امتیاز موضوع:
  • 62 رأی - میانگین امتیازات: 2.94
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اندازهگيري و مقايسه برخي خصوصيات فيزيكي بقاياي بستر جنگل و اثرات آن بر اتلاف آب
#1
اندازهگيري و مقايسه برخي خصوصيات فيزيكي بقاياي بستر جنگل و اثرات آن بر اتلاف آب
1، علي رسولزاده 2 و اباذر اسمعلي عوري 3  مجيد هماپورگورابجيري
-1 دانشجوي كارشناسي ارشد علوم خاك، دانشكده كشاورزي، دانشگاه محقق اردبيلي
-2 استاديار گروه علوم خاك، دانشكده كشاورزي، دانشگاه محقق اردبيلي
چكيده
در اكوسيستم جنگلي، افق سطحي و آلي خاك (بقاياي كف جنگل)، بسياري از فرايندهاي هيدرولوژي و بيوشيميايي
موجود در خاك را تحت تأثير خود قرار ميدهد. لايه لاشبرگ با جذب انر ژي برخورد قطرات باران به سطح خاك و افزايش
قدرت نفوذ آب از تشكيل رواناب و وقوع فرسايش خاك جلوگيري ميكند. هنگامي كه ماده آلي خاك حاصل از تجزيه
لاشبرگها افزايش مييابد، تخلخل خاك زيادتر شده، خاكدانهها پايدارتر و نفوذ آب در خاك سطحي بهتر صورت ميگيرد.
اين فرايند سبب افزايش تغذيه آبخوان شده و هدر رفت آب در اثر رواناب كاهش مييابد. لذا بررسي خصوصيات هيدروليكي
و فيزيكي لاشبرگهاي كف جنگلها، اهميت اين بقايا در حفاظت آب را مشخص ميكند. در اين تحقيق نمونههاي دست-
نخورده از لاشبرگها و همچنين خاك سطحي در جنگلهاي غرب استان گيلان به صورت سه تيمار پهنبرگ، مخلوط و
5 سانتيمتر / 18 و ارتفاع 84 / سوزنيبرگ و سه تكرار برداشت شدند. نمونهبرداري با استفاده از استوانههاي پلياتيلني به قطر 1
انجام گرفت. جهت افزايش ظرفيت نگهداري آب در نمونه لاشبرگ و كاهش خطا در اندازهگيري، 7 استوانه از هر نمونه
40 سانتيمتر تشكيل گرديد. براي جلوگيري از مخلوط / لاشبرگ روي يكديگر متصل شده و ستوني از لاشبرك به ارتفاع 88
1 ميليمترمربع قرار داده شد. هدايت هيدروليكي اشباع براي / و متراكم شدن لايه لاشبرگ، بين استوانهها توري نخي به ابعاد 5
15 سانتيمتر بر ثانيه و رطوبت ظرفيت مزرعه / 1 و 79 /31 ،1/ سه نوع لاشبرگ پهنبرگ، مخلوط و سوزنيبرگ به ترتيب 86
13 درصد محاسبه شد. تمام نمونههاي بقاياي جنگلي مقادير هدايت هيدروليكي اشباع / 25 و 7 /86 ،22/ آنها به ترتيب 93
است. آناليز (Gravel) بيشتري را نسبت به خاك نشان دادندكه تقريباً مشابه هدايت هيدروليكي اشباع خاكهاي سنگريزهاي
دادههاي اندازهگيري شده در اين تحقيق، نشان داد كه رطوبت ظرفيت مزرعه و جرم مخصوص ظاهري در سه نوع لاشبرگ،
همچنين درصد ماده آلي، جرم مخصوص ظاهري و حقيقي خاك سطحي در سه نوع جنگل مختلف داراي اختلاف معنيداري
درسطح احتمال 1% ميباشند. نتايج نشان داد كه خصوصيات هيدروليكي لاشبرگها و خاك سطحي تابع نوع جنگل بوده و
تاثير قابل توجه در نگهداري آب دارند.
كلمات كليدي: بقاياي جنگلي، هدايت هيدروليكي اشباع، رطوبت ظرفيت مزرعه
pass word:www.mokhs.com
[تصویر:  download.php?img=564]
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ارزيابي مقايسه اي انواع كاربري اراضي بر شاخ صهاي كيفيت خاك در حوزه آبخيز قر هآغاج است انجمن مخ ها 0 1,247 03-01-2012، 11:55 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها
  استراتژيهاي مقابله با اثرات خشكسالي د ر مراتع انجمن مخ ها 0 858 03-01-2012، 11:53 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها
  بررسي اثر تابش نور ليزر برروي برخي از ويژگ يهاي بذر گياهان انجمن مخ ها 0 1,275 16-12-2011، 09:59 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها
  از نظركارآيي مصرف آب (seb Dazzel مقايسه كارآيي دو سيستم كشت هيدروپونيك گياه سوسن(رقم انجمن مخ ها 0 680 16-12-2011، 09:52 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان