امتیاز موضوع:
  • 68 رأی - میانگین امتیازات: 2.88
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
در خا كهاي خشك و Lumbricus terrestris L. نقش مواد آلي در حفظ و ازدياد جمعيت كر م خاكي
#1
در خا كهاي خشك و Lumbricus terrestris L. نقش مواد آلي در حفظ و ازدياد جمعيت كر م خاكي
نيمه خشك ايران
1 و فايز رئيسي 2  فخرالسادات موسوي
-1 دانش آموخته كارشناسي ارشد خاكشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه شهركرد
-2 دانشيار خاكشناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه شهركرد
چكيده
در سا لهاي اخير استفاده از بيوتكنولوژي وكودهاي بيولوژيكي مدرن در كشو رهاي در حال توسعه، براي افزايش پتانسيل
حاصلخيزي خا ك از اهميت ويژ هاي برخوردار شده است، و به همين دليل تلاش محققان بر اين است كه ارتباطي مثبت
وتنگاتنگ بين موجودات اكوسيستم ها، وحاصلخيزي خاك و رشد گياه برقرار كنند. كرم هاي خاكي مهمترين جزء فون خاك
مي باشند وامروزه اين موجودات توجه بسياري از محققان خاكشناسي و اكولوژي را جهت نيل به اهداف ياد شده به خود جلب
كرده اند. اما تكثير، رشد و فعاليت كر مهاي خاكي به شدت تحت عوامل زنده و غيره زنده به ويژه كيفيت و سهولت دسترسي
به موادآلي قرار دارد. هدف از اين تحقيق بررسي نقش موادآلي بر جمعيت و وزن كرم هاي خاكي در خاك هاي مناطق خشك
ونيمه خشك بود. آزمايش به صورت طرح كاملاً تصادفي در چهار تكرار، تحت شرايط كنترل شده گلخانه اي براي مدت 150
روز اجرا گرديد. تيمارها شامل موادآلي مختلف (بقاياي يونجه، كودگاوي، كودكمپوست و مخلوط كودكمپوست+ بقاياي
يونجه) به همراه يك تيمار شاهد (بدون موادآلي) بودند. نتايج اين آزمايش نشان داد كه وزن زنده و خشك، وهمچنين
بقاياي يونجه، كودگاوي، كودكمپوست و .(P<0/ جمعيت كرم هاي خاكي (بالغ و نابالغ) به نوع ماده آلي بستگي دارد ( 001
42 درصد جمعيت كرم هاي خاكي در مقايسه / 20 و 5 ،2/5 ،27/ مخلوط كودكمپوست+ بقاياي يونجه بترتيب سبب افزايش 5
42 درصدكاهش داشت. همچنين نتايج اين / با شاهد طي 150 روز شد، در حالي كه جمعيت كرم هاي خاكي در تيمار شاهد، 5
تحقيق حاكي از افزايش معني دار وزن خشك كرم هاي خاكي در حضور مواد آلي مختلف اضاف شده به خاك بود. بدين
ترتيب، حفظ وافزايش سطح ماده آلي خاك از طريق ورود پيوسته انواع موادآلي، بويژه يونجه به همراه كمپوست با كيفيت
بهتر به داخل خاك سبب بهبود فراواني جمعيت كرمهاي خاكي ميگردد. سپس اين موجودات مي توانند به عنوان يك كود
بيولوژيك در خاك هاي اين مناطق به پايداري سيستم خاك-گياه كمك كنند.
كلمات كليدي: خاك هاي خشك و نيمه خشك، فون خاك، جمعيت كرم خاكي و مواد آلي

pass word:www.mokhs.com
[تصویر:  download.php?img=564]
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اثرات كود نيتروژن و جمعيت گياهي بر افزايش كارآيي استفاده از نيتروژن در كانوپي شاهدانه انجمن مخ ها 0 1,097 14-12-2011، 08:10 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان