امتیاز موضوع:
  • 79 رأی - میانگین امتیازات: 3.04
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ارزيابي مقايسه اي انواع كاربري اراضي بر شاخ صهاي كيفيت خاك در حوزه آبخيز قر هآغاج است
#1
ارزيابي مقايسه اي انواع كاربري اراضي بر شاخ صهاي كيفيت خاك در حوزه آبخيز قر هآغاج استان
اصفهان
بهاره آقاسي
دانشجوي كارشناسي ارشد خاكشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان( اصفهان)
چكيده
امروزه مطالعات كيفيت خاك در شناسايي اثرات مديري تهاي متفاوت در عرص ههاي كشاورزي و منابع طبيعي از اهميت
و جايگاه ويژه اي برخوردار گرديده است. عليرغم اهميت اين مطالعات و انجام تحقيقات گسترده در دنيا، در كشور ايران
مطالعات چنداني در اين رابطه صورت نگرفته است. به همين منظور مطالع هاي در حوزه آبخيز قره آغاج اطراف شهرستان
سميرم با هدف بررسي تاثير كاربري هاي متفاوت بر ويژگي هاي كيفيت خاك انجام شد. نواحي مطالعاتي مرتع خوب، مرتع
متوسط، ديمزار رها شده و ديمزار تخريب شده انتخاب گرديد. براي انجام نمون هبرداري در هر كاربري تعداد 8 نمونه كاملا
تصادفي از عمق صفر تا 10 سانتي متري خاك و در مجموع 32 نمونه خاك سطحي از چهار منطقه مورد مطالعه جمع آوري
گرديد و پارامترهاي بافت خاك،درصد ماده آلي، درصد آهك و ميزان پتاسيم قابل جذب در آنها انداز هگيري شد. نتايج اين
در كاربري مرتع خوب و كمترين ( mg/Kg 2%) و پتاسيم قابل جذب( 1030 / تحقيق نشان داد كه بيشترين مقادير مواد آلي( 7
مقادير اين پارامترها در كاربري ديم زار تخريب شده وجود دارد و در كاربري هاي مرتع متوسط و ديمزار رها شده ميزان اين
ويژگي ها حد واسط دو نوع كاربري ديگر است. حال آنكه كمترين ميزان آهك( 36 %) در كاربري مرتع خوب و حداكثر
ميزان آن ( 85 %) در كاربري ديم زار تخريب شده بوده و در ساير كاربر يها حد واسط م يباشد. اين نتايج نشان م يدهد كه
نحوه مديريت اراضي در مراتع خوب اين ناحيه باعث بهبود و در دي مزارهاي رها شده باعث تخريب كيفيت خاك گرديده
است. بعلاوه اين نتايج نشان دهنده كارايي مطالعات كيفيت خاك در تعيين وضعيت كنوني اراضي در عرصه هاي كشاورزي و
منابع طبيعي مي باشد.
كلمات كليدي: تخريب خاك، كاربري اراضي، كيفيت خاك و مواد آلي
pass word:www.mokhs.com
[تصویر:  download.php?img=564]
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ارزيابي شاخص تحمل آلودگي هوا بوسيله بعضي از گونه هاي گياهي در نظر گرفته براي گسترش كم انجمن مخ ها 0 731 03-01-2012، 11:58 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها
  اندازهگيري و مقايسه برخي خصوصيات فيزيكي بقاياي بستر جنگل و اثرات آن بر اتلاف آب انجمن مخ ها 0 686 03-01-2012، 11:31 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها
  بررسي و ارزيابي نقش مديريت پوشش گياهي در حفظ منابع آب و خاك انجمن مخ ها 0 1,453 03-01-2012، 11:18 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها
  Cropwat ارزيابي مديريت مصرف آب در مزارع بوسيله مدل انجمن مخ ها 0 683 02-01-2012، 05:46 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها
  از نظركارآيي مصرف آب (seb Dazzel مقايسه كارآيي دو سيستم كشت هيدروپونيك گياه سوسن(رقم انجمن مخ ها 0 731 16-12-2011، 09:52 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها
  ارزيابي درون شيشهاي گياهچههاي حاصل از بذر حقيقي سي بزميني از نظر تحمل خشكي انجمن مخ ها 0 671 14-12-2011، 08:07 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان