امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نو آوری در ساخت بتنهای پیش ساخته
#1
 [تصویر:  cc1.jpg]

سازه هاي پيش ساخته در معماري و ساخت و ساز دنيا جا نيفتاده است، اگرچه اين تكنولوژي در بخش هاي خانگي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين مقاله در مورد فاكتورهايي صحبت مي كند كه موجب شده است تكنولوژي پيش ساخته تاكنون پيشرفت نكند. در اين مقاله بيشتر اين فاكتورها را از لحاظ استفاده ي اين سازه ها در استراليا مورد ارزيابي قرار مي دهيم.
فاكتورهايي كه موجب شده از استفاده از اين تكنولوژي در معماري جلوگيري شود، هزينه هاي بالاي ساخت ساختارهاي پيش ساخته و وجود اين ادراك بوده است كه ساختار پيش ساخته تنها براي بازارهاي عمده اي مناسب مي باشد كه خواهان طراحي هاي استاندارد قابل قبول، مي باشد. برخلاف طراحان صنعتي، معماران براي توسعه ي توليد انبوه آموزش نديده اند و تجربيه ي اندكي در مورد همكاري با مهندسين طراح دارند( كار مهندسين طراح تسهيل فرايند ساخت است).
سابقه ي خانه سازي نشان مي دهد كه طراحي با كيفيت بالا مي تواند با استفاده از روش هاي پيش ساخته، حاصل شود. سابقه ي خانه سازي در استراليا نشان داده است كه هيچ دنباله روي در زمينه ي توليد ساختمان هاي پيش ساخته انجام نشده است. برخي از استفاده ها كاملا سنتي است و در آنها از چارچوب هاي چوبي استفاده شده است و ساير استفاده نيز از عايق هاي ساندويچي استفاده كرده اند كه اين عايق ها همان عايق هاي مورد استفاده در صنعت يخچال است. برخي يك گروه از رويكردهاي بخشي را انتخاب كرده اند و سايرين يك مجموعه از نمونه هاي آزمايشي را به بازار عرضه كرده اند. يك كارخانه يك مكانيزم بسته بندي ابداعي را توسعه داده اند تا بوسيله ي آن، از هزينه هاي انتقال ساختارهاي بزرگ جلوگيري شود. توليد خانه هاي پيش ساخته در استراليا بدين صورت است كه همواره طراحي و ساخت اين خانه ها در يك مكان انجام نمي شود. برخي طراحي هاي استراليايي بر روي دريا و كشتي توليد مي شوند. كارخانه ي نيويورك جايزه ي مهم Wilkinson را به خاطر توليد نمونه هاي آزمايشي از خانه هاي بوسيله ي پانل هاي برش داده شده با ليزر، دريافت كرد. طراحي اين سازه ها در داخل استراليا انجام نشده بود.
هزينه هاي توليد ساختارهاي پيش ساخته وقتي در مقايسه با روش هاي ساخت در جا، قابل مقايسه مي شود كه اين مشاهده مي شود كه در سال هاي اخير كمبود نيروي كار در بخش ساخت و ساز کانکس در اين كشور وجود دارد. علت اين كمبود بوجود آمدن جهش اقتصادي در اين كشور است. اين نقصان ها در نيروي كار به طور خاص در داخل مناطق روستايي مشهود تر است و يكي از دلايل ايجاد آن، افزايش فعاليت بخش معدني مي باشد و پيش بيني مي شود كه در سال هاي آينده اين مشكل جدي تر شود. پتانسيل تكنولوژي خانه هاي پيش ساخته به منظور ايجاد طراحي هاي پيشرفته، در بخش آموزش مورد توجه قرار نگرفته است اما پيشرفت هاي ايجاد شده در بخش توليد با كمك كامپيوتر، نياز به افزايش راندمان انرژي در ساختمان ها و افزايش كمبود نيروي كار پيش بيني مي كند كه تكنيك هاي پيش ساخته براي ساخت مدارس بوسيله ي بخش آموزشي نيز مورد توجه قرار گيرد.
دانش موجود در ساير صنايع مي تواند براي طراحي كلاس هاي درس با اهداف عمومي مورد استفاده قرار گيرد. روش هاي طراحي و تحويل مانند BIM و CADCAM داراي پتانسيل تبديل كلاس هاي درس به ساختمان هاي با مصرف انرژي پايين را دارا مي باشند. اين روش داراي دو مزيت است. يكي آنكه به دليل مشابهت ساختمان هاي آموزشي در جاهاي مختلف نياز به طراحي هاي زياد وجود ندارد و همچنين استفاده از اين ساختمان ها مي تواند براي دانش آموزان آموزنده باشد. اجزاي خام تحقيقي نه تنها بر روي بازده منابع، انرژي و آب تمركز يافته است، بلكه همچنين در مورد كيفيت هوا، مواد مورد استفاده و پتانسيل خود مختار بودن نيز توجه دارد.
اختراع و نوآوري در روش تحقيقاتي
بررسي هاي همزمان در سطح ميكرو و ماكرو در داخل چارچوب هاي سيستمي، طبيعت تحقيقاتي و ارتباطات عملي فراوان، نوع آوري هاي كليدي براي اين روش تحقيقاتي است.
بررسي در مقياس ماكرو و ميكرو
روش تحقيقاتي مورد استفاده در شكل 1 نشان داده شده است. پتانسيل تكنيك پيش ساخته به طور همزمان و در مقياس هاي ماكرو و ميكرو مورد بررسي قرار گرفته است تا بدين صورت سناريوهاي ممكنه در زمينه ي دگرگوني ساختارهاي آموزشي، توسعه يابد. اين تحقيق منجر به ايجاد سناريوي بر پايه ي طراحي( DOS) و سناريويي بر پايه ي سياست(POS) شده است. اين سناريوها در گستره اي از شرط ها مورد بررسي و آناليز قرار گرفته است. اين كار با استفاده از روش تحقيقاتي اكشن انجام شده است. يك سيكل تحقيقي از فرضيه كه بر پايه ي بررسي بدست آمده است، منجر به طرح ها و نمونه هاي آزمايشي مي شود كه براي آزمون و بررسي مناسب مي باشد. اين فرايند فرصت هاي طراحي و آموزشي و مشكلات موجود در زمينه ي استفاده از ساختمان هاي پيش ساخته کانکس شکل براي فضاهاي آموزشي را بيان كرده است.يادگيري و استفاده از تجربيات بدست آمده از طريق آزمون يك استراتژي مناسب براي اندوختن دانش مي باشد. در همه جاي دنيا، مخصوصا در ژاپن، توليد ساختارهاي پيش ساخته بوسيله ي استفاده از مواد وتكنيك هاي خاص برش، تسهيل مي شوند.
همچنين استفاده از اطلاعات ساير صنايع مي تواند براي طراحي كلاس هاي درس پيش ساخته مورد استفاده قرار گيرد. مواد هوشمند اخيرا در محصولات كاهنده ي مصرف انرژي مورد استفاده قرار گرفته اند. همچنين علاوه بر اين مواد، توليد با كمك كامپيوتر و روش هاي جديد تحويل اين محصولات به سمتي حركت كرده است كه بتوان طراحي هايي قابل فهم براي كاربر توليد شود. اين روش قابليت تبديل كردن فضاي آموزشي به ساختمان هاي با مصرف انرژي كم را دارد. بخش هايي از تحقيق كه به طور كامل مورد بررسي قرار نگرفته است، نه تنها بر روي صرفه جويي در مصرف منابع، انرژي و آب تمركز ندارد بلكه بر روي كيفيت هوا، استفاده از مواد و پتانسيل خود مختار بودن بر اساس استفاده، تمركز دارد.
شكل 1 شش مسير تحققاتي را نشان مي دهد كه به موازات علاقه هاي تحقيقاتي محققين ترسيم شده اند. اين مسيرها در طي 3 سال برنامه ي تحقيقاتي ترسيم شده اند و بوسيله ي آنها ارزيابي كاملي از كارايي حاصل مي شود به نحوي كه فن تربيت در محيط ها و فضاهاي آموزشي، ترسيم شده است. اين تحقيق در سه مرحله سازمان دهي شده است كه هر بخش تقريبا در 1 سال انجام شد.
تحقيق تأديبي بسياري از اولويت هاي تحقيقاتي ملي را در نظر گرفته است. كودكان زمان زيادي از زمان راه رفتن را در محيط مدرسه مي گذرانند. يك محيط سالم و محرك محيطي است كه داراي مزيت هاي اقتصادي، سياسي و محيط زيستي است. برعکس سازه های کانکس شکل که محیط بسته داشتند.
تحقيق انجام شده در داخل ساختار سيستم ها طراحان محيط هاي يادگيري را براي استفاده كنندگان ناشناس طراحي مي كنند اما به ندرت اتفاق مي افتد كه فرصتي براي اين طراحان ايجاد شود تا بازخوردهاي كاربران خود را بشنوند و بتوانند اشتباهات خود را جبران كنند. بررسي كلاس هاي درس پيش ساخته، از لحاظ بلندپروازي هاي طراحان، مشاهداتي را براي طراحان فراهم مي آورد كه بوسيله ي انها يك منبع غني از اطلاعات تشكيل خواهد شد. بوسيله ي اين اطلاعات، مشكلات و مزيت هاي غير قابل پيش بيني، آشكار مي شود. يك رويه ي سيستمي كه در جابجاپذيري ها وجود دارد، در يك گستره از مفاهيم مورد بررسي قرار گرفته است. اين كار اجازه ي مقايسه ي ميان استفاده كننده ها، آب و هوا و محل را مي دهد.
اين پيشنهاد شده است كه يك شكل از تحقيق عملي انجام شود تا بوسيله ي آن، تكنيك هايي مورد ارزيابي قرار گيرد كه ارتباط ميان آموزش دهندگان و معماران را در طي طراحي و اجراي محيط هاي يادگيري جديد،تسهيل كند. معمارهاي مورد استفاده در اين تحقيق و فرايند تحويل، از ايده ي ارائه شده بوسيله ي شاهد بي طرف منحرف شده است به نحوي كه تمام شروط در بحث تحقيقاتي مشاركت داشته اند.
تحقيق اكشن تكنيك مفيد براي بدست آوردن اطلاعات مفيد در زمينه ي مسائل ماست. اين مسئله بوسيله ي تئوري پرداز معروف Horst Rittel مورد تأكيد قرار گرفته است. اين مسئله مشكلي بسيار پيچيده است. كار منحصربفردي كه شما براي حل مؤثر آنها نياز داريد، فهميدن اين مسائل است. اين متدولوژي بوسيله ي محققيني مانند Clune و Webb مورد استفاده قرار گرفته است و بوسيله ي آن در مورد مسائل پيچيده، راهنمايي بدست آمده است(شكل 2).
در دهه های اخیر مهندسان و معماران برای دستیابی به مقاومت و پایداری سازه و همچنین الزامات طراحی از بتن پیش ساخته استفاده می کنند. برخی مزایای بتن پیش ساخته عبارتند از:
۱) مقاومت مناسبی در برابر ضربه و حریق دارند.
۲) انتخابهای هنری و زیبایی شناختی تقریبا نامحدود به لحاظ شکل ، رنگ و ... دارند .چنانچه ساختار سطحی مناسب آن برای اجرا هر نوع طراحی شرایط مناسبی را طراحی معماری فراهم می آورد.
۳) بدلیل تولید کارخانه ای آن کنترل کیفیت دقیقتری صورت می گیرد و سازگاری فوق العاده ای بین اجزاء سازه ایجاد می کند.
۴) سرعت ساخت و اجرا بیشتر آن سبب کاهش تأخیرهای ناخواسته و کاهش قیمت تمام شده آن نسبت به سایر روشهای ساخت می گردد.
۵) بازده حرارتی عالی و مقاومت مناسب در برابر تغییرات آب و هوایی از دیگر مزایای آن است
كمك هاي تحقيقي
كمك هاي تحقيقي خاص به سه دسته تقسيم مي شوند:
1) براي آناليز يك سطح مقطع از نابجايي هاي موجود براي استفاده كننده ها، محل آنها و مسائل مربوط به ESD( مانند انرژي، آب و روشنايي).
2) براي بررسي يك گستره ي كامل تر از تكنك هاي توليد خانه هاي پيش ساخته كه ممكن است براي طراحي محيط هاي يادگيري مورد استفاده قرار گيرند.
3) براي تفسير مجدد استفاده از خانه هاي پيش ساخته به عنوان يك موضوع مربوط به طراحي. اين كار مي تواند با مشاركت كيفيت مكاني و فضايي و يادگيري پي آمدها و مسائل سياسي مربوط به آن، انجام شود.
اكنون، توليد خانه هاي پيش ساخته براي استفاده در مدارس بوسيله ي روش هاي ساخت مناسب، مشتق مي شود نه خروجي هاي طراحي. تحقيق به ما كمك مي كند تا اتصال ميان طراحي و تحويل را پيدا كنيم.
چارچوب سه سال تحقيق در شكل 3 نشان داده شده است. اين شكل همچنين نشاندهنده ي مشاركت 3 دانشجوي دكترا است. مسيرهاي موازي در ساختار تحقيقي با تحقيق طراحي برخورد دارد و بوسيله ي آن، اثرات ميكرويي بر روي موضوعات ماكرويي و اثرات ماكرويي بر روي موضوعات ميكرويي حاصل مي شود.
از چارچوب تحقيقي حاصله اين تشخيص داده مي شود كه گروه هاي مهارتي طراحان از گروه هاي مهارتي متخصصين متفاوت هستند. براي بررسي اين مسئله، روش پيشنهاد شده موازي با روش تحقيقاتي حركت مي كند در حالي كه قوانين ساخت و ساز بين رويه ي تحقيقاتي ماكرو و ميكرو، اتصال ايجاد مي كند.
تحقيق انجام شده در طي سال اول، در اصل وضعيت جريان را مورد بررسي قرار مي دهد. بر اساس اين يافته ها، طرح هاي پيشنهاد شده در طي سال دوم بررسي، به صنعت، مهياكننده ها و سازندگان مدارس و مربيان معرفي خواهد شد.
در سال آخر، استراتژي هاي و پيشنهاد ها براي بهبود كيفيت ساختمان هاي پيش ساخته در استراليا ترسيم خواهد شد خروجي اين تحقيق در جوامع پژوهشي و فني انتشار خواهد يافت. به عنوان يك اثر فوري، ايده ها و روش هاي مورد استفاده در طراحي مدرسه در سال آخر بوسيله ي دانش آموزان موجود در گروه هاي اطاق كار مورد بررسي قرار گرفت. تصاوير كار دانش آموزان نشاندهنده ي يك گستره از موقعيت ها و طراحي ها براي توليد ساختمان هاي پيش ساخته براي محيط هاي يادگيري است(شكل 4).تحقيق در فضاي آموزشي شروع شده تا بوسيله ي آن حركتي در جهت حل اين مسئله بعد از 25 سال ايجاد شود. در طي اين مباحثه ي آموزشي، اين تمايل وجود دارد كه از مدرسه به عنوان يك موجوديت فيزيكي مانند کانکس ثابت صرف نظر كرد. بعد از عصر طلايي بعد از جنگ، كه در آن ساختمان مدارس مورد بررسي قرار گرفت، محيط فيزيكي به طور قابل توجه در نظر گرفته نشده است تا بدين صورت مفاهيم مربوط به آموزش و اجتماع بيشتر مد نظر قرار داده شود.
توليد ساختمان به صورت پيش ساخته داراي مزيت ها و بدي هايي است. مشكلات به دليل توليد مقادير زياد نيز تشديد مي شود. يك ريسك وجود دارد و آن اين است كه طراحي ها كپي برداري شود و در همه جا انتشار يابد. اگر از اين محدودت ها بتوان صرفنظر كرد، پس استفاده از ساختمان هاي پيش ساخته مي تواند به طور بالقوه براي صرفه جويي در انرژي، برطرف نمودن نيازهاي آموزشي دانش آموزان و فضاهاي آموزشي مورد استفاده قرار گيرد.براي تشخيص مشكلات مفهومي مربوط به ساختمان هاي پيش ساخته، محققين يك روش تحقيقي پيش گستر توسعه داده اند كه بوسيله ي آن اصول تئوري با قيود عملي مرتبط مي شوند. محققين در حال كار در اين پروژه كه توانستند مسئله ي طراحي مدارس را حل كنند، داراي پتانسيل تغيير ساختمان هاي آموزشي را دارند و مي توانند اثر روش هاي ساخت قابل قبول را به خوبي درك كنند.
شرکت Altusgroup اخیرآ نوعی بتن پیش ساخته را برای اجزاء سازه ای و معماری ساختمانهای مسکونی و تجاری تولید کرده است. این محصول با نام «کربن کست» برای ساخت پانلهای دیواری،پانلهای معماری،پانلهای دیواری عایق و اجزاء سیستمهای ساختمانی و معماری ساختمان مناسب تر از قطعات پیش ساخته قبلی است. در کربن کست بجای استفاده از فولاد در آرماتورگذاری فرعی برای انتقال برش از شبکه فیبرهای کامپوزیتی استفاده شده است.در این نوآوری جالب توجه در تکنولوژی ساخت بتونهای پیش ساخته آرماتورگذاری مرسوم جای خود را به شبکه ای از فیبرهای کربن ضد خوردگی و با مقاومت بالا می دهد. این ابتکار سبب کاهش ضخامت مقاطع پیش ساخته و کاهش وزن اجزاء سازه ای و معماری (بار مرده) ساختمان تا ۶۶٪ می گردد. در این بتن پیش ساخته از میلگرد و کابلهای فولادی معمول برای آرماتورگذاری اصلی و از شبکه فیبرهای کربنی چسبیده به رزین با ضخامت ۱ میلی متر برای آرماتورگذاری فرعی استفاده می شود.
مقاومت بالا ،دوام فوق العاده و خواص کششی بسیار خوب آن در مقایسه با میلگرد از نکات بارز این محصول است.بطوریکه در آن پوشش موثر بتنی سه چهارم اینچی تا سه اینچی در آرماتورهای فولادی به فقط یک چهارم اینچ پوشش بتنی کاهش می یابد.همچنین با استفاده از این تکنولوژی در ساخت پانلها و تیرهای T شکل کنترل ترک خوردگی انقباضی بتن (shrinkage cracking) نسبت به شبکه آرماتوری تا میزان ۵۰٪ بهبود می یابد و در پانلهای دیواری عایق بین جداره داخلی و بیرونی آن یک مقطع سازه ای کاملا مرکب ایجاد می کند.زیرا به لحاظ گرمایی کاملا عایق است. شبکه فیبرهای کربن کست همانند آنچه گاهی در مورد آرماتورهای فولادی دیده می شود زنگ نمی زند و نمای آن را بد شکل نمی کند.
کاهش وزن و ضخامت مقاطع پانلها و سپری های کربن کست سبب کاهش هزینه های حمل و نقل و نصب آن می گردد که در ساختمانهای بلند مرتبه رقم قابل توجه ای خواهد شد. علاوه بر این خاصیت عایق بودن این محصول به لحاظ صرفه جویی در مصرف انرژی و در نتیجه کاهش هزینه های بهره برداری و نگهداری ساختمان آن را به محصولی بسیار مناسب برای طراحی های سازگار با محیط زیست (environmentally friendly design ) تبدیل کرده است.
پاسخ
#2
 [font][تصویر:  Captureffakanesssk.JPG]

[font]کانکس به اتاقهای از پیش ساخته ای گفته می شود که برای اقامت و انجام کار در انواع شرایط آب و هوایی و مکانهای جغرافیایی تولید و ساخته گردد.[/font]
[font]از دیگر خصوصیات کانکس امکان جابجایی کانکس و حمل ونقل کانکس می باشد.[/font]
[font]کانکس در موارد متفاوتی از جمله کانکس اداری، کانکس مسکونی، کانکس خودرویی و کانکس سرویس های بهداشتی (دستشویی و حمام) و... در ابعاد مختلف و طرح های زیادی مورد استفاده قرار میگیرد.[/font]
[font]استفاده از مواد اولیه سبک و با کیفیت در ساخت کانکس موجب میشود کانکس در در برابر زلزله مقاومت پیدا کند.[/font]
[font]کانکس این قابلیت را نسبت به خانه دارد که طرح های مختلفی را می توان در ساخت آن به کار برد.[/font]
[font]جابجایی کانکس و بازیافت مواد به کار رفته در ساخت کانکس از نکات مهم در مزایای کانکس می باشد.[/font]
[font]زمانی که شما در محلی می خواهید اقامت داشته باشید چه از نظر اقامت کاری و یا اقامت مسکونی البته به صورت موقت کانکس بهترین گزینه برای شما میباشد.[/font]
[font]اگر محل اقامت و سکونت شما باید در مدت زمان کوتاهی جا به جا شود شما با استفاده از کانکس می توانید به بهترین نتیجه برسید.[/font]
[font]زمان ساخت کانکس از دیگر مزایای کاربردی کانکس میباشد زیرا زمان ساخت یک خانه قابل مقایسه با مدت زمان ساخت کانکس نمیباشد و این امکان را برای شما فراهم میکند که بتوانید اسکانی سریع داشته باشید هم چنین اکثر تولید کنندگان کانکس کانکس هایی را به صورت آماده و پیش ساخته موجود دارند که این کانکس های پیش ساخته میتواند در بسیاری از مواقع بهترین کمک را به شما در اقامت بکند.[/font]
[font]موارد کاربردی کانکس زیاد می باشد که دلیل آن انعطاف پذیری کانکس در ساخت میباشد یعنی میتوان در ساخت و تولید کانکس طرح ها ونقشه های مختلفی را به کار برد تا کانکس بتواند نیاز هر کس را بر طرف نماید.[/font]
[font]کانکس مسکونی میتواند برای شما آشپزخانه,سرویس بهداشتی,اتاق خواب , سالن پذیرایی ,انباری و هر آنچه که شما نیاز داشته باشید را فراهم نماید.[/font]
[font]کانکس اداری در صورت نیاز شما می تواند دارای سالن کنفرانس , اتاق مدیریت , اتاق کارمندی , اتاق منشی و ذیگر موارد مورد نیاز شما باشد.[/font][font]آیتم های مهم کانکس های تولیدی :[/font]

[font]1-ارتفاع کانکس مفید داخلی 20/2[/font]
[font]2-به ازای هر مترمربع دارای 150کیلوگرم وزن می باشد[/font]
[font]3-کانکس ها دارای شاسی اسکید دار یا دورکلاف می باشد[/font]
[font]4-سقف بصورت خرپا در جهت طول کانکس اجرا میگردد.[/font]
[font]5-قلابها جهت بارگیری در سقف کانکس تعبیه شده است[/font]
[font]6-ضخامت بدنه اصلی کانکس 6 تا 7 سانتیمتر می باشد[/font]
[font]7-درب و پنجره بصورت محکم و شبکه ای و غیر قابل نفوذ می باشد[/font]
[font]8-دارای عایق یکپارچه می باشد[/font]
[font]9-کانکس های این شرکت دارای سیستم ضد بخار می باشد[/font]
[font]10-کانکس ها بصورت 100% واترپروف می باشد[/font]
[font]11-کانکس ها دارای خاصیت ضد حریق می باشد[/font][font]در هنگام خرید کانکس حتما به نکات زیر توجه فرمایید:[/font]
[font]1- هدفتان از خرید کانکس چست؟[/font]
[font]کانکس شما می تواند کاربری های بسیار متنوع داشته باشد. کانکس می تواند بعنوان اسکان کارگران و کارمندان در پروژه های عمرانی و ساختمانی، اسکان نگهبان، اضافه کردن فضا بوسیله کانکس در آپارتمان ها و پشت بام ها جهت امور مختلفی چون انبار، اتاق کار، اتاق استراحت، اتاق پذیرایی و مهمانی، کاربری اداری، اتاق فرمان، کانکس ویلایی، خانه باغی، ویلای پیش ساخته و... مورد استفاده قرار بگیرند.[/font]
[font]2- کانکس و فضای پیش ساخته شما با چه ابعادی می باشد؟[/font]
[font]در هنگام خرید کانکس شما با توجه به نوع استفاده و میزان استفاده از کانکس ابعاد کانکس را انتخاب می نمایید.[/font]
[font]3- در کانکس و اتاق پیش ساخته خود چه امکاناتی می خواهید داشته باشید؟[/font]
[font]حتما امکاناتی را که می خواهید در کانکس تعبیه شود در هنگام خرید به ما بگویید.[/font]
[font]امکاناتی چون فریم کولر آبی، فریم اسپیلت، میزان روشنایی های کانکس، تعداد پریزهای برق و تلفن و لوله کشی داخل کانکس، پارتیشن بندی کانکس، اتاق بندی کانکس، وجود سرویس بهداشتی و حمام در سازه و کانکس، نصب کابینت در کانکس، وجود آبدارخانه و اپن در پیش ساخته و....[/font]
[font]با توجه به نیاز و کاربری که به کانکس دارید امکانات آنرا پیش بینی نمایید.[/font]
[font]4- حتما قبل از اقدام به خرید کانکس یا سازه پیش ساخته از ما بخواهید که محل نصب و قرارگیری آنرا بازدید نماییم تا کلیه تمهیدات لازم اندیشیده شود، و محل نصب از لحاظ مسیر تریلر و جرثقیل بررسی شده و در صورت لزوم پروژه ساخت کانکس و سازه پیش ساخته در محل اجرا شود.[/font]
[font]5- محل قرارگیری سازه پیش ساخته دارای چه شرایط اقلیمی می باشد؟[/font]
[font]منطقه جغرافیایی خود را برای کارشناسان شرکت بیان نمایید تا با توجه به شرایط آب و هوایی آن بهترین و مقاوم ترین نوع کانکس و پیش ساخته خود را برای شما در نظر بگیرند.با توجه به شرایط آب و هوایی کشورمان که دارای مناطق مختلف آب و هوایی می باشد کانکس هایی که در مناطق شرجی و معتدل می خواهند نصب شوندحتما باید شرایط لازم جهت جلوگیری از پوسیدگی و زنگ زدگی در آن رعایت شود. در مناطق با آب و هوای سرد و کوهستانی حتما سازه باید دارای عایق بسیار قوی و مناسب باشد، در مناطق بادخیز وزن کانکس در اولویت قرار می گیرد.[/font][/font]
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان