امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ثبت بين المللي براساس موافقتنامه و پروتكل مادريد
#1
تاريخچه كنوانسيون پاریس درخصوص حمايت از مالكيت صنعتي نشان می دهد كه به منظورحمايت از علائم تجارتي درسطح بين المللي به موجب كنوانسيون مزبور صاحب علامت (شخص حقيقي يا حقوقي) ميبايست بطور جداگانه تعدادي تقاضانامه را در ادارات كشورهاي مختلف عضو به زبانهاي گوناگون با پرداخت هزينه هاي متفاوت و صرف زمان طولاني، توديع نمايد.
 
به همين منظور جهت سهولت در روند ثبت بين المللي و تحصيل حقوق ناشي از آن تعدادي از كشورهاي عضوكنوانسيون پاريس اتحاديه بين المللي را جهت حمايت از مالكيت صنعتي در راستاي كنوانسيون مزبور تشكيل داده و درآن سيستم مادريد را بعنوان دستورالعمل ثبت بين المللي علائم تجارتي تصويب نمودند.
اين سيستم شامل دو معاهده  می باشد : موافقتنامه مادريد مورخ 1891 و پروتكل مرتبط با آن مصوب 1989 و همچنين آئيننامه مشترك. سيستم مادريد  داراي 85 عضو متشكل از كشورها و دفاتر منطقه اي ميباشد.
نکته ی قابل توجه اینکه درخواست ثبت بين المللي تنها" از طريق دفاتر مالكيت صنعتي كشورهاي عضو سيستم مادريد امكان پذير بوده و منوط به ثبت در كشور مبداء مي باشد.
 
تعریف علامت تجاری(Trademark)  
یک علامت تجاری، مشخصه ای است که خدمات و یاکالاهای مربوط به شخص حقیقی یا حقوقی را متمایز مینماید. منشاء آن به زمانهای قدیم برمیگردد یعنی زمانی که هنرمندان  و صنعتگران  امضاء و یا مهر مخصوص خود را بر روی آثار یا محصولات هنری خود میگذاردند. در طول سالیان این علامتها سیر تکاملی خود را به سوی ثبت علائم تجاری امروزی طی کرده اند. این سیستم به مصرف کنندگان کمک میکند تا خدمات  یاکالا مورد نیاز خود را براساس علامت تجاری خاصی که طبیعت و یا کیفیت آن خدمت  و محصول را مشخص میکند انتخاب و خریداری نمایند.
 
مزایا و کاربرد علامت تجاری
 
مالک علامت تجاری او را از حمایتهای قانونی برخوردار میسازد ، مالک میتواند برای متمایز نمودن  خدمات کالا خود از آن استفاده نموده و یا در ازاء دریافت وجه، شخص دیگری را مجاز به استفاده از این علامت خاص بنماید. در واقع حق استفاده انحصاری از علامت ثبت شده جهت استفاده بر روی محصولات و خدمات موردنظر و یا ارائه  مجوز استفاده از آن به دیگری، صرفا" در اختیار صاحب علامت میباشد. دوره حمایت از علامت تجاری 10 سال است که میتوان آن را با پرداخت هزینه های پیش بینی شده در مقررات به دفعات نامحدود ، تمدید نمود.
 
حمـــــایت از علائم تجارتي به سبب شهرت و منافع مادي حاصله از آنها موجب تشویق صاحبان اين حقوق به انجام اقدامات مبتکرانه و شجاعانه درسطح جهان ميگردد . همچنین ممانعت از رقابتهای غیرقانونی و ناعادلانه از قبیل جعل علامت تجاری مشابه برای خدمت و یا محصول نامرغوب و متفاوت را در بردارد. حمایت ازعلایم تجاری توسط دادگاه صورت میگیرد به طوریکه دراکثر نظامهای قضایی، دادگاهها قادرخواهند بود مانع از تخلفات انجام شده بر روی علایم تجاری شوند.
 
به مفهوم کلی تر علایم تجاری، از طریق به رسمیت شناختن خدمات یا کالا خاص و در برداشتن منافع     مالی درسطح جهان، موجب کارآفرینی و ارتقا ابتکار عمل میگردند. حمایت از علایم تجاری موجب  جلوگيري از رقابتهای غیرمنصفانه تجاری به شکل تولیدکالا ی تقلبی و استفاده از علایم مشخصه تجاری برای فروش محصولات باکیفیت پایین صورت ميگردد. این نظام به افرادی که صاحبسرمایه و  مهارت هستند کمک مینمايد تا خدمات و کالا خود را به روشی منصفانه تولیدکرده و بفروشند که در نتیجه تجارت بین المللی را نیز تسهیل مینمايد.
 
حمایت از علائم تجاری اين فرصت را براي كساني كه دارای تجربه و مهارت کافی هستند فراهم مينمايد تا در منصفانه ترین شرایط ممکن به بازاریابی و تولید کالاها و خدمات خود پرداخته و بدین ترتیب امکان تجارت بین المللی برایشان تسهیل گردد ، همچنین درمصرف کننده ایجاد اعتماد جهت تعیین حقوق ناشی از انتخاب وی می نماید.
 
شرایط علائم تجاری بین المللی قابل ثبت:
 
تعداد علایم قابل ثبت درسطح جهان تقریباً نامحدود هستند، و مطابق با قانون مصوب کشورها، علامت تجاری ممکن است متشکل از یک یا چند حرف ، کلمه یا عدد باشد. همچنین علامت تجاری برگرفته از نماد ، اشکال سه بعدی، نمادهای صوتی مانند اصوات موسیقی، رنگ و یا رایحه داراي ویژگی متمایز کننده باشد، علامت تجاری میتواند شامل حرف ، کلمه و یا عدد و یا ترکیبی از آنها باشد. علاوه بر علائم تجاری که مبدأ تجاری کالاها یا خدمات را معین میکند، چند دسته دیگر از علائم نیز وجود دارند:
 
* علائم جمعی COLLECTIVE MARKS : علامتهایی هستند که به انجمن یا مجموعه تعلق میگیرد بطوری که اعضای آن توسط این علامت خود را در سطح کیفی و یا سایر مجموعه مشخصات مورد نیاز آن انجمن یا مجموعه معرفی می نمایند. بعنوان مثال از کانون ها و یا انجمن ها میتوان یاد کرد که به عنوان نماینده گـــروهی خاص از کانون حسابداران  ، سردفتران، مهندسین و یا معماران میباشند.
 
* علائم تائیدی CERTIFICATION MARKS:  علامتهایی هستندکه درمقابل اجرا و رعایت یکسری استانداردهای تعریف شده به ارائه دهنده خدمات و یا تولیدکننده اعطا میگردد. این علامت میتواند به هرکسی که بتواند تائیدکند محصول تولیدی او از طریق روشی تولیدشده که استانداردهای تعین شده را رعایت کرده است اعطا گردد. بعنوان مثال میتوان از استاندارد کیفی ISO 9000 که در جهان کاملاً شناخته شده ، نام برد.
 
روند ثبت علامت تجاری بین المللی
جهت ثبت بین المللی علامت تجاری درسایر کشورها، ابتداء باید علامت موردنظر درکشورمبداء به ثبت برسد. بنابراین ثبت داخلی علامت تجاری در کشور مبداء  پیش نیاز ثبت بین المللی علامت تجاری درکشورهای عضو سیستم مادرید است. اقدام به درخواست ثبت بین المللی علامت تجاری صرفا" ازطریق اداره مالکیت صنعتی امکان پذیر می باشد. حقوقی که به یک علامت تجاری اعطا میگردد الزاماً با حقوق اعطا شده به علامت تجاری دیگریکسان نخواهد بود. این موضوع از طریق بررسی های انجام شده توسط اداره علائم تجاری ویا در نتیجه ادعای اشخاص ثالث به حقوق مشابه تعیین می گردد.
دامنه حمایت از علائم تجاری :
تقریباً تمامی کشورهای جهان، علائم تجاری را حمایت و ثبت می کنند هر اداره ملی یا منطقه ای ثبت علائم تجاری، مجموعه ای از اطلاعات علامتهای تجاری ثبت شده را نگهداری می کنندکه شامل اطلاعات کامل درخواستی برای تمام علائم ثبت شده، تمدید شده، جستجوها و اعتراضات توسط اشخاص ثالث، می باشد. لیکن تأثیر ثبت اين علائم محدود به کشور يا قلمرو مورد نظر می شود.
 
در  دوری از نیاز به ثبت علامت تجاری بطور جداگانه در هریک از سازمان های ملی یا منطقه ای ثبت علائــم  سازمان جهانی مالکیت معنوی  “WIPO” سیستمی را جهت ثبت بین المللی علائم تجاری ايجاد كرده است. این سیستم توسط موافقتنامه و پروتکل مادرید که ثبت بین المللی علائم را در برمی گیرند اداره می شود. هرشخصی که بطریقی (به لحاظ ملیت، اقامت و یا استقرار بنگاه صنعتی یا تجاری) به یک کشور طرف قرارداد و به یکی یا هردو معــــاهده نام برده شده مرتبط باشد، میتواند با ثبت یا درخواست ثبت علامت تجاری خود در اداره ثبت علائم تجاری آن کشور از مزایای ثبت بین المللی که تأثیر آن در همه یا بعضی از دیگرکشورهای عضو سیستم مادریداست برخوردار گردد. درحـال حاضر 85 کشور جهان عضـــو سيستم مادريد هستند و متقاضیان ثبت بین المللی علائم میتوانند از طریق سیستم مادرید به طریق ذیل علائم خودرا درکشورهای موردنظر خویش ثبت نمایند:
 
1-     با مراجعه به آدرس اینترنتی/ MADRID SYSTEM  WWW://WIPO.INT جهت دریافت اطلاعات مربوط به ثبت و فرم تقاضا (اظهارنامه) و محاسبه هزینه ها (Fee Calculation)
2-     یکبرگ نامه درخواست ثبت بین المللی با عنوان اداره ثبت علائم تجاری با درج اسامی کشورهای مورد نظر.
 
3-     تصویرتصدیق ثبت داخلی نیزمیبایست ضمیمه درخواست شود.متقاضیان بایدتوجه داشته باشند درخواست ثبت (تصویر یا علامت بین المللی) آنها دقیقاً باتصدیق داخلی مطابقت داشته باشد.
 
4-     ارائه معرفینامه برروی سربرگ شرکت یا وکالتنامه رسمی وكيل براي (اشخاص حقوقی)، مراجعه مالک علامت یا وكيل ايشان با ارائه وکالتنامه رسمی براي (اشخاص حقيقي)
 
5-     تکمیل یکی ازسه فــرم مربوط (MM1, MM2, MM3 که ازسایــــت WIPOگرفته میشود)با توجه به تقاضای ثبت دركشورهاي عضوموافقتنامه، پروتکل یا هردو، در سه نسخه
 
6-     پرداخت هزینه ثبت که از طریق پرکردن فرم برآورد هزینه، موجود درسایت مذکور و به فرانک سوئیس تعیین میگردد (هزینه ثبت بين المللي بعداز تسلیم اظهارنامه به اداره مالكيت صنعتي برمبنای تعداد طبقات و کشورهای مورد تقاضا به فرانک سوئیس به حساب WIPO قابل پرداخت میباشد).
 
 
 
بطورکلی این سیستم دارای19 فرم میباشد که تقاضای ثبت و سایر درخواستهاي متقاضیان مبنی بر اعمال تغییرات علائم و انتقالات و... حسب مورد از فرم های مزبور استفاده میگردد.
 
 
 
 
 
مزایای استفاده سیستم ثبت بین المللی علائم تجاری ( سیستم مادرید )
 
 
 
بموجب مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری (سيستم مادريد)، علامت با توجه به قوانين داخلي هركشور مورد بررسي قرارميگيرد وسپس وارد طريق بين المللي خود ميشود يعني ثبت بين المللي علائم تجاري درمرحله اول با ثبت ملي دراداره كشور مبداء صورت مي گيرد وسپس بصورت اتوماتيك با تعيين كشورهاي مورد نظردرسطح  بين المللي انجام ميشود امتيازاين سيستم اينست كه متقاضي با تسليم يك اظهارنامه بين المللي از طریق اداره مالکیت صنعتی به وایپو ميتواند درصورت تمايل در85 كشورعضو موافقتنامه و پروتکل مادرید يا تعدادي ازآنها بسته به انتخاب خود حمايت ازعلامت تجاري خود را درخواست وكسب نمايد.
 
بنابراين مزيت استفاده از آن در ساده، ارزان و موثربودن آن ميباشد يعني تنها بوسيله يك تقاضانامه بين المللي واحد به يك زبان (فرانسه، انگليسي یا اسپانیولی) و پرداخت يك تعرفه به فرانك سوئيس، تحصيل و تامين حمايت ازعلائم تجارتي يا خدماتي دركشورهاي تعيين شده در فرم درخواست ميسرميگردد. همچنين درصورتيكه هرگونه تغييري درعلامت ثبت مبداء ازطرف دارنده آن صورت گيرد ازقبيل تغييرنام، آدرس، مالكيت، تمديد وغيره ميتوان با تكميل فرمهاي مربوطه و پرداخت هزينه اي اندك تغييرات مزبور را درسطح بين المللي اعمال نمود.
 
ديگراينكه اداره مبدا نيز از انجام طبقه بندي كالاها وخدمات و انتشارعلائم درروزنامه رسمي كشورمتبوع خويش بي نيازاست. درواقع ثبت بين المللي مجموعه اي ازثبتهاي ملي طبق مقررات داخلي هركشورتعيين شده، ميباشد.
 
 
 
 
 
خلاصه  موافقتنامه و پروتكل مادريد
 
 
 
   اولين اقدام جهت حمايت ازعلامت تجارتي و برخورداري از حقوق مرتبط با آن ثبت علامت در بعد داخلي )ملي( طبق كنوانسيون پاريس ميباشد. با نگرشي برتاريخچه اين كنوانسيون درخصوص حمايت از مالكيت صنعتي در مي يابيم كه به منظورحمايت از علائم تجارتي درسطح بين المللي بموجب كنوانسيون مزبور صاحب علامت (شخص حقيقي يا حقوقي) ميبايست بطور جداگانه تعدادي تقاضانامه را در ادارات كشورهاي مختلف عضو به زبانهاي گوناگون با پرداخت هزينه هاي متفاوت و صرف زمان طولاني، توديع نمايد. به همين منظور جهت تسهيل روند ثبت بين المللي و تحصيل حقوق ناشي از آن تعدادي از كشورهاي عضوكنوانسيون پاريس اتحاديه بين المللي را جهت حمايت از مالكيت صنعتي در راستاي كنوانسيون مزبور تشكيل داده و درآن سيستم مادريد را بعنوان دستورالعمل ثبت بين المللي علائم تجارتي تصويب نمودند. اين سيستم شامل دو معاهده موافقتنامه مادريد مورخ 1891 و پروتكل مرتبط با آن مصوب 1989 ميباشد.
 
 
 
اين سيستم از طريق دفتربين المللي وايپواداره ميشود، هركشورعضوكنوانسيون پاريس براي حمايت ازحقوق علائم تجارتي اتباع خويش در سايركشورها، ميتواند عضو موافقتنامه، پروتكل و يا هردو آنها گردد.
 
 
 
 
 
مدارك موردنيازجهت فرايند ثبت بين المللي علامت (تحت سيستم مادريد)
 
 
 
1- نامه درخواست جهت ثبت بين المللي علامت خطاب به اداره ثبت علائم تجاري با درج اسامي كشورهاي   مورد نظر
 
2- معرفي نامه برروي سربرگ شركت همراه با امضاء مديران و دارندگان حق امضاء همراه با مهرشركت (اشخاص حقوقي) و درصورت مراجعه وكيل رسمي ارائه وكالتنامه دادگستري
 
3- كپي مصدق شناسنامه و كارت ملي مديران و دارندگان حق امضاء شركت و روزنامه تاسيس و آخرين تغييرات شركت (اشخاص حقوقي) و ارائه كپي مصدق شناسنامه و كارت ملي (اشخاص حقيقي) و در  صورت مراجعه وكيل رسمي ارائه وكالتنامه دادگستري .
 
4- اظهارنامه يا اصل گواهي ثبت علامت تجاري درايران جهت رؤيت و كپي آن جهت ضبط  در پرونده يا   ارائه كپي مصدق گواهي ثبت علامت تجاري .
 
5- تكميل فرم مخصوص لاتين پس ازمشخص شدن كشورهاي موردنظرمتقاضي
 
6- برگه محاسبه هزينه ها همراه با مهر و امضاء متقاضي (Fee Calculation)
 
7- رسيد مربوط به پرداخت هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين المللي (پس ازدريافت معرفي نامه از اداره جهت مراجعه به بانك ملي - شعبه عباس آباد )
 
*ضمنا" به كليه متقاضيان محترم ثبت بين المللي توصيه ميگردد از واريز هزينه هاي ثبت بين المللي مربوطه قبل از تكميل و تائيد فرم مربوطه توسط اداره ثبت علائم تجاري جدا" خودداري فرمايند.
 
 


 
 
اسامی کشورهای عضو  سیستم  ثبت بین المللی مادرید :
 
 
 
1. آنتیگوا و باربادو           19. جمهوری چک           37. ايران               55. ماداگاسكار             73. سان مارينو
 
2. آلبانی                     20. آلمان                      38.ايسلند              56. مقدونيه                74. سائوتومه و پرينسپ
 
3. ارمنستان                 21. دانمارک                   39. ایتالیا               57.  مغولستان             75. سوريه
 
4. بن اير                      22. الجزیره                   40. ژاپن                 58. موزامبيك               76.  سوازيلند
 
5.. اتريش                    23. استونی                    41. کنیا                59. ناميبيا                   77. تاجيكستان
 
6. استراليا                   24. مصر                         42. قرقیزستان       60 . نروژ                      78. ترکمنستان
 
7. آذربایجان                  25. اتحادیه اروپا              43. كره جنوبي       61. عمان                   79. تركيه
 
8 . بوسنی و هرزه گوین  26. اسپانیا                    44. كره شمالي      62. لهستان               80.. اوكراين  
 
9. بلغارستان                27. فنلاند                      45. قزاقستان          63. پرتقال                 81. . آمریکا
 
10. بحرين                   28. فرانسه                      46. لیختن اشتاین    64. روماني               82 . اوزبكستان
 
11. بوتان                    29. انگلستان                  47. ليبريا                 65. صربستان           83.. ويتنام
 
12. بوتسوان               30. گرجستان                  48. لسوتو               66.  روسيه              84.. زامبيا       
 
13. بنلوكس                31. غنا                          49. لیتوني               67. سودان              85.. كوراكائو
 
14. بلاروس                 32. یونان                          50 .لتوني                68 . سوئد               86. سينت مارتين
 
15. سوئیس                33. کرواسی                  51 . موروكو              69. سنگاپور       
 
16. چین                    34. مجارستان                 52 .موناكو               70. اسلوونی
 
17. کوبا                     35. ایرلند                       53 . مولداوي            71. اسلوواکی
 
18. قبرس                   36. ---                        54 . مونته نگرو         72. سییرالئوننحوه ی ثبت برند در ایران و در مادرید ( بین المللی ) چگونه است ؟


انواع برند و ثبت برند های تجاری
 
در این مقاله به مطالبی در باره انواع برند های تجاری، ثبت برند و مراحل آن اشاره شده که مقصود، آشنایی با مفاهیم حقوقی برند و ثبت
 
برند می باشد.
 
برند و علامت تجاری که هریک دو روی یک سکه هستند که نباید آنها را به یک معنی تصور کرد و مورد استفاده قرار داد چرا که 2 معنا و
 
خاصیت متفاوت دارند برند به نام تجاری یک کالا و یا یک شرکت گفته می شود که به صورت نوشته خاص نوشته می شود.
 
در حالی که علامت تجاری شکل یا تصویری از یک علامت خاص که گاهاً به برندهای الصاق می شوند گفته می شود.
 
گاهاً برندها به صورت تصویر و نوشته که به اصطلاح به لوگو تایپ معروفند نوشته می شوند مانند SAMSUNY - SONY و LG
انواع برند
 
ثبت برند و انواع برند های تجاری
 
الف - برند جمعی :
 
برند هایی هستند که به یک جماعت قانونی تعلق دارند و دسته و گروه خاصی را که به تولید آن کالا یا خدمت می پردازند معرفی می کنند مانند : اتحادیه شالیکاران شمال
 
ب- برند های تضمینی :
 
برند هایی هستند که ممکن است توسط هر کس که بتواند کالا وخدمات خود را با استندارد تعیین شده وفق دهد، مورد استفاده قرار می گیرند. مانند ایزو ها
 
تذکر : مالک این نوع برند به دلیل ضرورت بی طرفی خودش حق استفاده از آن را ندارد.
 
پ- برند های مشهور :
 
برند هایی که در یک کشور مشهور شده است (چه ثبت شده باشد و چه ثبت نشده باشد)
ثبت برند چیست ؟
 
ثبت برند جاری می تواند کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص یا شرکت را ز کالاها یا خدمات
 
سایر شرکت ها با اشخاص متمایز نماید.
مزایای ثبت برند
 
تضمین میکند که مشتریان میتوانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.
 
شرکتها را قادر میسازد محصولاتشان را از یکدیگر متمایز سازند.
 
ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکتها هستند.
 
اجازه استفاده از آنها به اشخاص ثالث داده میشود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها میباشند.
 
جزء ضروری موافقتنامههای اعطای نمایندگی هستند.
 
ممکن است دارائی ازرشمند کسب و کار باشند
 
شرکتها را تشویق میکنند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایهگذاری کنند.
 
ممکن است برای دریافت وام مفید باشند.
انواع ثبت برند
 
به طور کلی ثبت برند های تجاری را به ثبت برند در ایران و ثبت برند بین المللی (مادرید) تقسیم میکنند.


ثبت برند در ایران :
 
ثبت برند در ایران شامل ثبت برند فارسی و ثبت برند لاتین میشود.
 
تذکر : برند فارسی برندیست که الزاما در یکی از فرهنگ ها معتبر فارسی (نظیر فرهنگ دهخدا) موجود باشد. در غیر این صورت برندی که معنای لاتین داشته باشد ولی به صورت فارسی به نگارش درآید هم جز برند لاتین محسوب می شود.
 
تذکر : ثبت برند لاتین در ابتدا نیازمند اخذ کارت بازرگانی می باشد.


ثبت بین المللی (ثبت مادرید)
 
با نگرشي برتاريخچه كنوانسيون پاریس درخصوص حمايت از مالكيت صنعتي در مي يابيم كه به منظورحمايت از علائم تجارتي درسطح بين
 
المللي بموجب كنوانسيون مزبور صاحب علامت (شخص حقيقي يا حقوقي) ميبايست بطور جداگانه تعدادي تقاضانامه را در ادارات
 
كشورهاي مختلف عضو به زبانهاي گوناگون با پرداخت هزينه هاي متفاوت و صرف زمان طولاني، توديع نمايد.
 
به همين منظور جهت تسهيل روند ثبت بين المللي و تحصيل حقوق ناشي از آن تعدادي از كشورهاي عضوكنوانسيون پاريس اتحاديه بين
 
المللي را جهت حمايت از مالكيت صنعتي در راستاي كنوانسيون مزبور تشكيل داده و درآن سيستم مادريد را بعنوان دستورالعمل ثبت بين
 
المللي علائم تجارتي تصويب نمودند.
 
اين سيستم شامل دو معاهده : موافقتنامه مادريد مورخ 1891 و پروتكل مرتبط با آن مصوب 1989 و همچنين آئيننامه مشترك مي باشد.
 
سيستم مادريد درحال حاضر داراي 85 عضو متشكل از كشورها و دفاتر منطقه اي ميباشد.
 
لازم به توضيح است كه درخواست ثبت بين المللي صرفا" از طريق دفاتر مالكيت صنعتي كشورهاي عضو سيستم مادريد امكان پذير بوده و
 
منوط به ثبت در كشور مبداء مي باشد.
مزایای استفاده سیستم ثبت برند بین المللی ( ثبت مادرید مادرید )
 
بموجب مقررات ثبت بین المللی علائم تجاری (سيستم مادريد)، علامت با توجه به قوانين داخلي هركشور مورد بررسي قرارميگيرد وسپس
 
وارد طريق بين المللي خود ميشود يعني ثبت بين المللي علائم تجاري درمرحله اول با ثبت ملي دراداره كشور مبداء صورت مي گيرد وسپس
 
بصورت اتوماتيك با تعيين كشورهاي مورد نظردرسطح بين المللي انجام ميشود امتيازاين سيستم اينست كه متقاضي با تسليم يك
 
اظهارنامه بين المللي از طریق اداره مالکیت صنعتی به وایپو ميتواند درصورت تمايل در85 كشورعضو موافقتنامه و پروتکل مادرید يا تعدادي
 
ازآنها بسته به انتخاب خود حمايت ازعلامت تجاري خود را درخواست وكسب نمايد.
 
بنابراين مزيت استفاده از آن در ساده، ارزان و موثربودن آن ميباشد يعني تنها بوسيله يك تقاضانامه بين المللي واحد به يك زبان (فرانسه،
 
انگليسي یا اسپانیولی) و پرداخت يك تعرفه به فرانك سوئيس، تحصيل و تامين حمايت ازعلائم تجارتي يا خدماتي دركشورهاي تعيين شده
 
در فرم درخواست ميسرميگردد. همچنين درصورتيكه هرگونه تغييري درعلامت ثبت مبداء ازطرف دارنده آن صورت گيرد ازقبيل تغييرنام، آدرس،
 
مالكيت، تمديد وغيره ميتوان با تكميل فرمهاي مربوطه و پرداخت هزينه اي اندك تغييرات مزبور را درسطح بين المللي اعمال نمود.
 
ديگراينكه اداره مبدا نيز از انجام طبقه بندي كالاها وخدمات و انتشارعلائم درروزنامه رسمي كشورمتبوع خويش بي نيازاست. درواقع ثبت بين
 
المللي مجموعه اي ازثبتهاي ملي طبق مقررات داخلي هركشورتعيين شده، ميباشد.
خلاصه موافقتنامه و پروتكل مادريد
 
اولين اقدام جهت حمايت ازعلامت تجارتي و برخورداري از حقوق مرتبط با آن ثبت علامت در بعد داخلي )ملي( طبق كنوانسيون پاريس
 
ميباشد. با نگرشي برتاريخچه اين كنوانسيون درخصوص حمايت از مالكيت صنعتي در مي يابيم كه به منظورحمايت از علائم تجارتي درسطح
 
بين المللي بموجب كنوانسيون مزبور صاحب علامت (شخص حقيقي يا حقوقي) ميبايست بطور جداگانه تعدادي تقاضانامه را در ادارات
 
كشورهاي مختلف عضو به زبانهاي گوناگون با پرداخت هزينه هاي متفاوت و صرف زمان طولاني، توديع نمايد. به همين منظور جهت تسهيل
 
روند ثبت بين المللي و تحصيل حقوق ناشي از آن تعدادي از كشورهاي عضوكنوانسيون پاريس اتحاديه بين المللي را جهت حمايت از مالكيت
 
صنعتي در راستاي كنوانسيون مزبور تشكيل داده و درآن سيستم مادريد را بعنوان دستورالعمل ثبت بين المللي علائم تجارتي تصويب نمودند.
 
اين سيستم شامل دو معاهده موافقتنامه مادريد مورخ 1891 و پروتكل مرتبط با آن مصوب 1989 ميباشد.
 
اين سيستم از طريق دفتربين المللي وايپواداره ميشود، هركشورعضوكنوانسيون پاريس براي حمايت ازحقوق علائم تجارتي اتباع خويش در
 
سايركشورها، ميتواند عضو موافقتنامه، پروتكل و يا هردو آنها گردد.
مدارک مورد نیاز برای ثبت برند در ایران :
 
1- تسلیم اظهارنامه علامت تنها از طریق فایل الکترونیکی امکان پذیر بوده
 
2- مدارك مثبت هويت متقاضي؛
 
الف) اشخاص حقیقی: کپی شناسنامه و کپی کارت ملی
 
ب) اشخاص حقوقی: آخرین روزنامه رسمی دلیل مدیریت کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
 
3- مدارك نماينده قانونی: درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی (وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضا برای اشخاص حقوقی و...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
 
4- 10نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر درابعاد 10×10 سانتی متر
 
5- درصورت سه بعدی بودن بودن علامت ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دوبعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
 
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوط به عنوان مثال جواز اعلامیه تأسیس از صنایع یا پروانه بهره برداری صنایع یا پروانه ساخت وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی یا پروانه کسب و ...
 
7- استفاده از حق تقدم: درصورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت یا ثبت خارج ازکشوراز مزایای حق تقدم (حداکثر6ماه) استفاده نمایند می بایست مدارک مربوط به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف15روز از آن تاریخ تسلیم کنند.
 
8- نسخه ای ازضوابط و شرایط استفاده ازعلامت جمعی و تاییدیه مقام صلاحیت دار شناختــه خواهــد شـد کـه آن را در اداره مالـکیت صنعتـی به ثبت رسانـده باشد. که در این صورت چنانچه شخص دیگر از آن نام و نشان تجاری یا مشابه آن درخصوص کالای مورد نظر استفاده نماید تحت تعقیب کیفـری و حقوقـی قرار خواهـد گـرفت.
مدارک مورد نیاز برای ثبت بین امللی (ثبت مادرید) :
 
1) نامه درخواست جهت ثبت بين المللي علامت خطاب به اداره ثبت علائم تجاري با درج اسامي كشورهاي مورد نظر
 
2)معرفي نامه برروي سربرگ شركت همراه با امضاء مديران و دارندگان حق امضاء همراه با مهرشركت (اشخاص حقوقي) و درصورت مراجعه وكيل رسمي ارائه وكالتنامه دادگستري
 
3)كپي مصدق شناسنامه و كارت ملي مديران و دارندگان حق امضاء شركت و روزنامه تاسيس و آخرين تغييرات شركت (اشخاص حقوقي) و ارائه كپي مصدق شناسنامه و كارت ملي (اشخاص حقيقي) و در صورت مراجعه وكيل رسمي ارائه وكالتنامه دادگستري .
 
4)اظهارنامه يا اصل گواهي ثبت علامت تجاري درايران جهت رؤيت و كپي آن جهت ضبط در پرونده يا ارائه كپي مصدق گواهي ثبت علامت تجاري
 
5)تكميل فرم مخصوص لاتين پس ازمشخص شدن كشورهاي موردنظرمتقاضي
 
6)برگه محاسبه هزينه ها همراه با مهر و امضاء متقاضي (Fee Calculation)
 
7)رسيد مربوط به پرداخت هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين المللي (پس ازدريافت معرفي نامه از اداره جهت مراجعه به بانك ملي - شعبه عباس آباد)
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت http://samansabt.com/ مراجعه نمایید.
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان