امتیاز موضوع:
  • 62 رأی - میانگین امتیازات: 3.11
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
از نظركارآيي مصرف آب (seb Dazzel مقايسه كارآيي دو سيستم كشت هيدروپونيك گياه سوسن(رقم
#1
از نظركارآيي مصرف آب (seb Dazzel مقايسه كارآيي دو سيستم كشت هيدروپونيك گياه سوسن(رقم
خاني شاكرمي* 1، روح انگيز نادري 2، مصباح بابالار 3
-1 دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه علوم باغباني، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
-2 دانشيار گروه علوم باغباني، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
-3 استاد گروه علوم باغباني، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
چكيده
بخش كشاورزي در ايران عمده ترين مصرف كننده منابع آب مي باشد. با توجه به روند رو به رشد جمعيت و محدود
بودن منابع آب افزايش كارآيي مصرف آب در سيستم هاي كاشت گلخانه اي ضروري مي باشد. در دهههاي اخير, كشتهاي
گلخانهاي امكان توليد محصول خارج از فصل و استفاده بهينه از منابع آب را فراهم كرده است. به همين منظور دو نوع سيستم
S0: Ca/K=1, S كشت هيدروپونيك (كشت با زهكش دايم و كشت با زهكش كنترل شده) و سه نوع محلول غذايي : 1
در پرورش گياه زينتي سوسن به صورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح كاملاٌ تصادفي بررسي (Ca/K=2, S2: Ca/K=3)
شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه هر دو سيستم كشت از نظر درصد وزن خشك، ارتفاع گياه, قطر ساقه, قطر گل و طول
غنچه گل تفاوت معني داري نسبت به هم نشان ندادند. بين دو سيستم كشت از نظر درصد جذب كلسيم تفاوت معني داري
وجود داشت. به طوري كه درصد جذب كلسيم در سيستم كشت زهكش كنترل شده بيشتر از سيستم كشت با زهكش دائم
بود. اثر محلول هاي غذايي مورد استفاده تنها روي درصد جذب كلسيم در بين شاخصهاي مورد بررسي معني دار بود.
بوده وتفاوت معني داري نيز نسبت به هم نشان ندادند S داراي درصد جذب كلسيم بيشتري نسبت به 1 S و 2 S محلولهاي 0
بنابراين با توجه به عدم تفاوت معني دار دو سيستم كشت در شاخصهاي مورد بررسي و به منظور مصرف كمتر آب سيستم
كشت با زهكش كنترل شده ميتواند در سيستمهاي كشت هيدروپونيك مورد استفاده قرار گيرد.
كلمات كليدي: كارآيي مصرف آب، گياه سوسن، محلول غذايي، هيدروپونيك
pass word:www.mokhs.com
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ارزيابي مقايسه اي انواع كاربري اراضي بر شاخ صهاي كيفيت خاك در حوزه آبخيز قر هآغاج است انجمن مخ ها 0 1,247 03-01-2012، 11:55 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها
  اندازهگيري و مقايسه برخي خصوصيات فيزيكي بقاياي بستر جنگل و اثرات آن بر اتلاف آب انجمن مخ ها 0 591 03-01-2012، 11:31 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها
  مديريت مصرف آب آبياري براي افزايش عملكرد و كارآيي آب مصرفي گندم در گلپايگان  نصرت ال انجمن مخ ها 0 1,076 02-01-2012، 05:56 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها
  رفع آلودگي از آب هاي آلوده با استفاده از گياه سراتوفيلوم دمرسوم به منظور استفاده مجدد انجمن مخ ها 0 670 02-01-2012، 05:44 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها
  اثر مصرف كمپوست بر تغذيه فسفر و آهن در گياه ذرت انجمن مخ ها 0 1,351 16-12-2011، 10:13 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها
  اثرات كود نيتروژن و جمعيت گياهي بر افزايش كارآيي استفاده از نيتروژن در كانوپي شاهدانه انجمن مخ ها 0 1,012 14-12-2011، 08:10 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها
  راههاي كاهش تبخير و تعرق از سطح خاك و گياه انجمن مخ ها 0 1,934 14-12-2011، 08:02 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان