV-59311021
Password : 8x66td72ae
or
Username : EAV-59310999
Password : 38afendv55
همه خودشونن كسي بوي جلفي نميده
هر خري نمياد پيشمون زرتي بشينه

لپه حرفو نمیشه خورد
ما با تو دوستای خوبی اصن نميشیم چون

نسبته من به تو مثل آرد به الكه
اين آرد الک ميخواد اين رسمه فلكه

پاسخ
 سپاس شده توسط Dash @li
#3
Antivirus


Username: EAV-57235875
Password: exkbpk85jj


Username: EAV-59658880
Password: 7uj4emmm3r

Username : EAV-59756397
Password : 8vearsases

Username : EAV-59756051
Password : xa35tfcmmx

Username : EAV-59311021
Password : 8x66td72ae

Username : EAV-59756006
Password : xh7sv256n4

Username : EAV-59753211
Password : 2eb32mtaau
ESET Smart Security


Username: EAV-59877917

Password: sp4utcxvau


Username: EAV-59877918
Password: 6ub3s6x52b

Username: EAV-59741803
Password: 5j48mx2uue

Username: EAV-59771819
Password: 5db36k6v3k

Username: EAV-60000116
Password: 32uvx68apv

Username: EAV-60000197
Password: s5pbjmjmmm

Username: EAV-57206013
Password: jjjnd8b2xm

همه خودشونن كسي بوي جلفي نميده
هر خري نمياد پيشمون زرتي بشينه

لپه حرفو نمیشه خورد
ما با تو دوستای خوبی اصن نميشیم چون

نسبته من به تو مثل آرد به الكه
اين آرد الک ميخواد اين رسمه فلكه

پاسخ
#4
یک شنبه 21 اسفند

DATUM : 11 MARCH 2012ESET NOD32 Antivirus

Username: EAV-61457883
Password: bb3drkhu7a
Expiry Date: 02.04.2012

Username: EAV-61494657
Password: f7f8e45b37
Expiry Date: 03.04.2012

Username: EAV-61529249
Password: u6pbt5can7
Expiry Date: 04.04.2012

Username: EAV-55769688
Password: ufn7ca5dnm
Expiry Date: 08.06.2012

********************************

NOD32 ESET Serials For Free!!! March 11 , 2012 Updates
Nod32 & ESET – Username and Password

Username: TRIAL-62371694 Password: 4e5e45v5tb

Username: TRIAL-62371711 Password: vt3cbbp8xa

Username: TRIAL-62371718 Password: xmsht2sv6b

Username: TRIAL-62371755 Password: a8d7ckexps

Username: TRIAL-62371744 Password: 6f4ambnc3f

Username: TRIAL-62371730 Password: d3p5kpj5ds

Username: TRIAL-62371838 Password: vbu284s7kv

Username: TRIAL-62371837 Password: ah468tsdbb

Username: TRIAL-62371848 Password: ksnc448hpa

Username: TRIAL-62371865 Password: anc37bc56m

Username: TRIAL-62371917 Password: h8h6vftt4d

Username: TRIAL-62371948 Password: 2dc5k37ccf

Username: TRIAL-62371933 Password: 8x2xjd46ps

Username: TRIAL-62371937 Password: tk26upern5

Username: TRIAL-62372004 Password: n4a6hjc7hv

Username: TRIAL-62372008 Password: r4tvp53438

Username: TRIAL-62371981 Password: epcvruf6ef

Username: TRIAL-62371989 Password: at67ep86kp


Username: EAV-60792059
Password: 2pn548u3dm
Expiration: 22/05/2012

Username: EAV-60918148
Password: bfmaabs4t6
Expiration: 24/05/2012

Username:TRIAL-62352492
Password:u3bkkssdbe

Username:TRIAL-62352500
Password:kmuk5ptur3

Username:TRIAL-62352508
Password:uvet2xb26x

Username:TRIAL-62352517
Password:nhjkpe4d5u

Username:TRIAL-62352524
Password:c65kac5vkh

Username:TRIAL-62352531
Password:exvrr37krj

Username:TRIAL-62352540
Password:jpanfbx8fu

Username:TRIAL-62352550
Password:4nts7dp3un

Username:TRIAL-62352554
Password:6ndjd2dvdx

Username:TRIAL-62352575
Password:xvhuxakt8n

Username:TRIAL-62352584
Password:jtmrux3j6r

Username:TRIAL-62352598
Password:2ujueea8a3

Username:TRIAL-62352600
Password:e3ctmtxchr

Username:TRIAL-62352608
Password:taftpm4cd2

Username:TRIAL-62352619
Password:f3dt52krh5

**************************

ESET Smart Security'S

Username: EAV-45475185
Password: 7h86r8rm2m
Expiry Date: 23.03.2012

Username: EAV-45475186
Password: 322uka45a3
Expiry Date: 23.03.2012

Username: EAV-45592444
Password: etjdxrt2fm
Expiry Date: 28.03.2012

Username: EAV-45592445
Password: s2sjxht773
Expiry Date: 28.03.2012

Username: EAV-61395937
Password: hj4pafprvh
Expiry Date: 02.04.2012

Username: EAV-61204840
Password: vjd5kmp342
Expiry Date: 14.04.2012

Username: EAV-61204842
Password: pvd8rsdc36
Expiry Date: 14.04.2012

Username: EAV-60792059
Password: 2pn548u3dm
Expiry Date: 22.05.2012

Username: EAV-60803096
Password: 7up3phkfne
Expiry Date: 22.05.2012

Username: EAV-60966959
Password: rvek8x4ueh
Expiry Date: 25.05.2012

Username: EAV-61388987
Password: ja568sscbs
Expiry Date: 01.06.2012

Username: EAV-61447571
Password: bneffkmu27
Expiry Date: 02.06.2012

Username: EAV-58450659
Password: cvm65r4m2a
Expiry Date: 13.07.2012
[تصویر:  tashakor.jpg]
همه خودشونن كسي بوي جلفي نميده
هر خري نمياد پيشمون زرتي بشينه

لپه حرفو نمیشه خورد
ما با تو دوستای خوبی اصن نميشیم چون

نسبته من به تو مثل آرد به الكه
اين آرد الک ميخواد اين رسمه فلكه

پاسخ
 سپاس شده توسط Dash @li
#5
4شنبه 24 اسفند

March 14 , 2012
Username: TRIAL-62572300
Password: pxjjtt5ddr

Username: TRIAL-62572329
Password: 3b3ks5pb2f

Username: TRIAL-62572306
Password: 5xjubc7bb8

Username: TRIAL-62572373
Password: sxmkt7e8ff

Username: TRIAL-62572416
Password: upfst46cnu

Username: TRIAL-62572402
Password: 5b5mse3637

Username: TRIAL-62572391
Password: 2hrn46ahcu

Username: TRIAL-62572475
Password: a8rexd3um7

Username: TRIAL-62572492
Password: ftuj7ct7hk

Username: TRIAL-62572467
Password: kk7eefxc7k

Username: TRIAL-62572538
Password: 3rhndk8dxp

Username: TRIAL-62572565
Password: jsxk7p62kb

Username: TRIAL-62572571
Password: f4hfjeh84r

Username: TRIAL-62572636
Password: ajtf78fmvk

Username: TRIAL-62572659
Password: cehesxn6ae

Username: TRIAL-62572620
Password: psf72fm6br

Username: TRIAL-62572705
Password: j7vd2e4725

Username: TRIAL-62572708
Password: 2cnc7sraat

Username: TRIAL-62572692
Password: srj8xtxxdf

*******************************************************


Eset Smart Security User Name and Password 15/03/2012


User Name:TRIAL-44339737
Password:dauekaeav6
Validity:2012-06-09
For versions:ESS/EAV

User Name:TRIAL-44339738
Password:rf4kk3efmk
Validity:2012-06-09
For versions:ESS/EAV

User Name:TRIAL-44339739
Password:kxube5rxx2
Validity:2012-06-09
For versions:ESS/EAV

User Name:TRIAL-44339740
Password:x54heur6ne
Validity:2012-06-09
For versions:ESS/EAV

User Name:TRIAL-44339741
Password:bbbndnrcdt
Validity:2012-06-09
For versions:ESS/EAV

User Name:TRIAL-44339691
Password:dc8h2uhkm2
Validity:2012-06-09
For versions:ESS/EAV


User Name:TRIAL-44339692
Password:rjfnxnhsce
Validity:2012-06-09
For versions:ESS/EAV
*********************************************************

Username:TRIAL-62545495
Password:6jut4uxc8f

Username:TRIAL-62545502
Password:u7etks2un4

Username:TRIAL-62545514
Password:6f23f2ex42

Username:TRIAL-62545525
Password:b8c27a7jrc

Username:TRIAL-62545529
Password:jp53htkx28

Username:TRIAL-62545537
Password:cb8sabccx6

Username:TRIAL-62545542
Password:ks3umups63

Username:TRIAL-62545547
Password:tasvxd57dv

Username:TRIAL-62545554
Password:v4k4f47uj2

Username:TRIAL-62545558
Password:6jd5tmjaru

Username:TRIAL-62545564
Password:u7x5chms8f

Username:TRIAL-62545565
Password:h2pxdrmkh4

Username:TRIAL-62545571
Password:dbatrf2s2h

Username:TRIAL-62545579
Password:4vttbd4ae5

Username:TRIAL-62545588
Password:x4m42atbkc

Username:TRIAL-62572300
Password:pxjjtt5ddr

Username:TRIAL-62572329
Password:3b3ks5pb2f

Username:TRIAL-62572306
Password:5xjubc7bb8

Username:TRIAL-62572373
PasswordConfusedxmkt7e8ff

Username:TRIAL-62572416
Password:upfst46cnu

Username:TRIAL-62572402
Password:5b5mse3637

Username:TRIAL-62572391
Password:2hrn46ahcu

Username:TRIAL-62572475
Password:a8rexd3um7

Username:TRIAL-62572492
Password:ftuj7ct7hk

Username:TRIAL-62572467
Password:kk7eefxc7k

Username:TRIAL-62572538
Password:3rhndk8dxp

Username:TRIAL-62572565
Password:jsxk7p62kb

Username:TRIAL-62572571
Password:f4hfjeh84r

Username:TRIAL-62572636
Password:ajtf78fmvk

Username:TRIAL-62572659
Password:cehesxn6ae

Username:TRIAL-62572620
Password:psf72fm6br

Username:TRIAL-62572705
Password:j7vd2e4725

Username:TRIAL-62572708
Password:2cnc7sraat
*********************************************************

OTHERS
ESET Smart Security'S


Username: EAV-45475185
Password: 7h86r8rm2m
Expiry Date: 23.03.2012

Username: EAV-45475186
Password: 322uka45a3
Expiry Date: 23.03.2012

Username: EAV-45592444
Password: etjdxrt2fm
Expiry Date: 28.03.2012

Username: EAV-45592445
Password: s2sjxht773
Expiry Date: 28.03.2012

Username: EAV-61395937
Password: hj4pafprvh
Expiry Date: 02.04.2012

Username: EAV-61204840
Password: vjd5kmp342
Expiry Date: 14.04.2012

Username: EAV-61204842
Password: pvd8rsdc36
Expiry Date: 14.04.2012

Username: EAV-60792059
Password: 2pn548u3dm
Expiry Date: 22.05.2012

Username: EAV-60803096
Password: 7up3phkfne
Expiry Date: 22.05.2012

Username: EAV-60966959
Password: rvek8x4ueh
Expiry Date: 25.05.2012

Username: EAV-61388987
Password: ja568sscbs
Expiry Date: 01.06.2012

Username: EAV-61447571
Password: bneffkmu27
Expiry Date: 02.06.2012

Username: EAV-58450659
Password: cvm65r4m2a
Expiry Date: 13.07.2012
******************************************************

ESET NOD32 Antivirus

Username: EAV-61457883
Password: bb3drkhu7a
Expiry Date: 02.04.2012

Username: EAV-61494657
Password: f7f8e45b37
Expiry Date: 03.04.2012

Username: EAV-61529249
Password: u6pbt5can7
Expiry Date: 04.04.2012

Username: EAV-55769688
Password: ufn7ca5dnm
Expiry Date: 08.06.2012
[تصویر:  tashakor.jpg]
همه خودشونن كسي بوي جلفي نميده
هر خري نمياد پيشمون زرتي بشينه

لپه حرفو نمیشه خورد
ما با تو دوستای خوبی اصن نميشیم چون

نسبته من به تو مثل آرد به الكه
اين آرد الک ميخواد اين رسمه فلكه

پاسخ
#6
جمعه 26 اسفند

16 Maret 2012

ESET Smart Security'S

Username: EAV-45475185
Password: 7h86r8rm2m
Expiry Date: 23.03.2012

Username: EAV-45475186
Password: 322uka45a3
Expiry Date: 23.03.2012

Username: EAV-45592444
Password: etjdxrt2fm
Expiry Date: 28.03.2012

Username: EAV-45592445
Password: s2sjxht773
Expiry Date: 28.03.2012

Username: EAV-61395937
Password: hj4pafprvh
Expiry Date: 02.04.2012

Username: EAV-61204840
Password: vjd5kmp342
Expiry Date: 14.04.2012

Username: EAV-61204842
Password: pvd8rsdc36
Expiry Date: 14.04.2012

Username: EAV-60792059
Password: 2pn548u3dm
Expiry Date: 22.05.2012

Username: EAV-60803096
Password: 7up3phkfne
Expiry Date: 22.05.2012

Username: EAV-60966959
Password: rvek8x4ueh
Expiry Date: 25.05.2012

Username: EAV-61388987
Password: ja568sscbs
Expiry Date: 01.06.2012

Username: EAV-61447571
Password: bneffkmu27
Expiry Date: 02.06.2012

Username: EAV-58450659
Password: cvm65r4m2a
Expiry Date: 13.07.2012

+++++++++++++++++++++++++
ESET NOD32 Antivirus

Username: EAV-61457883
Password: bb3drkhu7a
Expiry Date: 02.04.2012

Username: EAV-61494657
Password: f7f8e45b37
Expiry Date: 03.04.2012

Username: EAV-61529249
Password: u6pbt5can7
Expiry Date: 04.04.2012

Username: EAV-55769688
Password: ufn7ca5dnm
Expiry Date: 08.06.2012

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Username: EAV-59217742
Password: mjxbmf4jnp
Expiration: 28/04/2012

Username: EAV-61444262
Password: bahmxbf7t5
Expiration: 30/08/2012

Username: EAV-61447372
Password: cv2xpvjaur
Expiration: 30/08/2012

Username: EAV-61447415
Password: 5hkxr2a7cp
Expiration: 30/08/2012

Username: EAV-61447431
Password: sdakt8dss4
Expiration: 30/08/2012

Username: EAV-61447480
Password: v2uxcs7m7j
Expiration: 30/08/2012

Username: EAV-61447493
Password: hv2taemb6m
Expiration: 30/08/2012

Username: EAV-62004158
Password: 54ptcvumr6
Expiration: 08/09/2012

Username: EAV-62007557
Password: xs75b82xf6
Expiration: 08/09/2012

Username: EAV-62016044
Password: krh5bjaxrt
Expiration: 08/09/2012

Username: EAV-62016062
Password: 3seav4fnu5
Expiration: 08/09/2012

Username: EAV-62016079
Password: 4uc425kf3v
Expiration: 08/09/2012

Username: EAV-62016102
Password: hva8kms767
Expiration: 08/09/2012

Username: EAV-62016124
Password: 8mp37j3hsk
Expiration: 08/09/2012

Username: EAV-62016143
Password: 2b7tth8te3
Expiration: 08/09/2012

Username: TRIAL-62489867
Password: rr4h33b88b
Expiration: 10/04/2012

Username: TRIAL-62489876
Password: muurpv48dh
Expiration: 10/04/2012

Username: TRIAL-62489885
Password: xb8ka36j5p
Expiration: 10/04/2012

Username: TRIAL-62489892
Password: 352rsp78br
Expiration: 10/04/2012

Username: TRIAL-62489933
Password: bkttme84j2
Expiration: 10/04/2012

Username: TRIAL-62489945
Password: 57xkcv2fhv
Expiration: 10/04/2012

Username: TRIAL-62489957
Password: dfhs86ekvu
Expiration: 10/04/2012

Username: TRIAL-62489974
Password: ejemb7kd5n
Expiration: 10/04/2012

Username: TRIAL-62569217
Password: fdavs8x53t
Expiration: 11/04/2012

Username: TRIAL-62569224
Password: 3fkm67c5st
Expiration: 11/04/2012

Username: TRIAL-62569237
Password: 557x7kfj6x
Expiration: 11/04/2012

Username: TRIAL-62673029
Password: 6ba5prj68d
Expiration: 13/04/2012

Username: TRIAL-62673038
Password: mat7etb2n7
Expiration: 13/04/2012

Username: TRIAL-62673049
Password: etxx6b4dm5
Expiration: 13/04/2012

Username: TRIAL-62673219
Password: 256ubt2uuj
Expiration: 13/04/2012

Username: TRIAL-62673231
Password: spam3cratf
Expiration: 13/04/2012

Username: TRIAL-62673244
Password: rsmnvs76hx
Expiration: 13/04/2012

Username: TRIAL-62673254
Password: 8r7smtx2vr
Expiration: 13/04/2012

Username: TRIAL-62673264
Password: j3r2f4d4bn
Expiration: 13/04/2012

Username: TRIAL-62673272
Password: xfnk8s6aj6
Expiration: 13/04/2012

Username: TRIAL-62673282
Password: fe8nxuv42v
Expiration: 13/04/2012

Username: TRIAL-62673289
Password: 37kx6mpkkr
Expiration: 13/04/2012

Username: TRIAL-62673295
Password: vf6thd5s47
Expiration: 13/04/2012

Username: TRIAL-62673302
Password: m5pt4a7bjt
Expiration: 13/04/2012

Username: TRIAL-62673307
Password: ukhuetjprp
Expiration: 13/04/2012

Username: TRIAL-62673311
Password: xj4mmd8ka2
Expiration: 13/04/2012

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nod32 & ESET - Username and Password

sername: TRIAL-62673311
Password: xj4mmd8ka2

Username: TRIAL-62673307
Password: ukhuetjprp

Username: TRIAL-62673302
Password: m5pt4a7bjt

Username: TRIAL-62673295
Password: vf6thd5s47

Username: TRIAL-62673289
Password: 37kx6mpkkr

Username: TRIAL-62673282
Password: fe8nxuv42v

Username: TRIAL-62673272
Password: xfnk8s6aj6

Username: TRIAL-62673264
Password: j3r2f4d4bn

Username: TRIAL-62673254
Password: 8r7smtx2vr

Username: TRIAL-62673244
Password: rsmnvs76hx

Username: TRIAL-62673231
Password: spam3cratf

Username: TRIAL-62673219
Password: 256ubt2uuj

Username: TRIAL-62673049
Password: etxx6b4dm5

Username: TRIAL-62673038
Password: mat7etb2n7

Username: TRIAL-62673029
Password: 6ba5prj68d

For Nod32 Antivirus Only

Username: EAV-61500330
Password: p57p4pfb8u

Username: EAV-61497431
Password: 26jnkerjrm

Username: EAV-61470061
Password: mua3fjr73f

Username: EAV-61470058
Password: 7pf4a734sr

Username: EAV-61469990
Password: x4d6f2ejp7

Username: EAV-61464509
Password: eekea8u6ha


16 March, 2012
Username: EAV-58832124
Password: 3eadbme3mu

Username: EAV-59225586
Password: k4a5khndh7

Username: EAV-59225589
Password: u7277caef3

Username: EAV-59225594
Password: 627fd43mpx

Username: EAV-59225600
Password: fhru7p5scp

Username: EAV-59225606
Password: r8j4hm6aud[تصویر:  tashakor.jpg]
همه خودشونن كسي بوي جلفي نميده
هر خري نمياد پيشمون زرتي بشينه

لپه حرفو نمیشه خورد
ما با تو دوستای خوبی اصن نميشیم چون

نسبته من به تو مثل آرد به الكه
اين آرد الک ميخواد اين رسمه فلكه

پاسخ
 سپاس شده توسط Dash @li
#7
چهارشنبه نهم فروردین


Nod32 & ESET - Username and Password
Username: TRIAL-63472546

Password: rf23u8tesv


Username: TRIAL-63472551

Password: h272hpe3k3


Username: TRIAL-63472638

Password: 3r2xfj27k4


Username: TRIAL-63472727

Password: vp24d7jjck


Username: TRIAL-63472745

Password: r5u267r8f7


Username: TRIAL-63472731

Password: treb7kumta


Username: TRIAL-63472817

Password: tn28bt5v54


Username: TRIAL-63472800

Password: urv3dtapbu


Username: TRIAL-63472839

Password: j5bcu8knpd


Username: EAV-62182216

Password: tsjvr84p8r


Username: EAV-62182237

Password: 5c8s7skvmf


Username: EAV-62539707

Password: du4r7u78nv


Username: EAV-62542252

Password: xtj85kmsxb


Username: EAV-62542350

Password: 6t88jbjvmk


Username: EAV-62599227

Password: xm6smrcrff


Username: EAV-62599271

Password: 4ex2mk4unu


Username: EAV-62643637

Password: avbksb6ns7


Username: EAV-62736514

Password: xbkrhcsejs


Username: EAV-62737612

Password: rhakdxu3tc


Username: EAV-62737614

Password: x6ah8s7rt7

*********************************
Username and Password ESET NOD32 28 Maret 2012:


========================

ESS/EAV Valid until: 28/04/2012


Username: EAV-61395937

Password: hj4pafprvh

Expiry Date: 02.04.2012


Username: EAV-61204840

Password: vjd5kmp342

Expiry Date: 14.04.2012


Username: EAV-61204842

Password: pvd8rsdc36

Expiry Date: 14.04.2012


Username: EAV-60792059

Password: 2pn548u3dm

Expiry Date: 22.05.2012


Username: EAV-60803096

Password: 7up3phkfne

Expiry Date: 22.05.2012


Username: EAV-60966959

Password: rvek8x4ueh

Expiry Date: 25.05.2012


Username: EAV-61388987

Password: ja568sscbs

Expiry Date: 01.06.2012


Username: EAV-61447571

Password: bneffkmu27

Expiry Date: 02.06.2012


Username: EAV-58450659

Password: cvm65r4m2a

Expiry Date: 13.07.2012

+++++++++++++++++++++++++

ESET NOD32 Antivirus


Username: EAV-61457883

Password: bb3drkhu7a

Expiry Date: 02.04.2012


Username: EAV-61494657

Password: f7f8e45b37

Expiry Date: 03.04.2012


Username: EAV-61529249

Password: u6pbt5can7

Expiry Date: 04.04.2012


Username: EAV-55769688

Password: ufn7ca5dnm

Expiry Date: 08.06.2012

*********************************
NOD32/Eset 5.0 And 4.0


2012/3/28Eset Smart Security And Antivirus


Username : EAV-62019974

Password : buxb3ausn5


Username : EAV-62019972

Password : hhx7u57hpx


Username : EAV-62019822

Password : mx85chhc5x


Username : EAV-62019802

Password : ns2ad3vmam


Username : EAV-62019708

Password : dv8cpkxmkk


Username : EAV-62019705

Password : xreej8ajct


Username:TRIAL-63115566

Password:kv3uvcbk6s


Username:TRIAL-63115584

Password:v3c8s562pe


Username:TRIAL-63115594

Password:d4r654d7am


Username:TRIAL-63115621

Password:4pa56stapv


Username:TRIAL-63115628

Password:2vhxm5rjhu


Username:TRIAL-63115644

Password:6hk3dvxfcv


Username:TRIAL-63115654

Password:78fcskucc6


Username:TRIAL-63115664

Password:nava5h5jvd


Username:TRIAL-63115684

Password:ncr4pckx4t


Username:TRIAL-63115694

Password:p5nd53ht44


Username:TRIAL-63115699

Password:emucrh6eu7


Username:TRIAL-63115704

Password:764bexr3nb


Username:TRIAL-63115713

Password:c2b3r523h4


Username:TRIAL-63115722

Password:2jx772xpsv


Username:TRIAL-63115726

Password:vkde2d8tak

همه خودشونن كسي بوي جلفي نميده
هر خري نمياد پيشمون زرتي بشينه

لپه حرفو نمیشه خورد
ما با تو دوستای خوبی اصن نميشیم چون

نسبته من به تو مثل آرد به الكه
اين آرد الک ميخواد اين رسمه فلكه

پاسخ
 سپاس شده توسط Dash @li
#8
تا من نباشم کسی این مطلب رو به روز نکنه باشه...؟؟؟
واقعا که.....تاریخ یکشنبه ۵ شهریور ماه ۱۳۹۱


ESET Smart Security & Antivirus

Username : TRIAL-44347832

Password : 2rv4s77aep


Username : TRIAL-44347831

Password : mjnvte74na


Username : TRIAL-44347830

Password : s4v7xcujdu


Username : TRIAL-44347726

Password : 6usrxkrpt3


Username : TRIAL-44347727

Password : h32vxdrvkf


Username : TRIAL-44347728

Password : u884v7r5bu


Username : TRIAL-44347638

Password : ee2u7vuus5


Username : TRIAL-44347636

Password : 8r22c4k6ra


Username : TRIAL-44347635

Password : ujstcbkx3t


Username : EAV-68374090

Password : 86dkdbfv3t


Username : EAV-68374101

Password : xusdh43tmv


Username : EAV-68374118

Password : nb5h4hhk88

همه خودشونن كسي بوي جلفي نميده
هر خري نمياد پيشمون زرتي بشينه

لپه حرفو نمیشه خورد
ما با تو دوستای خوبی اصن نميشیم چون

نسبته من به تو مثل آرد به الكه
اين آرد الک ميخواد اين رسمه فلكه

پاسخ
 سپاس شده توسط Dash @li
#9
چهارشنبه ۸ شهریور ۹۱ESET Smart Security & Antivirus
Username: TRIAL-70949286


Password: xjbscpm6d2
Username: TRIAL-70949289


Password: hdhu6cx36a
Username: TRIAL-70949338


Password: ntc4xnj862
Username: TRIAL-70948211


Password: ckp3h8v4rf
Username: TRIAL-70948169


Password: aubxd6xn8a
Username: TRIAL-70948208


Password: srf2pkm627
Username: TRIAL-70790622


Password: epr8mjjxkt
Username: TRIAL-70790633


Password: bvdbvascvf
Username: TRIAL-70790643


Password: sxt7783jfp
Username: TRIAL-70790648


Password: vnabtfnc28
Username: TRIAL-70790652


Password: tppjmuxefx
Username: EAV-63977143


Password: ۸j4aa2r3pk
Username: EAV-64025597


Password: e46bfvsja2
Username: EAV-66639701


Password: jte2daffk
همه خودشونن كسي بوي جلفي نميده
هر خري نمياد پيشمون زرتي بشينه

لپه حرفو نمیشه خورد
ما با تو دوستای خوبی اصن نميشیم چون

نسبته من به تو مثل آرد به الكه
اين آرد الک ميخواد اين رسمه فلكه

پاسخ
#10
دوستان عزیز لطف کنید برای جلوگیری از بلوکه شدن این سایت توسط nod32 یوزر و پس ها را در یک فایل txt و سپس به صورت rar آپلود کنید

با تشکر
پاسخ
 سپاس شده توسط Dash @li ، MoHsenM1


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  | دانلود رایگان نسخه 5 فینال نرم افزار آنتی ویروس ESET NOD32 | انجمن مخ ها 0 3,239 10-12-2011، 03:39 AM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان