امتیاز موضوع:
  • 59 رأی - میانگین امتیازات: 2.88
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بررسی تجربی پارامترھای موثر ماشینکاری بر تورق کامپوزیت ھای پلاستیکی تقویت شده باالیاف
#1
عنوان مقالھ:بررسی تجربی پارامترھای
موثر ماشینکاری بر تورق کامپوزیت ھای
پلاستیکی تقویت شده باالیاف کربنی

محمود خسروی
دانشکده تحصیلات تکمیلی،
گروه کارشناسی ارشد ساخت
و تولید، دانشگاه
آزاد اسلامی واحد دزفول
Khosravi_mahmod@yahoo.com
دکترعبدالرضارحیمی
دانشکده تحصیلات
تکمیلی،گروه
کارشناسی ارشدساخت
وتولید،دانشگاه
آزاداسلامی
واحددزفول
rahimi@aut.ac.ir
دکترعبدالحسین جلالی
آقچای
دانشکده تحصیلات
تکمیلی،گروه
کارشناسی ارشد ساخت
وتولید،دانشگاه
آزاداسلامی
واحددزفول
Jalali.hossein@yahoo.com

چکیده :
١در چند سال اخیر (FRP) استفاده از پلاستیكھاي تقویت شده
افزایش یافتھ است. توسعھ عمده آن مربوط بھ ھوا- فضا و
سایر موارد مربوط بھ آن مي باشد. كامپوزیت ھا اكنون بھ
عرصھ ي صنعت خودروسازي و مھندسي وارد شده اند پس كیفیت
ضروري بھ FRP خوب و ھزینھ ي موثر ساخت كامپوزیت ھاي
نظر مي رسد. سوراخكاري پر اھمیت ترین فرایند در مرحلھ
مونتاژ قطعات پیچیده كامپوزیتي محسوب مي شود. محققان
تلاش مي كنند تا در زمینھ سوراخكاري مواد كامپوزیتي بھ
یك حد بھینھ در متغیرھاي ماشین كاري، ھندسھ ابزار و
مدلھاي تئوري از نیرو و گشتاور برشي بحراني، دست
یابند. كار انجام شده كوششي جھت نشان دادن آماري روابط
میان پارامترھاي سوراخكاري، ضخامت الیاف کربن ،ھندسھ
ابزار در نیرو و گشتاور سوراخكاري است. از نتایج تحلیل
٢ استفاده شده است تا فرضیھ اي را جھت (ANOVA) واریانس
ارائھ یك مدل براي پیشگویي تخریب ھاي بھ وجود آمده
ارائھ نماید . سوراخكاري با تركیبي از سھ زاویھ راس ،
سھ سرعت پیشروي و سھ سرعت برشي وسھ ضخامت مختلف الیاف
کربن بر روي فیكسچر مناسب انجام مي شود. اطلاعات مربوط
بھ نیرو و گشتاور توسط دینامومتر ثبت و بصورت نمودار
استفاده مي گردد. میزان خرابي اطراف سوراخ توسط تكنیك
میكروسكوپ نوري محاسبھ شده و بدست آمده است. مقایسھ
میان خرابي سوراخ ھا توسط پارامتر فاكتور تورق كھ
بصورت بیشترین قطر ناشي از تخریب بر قطر اسمي سوراخ مي
باشد، انجام شده و نھایتا تحلیل بر اساس تاثیر
فاكتورھاي موثر بر نیرو و گشتاور سوراخ كاري انجام مي
شود. نتایج نشان مي دھد كھ راس ابزار بیشترین تاثیر را
بر تورق دارد. سرعت پیشروی دومین فاكتور اثرگذار بر
میزان تخریب از لحاظ اھمیت مي باشد. این اھمیت ناشي
از اثري است كھ زاویھ راس بر نیروي سوراخكاري دارد.
سرعت برشي یا سرعت چرخش ابزار و میزان ضخامت الیاف
کربن در مقایسھ با دو عامل قبلي اثر ناچیز ي بر تورق
دارند.
كلمات كلیدي: پلاستیك ھاي تقویت شده با الیاف کربن، تورق،
تحلیل واریانس

[تصویر:  download.php?img=632] رمز :www.mokhs.com
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بررسی تجربی و عددی اثر تغییر ضخامت در میزان جذب انرژی مقاطع جدار نازک مستیلی و مربعی انجمن مخ ها 0 593 29-01-2012، 11:41 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها
  بررسی تاثیر سایش ابزار بر روی شعاع براده در فرآیند ماشینکاری با استفاده از مدلهای... انجمن مخ ها 0 886 29-01-2012، 11:31 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها
  بررسی اثر نسبت منظری نا لوله های کربنی روی خواص مکانیکی نانو کامپوزیت های پلیمری انجمن مخ ها 0 1,074 05-01-2012، 04:36 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان