امتیاز موضوع:
  • 55 رأی - میانگین امتیازات: 3.16
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
استفاده از مانيتول به عنوان عامل تنش خشكي بر گياهچههاي حاصل از بذر حقيقي سيبزميني در
#1
استفاده از مانيتول به عنوان عامل تنش خشكي بر گياهچههاي حاصل از بذر حقيقي سيبزميني در كشت
درون شيشهاي
1، رسول اصغري زكريا 2و ساراسادات قزاقي 2  كبري اميني
-1 دانشجوي كارشناسي ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلي
-2 عضو هيئت علمي گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبيلي
چكيده
به منظور ارزيابي درون شيشهاي ژنوتيپهاي سيب زميني براي تحمل به خشكي آزمايشي به صورت فاكتوريل بر اساس
طرح كاملا تصادفي با دو فاكتور انجام شد. فاكتور اول گياهچههاي تك گره ساقه حاصل از بذر حقيقي حاصل از آزاد گرده-
و ساتينا و فاكتور دوم پنج غلظت متفاوت مانيتول CIP- افشاني پنج ژنوتيپ سيبزميني شامل آگريا، كايزر، گرانولا، 994001
اعمال و صفات طول ريشه، طول MS 0 مولار) بودند. سطوح مختلف تنش در محيط كشت / 3/ و 4 ،0/2 ،0/ (صفر، 1
× گياهچه، وزن تر و خشك ريشه و وزن تر و خشك اندامهاي هوايي اندازهگيري شد. پاسخ ژنوتيپها و اثر متقابل ژنوتيپ
0 مولار مانيتول، / با افزايش غلظت مانيتول تمامي صفات مورد مطالعه كاهش يافت. در غلظت 2 .(p≤0/ تنش معني دار بود ( 001
و آگريا از لحاظ وزن خشك ريشه و وزن تر ريشه به طور معنيدار CIP- گياهچههاي حاصل از بذور حقيقي ژنوتيپ 994001
بزرگتر از سه ژنوتيپ ديگر بودند ولي سه ژنوتيپ ديگر تفاوت معنيداري باهم نداشتند. محاسبه شاخص تحمل (درصد
از لحاظ وزن تر و CIP- كاهش نسبت به شرايط شاهد) نشان داد كه گياهچ ههاي حاصل از بذور حقيقي پروژني 994001
خشك ريشه و وزن تر و خشك ساقه درصد كاهش كمتري نسبت به گياهچ ههاي حاصل از بذور حقيقي چهار ژنوتيپ ديگر
داشت. در حالي كه، براي طول گياهچه و طول ريشه درصد كاهش گياهچ ههاي حاصل از بذور حقيقي ژنوتيپ ساتينا كمتر از
چهار ژنوتيپ ديگر بود.
كلمات كليدي: اينويترو، تحمل خشكي، بذر حقيقي سيبزميني، مانيتول،كشت تك گره

pass word:www.mokhs.com
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  رفع آلودگي از آب هاي آلوده با استفاده از گياه سراتوفيلوم دمرسوم به منظور استفاده مجدد انجمن مخ ها 0 710 02-01-2012، 05:44 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها
  اثر تنشهاي شوري و خشكي در مرحله جوانه زني، رشد رويشي، عملكرد ميوه و امكان استفاده از انجمن مخ ها 0 1,058 16-12-2011، 10:10 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها
  ارزيابي درون شيشهاي گياهچههاي حاصل از بذر حقيقي سي بزميني از نظر تحمل خشكي انجمن مخ ها 0 671 14-12-2011، 08:07 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان