امتیاز موضوع:
  • 58 رأی - میانگین امتیازات: 3.21
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
معرفي نرم افزارها وسايت هاي رياضي
#1
www.lib.washington.edu/math/

اين سايت به کتابخانه مرکز تحقيقات علوم رياضي دانشگاه واشينگتون امريکا اختصاص دارد. اطلاعاتي درباره کتابخانه، منابع اطلاعاتي، منابع آموزشي، امکانات ثبت نام و عضويت در سايت، امکانات جستجو در مطالب کتابخانه، خدمات کتابخانه‌اي، کاتالوگ کتابخانه، رياضيات، آمار، احتمالات، هندسه، ژورنال‌هاي تخصصي، رفرنس‌هاي الکترونيکي و فهرستي از مطالب و عنوان رفرنس‌هاي موجود در سايت را مي‌توان به عنوان عناوين مندرج در سايت نام برد.

www.library.cornell.edu/math/

اين سايت به کتابخانه دپارتمان رياضي دانشگاه کرنل اختصاص دارد. اطلاعاتي درباره کتابخانه، منابع اطلاعاتي و ژورنال الکترونيکي، خدمات کتابخانه‌اي، معرفي کتاب‌هاي جديد، کلکسيوني از کتاب‌هاي الکترونيکي رياضي، پروژه‌هاي انجام گرفته در دانشگاه و مطالب ديگر در اين زمينه را مي‌توان در اين سايت در دسترس داشت.

http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/trig/

در اين سايت به ارائه مطالبي درباره مثلثات و روابط مثلثاتي پرداخته مي‌شود. اطلاعاتي درباره سايت، محاسبات مثلثاتي، تاريخچه مثلثات، آموزش، مباني، تبديل معادلات مثلثاتي به يک‌ديگر، سينوس، کسينوس، تانژانت، کتانژانت، توابع معکوس مثلثاتي و بسياري مطالب ديگر در اين باره را مي‌توان در سايت مشاهده کرد.

www.cis.upenn.edu/~wilf/AeqB.html

در اين سايت به ارائه يک کتاب مرجع در زمينه رياضيات به نام A=B پرداخته مي‌شود. امکان Download متن کامل اين کتاب از طريق سايت امکان‌پذير مي‌باشد. اطلاعاتي درباره کتاب و مطالب مندرج در آن را مي‌توان در صفحه اول سايت مطالعه کرد.

http://pup.princeton.edu/books/maor/

در اين سايت به ارائه يک کتاب الکترونيکي به نام لذت مثلثات پرداخته شده است. اين کتاب حاوي مطالب آموزشي جالبي درباره مثلثات مي‌باشد. امکانات جستجو در سايت فراهم آمده است، هم‌چنين آخرين انتشارات، کتاب‌هاي الکترونيکي ديگر، سري‌ها در رياضيات و هم‌چنين بسياري مطالب ديگر را مي‌توان در اين سايت مشاهده کرد.

www.maa.org/reviews/reviews.html

در اين سايت به معرفي آخرين کتب منتشر شده در زمينه رياضيات در سطح جهاني پرداخته مي‌شود. امکانات جستجو در سايت فراهم آمده است، هم‌چنين عناوين کتاب‌ها به همراه موضوعات آن‌ها را مي‌توان در سايت در دسترس داشت.

www.npac.syr.edu/REU/reu94/williams/ch2/ chap2. html

در اين سايت با عنوان حد و پيوستگي به ارائه مطالب آموزشي در اين رابطه پرداخته مي‌شود. سايت را مي‌توان به عنوان يک مرجع يا کتاب الکترونيکي در زمينه حد و پيوستگي دانست که در آن مي‌توان با استفاده از فهرست مطالب به عناوين و مطالب مندرجه دسترسي پيدا کرد و از آن‌ها بهره‌مند شد.

http://people.hofstra.edu/faculty/Stefan-Waner/ RealWorld/tccalcp.html

در اين سايت با يک مرجع الکترونيکي درباره مشتق آشنا مي‌شويم. در سايت مي‌توان فهرست مطالب مندرج در سايت را مشاهده کرده با توجه به علاقه و نياز کاربر به آن اطلاعات به انتخاب پرداخت.

www.math2.org/math/trig/identities.htm

در اين سايت به ارائه اطلاعات و آموزش‌هايي درباره اتحادهاي مثلثاتي پرداخته مي‌شود. قوانين مثلثاتي، تبديل روابط مثلثاتي، معادلات مثلثاتي، سينوس‌ها، کسينوس‌ها، تانژانت، کتانژانت، روابط بين روابط مثلثاتي، قانون سينوس، قانون کسينوس و قانون تانژانت و غيره را مي‌توان در اين سايت از مطالب عنوان شده برشمرد.

http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/trig/identities.html

در اين سايت به معرفي انواع روابط و اتحادهاي مثلثاتي پرداخته شده است. علاقمندان، دانشجويان و دانش‌آموزان با مراجعه به سايت مي‌توانند از اين روابط و تبديل اتحادهاي مثلثاتي به يک‌ديگر مطلع شده و آن را در اختيار داشته باشند.http://en.wikipedia.org/wiki/Trigonometric-function

اين سايت به دايرةالمعارف گسترده ويکي پديا اختصاص دارد که در اين‌جا به ارائه فرمول‌ها و روابط مثلثاتي پرداخته است. تاريخچه مثلثات، رياضي‌دانان، فرمول‌هاي مثلثاتي، گراف‌ها و نمودارها، دايره مثلثاتي، روابط مثلثاتي بر روي مثلث قائم الزاويه و مطالب ديگر در اين باره را مي‌توان از عناوين مندرج در اين سايت نام برد.

www.math2.org/math/graphs/trig.htm

در اين سايت به ارائه گراف‌ها و نمودارهاي روابط مثلثاتي برروي محور‌هاي مختصات پرداخته شده است. علاقمندان مي‌توانند با مراجعه به سايت از اين اطلاعات بهره‌مند شوند.

http://en.wikipedia.org/wiki/Normal-distribution

در اين سايت به ارائه اطلاعات و مطالب آموزشي درباره نمودار نرمال پرداخته مي‌شود. اين نمودار کاربرد وسيعي در زمينه‌هاي آماري، در کاربردهاي کيفيت و در صنعت دارا مي‌باشند. هم‌چنين نمودار بر روي محور مختصات، ارائه مطالبي درباره شکل نمودار نرمال، دامنه، برد، روابط حاکم بر نمودار نرمال، نمودار نرمال استاندارد، علائم مورد استفاده در نمودار نرمال، تاريخچه‌اي بر نمودار نرمال و بسياري مطالب آموزشي و اطلاعاتي ديگر درباره اين نمودار را مي‌توان در سايت در دسترس داشت.

www.shodor.org/interactivate/activities/ normaldistr/

در اين سايت به ارائه اطلاعاتي درباره نمودار نرمال براي دانش‌آموزان و معلمين پرداخته شده است. کاربردهاي نمودار نرمال، اطلاعات منجر به ترسيم نمودار نرمال، مطالبي براي معلمين و آموزش براي دانش‌آموزان را مي‌توان از مندرجات اين سايت نام برد.

http://mathworld.wolfram.com/NormalDistribution.html

اين سايت درباره نمودار‌هاي نرمال، کاربردهاي آن، فرمول‌ها و روابط حاکم بر آن به ارائه مطالب و اطلاعات مي‌پردازد انواع نمودارهاي نرمال، علائم نمودار نرمال و بسياري مطالب و فرمول‌هايي درباره اين نوع نمودار آماري را مي‌توان در اين سايت مشاهده نمود.

www.math2.org/math/algebra/conics.htm

در اين سايت به ارائه مطالبي درباره مقاطع مخروطي پرداخته شده است. تصاوير، نمونه‌هايي از برش در مقاطع مخروطي، فرمول‌ها و روابط حاکم بر مقاطع مخروطي، کاربردها و بسياري مطالب ديگر در اين زمينه را مي‌توان در اين سايت در دسترس داشت.www.xahlee.org/SpecialPlaneCurves-dir/ ConicSections-dir/conicSections.html

اين سايت ارائه‌کننده اطلاعات آموزشي و جامعي درباره مقاطع مخروطي، محاسبات مربوطه و کاربردهاي آن مي‌پردازد. تصاويري از مقاطع مخروطي، برش‌هايي از مقاطع مخروطي و بسياري مطلب آموزشي و مفيد به همراه فرمول‌ها و روابط حاکم بر اين گونه مقاطع را مي‌توان در اين سايت در دست داشت.

http://britton.disted.camosun.bc.ca/jbconics. htm

اين سايت به ارائه مطالبي آموزشي درزمينه مقاطع مخروطي و کاربردهاي آن مي‌پردازد. انواع روش ايجاد برش و ايجاد مقاطع جديد، موارد استفاده در ساختمان‌سازي، مشاهداتي از مقاطع مخروطي در فضا و کهکشان‌ها، ساخت سقف‌هاي يکپارچه با استفاده از خصوصيات مقاطع مخروطي و اطلاعات ديگري در اين زمينه را مي‌توان در سايت مشاهده کرد.

www.physics.uoguelph.ca/tutorials/vectors/vectors.html

در اين سايت به ارائه اطلاعات و مطالبي آموزشي درباره بردارها و کاربردهاي آن‌ها در رياضيات پرداخته شده است. ماهيت بردار، روش‌هاي جمع و تفريق بردارها، روابط حاکم بر محاسبات برداري، تقسيم بردارها، نيروها و محاسبات برداري، کاربردهاي برداري در فيزيک، روابط مثلثاتي و بردارها، روش‌هاي مورد استفاده در محاسبات و مطالب ديگري در اين زمينه را مي‌توان در اين سايت در دسترس داشت.

www.1stardrive.com/solar/vector.htm

کاربرد بردارها در رياضيات عنوان اين سايت مي‌باشد.در سايت به ارائه اطلاعات و مطالبي درباره روش‌هاي محاسباتي در بردارها، جمع و تفاضل بردارها و ساير اعمال رياضي بر روي بردارها مي‌شود. هم‌چنين کاربردهاي بردارها در مثلثات، اندازه‌گيري‌ها، تقسيم نيرو‌ها و محاسبات مربوط به سازه‌ها را نيز مي‌توان از ساير مطالب مندرج در اين سايت برشمرد.

http://mathworld.wolfram.com/Asymptote. html

در اين سايت به ارائه مطالبي درباره مجانب‌ها پرداخته شده است. انواع مجانب، کاربردها، مجانب‌ها بر روي محور مختصاتي وبسياري مطالب ديگر درباره آن‌ها را مي‌توان در اين سايت در دسترس داشت.

http://en.wikipedia.org/wiki/Asymptote

موضوع مورد بحث در اين سايت را مجانب‌ها شامل مي‌شوند. انواع مجانب‌ها، کاربردهاي مجانب، محاسبات مربوط به مجانب‌ها، امکانات جستجو در مطالب سايت و بسياري مطالب ديگر در اين زمينه را مي‌توان در سايت مشاهده کرد.www.ma.utexas.edu/users/kawasaki/mathPages. dir/

در اين سايت به ارائه اطلاعات و مطالبي درباره انتگرال و معادلات ديفرانسيل پرداخته مي‌شود. معادلات کثيرالجمله، روش‌هاي حل معادلات انتگرال، انتگرال‌هاي مثلثاتي و بسياري مطالب ديگر در اين زمينه را مي‌توان در سايت مشاهده نمود.

www.stat.ufl.edu/vlib/statistics.html

در اين سايت به ارائه و معرفي يک کتابخانه الکترونيکي بين‌المللي تخصصي آمار پرداخته شده است. منابع اطلاعاتي و آموزشي آمار و رياضي را مي‌توان در سايت در دسترس داشت. هم‌چنين معرفي مراکز دانشگاهي فعال در زمينه آمار در قاره‌هاي مختلف جهان، منابع آموزشي آمار، انستيتوهاي بين‌المللي آمار، گروه‌هاي تحقيقاتي، مؤسسات خدمات آماري، منابع و آرشيو‌هاي آماري، نرم‌افزارهاي آماري، پرسش و پاسخ‌هاي متداول در آمار، ژورنال‌هاي تخصصي آمار و ساير سايت‌هاي مربوطه را مي‌توان از عنوان‌هاي مندرج در اين سايت نام برد. اين سايت به عنوان يکي از مرجع‌ترين و مهم ترين سايت‌ها براي علاقمندان به آمار مي‌باشد و مراجعه به آن براي دانشجويان و علاقمندان به اين رشته پيشنهاد مي‌گردد.http://lib.stat.cmu.edu/DASL/

اين سايت به کتابخانه ديجيتالي و مرکز اطلاعاتي آمار و رياضي به نام DASL تعلق دارد. امکانات جستجو در سايت قرار داده شده است، هم‌چنين ليست موضوعات موجود، منابع اطلاعاتي و امکانات ثبت نام در سايت را مي‌توان از عناوين اين سايت برشمرد.

www.ruf.rice.edu/~lane/rvls.html

اين سايت به لابراتواري مجازي تحقيقاتي در زمينه آمار و احتمالات به نام Rice تعلق دارد. کتاب‌ها و مطالب آموزشي Online، شبيه‌سازي مسائل مطرح شده، بررسي و پژوهش، لابراتوار آناليز اطلاعات و مطالب ديگر آموزشي درباره آمار و احتمالات را مي‌توان در اين سايت در دسترس داشت.

http://www.seeingstatistics.com/

بينش آماري نام انتخاب شده براي اين سايت آموزشي مي‌باشد. در اين سايت به ارائه مطالب آموزشي در زمينه آمار و رياضي پرداخته مي‌شود. براي ورود به اين سايت و استفاده از مطالب و امکانات آموزشي آن ابتدا بايد به عضويت آن درآمد، بنابراين امکانات ثبت نام و عضويت در سايت قرار داده شده است، هم‌چنين مي‌توان يک تور مجازي براي بازديد از سايت را نيز در منوي سايت مشاهده کرده و آن را تجربه نمود.www.amstat.org/education/index.cfm? fuseaction=main

اين سايت به انستيتوي آمار امريکا اختصاص دارد. در اين بخش از سايت به ارائه مطالب آموزش آماري پرداخته شده است. امکانات جستجوي مطالب درون سايت، آخرين اخبار، آموزش در سطوح مختلف، همايش‌هاي بين‌المللي آمار و آموزش براي کودکان را مي‌توان از عناوين مندرج در سايت نام برد.

www.sportsci.org/resource/stats/

اين سايت، نگرشي جديد بر آمار نام گرفته است. در سايت به ارائه و معرفي يک ژورنال تخصصي آمار پرداخته مي‌شود که مي‌توان با انتخاب شماره آن به دريافت فايل پرداخت. هم‌چنين يک دايرةالمعارف به ترتيب حروف الفبا در سايت از لغات و اصطلاحات آماري گنجانده شده است که مي‌تواند مورد استفاده علاقمندان قرار گيرد.

http://www.statistixl.com/

در اين سايت به ارائه و معرفي يک نرم‌افزار کمکي يا اصطلاحاً Pach براي نرم‌افزار Excel در زمينه بالا بردن توانايي‌هاي آن نرم‌افزار در زمينه آمار پرداخته شده است. آخرين اخبار درباره نرم‌افزار کمکي، امکان دريافت نسخه رايگان آزمايشي، امکان خريد Online نرم‌افزار، اطلاعاتي درباره نرم‌افزار و روش کار با آن و نيز تصاويري از منوها و گراف‌هاي اضافه شده توسط اين Pach به Excel را مي‌توان از مطالب مندرج در اين سايت برشمرد.

www.graphpad.com/prism/Prism.htm

در اين سايت به معرفي نرم‌افزاري به نام GraphPad پرداخته مي‌شود. اين نرم‌افزار توانايي‌هاي بالايي در ترسيم انواع گراف‌هاي رياضي دارد. امکانات و کارآيي‌هاي نرم‌افزار، آخرين خبرها و امکان Download نسخه آزمايشي و رايگان نرم‌افزار را از عناوين سايت مي‌توان نام برد.

http://www.minitab.com/

اين سايت به نرم‌افزار Minitab اختصاص يافته است. آخرين نسخه اين نرم‌افزار، تغييرات انجام شده بر روي نسخه‌هاي قبلي، آموزش نرم‌افزار، امکان Download نسخه آزمايشي، امکانات به روز سازي نسخه‌هاي قديمي‌و آخرين خبرها را مي‌توان از عنوان‌هاي مندرج در سايت برگزيد.

http://www.nlreg.com/

در اين سايت به معرفي يک نرم‌افزار قدرتمند آناليز آماري به نام NLREG پرداخته مي‌شود. نرم‌افزار توانايي ترسيم انواع نمودار و گراف درخور مساله‌هاي مطرح شده را دارا مي‌باشد.اطلاعات فني درباره نرم‌افزار، نمونه‌هايي از نمودارها و گراف‌هاي ترسيم شده توسط نرم‌افزار و امکانات در نظر گرفته شده براي Download نسخه نمايشي نرم‌افزار را مي‌توان از مطالب مندرج در اين سايت نام برد.http://mathclub.schoolnet.ir/

اين سايت به باشگاه رياضي شبکه مدرسه ايران تعلق دارد. در سايت امکانات جستجو فراهم آمده است، هم‌چنين مقاله، بازي و رياضي، مساله و مسابقه، پروژه‌ها و گروه‌ها، راهنماي منابع، صفحه معلمين، اخبار باشگاه، تالار گفتگو، آرشيو، اطلاعاتي درباره سايت و مطالب خبري و آموزشي ديگر در زمينه رياضي را مي‌توان از عناوين مندرج در اين سايت نام برد.

www.mohassel.com/math.html

در اين سايت به ارائه مقالات و نيز نمونه سؤال‌هاي رياضي پرداخته مي‌شود. سؤال و جواب، مخزن سؤالات، طرح‌هاي در دست اجرا و معرفي سايت را مي‌توان از مطالب عنوان شده در اين سايت برشمرد.

http://www.ryazi.4t.com/

در اين سايت به ارائه آموزش دروس در مقاطع دبيرستان و پيش دانشگاهي و تست‌هاي آن‌ها پرداخته شده است. امکانات جستجو در سايت قرار داده شده است، هم‌چنين مطالبي چون اتحاد، مشتق، تصاعد، تست‌ها، کران‌ها، ماتريس، جزءصحيح، قدر مطلق، انتگرال، لگاريتم، حد توابع، معادلات صفحه، مثلثات، معادله، نمودار تابع، روابط برداري و سري‌ها و غيره را مي‌توان از مطالب و عناوين مندرج در سايت نام برد.http://olympiad.roshd.ir/math/

اين سايت به المپياد رياضي رشد ايران اختصاص دارد. تاريخچه المپياد رياضي، اخبار، کتاب‌هاي تازه، معرفي سايت‌هاي المپياد رياضي، آموزش، مسابقه، زنگ تفريح، مشاوره و اطلاعاتي درباره سايت را مي‌توان در اين سايت مشاهده کرد.

http://www.ims.ir/

اين سايت به انجمن رياضي ايران اختصاص داده شده است. آشنايي با انجمن، نشريات، گردهمايي، اعضا، مسابقات، جوايز، رياضيات براي همه، معرفي پيوندها، اخبار انجمن، خبرنامه و امکانات تماس و برقراري ارتباط با انجمن را مي‌توان از عناوين مندرج در سايت نام برد.

http://easyweb.easynet.co.uk/~mrmeanie/matrix/matrices.htm

در اين سايت به ارائه روش‌هاي حل ماتريس و دترمينان در رياضي پرداخته شده است. انواع ماتريس، جمع و تفريق ماتريس‌ها، ضرب و تقسيم ماتريس‌ها، دترمينان و معکوس کردن ماتريس عناوين سايت را شامل مي‌شوند.

www.math.utah.edu/~alfeld/math/log.html

اين سايت به ارائه اطلاعات و مطالب آموزشي درباره لگاريتم مي‌پردازد. اين سايت از زير مجموعه‌هاي دپارتمان رياضيات دانشگاه يوتا در امريکا مي‌باشد و مي‌توان اطلاعات و مطالب آموزشي کاملي درباره لگاريتم را در آن مشاهده نمود.

http://en.wikipedia.org/wiki/Logarithm

دايرةالمعارف گسترده ويکي پديا در اين‌جا به ارائه اطلاعاتي درباره لگاريتم پرداخته است. نمودار توابع لگاريتمي، مطالب آموزشي، روابط رياضي و بسياري مطالب ديگر درباره لگاريتم را مي‌توان از عناوين سايت نام برد.

http://goldennumber.net/

در اين سايت به نام عدد طلايي به بررسي اين عدد و کاربردهاي آن پرداخته شده است. اطلاعات بسياري در زمينه عدد طلايي را در سايت مي‌توان مشاهده نمود.

http://www.baaran.com/

اين سايت به نام باران ارائه‌کننده آموزش‌هاي تخصصي در زمينه رياضيات مي‌باشد. لينک‌هاي آموزشي، ليست اعضا، موضوعات، آرشيو مطالب، انجمن‌هاي گفتگو، امکانات جستجو، آموزش رياضيات از پايه تا کنکور، بهترين مطالب روز و خبرها و اطلاعات را مي‌توان از مطالب مندرج در سايت برشمرد.

www.ala.org/ICONN/ASKKC.htm1

در اين سايت امكاناتي فراهم شده است كه دانش‌آموزان بتوانند به صورت زنده (Online) و در كم‌ترين زمان براي سؤالات اختصاصي در هر موضوعي پاسخي مناسب دريافت كنند.

http://www.algebra.cd/

در اين سايت با نرم‌افزار رياضي ALGEBRA.CD، كه روي محاسبات جبري كاربرد دارد، آشنا خواهيد شد.

اين نرم‌افزار شامل دو قسمت «اعمال اصلي روي اعداد صحيح» و «عمليات جبري روي چند جمله اي‌ها، عمليات روي راديكال‌ها، نمودار معامله خط راست در دستگاه مختصات، نمايش اعداد روي محور اعداد حقيقي» مي‌باشد و كاربرد آن بيش‌تر در دوره راهنمايي تحصيلي است، مي‌باشد.

http://www.amath.com/

در اين سايت با انواع برنامه‌هاي آموزشي رياضيات آشنا خواهيد شد. از آن‌جمله:

1) برنامه آموزشي رياضي K-4: اين برنامه خودآموز و جامع است و به ارائه محيطي ساده، ولي جذاب براي دانش‌آموزان مي‌پردازد تا در آن محيط به حل مشكلات و يافتن پاسخ سؤالات خود بپردازند.

2) برنامه آموزشي A math pre- Algebra: اين برنامه يك پيش نياز علم جبر است و شامل سؤالات رياضي مي‌باشد.

3) مكمل برنامه آموزشي pre-Algebra. اين برنامه آموزشي به ارائه تكاليف رياضي مي‌پردازد. اين تكاليف از تعداد زيادي سؤال برگزيده شده و شامل مجموعه‌اي از سؤالات امتحاني و تستي، به همراه راه حل آن‌ها مي‌باشد. در اين برنامه با انتخاب ضريبي از اعداد طبيعي مي‌توانيد مجموعه سؤالات امتحاني را طبقه‌بندي كرده و تعدادي از آن‌ها را به دلخواه انتخاب كنيد. هم‌چنين اين سايت مجموعه‌اي از نرم‌افزارهاي دروس جبر را معرفي مي‌نمايد.

http://www.brainium.com/

در اين سايت آموزش علوم مختلف به صورت تصوير مي‌باشد. اين نحوه آموزش شما را ترغيب مي‌كند تا با اشتياق فراوان به مطالعه علوم مختلف بپردازيد.

http://www.calculus.net/

اين سايت شامل مجموعه‌اي از منابع رياضي در زمينه‌هاي مختلف حساب ديفرانسيل و انتگرال مي‌باشد كه مي‌توان از آن در زمينه حدگيري، مشتق‌گيري، فنون انتگرال‌گيري و حد مجموع سري‌ها استفاده نمود. هم‌چنين، به طريقه استفاده از حدود، پيوستگي، مشتق گيري و انتگرال گيري توابع چند متغيره نيز مي‌پردازد.

www.Combinatorics.org/conferences/

در اين سايت از محل و زمان برگزاري كنفرانس‌هاي رياضي در زمينه رياضيات گسسته مطلع خواهيد شد.

http://www.coolmath.com/

در اين سايت بدون در نظر گرفتن سن، بي‌آن‌كه حوصله تان سر برود مي‌توانيد، آموزش رياضيات ببينيد. بازي‌ها و جداول زيباي آن باعث خواهد شد كه خود را در علم رياضي غرق شده ببينيد. هم‌چنين، در اين سايت مي‌توانيد اطلاعات مختلفي در زمينه رياضيات كسب نماييد.

http://www.dec.com/

اين سايت يك سايت سيستم كامپيوتري مي‌باشد شما مي‌توانيد در اين سايت نام فايل‌ها و برنامه‌هايي را كه نياز داريد، در مستطيل‌هايي كه براي تايپ كردن معيار جستجو مي‌باشند تايپ نموده و دكمه Search را كليك نماييد. ليست به هدف خورده‌هايي كه اين سايت ايجاد مي‌كند و با نام فايل يا برنامه شما مطابقت دارد نشان داده مي‌شود. شما مي‌توانيد همه انواع نگارش‌هاي ارتقاء يافته و برنامه‌هاي خدماتي مربوط به سيستم عامل خود را پيدا كرده در كامپيوتر خود ذخيره نموده و يا مشكلات سيستم خود را رفع نماييد.

http://www.derive.com/

در اين سايت با نرم‌افزار رياضي Derive آشنا مي‌شويد. اين نرم‌افزار براي محاسبات عددي، نمادين و عمليات گرافيكي كاربرد دارد. اين توانايي‌ها وسيله مناسبي براي بررسي توابع و حد، مشتق و انتگرال توابع فراهم آورده است. توانايي گرافيكي اين نرم‌افزار در تجسم برخي ساختارهاي مجرد رياضي، وسيله‌اي قوي براي كاربران ايجاد نموده است. اين نرم‌افزار براي يادگيري در زمينه‌هاي مختلف، به ويژه در زمينه مباحث حساب ديفرانسيل و انتگرال مورد استفاده فراوان دارد. تعدادي از توانمندي‌هاي اين نرم‌افزار عبارتند از:

عمليات اجرايي و مقدماتي (Factor، Expand، simplify و Solve)، عملكرد گرافيكي (plot)، حساب ديفرانسيل و انتگرال (Calculus) شامل: حد توابع (Limit)، مشتق و كاربردهاي آن انتگرال و كاربردهاي آن (Integrate) و توابع نمايي و لگاريتمي‌(Plot).

http://www.doctormath.com/

اين سايت يكي از كامل‌ترين و متنوع ترين سايت‌ها در زمينه رياضيات مي‌باشد. در اين سايت به هر گونه اطلاعاتي در زمينه رياضيات از مقدماتي تا پيشرفته مي‌توان دست يافت، از آن جمله در مورد فاكتوريل، سري، توان، مشتق، انتگرال. هم‌چنين، هرگاه در يك تحقيق رياضي يا حل يك مسئله رياضي دچار مشكل شديد اين سايت امكان ارتباط شما و متخصصين خود را فراهم مي‌كند. مي‌توانيد سؤال خود را mail كرده و جواب خود را در آدرس Email خود به صورت رايگان دريافت نماييد. هم‌چنين، قسمت‌هاي ديگري مانند teacher to teacher و disccution و... وجود دارند كه مي‌توانيد از آن‌ها استفاده نماييد. هم‌چنين، در اين سايت حل مسائل جايزه دارد و مسائل اساسي حل نشده و يا تاريخچه حل مسائل را خواهيد يافت.www.enchantedlearning.com/school/Index: shtml

در اين سايت تمام اطلاعات مورد نياز خود را كه تصور مي‌كنيد به يادگيري آن‌ها نيازمند هستيد مي‌توانيد بيابيد. از آن جمله اطلاعات گوناگوني در زمينه‌هاي رياضيات، هندسه، تاريخ و جغرافيا و....

http://www.harvardgraphics.com/

اين سايت شما را با نرم‌افزار گرافيكي Harvard Graphics آشنا مي‌سازد، كه مي‌توانيد با استفاده از آن داده‌ها را تجزيه و تحليل كرده و جدول فراواني داده‌ها را رسم نموده و نمايش اطلاعات را به صورت نمودارهاي هيستوگرام، چند بر فراواني، دايره‌اي، ميله‌اي، و نقطه‌اي و... را در دو بعد يا سه بعد مشاهده نماييد.

http://www.homeschool.com/

در اين سايت تعدادي كتاب در زمينه آموزش تحصيل در خانه وجود دارد. هم‌چنين منتخبي از كتاب ماه را در اختيار بازديدكنندگان از سايت قرار مي‌دهد. اطلاعات اين سايت به طور هفتگي تغيير مي‌كند.

http://www.ibm.com/

اين سايت يك شركت سيستم كامپيوتري است كه امكان دسترسي سريع شما به فايل يا برنامه مورد نظر را به استفاده از امكانات جستجوي گسترده فراهم مي‌كند.

http://www.lewed.loc.gov/

در اين سايت اطلاعات جامعي در زمينه دانشگاه‌هاي اينترنتي، مراكز آموزش عالي و غيره را به‌دست خواهيد آورد. مي‌توانيد در اين مراكز آموزش از راه دور، ثبت نام كنيد و در كلاس‌ها شركت كرده، پشت كامپيوتر نشسته و درس بخوانيد، و در آخر سال نيز كارنامه رسمي‌از اينترنت دريافت نماييد.

http://www.maple.com/

در اين سايت با نرم‌افزار Maple آشنا خواهيد شد. تعدادي از توانايي‌هاي اين نرم‌افزار عبارتند از: تجزيه اعداد طبيعي (دستور ifactor)، عمليات روي ماتريس‌ها (دستور whit (linalg))، حل معادلات و دستگاه معادلات جبري (دستور Solve)، حل رابطه‌هاي بازگشتي (دستور dsolve)، رسم نمودارهاي دو بعدي توابع (دستور plot)، رسم نمودارهاي دو بعدي معادلات ضمني f(x,y)=c (دستور implicit plot)، حدگيري از توابع (دستور Limit)، مشتق گيري از توابع (دستور diff)، انتگرال‌گيري از توابع (دستور int)، حل معادلات ديفرانسيل (دستور dsolve)، رسم نمودار سه بعدي z=f(x,y) (دستور plot 3d) و رسم نمودار سه بعدي f(x,y,z)=c (دستور implictplot3d).
پاسخ
 سپاس شده توسط saeed shojaei ، elahe ، hamid mahdavi ، crux ، mdsarmadi
#2
good job
thanks
فقط در خصوص تاپیک "دلخوری" میگم که بیایید بند دهان را ببندیم و بال اندیشه را بگشاییم!

یه کمی کاشکی فکر می کردین،
توی این چند قت اخیر،تاپیک های علمی آقا سعید(مدیر عامل راهکار گستر قرن) واقعا بار علمی سایت رو بالا بردن،
مثلا، "دوست داشتی امضای نفر قبلیت مال تو بود" و امثالهم!


مارا به خیر شما امید نیست، شر رو کم می کنیم!

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  معرفي سايت ها ونرم افزارهاي رياضي انجمن مخ ها 2 4,882 10-10-2012، 04:00 PM
آخرین ارسال: انجمن مخ ها

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان