امتیاز موضوع:
  • 54 رأی - میانگین امتیازات: 2.78
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ارزيابي درون شيشهاي گياهچههاي حاصل از بذر حقيقي سي بزميني از نظر تحمل خشكي
#1
ارزيابي درون شيشهاي گياهچههاي حاصل از بذر حقيقي سي بزميني از نظر تحمل خشكي
كبري اميني 1 ، رسول اصغري زكريا 2و ساراسادات قزاقي 2
-1 دانشجوي كارشناسي ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلي
-2 عضو هيئت علمي گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلي
چكيده
به منظور ارزيابي درون شيشهاي ژنوتيپهاي سيب زميني براي تحمل به خشكي آزمايشي به صورت فاكتوريل بر اساس
طرح كاملا تصادفي با دو فاكتور انجام شد. فاكتور اول گياهچههاي تك گره ساقه حاصل از بذر حقيقي حاصل از آزاد گرده-
و فاكتور دوم چهار غلظت متفاوت پلياتيلن- CIP- افشاني چهار پروژني سيبزميني شامل آگريا، كايزر، گرانولا و 994001
اعمال و صفات طول MS بودند. سطوح مختلف تنش در محيط كشت (PEG 6 و 9 ميلي مولار 6000 ، گليكول (صفر، 3
ريشه، طول گياهچه، وزن تر ريشه، وزن تر اندامهاي هوايي، وزن خشك ريشه و وزن خشك اندامهاي هوايي اندازهگيري شد.
در بالاترين سطح تنش (غلظت 9 ميلي مولار پلياتيلن- .(p≤0/ تنش معن يدار بود ( 001 × پاسخ ژنوتيپها و اثر متقابل ژنوتيپ
از لحاظ طول گياهچه، وزن تر ريشه و وزن تر ساقه به CIP- گليكول)، گياهچه هاي حاصل از بذور حقيقي پروژني 994001
طور معني دار بزرگتر از گياهچه هاي حاصل از بذور حقيقي سه كولتيوار ديگر بود. همچنين، در همين غلظت، طول ريشه، وزن
و گرانولا بزرگتر از كايزر و CIP- خشك ريشه و وزن خشك ساقه گياهچه هاي حاصل از بذور حقيقي پروژني 994001
آگريا بود، اما بين اين دو تفاوت معن يداري مشاهده نشد. محاسبه شاخص تحمل (درصد كاهش نسبت به شرايط شاهد) نشان
از لحاظ طول گياهچه، وزن تر ريشه و وزن تر ساقه درصد CIP- داد كه گياهچ ههاي حاصل از بذور حقيقي پروژني 994001
كاهش كمتري نسبت به گياهچ ههاي حاصل از بذور حقيقي سه كولتيوار ديگر داشت. در حالي كه، براي طول ريشه و وزن
و كولتيوار گرانولا تقريبا برابر و كمتر CIP- خشك ريشه درصد كاهش گياهچ ههاي حاصل از بذور حقيقي پروژني 994001
- از دو پروژني ديگر بود. بنابراين، م يتوان ژنوتيپ هاي متحمل به خشكي را از بين بذور حقيقي حاصل از پروژني 994001
گزينش كرد. CIP
كلمات كليدي: اينويترو، تحمل خشكي، بذر حقيقي سيبزميني و پلياتيلنگليكول

pass word:www.mokhs.com
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  ارزيابي شاخص تحمل آلودگي هوا بوسيله بعضي از گونه هاي گياهي در نظر گرفته براي گسترش كم انجمن مخ ها 0 699 03-01-2012، 11:58 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها
  ارزيابي مقايسه اي انواع كاربري اراضي بر شاخ صهاي كيفيت خاك در حوزه آبخيز قر هآغاج است انجمن مخ ها 0 1,247 03-01-2012، 11:55 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها
  بررسي و ارزيابي نقش مديريت پوشش گياهي در حفظ منابع آب و خاك انجمن مخ ها 0 1,427 03-01-2012، 11:18 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها
  Cropwat ارزيابي مديريت مصرف آب در مزارع بوسيله مدل انجمن مخ ها 0 658 02-01-2012، 05:46 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها
  اثر تنشهاي شوري و خشكي در مرحله جوانه زني، رشد رويشي، عملكرد ميوه و امكان استفاده از انجمن مخ ها 0 1,008 16-12-2011، 10:10 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها
  استفاده از مانيتول به عنوان عامل تنش خشكي بر گياهچههاي حاصل از بذر حقيقي سيبزميني در انجمن مخ ها 0 730 14-12-2011، 08:04 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان